fbpx Instrukcja postępowania | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Instrukcja postępowania

Instrukcja postępowania

STUDENT:

 1. Trzy tygodnie przed praktyką student zgłasza się do kierownika praktyk
  z wypełnionymi elektronicznie i wydrukowanymi:
 1. Skierowaniem na praktykę
 2. Porozumieniem o przeprowadzeniu studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych na czas określony/nieokreślony (2 egz. - dostępne w zakładce dokumenty)
 3. Formularzem ubezpieczenia.

oraz – w wypadku praktyk pedagogicznych – z WYPEŁNIONYMI przez NAUCZYCIELA (odpowiednio wcześniej należy zgłosić się do nauczyciela prowadzącego praktyki):

 1. Umową zlecenia (w dwóch egz.),
 2. Oświadczeniem zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych,
 3. Zaświadczeniem o uzyskanych dochodach ZUS (wypełnia pracodawca zleceniobiorcy).

WAŻNE!!! Dokumenty:

 • muszą być dokładnie i prawidłowo wypełnione – bez skreśleń,
 • musza zawierać kompletne dane: dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki – te same na skierowaniu, ubezpieczeniu i porozumieniu na czas określony, pełne nazwy szkół/firm, adresy, imię i nazwisko dyrektora szkoły/reprezentanta firmy.
 1. Dwa tygodnie przed praktyką składa w Dziekanacie w budynku Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, p. 162, komplet zatwierdzonych przez kierownika praktyk dokumentów z pkt. 1 (skierowanie, porozumienie, formularz ubezpieczenia oraz w przypadku praktyk pedagogicznych umowę zlecenie, oświadczenie zleceniobiorcy, zaświadczenie o dochodach)

WAŻNE!!! Nieprawidłowo wypełnione dokumenty nie będą przyjmowane!

 1. Przed rozpoczęciem praktyki odbiera z Dziekanatu, p. 162, dokumenty podpisane przez dziekana (skierowanie, porozumienie oraz umowę zlecenia z nauczycielem).
 1. Przekazuje do Dziekanatu, p. 162, jeden egzemplarz porozumienia podpisanego przez praktykodawcę.

STUDENT po zakończeniu PRAKTYK:

 1. W ciągu tygodnia składa do podpisania przez kierownika praktyk:
 1. dzienniczek praktyki studenckiej,
 2. ocenę przebiegu praktyki studenckiej
 3. kartę zaliczenia praktyk

oraz – w wypadku praktyk pedagogicznych – wypełnione i podpisane przez nauczyciela:

 1. rachunek
 2. miesięczną ewidencję godzin (tylko za ostatni miesiąc praktyk, za poprzednie należy złożyć ewidencję „zerową”)
 1. W ciągu dwóch tygodni składa w Dziekanacie, p. 162, zweryfikowany i podpisany przez kierownika praktyk rachunek wraz z ewidencjami godzin efektywnej pracy nauczyciela.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: wt., 22.09.2020 r., 13:56
Data publikacji: czw., 13.04.2017 r., 8:57