Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne

20 procent zajęć w programie studiów kulturoznawczych może być prowadzonych w trybie zdalnym.

Zajęcia te podlegają następującym regulacjom:

  • Zgodnie z zaleceniem Dziekana Wydziału Filologicznego wszystkie zajęcia co do zasady odbywają się stacjonarnie.
  • Zajęcia w formie zdalnej mogą się odbywać w sytuacjach wyjątkowych (odpracowanie zajęć, wykład gościnny, wyjazd wykładowcy na konferencję lub kwerendę itp.). 
  • Zajęcia w formie zdalnej powinny odbywać się przez platformę MS Teams, na tenancie studenckim, do którego dostęp mają również wszyscy studenci. 
  • Zajęcia powinny być prowadzone przez spotkanie w MS Teams, w zespole utworzonym dla danego przedmiotu. 
  • Studenci nie mający dostępu do sprzętu komputerowego mogą z niego korzystać na terenie Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Styczeń 2024 - 19:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Styczeń 2024 - 19:44; osoba wprowadzająca: Tomasz Lidzbarski