Paulina Eryka Masa – studentka Wydziału Filologicznego - laureatką Nagrody Publiczności Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2023

Miło nam poinformować, że Paulina Eryka Masa –  tłumaczka, dramatopisarka i reżyserka teatralna, absolwentka iberystyki, obecnie studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filologia romańska i iberystyka na Wydziale Filologicznym UG została uhonorowana nagrodą publiczności Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2023.

Paulina Eryka Masa jest tłumaczką z języka hiszpańskiego, dramatopisarką, reżyserką teatralną i tancerką. Ma w dorobku kilka dramatów i tłumaczenia kilkunastu tekstów dramatycznych – jej przekłady ukazują się w renomowanym piśmie "Dialog". Współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce, m.in.: Teatrem Wybrzeże, Teatrem Współczesnym w Szczecinie i łódzką Filmówką.

Paulina nominowana została za tłumaczenie sztuk teatralnych „Grooming” i „Konam, bo nie umarłam jeszcze. Podwójne życie Teresy”, których autorem jest Paco Bezerra, jeden z najważniejszych współczesnych dramatopisarzy hiszpańskich oraz za wyreżyserowanie dwóch hiszpańskich sztuk w ramach projektu "PC Drama" w klubie Żak, a także za reżyserię własnego dramatu "Delta Wenus" w Teatrze w Blokowisku.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury to najważniejszy miejski laur dla młodych osób zajmujących się sztuką, przyznawany już prawie od ćwierć wieku. Trafia do najciekawszych młodych talentów rodzących się w lokalnym środowisku artystycznym.

W konkursie mogą brać udział osoby reprezentujące wszystkie dziedziny sztuki: plastykę i literaturę, taniec i kino, teatr i muzykę. Osobną kategorię stanowią osoby zajmujące się animacją życia artystycznego. Warunkiem jest nieprzekroczenie 35. roku życia. Oceniany jest ich dorobek z ostatnich trzech lat.

Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców oraz Nagroda Publiczności dla Pauliny Eryki Masy zostały wręczone podczas gali 24 listopada 2023 w gdańskim klubie Żak. Laureatce serdecznie gratulujemy!

Paulina Masa

Fot. Joanna Małolepsza

Relacja z gali wręczenia nagród pod linkiem:  https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Rezyserki-i-muzycy-Mlodzi-tworcy-kultury-z-nagrodami,a,254188

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Listopad 2023 - 13:12; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Grudzień 2023 - 12:44; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka