Otwarte kulturoznawcze spotkania naukowe

dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, prof. UG 

Widokówki z Amsterdamu

30 marca 2023

godz. 11.30, s. 4.60.

 

dr Michał Wróblewski

Światopogląd wobec  kategorii wolności. Krytyczna rekonstrukcja rozstrzygnięć Jerzego Prokopiuka. Zarys metodologiczny

1 grudnia 2022

godz. 11.30, s. 4.68

 

prof. Andrzej Szahaj

Postmodernizm w architekturze i naukach humanistycznych

poniedziałek, 7 grudnia 2020,

godzina 17.00 w aplikacji ms teams

Click here to join the meeting

 

prof. Bożena Muszkalska

Od antropologii muzyki do antropologii (w) dźwięku

6 czerwca 2019, godzina 16.00 - 17.30

 

dr hab. Katarzyna Szalewska

Werbomotoryka miejska

8 maja 2019

 

dr Joanna Jakubowska

Transdyscyplinarność/ interdyscyplinarność kulturoznawstwa - rozważania metodologiczne

10 kwietna 2019

 

dr hab. Piotr Weiser

Zagłada Kultury, kultura Zagłady

28 listopada 2018

 

Karol Szymański

www.NaEkranachPRL.pl - po co i jak liczyć filmy?

24 października 2018

 

dr Magda Sacha (Uniwersytet Gdański)

Biblia, toga, fisharmonia… pielgrzymka semiotyczna po mazurskich muzeach w poszukiwaniu ewangelickich artefaktów

10.10.2017

 

Ewa Kuryluk

O autoreprezentacji zwanej wspomnieniem (22.11, godz. 13.15, Sala Teatralna – w ramach Wykładów mistrzowskich na Wydziale Filologicznym);

Spotkanie Karola Kuryluka i Miriam Kohany w Parku Stryjskim – w 50. rocznicę śmierci Karola Kuryluka i 100. rocznicę urodzin Marii Kuryluk (23.11, godz. 12.00, s. 1.47)

 

dr Elżbieta Błotnicka Mazur (IHS KUL, Lublin)

Kontekstualizowanie dziedzictwa kulturowego PRL – nowe narracje

05.12.2017

 

dr inż. Zbyszek Dymarski (Uniwersytet Gdański)

Między wolnością a tożsamością. Jean-Paul Sartre’a myślenie o istocie człowieczeństwa

20.02.2018

 

prof. Wojciech Burszta (SWPS)

Uciszanie przeszłości dla teraźniejszości. Strategie i techniki szkolnej edukacji historycznej

11.04.2018

 

dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański)

Rekursyjny (?) aspekt w strategiach artystycznych na przykładzie akcji osiecko-łazkich

24.04.2018

 

dr Katarzyna Pastuszak (Uniwersytet Gdański)

Spadkobiercy Hijikaty Tatsumiego i polsko-japońskie kontakty teatralne w latach 2003–2016czyli co ciekawego dla kulturoznawcy dzieje się w polskim teatrze niezależnym

06.06.2017

 

dr Grzegorz Piotrowski (Uniwersytet Gdański)

Szkło Huty Niemen – styl, technologia, perspektywy badań

09.05.2017

 

dr Barbara Forysiewicz (Uniwersytet Gdański)

Witkacy we Francji

04.04.2017

 

dr Elżbieta Wysocka (Filmoteka Narodowa w Warszawie)

Przyszłość przedcyfrowych kolekcji audiowizualnych

14.03.2017

 

mgr Małgorzata Ciepłuch (Uniwersytet Gdański)

Artysta w polskiej kulturze prawnej obywatelem śpiącym snem głębokim, acz niesmacznym. Rozważenia na temat partycypacji społecznej w procesie stanowienia i stosowania prawa na przykładzie prac nad Dyrektywą nr 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki

14.02.2017

 

mgr Aleksandra Paprot (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Społeczno-instytucjonalne tworzenie granic regionu Żuław i Powiśla

10.01.2017

 

dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański)

Adam Marczyński – artysta poszerzający pole sztuki

06.12.2016

 

dr Helena Draganik (Uniwersytet Gdański)

Mit wolności informacji w Internecie

08.11.2016

 

udział w wykładzie prof. Lucyny Kostuch Religijność starożytnych Greków w Polskim Towarzystwie Ewangelickim w Sopocie

11.10.2016

dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Uniwersytet Gdański)
Pogranicze/pograniczność – kategoria poznawcza, osąd/wyrok czy stan umysłu?

22.06.2016 

 

dr Aleksandra Wierucka (Uniwersytet Gdański)

Antropologia kultury, antropologia nauki – sprzeczności w badaniu praktyk szamanistycznych w Amazonii na przykładzie Indian Huaorani ze wschodniego Ekwadoru

1.03.2016

 

dr inż. Zbyszek Dymarski (Uniwersytet Gdański)

Człowieczeństwo na miarę odpowiedzialności – Leszka Kołakowskiego filozofia człowieka

2.02.2016

 

dr Magdalena Sacha (Uniwersytet Gdański)

Kortau i Kortowo. „Czyściec” i kampus – narracje ‘nie-pamięci’, ‘nie-miejsca’ w przestrzeni

1.12.2015

 

dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański)

Inkorporacja widza w obraz/ inkorporacja obrazu w nowe media w twórczości Dominika Lejmana

3.11.2015

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Marzec 2017 - 08:25; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: środa, 25. Październik 2023 - 22:34; osoba wprowadzająca: Zbyszek Dymarski