Pracownicy Zakładu / Faculty

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG

Kierownik Zakładu / Head of Department

e-mail: tomasz.wisniewski@ug.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • teatr i dramat irlandzki
 • teatr współczesny
 • semiotyka sztuki współczesnej
 • poezja anglojęzyczna

Research Interests:

 • Modern and Contemporary Theatre 
 • Semiotics of Contemporary Art 
 • English Language Poetry 

 

dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG

Profesor uczelni, Dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki

Professor UG, Director of English and American Studies Institute

e-mail: miroslawa.modrzewska@ug.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • dramat i teatr romantyczny
 • romantyzm europejski w literaturze polskiej
 • stylistyka Baroku i (neo)baroku
 • historia literatury brytyjskiej od nowożytności

Research Interests:

 • Drama and Romantic Theatre
 • European Romanticism in Polish Literature
 • Baroque and (neo) Baroque Style
 • History of British Literature from the Early Modern Age

 

dr Maria Fengler

Adiunkt, Zastępca Dyrektora ds. Studenckich, Opiekun Praktyk, Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

Lecturer, Deputy Director of Student Affairs, Internship Supervisor, Coordinator for International Cooperation

Zainteresowania badawcze:

 • współczesna literatura irlandzka i brytyjska
 • przestrzeń i czas w literaturze

Research Interests:

 • Contemporary Irish and British Literature
 • Space and Time in Literature

 

dr Agnieszka Żukowska

Adiunkt / Lecturer

e-mail: agnieszka.zukowska@ug.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • nowożytna kultura widowisk
 • teoria sztuki i teatru
 • recepcja Szekspira w sztuce współczesnej

Research Interests:

 • Early Modern Festival Culture
 • Theatre and Art Theory
 • Shakespeare in Contemporary Art

 

dr Sylwia Dobkowska

Adiunkt, Kierownik Praktyk / Lecturer, Internship Coordinator

e-mail: sylwia.dobkowska@ug.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • teatr współczesny
 • filozofia współczesna i teatr
 • teatr japoński / teatr riukiuański

Research Interests:

 • Contemporary Theatre
 • Performance Philosophy
 • Japanese Theatre / Ryukyuan Theatre

 

dr Katarzyna Pastuszak 

Adiunkt / Lecturer

e-mail: katarzyna.pastuszak@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Czerwiec 2021 - 12:20; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Grudzień 2021 - 12:04; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros