Koła naukowe Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki

Koła naukowe w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki

  • Naukowe Koło Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich SENSU STRICTO

 

Osoba przewodnicząca: Zuzanna Mazurek

Opiekunowie koła naukowego: mgr Marta Hajdyła (sekcja norweska), mgr Tomas Ölmelid (sekcja szwedzka)

W spotkaniach koła uczestniczą osoby studenckie z trzeciego roku studiów licencjackich oraz pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia.  Domyślnie koło składa się z czterech sekcji, zaś każda z nich skupia się na innym języku nordyckim: norweskim, szwedzkim, duńskim lub fińskim. Sekcje działają niezależnie od siebie, a każda z nich posiada własnego opiekuna.

Spotkania mają charakter praktyczny – w ramach uczestnictwa w kole zajmujemy się tłumaczeniami ustnymi w nowoczesnych, specjalistycznych kabinach. Praktykujemy m.in. symultaniczne przekłady wypowiedzi seminaryjnych i dyskusji, tłumaczenia materiałów audiowizualnych in vivo, tłumaczenia konsekutywne, ale także poznajemy tajniki higieny pracy głosem i pracy z mikrofonem. Zajęcia składają się również z dyskusji, w których wzajemnie oceniamy swoje tłumaczenia oraz analizujemy fragmenty nagrań zawodowych tłumaczeń symultanicznych np. dla ONZ czy Unii Europejskiej.

Istotnym elementem działalności koła jest to, że materiały i tematyka zajęć podlegają całkowicie pod wybór uczestniczących, dzięki czemu ćwiczymy dokładnie to, co najbardziej nas interesuje i czego w danym momencie potrzebujemy. Osoby uczestniczące w kole mają także okazje do tłumaczenia wykładów i wystąpień w ramach konferencji i wydarzeń odbywających się na uniwersytecie. W roku akademickim 2021/22 członkowie sekcji norweskiej mieli możliwość tłumaczenia symultanicznego całodniowej konferencji z okazji Dnia Tłumacza, która została zorganizowana 11.05.2022 przez Instytut Skandynawistyki i Fennistyki.

 

  • Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

Opiekunami Koła są dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska prof. UG (szwedzki), mgr Barbara Kuczmarska-Urbaniak, dr hab. Maria Sibińska prof. UG (norweski), mgr Magdalena Śląska (duński), mgr Laura Santoo, mgr Magdalena Podlaska (fiński).

 

 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Marzec 2023 - 21:00; osoba wprowadzająca: Magdalena Podlaska