Filologia angielska spec. nauczycielska

Filologia Angielska specjalność nauczycielska studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Filologia Angielska Specjalność Nauczycielska 

Studia stacjonarne I stopnia 

Kierownik praktyk: mgr Joanna Tillack 

e-mail: joanna.tillack@ug.edu.pl

                                                                                  terminy konsultacji:  czwartek 13:00 - 13:45

                                                                                                                    piątek       8:45 - 9:30

 

Opiekun praktyk: dr Martin Blaszk

e-mail: martin.blaszk@ug.edu.pl

terminy konsultacji: wtorek 13:15-14:00  czwartek 10:45-11:30

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Kierownik praktyk: dr Zbigniew Czaja

e-mail: zbigniew.czaja@ug.edu.pl

terminy konsultacji: środa 11:15-12:00, sobota 14:15-15:00

 

Opiekun praktyk: dr Olga Aleksandrowska

e-mail: olga.aleksandrowska@ug.edu.pl

                                                                        terminy konsultacji : poniedziałek i wtorek 9.00-9.45 

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

Kierownik praktyk dr Zbigniew Czaja 

e-mail: zbigniew.czaja@ug.edu.pl

terminy konsultacji:  środa 11:15-12:00, sobota 14:15-15:00

 

Opiekun praktyk: mgr  Hanna Kryszewska 

e-mail: hanna.kryszewska@ug.edu.pl 

Termin konsultacji : studia stacjonarne    

 

 

***

 

WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH NA SPECLALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

Studia I stopnia tryb stacjonarny

Wymiar praktyki:150 godzin realizowanych w szkole podstawowej i średniej w 3 i 5 semestrze:

1.  30 godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – zaliczenie w 3 semestrze studiów

2.  120 godzin praktyki dydaktycznej – zaliczenie w 5 semestrze studiów

 

 Studia II stopnia tryb stacjonarny 

Wymiar praktyk : 150 godzin realizowanych w szkole podstawowej i średniej, zaliczanych w 3 i 4 semestrze

1. 30 godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej – zaliczenie w 3 semestrze studiów

2. 120 godzin praktyki dydaktycznej – zaliczenie w 4 semestrze studiów

 

Studia II stopnia tryb niestacjonarny

1. 30 godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej - zaliczenie w 3 semestrze studiów

2. 120 godzin praktyki dydaktycznej - zaliczenie w 4 semestrze studiów

 

CELE I SPOSÓB ZALICZANIA PRAKTYK

Cele, treści programowe, zakładane efekty uczenia się i sposób zaliczania praktyk opisane są szczegółowo w sylabusach i programach praktyk dla I stopnia studiów. Program praktyk jest integralną częścią umowy, jaką Uniwersytet Gdański podpisuje ze szkołą, w której student odbywa praktyki zawodowe.

 

1. Program praktyki psychologiczno-pedagogicznej studia  I i II stopnia

2. Program praktyki dydaktycznej studia I i II stopnia 

ORGANIZACJA PRAKTYK

Szczegółowe zasady organizacji praktyk na filologii angielskiej opisuje:

Regulamin praktyk dla studiów I i II stopnia

Regulamin praktyk Wydziału Filologicznego UG

DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk znajdują się w zakładce:

Praktyki dokumenty

Szczegółowa instrukcja postępowania opisana jest w zakładce:

Praktyki instrukcja postępowania

Przewodnik postępowania dla studenta studiów I i II stopnia 

 

BIURO KARIER

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego udziela studentom i absolwentom UG pomocy i wsparcia w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy, oferując między innymi:

 • Poradnictwo zawodowe i coaching
 • Pomoc w znalezieniu stażu, praktyk i pracy
 • Organizację szkoleń i warsztatów

Więcej o działalności Biura Karier UG:

Biuro Karier UG

 
 
WYKAZ PLACÓWEK FILOLOGII ANGIELSKIEJ   I i II STOPNIA 
 
 1. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg 
 2. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego ul. Węgrowska 1, 82-300 Elbląg
 3. Szkoła Podstawowa nr 86 im prof. Jerzego Sampa  ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. E. Kwiatkowskiego w Gdynia, ul. Morska 192, 81-006 Gdynia 
 5. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, Obrońców Wybrzeża 1,84-200 Wejherowo 
 6. Szkoła Podstawowa  Nr 77, ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk-Żabianka
 7. Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa , ul. Strażacka 15,  81-616 Gdynia-Witomino 
 8. Szkoła Podstawowa 89 ul.  Szyprów 3, 80-335 Gdańsk
 9. Szkoła Podstawowa 13   ul. Halicka 8,  81-506 Gdynia
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej, ul. Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk
 11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. króla Kazimierza Jagiellończyka, ul. Łąkowa 61, 80-769 Gdańsk
 12. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego, ul. Słabego, 680-298 Gdańsk
 13. Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta, ul. Na Stoku 43, 80-811 Gdańsk
 14. 15.Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera, ul. Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk
 15. 16.Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego, ul. Śluza, 680-770 Gdańsk
 16. 18. Ogólnokształcące Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Kazimierza Wiłkomirskiego , ul. Traugutta 91, 82-300 Elbląg                                                       
 17. II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Królewiecka 42, 82-300 Elbląg 
 18. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, 81-049 Gdynia   
 19.  I liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich, Starowiejska 4, 84-230 Rumia 
 20. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia 
 21.  I liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich  Starowiejska 4,Gdynia 
 22. Pomorskie Szkoły Rzemiosł ul. Sobieskiego 90, 80-216 Gdańsk
 23. III LO ul. Topolowa 7, 80-255 Gdańsk
 24. II LO im. dr. Władysława Pniewskiego Gdańsk,  ul. Pestalozziego 7/9,  80-445 Gdańsk                                                                                                          
 25. Gdańskie Liceum Autonomiczne  ul. Osiek 11/12,   80-842  Gdańsk
 26. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształacące  ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Styczeń 2022 - 11:11; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Marzec 2023 - 14:52; osoba wprowadzająca: Anna Idzińska-Richter