Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi

Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi / Department of Performing Arts

Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi
(Department of Performing Arts)
 
Kierownik / Head of Department: dr hab. Tomasz, Wiśniewski prof. UG
 
 dr Agnieszka Żukowska
 
Kontakt / Contact
tel.: +48 58 523 30 49
 
Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi został założony przez wybitnego znawcę teatru szekspirowskiego, Profesora Jerzego Limona. Inspiracja Szekspirem nie jest przypadkowa, jest on kluczową postacią dla kultury anglojęzycznej. Szekspir był nie tylko znakomitym reżyserem, poetą i artystą, ale również był menadżerem swojego teatru. Stanowi doskonały przykład dla naszej działalności, którą dalej poszerzamy o współczesne tradycje teatralne i teatr światowy. Zakład powstał w wyniku połączenia badań w dziedzinie nauk o sztuce, literaturoznawstwa i szeroko rozumianej praktyki teatralnej. Praktyka teatralna to nie tylko scena i aktorstwo, ale również sztuka - oprawa artystyczna wydarzenia, literatura – dramat oraz umiejętność zarządzania instytucjami artystycznymi. Praca w instytucji artystycznej, w odróżnieniu od instytucji kulturowej, pozwala na kreatywne tworzenie sztuki, dlatego też praktyka jest istotną częścią studiów na kierunku prowadzonym przez nasz zakład. Jego cechą charakterystyczną jest także przynależność do Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, dlatego też część zajęć specjalistycznych dla studentów Zarządzania Instytucjami Artystycznymi, jak i część badań naukowych prowadzona jest w języku angielskim.

 

Department of Performing Arts was established by an outstanding expert in Shakespearean theatre, Professor Jerzy Limon. The inspiration by Shakespeare is not accidental, he is a key figure in the anglophone world. Shakespeare was not only an excellent director, poet and artist, but also the manager of his theatre. He sets a perfect example for our activity, which we further expand to the context of contemporary theatre and world theatre. The department gathers research in the fields of art and theatre studies, literary studies and theatre practice in a broad sense. Theatre is not only about stage and acting, but also about art and design, literature, drama and the ability to manage an artistic institution. Unlike a cultural institution, an artistic institution encourages the creative production of art. This is why an important part of the studies offered by our department is the practical skills development. The department’s characteristic feature is also affiliation to the Institute of English and American Studies. Hence, some of the essential Arts Management classes, as well as research, are conducted entirely in English.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Wrzesień 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Styczeń 2023 - 08:47; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit