KONFERENCJA MŁODYCH SKANDYNAWISTÓW 16-17 maja 2023

W dniach 16-17 maja 2023 w naszym Instytucie odbędzie się Konferencja Młodych Skandynawistów. Poniżej załączamy program konferencji, na którą serdecznie zapraszamy!

Link do środowych wydarzeń: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIwYzgwYWUtMDIxZC00MWVhLWFmMDYtM2IxNzQxMzc1ZTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2254e6e4f5-3d86-45fe-8d29-f276d11e4a48%22%7d

Linki do poszczególnych paneli w załączniku poniżej.

Program konferencji studenckiej

Załącznik

KONFERENCJA MŁODYCH SKANDYNAWISTÓW

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Maj 2023 - 12:28; osoba wprowadzająca: Magdalena Podlaska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 22:24; osoba wprowadzająca: Magdalena Podlaska