Historia Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki

Początki skandynawistyki gdańskiej wiążą się z powołaniem we wrześniu 1970 roku na Wydziale Humanistycznym UG samodzielnego Zakładu Języków i Kultury Krajów Skandynawskich, przekształconego w roku 1981 w Katedrę Skandynawistyki, działającą najpierw w ramach wydziału. Zakładem Języków i Kultury Krajów Skandynawskich oraz Katedrą Skandynawistyki w latach 1983-1990 kierował prof. dr hab. Zenon Ciesielski, inicjator powstania studiów skandynawistycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostką kierowali również prof. dr hab. Jan Szymański (1981-1983, 1990-1993), dr hab. Andrzej Kubka prof. UG (1993-1996), dr hab. Hieronim Chojnacki prof. UG (1996-2013), a w latach 2013-2016 funkcję kierownika Katedry pełniła dr hab. Maria Sibińska prof. UG. W latach  2011-2016 Katedra Skandynawistyki działa w ramach Instytutu Skandynawistki i Lingwistyki Stosowanej, którego dyrektorem był dr hab. Hieronim Chojnacki prof. UG. Od 1.09.2016 Katedra Skandynawistyki została przekształcona w Instytut Skandynawistyki, którego dyrektorem jest dr hab. Maria Sibińska prof. UG. Wraz z rokiem akademickim 2019-20 instytut zmienił nazwę na Instytut Skandynawistyki i Fennistyki. 

Dzienne studia skandynawistyczne mają w Gdańsku czterdziestoletnią tradycję. W roku akademickim 1975/1976, zainaugurowano pięcioletnie magisterskie studia stacjonarne na kierunku Skandynawistyka. Językiem wiodącym wówczas był szwedzki. W roku akademickim 1980/1981 w ramach kierunku Skandynawistyka powstała druga ścieżka językowa – norweska, natomiast w roku akademickim 1995/1996 przeprowadzono pierwszy nabór na duńską ścieżkę językową. Po reformie bolońskiej podział na trzy linie językowe utrzymany jest zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich. W roku akademickim 2015/2016, w oparciu o wieloletnią tradycję nauczania języka fińskiego na UG, została uruchomiona specjalność o nazwie Język, Kultura i Gospodarka Finlandii.

Aby uzupełnić skandynawistyczną mapę UG należałoby dodać, że w latach w latach 1972-1976, jeszcze przed uruchomieniem studiów magisterskich, istniało przy Zakładzie Języków i Kultury Krajów Skandynawskich Podyplomowe Studium Wiedzy o Skandynawii. Również obecnie (od roku 2012) kolejne grupy miłośników Skandynawii poznają języki i kulturę regionu na Studiach Podyplomowych Skandynawistycznych.

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Wrzesień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Listopad 2019 - 20:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny