fbpx Erasmus | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Erasmus

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS + 2021/2022

Od dnia 3 lutego do 1 marca 2021 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +.

Warunkiem rejestracji jest:

·       wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres helena.garczynska@ug.edu.pl

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne:

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 9 miesięcy

 

Mälardalens Högskola

 

Västerås

Szwecja

2 po 10 miesięcy           (tylko magisterskie)

Södertörns Högskola

 

Huddinge

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet

 

Umeå

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet

 

Sztokholm

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen

 

Bergen

Norwegia

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø

 

Tromsø

Norwegia

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim

 

Trondheim

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder

 

Kristiansand

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Oslo

 

Oslo

Norwegia

2 po 10 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

2 po 10 miesięcy

 

W ramach programu SEA EU dodatkowo:

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Kilonia

Niemcy

2 po 5 miesięcy

 

Studenci zainteresowani wyjazdem do Niemiec proszeni są o przedłożenie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B1; z osobami nie posiadającymi certyfikatu zostanie w dniach 03-05.03.21 przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie

https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027 .

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

 

§  studenci I roku studiów licencjackich linii norweskiej, szwedzkiej i duńskiej mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§ studenci I roku studiów licencjackich linii fińskiej warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd. W kolejnym roku akademickim mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  studenci II roku trzyletnich studiów licencjackich oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego; studenci II roku trzyletnich studiów licencjackich nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni, natomiast studenci I roku studiów magisterskich w indywidualnych przypadkach otrzymają tę możliwość, jednak koniecznym i bezdyskusyjnym warunkiem jest okazanie przed przedłużeniem pobytu gotowej pracy magisterskiej;

§ studenci III roku trzyletnich studiów licencjackich oraz studenci IV roku czteroletnich studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich);

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące.

 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

 

Dofinansowanie na Skandynawię i Finlandię wynosiło w roku 2020/21 520 € miesięcznie, na Niemcy – 500 €; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogli otrzymać dodatkowo około 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki). Uniwersytet Gdański nie otrzymał jeszcze informacji o wysokości stawek na rok akademicki 2021/22. Zostaną podane do informacji od razu po ich otrzymaniu.

 

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą HG; autor: Helena Garczyńska).

 

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt):

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 50 pkt).

Studenci otrzymują ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym.

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru; wpisuje ją koordynator.

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku, chór, wolontariaty itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 15 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt).

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

 

W dniu 06 marca 2021 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

 

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.


Koordynator programu Erasmus w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki
dr Helena Garczyńska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dominika Bartnik-Światek
Treść wprowadzona przez: Dominika Bartnik-Światek
Ostatnia modyfikacja: śr., 03.02.2021 r., 14:19
Data publikacji: śr., 03.02.2021 r., 14:19

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS + 2020/2021

Od dnia 1 lutego do 1 marca 2020 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +. 

Warunkiem rejestracji jest: 

·      wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres helena.garczynska@ug.edu.pl oraz

·      złożenie oryginałów (nie kopii czy scanów) wszystkich wyżej wymienionych dokumentów  i załączników w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne: 

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku 

Finlandia 

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 9 miesięcy

 

Mälardalens Högskola 

 

Västerås 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy           (tylko magisterskie)

Södertörns Högskola 

 

Huddinge 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet 

 

Umeå 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet 

 

Sztokholm 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen 

 

Bergen 

Norwegia 

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø 

 

Tromsø 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim 

 

Trondheim 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy 

Universitetet i Oslo 

 

Oslo 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder 

 

Kristiansand 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Københavns Universitet

 

Kopenhaga

Dania

2 po 5 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

2 po 10 miesięcy

 

W ramach programu SEA EU dodatkowo:

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Kilonia

Niemcy

2 po 12 miesięcy

 

Studenci potencjalnie zainteresowani wyjazdem do Niemiec proszeni są o zgłoszenie koordynatorowi swojego zainteresowania najpóźniej do dnia 15 lutego 2020. Wtedy koordynator uzyska od uczelni niemieckiej deklarację o możliwości przyjęcia (powód to m.in. język wykładowy niemiecki, nieznana ilość linii i poziom zajęć).

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

 

§  studenci I roku studiów licencjackich linii norweskiej, szwedzkiej i duńskiej mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  studenci II roku trzyletnich studiów licencjackich studenci III roku czteroletnich studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego; studenci II roku trzyletnich studiów licencjackich oraz studenci III roku czteroletnich studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni, natomiast studenci I roku studiów magisterskich w indywidualnych przypadkach otrzymają tę możliwość, jednak koniecznym i bezdyskusyjnym warunkiem jest złożenie przed przedłużeniem pobytu gotowej pracy magisterskiej;

§  studenci III roku trzyletnich studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich);

§  studenci I roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii  warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd. W kolejnym roku akademickim mogą odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące. 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

Dofinansowanie na Skandynawię i Finlandię wynosi 520 € miesięcznie, na Niemcy – 500 €; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo około 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki).

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą; autor: Helena Garczyńska).

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt): 

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 50 pkt).

Studenci przedstawiają ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym. Ocenę wpisują: 

dla linii szwedzkiej - mgr Małgorzata Boduch: malgorzata.boduch@ug.edu.pl, dla norweskiej - dr Karolina Drozdowska: karolina.drozdowska@ug.edu.pl, dla duńskiej – mgr Magdalena Śląska: magdalena.slaska@ug.edu.pldla fińskiej – mgr Laura Santoo: laura.santoo@gmail.com .

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru; wpisuje ją koordynator. 

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku, chór, wolontariaty itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 15 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt). 

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

W dniu 06 marca 2020 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.


Koordynator programu Erasmus w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki
dr Helena Garczyńska 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 02.02.2020 r., 10:59
Data publikacji: ndz., 02.02.2020 r., 10:52

Zebranie dla studentów Skandynawistyki

 

Zapraszam studentów 1, 2 i 3 roku licencjackiego oraz 1 r. MSU, zainteresowanych wyjazdem na studia w Skandynawii i Finlandii w roku akademickim 2020/21

w ramach programu Erasmus + 


na zebranie 11.12 (środa) 
o godz. 15.00 w auli 022.

Przed zebraniem proszę się zapoznać z informacją n/t Erasmusa umieszczoną na stronie Instytutu 


Helena Garczyńska, koordynator Erasmusa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: sob., 30.11.2019 r., 19:37
Data publikacji: sob., 30.11.2019 r., 19:34

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajduje się na PE na kursie "Studia za granicą". 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pt., 08.03.2019 r., 16:56
Data publikacji: pt., 08.03.2019 r., 16:56

Rekrutacja na wjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Od dnia 29 stycznia do 2 marca 2019 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +. 

Warunkiem rejestracji jest: 

·     wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres finhg@univ.gda.pl,oraz

·     złożenie oryginałów (nie kopii czy scanów) wszystkich wyżej wymienionych dokumentów  i załączników w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne:

 

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku 

Finlandia 

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 9 miesięcy

 

Mälardalens Högskola

 

Västerås 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy           (tylko magisterskie)

Södertörns Högskola 

 

Huddinge 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet 

 

Umeå 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet 

 

Sztokholm 

Szwecja 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen 

 

Bergen 

Norwegia 

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø 

 

Tromsø 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim 

 

Trondheim 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy 

Universitetet i Oslo 

 

Oslo 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder 

 

Kristiansand 

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia 

2 po 10 miesięcy

Københavns Universitet

 

Kopenhaga

Dania

2 po 5 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

2 po 10 miesięcy

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020.

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

§ studenci I roku studiów licencjackich oraz studenci II roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandiistanowią jedyną grupę, która ubiegając się o wyjazd w kolejnym roku akademickim, może odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; w/w studenci mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  studenci II roku studiów licencjackich oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego; studenci II roku studiów licencjackich nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni, natomiast studenci I roku studiów magisterskich w indywidualnych przypadkach otrzymają tę możliwość, jednak koniecznym i bezdyskusyjnym warunkiem jest złożenie przed przedłużeniem pobytu gotowej pracy magisterskiej;

§  studenci III roku studiów licencjackich warunkowomogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące. 

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

Dofinansowanie na Skandynawię wynosi 500 € miesięcznie; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki).

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą HG ; autor: Helena Garczyńska).

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt): 

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 50 pkt).

Studenci przedstawiają ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym. Ocenę wpisują: 

dla linii szwedzkiej - mgr Małgorzata Boduch: maboduch@gmail.com,    dla norweskiej -dr Karolina Drozdowska: k.drozdowska@ug.edu.pl,                 dla duńskiej – mgr Magdalena Śląska: magdalenaslaska@o2.pl,                                 dla fińskiej– mgr Magdalena Podlaska: m.m.podlaska@gmail.com.

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru. 

2. Aktywność naukowa (aktywneczłonkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku, chór, wolontariaty itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 15 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt). 

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

 

W dniu 06 marca 2019 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

 

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.

 

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Skandynawistyki
dr Helena Garczyńska 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: sob., 26.01.2019 r., 18:57
Data publikacji: sob., 26.01.2019 r., 18:52

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach Erasmus+

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus + znajduje się na portalu na kursie Studia za granicą.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: wt., 06.03.2018 r., 10:54
Data publikacji: wt., 06.03.2018 r., 10:54

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS + 2018/2019

Od dnia 8 lutego do 1 marca 2018 roku można dokonywać rejestracji swojej kandydatury na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus +.

Warunkiem rejestracji jest:

·      wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz formularza stypendysty wraz z załącznikami (wszystko w formacie PDF) pocztą elektroniczną na adres finhg@univ.gda.pl, oraz

·      złożenie oryginałów (nie kopii czy scanów) wszystkich wyżej wymienionych dokumentów  i załączników w sekretariacie Instytutu Skandynawistyki.

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi podpisano umowy bilateralne:

 

Uniwersytet

 

Miasto

Państwo

Ilość wyjazdów i miesięcy

Turun Yliopisto

 

Turku

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylä

Finlandia

2 po 10 miesięcy

 

University of Eastern Finland

Kuopio (Joensuu)

Finlandia

2 po 10 miesięcy

Åbo Akademi

Åbo/Turku

Finlandia

2 po 9 miesięcy

 

Mälardalens Högskola

 

Västerås

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Södertörns Högskola

 

Huddinge

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Umeå Universitet

 

Umeå

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Stockholms Universitet

 

Sztokholm

Szwecja

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Bergen

 

Bergen

Norwegia

3 po 10 miesięcy

Universitetet i Tromsø

 

Tromsø

Norwegia

2 po 10 miesięcy

NTNU Trondheim

 

Trondheim

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Oslo

 

Oslo

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Universitetet i Agder

 

Kristiansand

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Innlandet

 

Elverum (Hamar)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kongsberg (Bø)

Norwegia

2 po 10 miesięcy

Københavns Universitet

 

Kopenhaga

Dania

2 po 5 miesięcy

University of Southern Denmark

Odense

Dania

2 po 10 miesięcy

 

Aktualny wykaz umów wraz z danymi odnośnie liczby studentów objętych wymianą oraz stopniem poziomu studiów dostępny jest też na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 .

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich i magisterskich:

§  studenci I roku studiów licencjackich stanowią jedyną grupę, która ubiegając się o wyjazd w kolejnym roku akademickim, może odbyć w uczelniach partnerskich studia całoroczne; studenci I roku mogą też ubiegać się o wyjazd tylko w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego;

§  studenci II roku studiów licencjackich, studenci III roku studiów licencjackich specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii oraz studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się wyłącznie o wyjazd w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego i nie mają możliwości przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej na semestr letni;

§  studenci III roku studiów licencjackich warunkowo mogą ubiegać się o wyjazd wyłącznie w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pierwszego roku studiów magisterskich).

 

Kandydaci wyjeżdżają na czas studiów określony w umowach (semestr lub rok akademicki), pobyt nie może być jednak krótszy niż 3 miesiące.

Prawo wyjazdu w charakterze studenta ERASMUSA + przysługuje studentowi w ilości do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjat oraz MSU są rozpatrywane osobno), sumując studia i praktyki.

Dofinansowanie na Skandynawię wynosi 500 € miesięcznie; studenci w trudnej sytuacji materialnej po złożeniu właściwych dokumentów mogą otrzymać dodatkowo 200 € miesięcznie (w przeliczeniu na złotówki).

Oba formularze dostępne są na portalu edukacyjnym UG (kurs: studia za granicą; autor: Helena Garczyńska).

Na portalu edukacyjnym na w/w kursie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, programu oraz wzorce dokumentów do pobrania. Osoby zainteresowane proszone są dokładne zapoznawanie się z podanymi na kursie informacjami.

 

Przy wyborze kandydatów decydować będą następujące kryteria (max. 100 pkt):

1. Ocena ze znajomości języka kierunkowego (max. 60 pkt).

Studenci przedstawiają ocenę wystawioną wspólnie przez nauczycieli uczących języka na podstawie wyników w semestrze zimowym. Ocenę wpisują:

dla linii szwedzkiej - mgr Małgorzata Boduch: maboduch@gmail.com

dla norweskiej - dr Karolina Drozdowska: k.drozdowska@ug.edu.pl

dla duńskiej – mgr Magdalena Śląska: magdalenaslaska@o2.pl

dla fińskiej – prof. Katarzyna Wojan: finkw@ug.edu.pl .

Osoby przebywające obecnie na urlopach otrzymują ocenę na podstawie ostatniego ukończonego semestru.

2. Aktywność naukowa (aktywne członkowstwo w kole naukowym, udział merytoryczny i/lub organizacyjny w imprezach naukowych, opublikowane wystąpienia, za ostatnie dwa lata) poświadczona podpisem opiekuna koła lub załącznikami (max. 20 pkt).

3. Udokumentowana działalność społeczna za ostatnie dwa lata (np. Samorząd Studentów, Erasmus Student Network, inne organizacje pożytku publicznego, harcerstwo, PCK, Dawcy Krwi i Szpiku itp.) poświadczona podpisem lub załącznikami (max. 5 pkt).

4. Uzasadnienie wyjazdu i plan jego wykorzystania (max. 5 pkt).

5. Uzasadnienie wyboru uczelni i kursów (max. 5 pkt).

6. Oceny z pozostałych przedmiotów za ostatni semestr, w tym z języka angielskiego. ( Studenci składają obowiązkowe oświadczenie o zaliczeniu semestru zimowego  - max. 5 pkt).

W dniu 04 marca 2018 roku zostanie ogłoszona lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +.

Ponieważ ogłoszona lista studentów jest natychmiast zgłaszana do bazy danych i uczelni partnerskich, niemożliwe jest wycofywanie się z zakończonej rekrutacji. W związku z tym należy przemyśleć decyzję o udziale w rekrutacji i wyjeździe za granicę przed zgłoszeniem.


Koordynator programu Erasmus w Instytucie Skandynawistyki
dr Helena Garczyńska 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.02.2018 r., 12:10
Data publikacji: pon., 12.02.2018 r., 12:07

Impresje ze Sztokholmu

 

Dwie studentki trzeciego roku linii szwedzkiej, Anna i Sonia, spędzają w Södertörns högskola w Huddinge koło Stockholmu semestr zimowy w ramach programu ERASMUS. Prezentujemy zdjęcia Anny Lisieskiej z wycieczki po Sztokholmie. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: wt., 05.12.2017 r., 21:38
Data publikacji: wt., 05.12.2017 r., 21:38

Zebranie w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus +

 Zapraszam studentów 1, 2 i 3 roku licencjackiego oraz 1 r. MSU, zainteresowanych wyjazdem na studia w Skandynawii w roku akademickim 2018/19

w ramach programu Erasmus +


na zebranie 05.12 (wtorek)
o godz. 16.45 w auli 022.

 

Przed zebraniem proszę się zapoznać z informacją n/t Erasmusa umieszczoną na stronie Instytutu

(informacje dla studentów/Erasmus/Outgoing students).

Helena Garczyńska, koordynator Erasmusa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.11.2017 r., 18:13
Data publikacji: pt., 10.11.2017 r., 18:12

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach Erasmus+

 

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus + znajduje się na portalu na kursie Studia za granicą HG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Agata Lubowicka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.03.2017 r., 13:32
Data publikacji: śr., 01.03.2017 r., 13:32