Obszary badań / Research

Obszary badań:

 • Teoria teatru
 • Teoria dramatu
 • Teoria i sztuki pokrewne: performans, wideo-art, sztuka uliczna itd.
 • Inscenizacje teatralne na świecie
 • Krytyka teatralna
 • Teatr w edukacji
 • Inscenizacje cyfrowe
 • Praktyka analizy przedstawień scenicznych i mulitmedialnych
 • Współczesna literatura brytyjska i irlandzka

Research

 • Theatre Studies
 • Drama Studies
 • Art Studies: Performance, Video Art, Street Art etc.
 • Global Theatre
 • Theatre Criticism
 • Theatre in Education
 • Digital Theatre
 • Stage and Multimedia Performances Analysis
 • Contemporary British and Irish Literature

 

 

Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi prowadzi kierunek Zarządzanie Instytucjami Artystycznycznymi / Department of Performing Arts offers the (BA) Arts Management course.

Grupy badawcze afiliowane przy Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi / Research Groups:

 • Beckett Research Group in Gdańsk
 • Okinawa Research Group