Historia kierunku | Wydział Filologiczny

Katedra Kulturoznawstwa - Kulturoznawstwo - Historia kierunku

Poprzednia wersja witryny Katedry Kulturoznawstwa

Kulturoznawstwo jako odrębny kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim zostało powołane do życia – z inicjatywy ówczesnego Rektora, prof. Andrzeja Ceynowy – w listopadzie 2004 roku decyzją Senatu UG (uchwała nr 62/04). Założenia programowe nowego kierunku opracował prof. Michał Błażejewski, ówczesny Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej.

W grudniu 2005 roku wniosek w sprawie powołania Katedry Kulturoznawstwa skierowali do Rektora UG pracownicy Zakładu Nauk o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej. Wniosek ten został przyjęty przez Senat UG, który w maju 2006 roku zadecydował o utworzeniu na Wydziale Filologiczno-Historycznym Katedry Kulturoznawstwa.

W latach 2006-2012 Katedrą Kulturoznawstwa kierował prof. Michał Błażejewski, a następnie prof. Marek Adamiec (2012-2016). Od roku 2016 kierownikiem jest dr Grzegorz Piotorowski.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Helena Draganik
Ostatnia modyfikacja: wt., 20.03.2018 r., 19:14
Data publikacji: śr., 06.04.2016 r., 20:19