Zarządzanie instytucjami artystycznymi

 
Na Wydziale Filologicznym działa Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi, którego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG, a w jej ramach całkowicie unikatowy kierunek studiów – Zarządzanie instytucjami artystycznymi, na którym prowadzone są dwie specjalności:

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce Studia - Zarządzanie instytucjami artystycznymi - Rekrutacja.

 

Nowoscią sa studia II stopnia - Zarządzanie i Komunikacja w Sztukach Scenicznych

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce Studia - ZAiKSS

Zobacz film promujące kierunek Zarzadzanie i komunikacja w Sztukach Scenicznych

 

Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi

Łączy on w sobie wiele dyscyplin nauki, takich jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie. Największą część programu studiów stanowią przedmioty praktyczne (dla specjalności menedżerskiej – 59% ogólnej liczby punktów ECTS, dla specjalności sceniczno-menedżerskiej – 79% ogólnej liczby punktów ECTS)!
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych teoretykówpraktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami sztuki! Program studiów dostosowany jest do potrzeb polskiego i europejskiego rynku pracy (stąd bardzo rozbudowany moduł języka angielskiego). Twórcom kierunku – dr. Maciejowi Korwinowi (Dyrektorowi Teatru Muzycznego w Gdyni i Dyrektorowi Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni) i prof. dr. hab. Jerzemu Limonowi (Dyrektorowi Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego) – za wzór służyły takie słynne uczelnie, jak: Uniwersytet w Hildesheim, University of Birmingham  oraz Metropolitan University w Londynie. Od lat kształci się tam menedżerów kultury, a ich absolwenci pracują w czołowych instytucjach artystycznych na świecie!
Wszystkim studentom Zarządzania Instytucjami Artystycznymi  proponujemy  przedmioty związane z zarządzaniem teatrem, zarządzaniem instytucjami kultury oraz zarządzania projektami artystycznymi. Studenci przejdą intensywny kurs języka angielskiego (z uwzględnieniem słownictwa potrzebnego w zawodzie). Dla wszystkich przewidujemy również wiele praktyk – w różnych działach polskich instytucji artystycznych oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne m.in. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich!
Studia są prowadzone w dwóch specjalnościach:
Specjalność sceniczno-menedżerska  Zajęcia odbywać się będą na Uniwersytecie Gdańskim i  Studium Wokalno-Aktorskim w Gdyni. Oferta edukacyjna została tak przygotowana, by zajęcia nie kolidowały ze sobą. Każdy ze studentów przejdzie przez intensywny i rozbudowany cykl przedmiotów artystycznych, takich jak: śpiew, gra aktorska, kształcenie słuchu, dykcja, wiersz oraz wiele rodzajów tańca. Zajęcia te będą prowadzone przez artystów scen trójmiejskich oraz doświadczonych pedagogów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni działającego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Absolwenci zdobędą licencjat Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyplom aktora scen muzycznych w Studium Wokalno-Aktorskim.
Specjalność menedżerska poszerzona jest natomiast o wiedzę z zakresu działania międzynarodowych instytucji i organizacji artystycznych. Również menedżerowie przejdą przez cykl zajęć artystycznych zaproponowanych przez Gdański Teatr Szekspirowski oraz przedmiotów prowadzonych przez praktyków radia i telewizji, krytyków, scenarzystów teatralnych oraz reżyserów. Chcemy, by przyszli menedżerowie i animatorzy kultury poznali nie tylko zasady funkcjonowania instytucji artystycznych, ale także nabyli doświadczenie na polu rozmaitych działań artystycznych.
Ponadto studenci obu specjalności będą mogli uczestniczyć w rozmaitych działaniach, eventach i wydarzeniach na terenie Trójmiasta. Pod okiem specjalistów poznawać będą techniki i kolejne etapy powstawania przedstawień, performansów, happeningów, wystaw – słowem: zobaczyć sztukę „od kuchni”. Studenci kierunku o specjalizacji sceniczno-menedżerskiej będący jednocześnie słuchaczami Studium Wokalno-Aktorskiego, odbywają praktykę zawodową podczas prób i spektakli repertuarowych Teatru Muzycznego w Gdyni.
Stawiamy na bezpośredni kontakt z twórcami i kuratorami wydarzeń artystycznych!
 
Zobacz filmy promujące kierunek Zarządzanie instytucjami artystycznymi:

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 25. Wrzesień 2016 - 19:18; osoba wprowadzająca: Maciej Rataj Ostatnia zmiana: środa, 13. Lipiec 2022 - 08:13; osoba wprowadzająca: Maciej Rataj