fbpx Prace dyplomowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Prace dyplomowe

tematyka prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021

dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG

Seminarium dotyczy kultury artystycznej, zwłaszcza sztuk performatywnych, w tym muzyki, wybranych zjawisk z historii kina (m.in. aktorstwo filmowe, kino klasyczne) oraz z zakresu gender studies.

dr hab. Marek Adamiec, prof. UG

Seminarium poświęcone jest problematyce szeroko rozumianej literatury, począwszy od literatury oralnej, po epokę kultury cyfrowej. Przemiany narracji w świecie komunikacji społecznej. Problematyka gier cyfrowych. Problematyka tekstów kulturowych; słowo w epoce pandemii. Mowa nienawiści, nowo-mowa.

dr Magdalena Sacha

Ze swojej strony, bazując na własnych publikacjach i doświadczeniach, proponuję moją pomoc i kompetencje w zakresie:
- ogólnie pojętej wiedzy o kulturze (tematyka antropologii kultury),
- pamięci kulturowej i jej realizacjach w przestrzeni rzeczywistej i cyfrowej (np. przestrzeń miejska, sztuka wizualna, przestrzeń wirtualna),
- pamięci kulturowej w odniesieniu do Zagłady i II wojny światowej,
- problematyki krajobrazu kulturowego (np. miejsca i nie-miejsca pamięci),
- działalności historycznych i współczesnych instytucji i stowarzyszeń kulturalnych oraz działaczy i działaczek związanych z kulturą,
- współczesnych tendencji w muzealnictwie i wystawiennictwie,
- kultury i edukacji regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej,
- tematyki miejskiej, szczególnie w odniesieniu do kultury i historii Trójmiasta,
- tematyki religijnej i sakralnej, szczególnie w zakresie protestantyzmu, słowiańszczyzny,
- historii i semiotyki kultury - mitów i mitologii współczesnych, czyli dawnych opowieści w nowych szatach,
- ruchów kontrkulturowych, ekologicznych, feministycznych, ezoterycznych – w poszukiwaniu wizji przyszłego świata w dobie antropocenu…

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Zbyszek Dymarski
Treść wprowadzona przez: Zbyszek Dymarski
Ostatnia modyfikacja: pt., 02.10.2020 r., 1:02
Data publikacji: czw., 01.10.2020 r., 11:37

Regulamin prac dyplomowych

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: śr., 16.03.2022 r., 11:34
Data publikacji: pt., 08.12.2017 r., 11:20

Warunki składania prac dyplomowych

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Magdalena Howorus-Czajka
Ostatnia modyfikacja: śr., 16.03.2022 r., 11:36
Data publikacji: sob., 14.10.2017 r., 13:19