fbpx Nasi Poprzednicy | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Nasi Poprzednicy

Nasi Poprzednicy

Urszula Wińska (28 III 1902 – 1 XII 2003)

Docent doktor habilitowany (od 1968 r.; dr 1932 r.; mgr 1927 r.), pracowała kolejno w gdańskiej PWSP, w WSP i na UG od 1947 r. do 1973 r., z przerwą w latach 1953–1957 (zwolniona z powodów ideologicznych). W latach 1957–1973 kierownik Katedry Metodyki i Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Jej prace naukowe dotyczyły nauczania języka polskiego, zwłaszcza problematyki błędów językowych. Więźniarka Ravensbrück (od 13 IX 1941 do 28 IV 1945 r.), obozowi temu poświęciła książkę Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück (Gdańsk 1985).

Biografia
Wykaz publikacji

 

Bogusław Moroń (4 VIII 1905 – 27 XII 1985)

Doktor (od 1929 r.; mgr 1928), pracował w WSP w Gdańsku (od 1955 r.) i na UG (do 1985 r.); w latach 1955–1970 kierownik Katedry Języka Polskiego; w latach 1959–1985 prezes Oddziału Gdańskiego TMJP. Miał rozległą wiedzę slawistyczną. Jego prace naukowe dotyczyły głównie staropolszczyzny, języka połabskiego i języka powieści J.I. Kraszewskiego.

Biografia
Wykaz publikacji

 

Hubert Górnowicz (7 XI 1922 – 2 V 1986)

Profesor zwyczajny (od 1985 r.; prof. nadzw. 1974; dr hab. 1969; dr 1960; mgr 1955), pracował w WSP w Gdańsku (od 1955 r.) i na UG (do 1986 r.); w latach 1970-1975 wicedyrektor IFP UG, 1975-1978 kierownik Studium Doktoranckiego, 1978-1981 kierownik Zakładu Języka Polskiego. Był sekretarzem Gdańskiego Koła TMJP, sekretarzem Komisji Filologicznej GTN, sekretarzem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Filologicznych GTN, przewodniczącym I Wydziału Nauk Społecznych GTN (1975-1981), członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN (od 1972 r.), delegatem Polski w International Committe of Onomastic Sciences (Lowanium, Belgia). Twórca gdańskiej szkoły onomastycznej, organizator i kierownik Zespołu Onomastycznego UG, inicjator i redaktor serii wyd. Pomorskie Monografie Toponomastyczne. Jego prace naukowe dotyczyły głównie dialektologii, onomastyki, nadto leksykologii.

Biografia
Wykaz publikacji

 

Ludwik Wierzbowski (26 III 1925 – 17 XII 1996)

Docent doktor habilitowany (od 1983 r.; dr 1966 r.; mgr 1951), pracował w WSP w Gdańsku (od 1952 r.) i na UG (do 1995 r.); w latach 1954–1960 kierownik Katedry Języka Polskiego w WSP; w latach 1984–1990 kierownik Zakładu Metodyki w Instytucie Filologii Polskiej UG. Jeden z twórców gdańskiej polonistyki językoznawczej. Jego prace naukowe dotyczyły głównie onomastyki (antroponimii) i językoznawstwa komputerowego.

Biografia
Wykaz publikacji

 

Bogusław Kreja (17 III 1931 – 26 XII 2002)

Profesor zwyczajny (od 1987 r.; prof. nadzw. 1976; dr hab. 1969; dr 1960; mgr 1955), pracował w WSP w Gdańsku (od 1961 r.) i na UG (do 2002 r.); w latach 1970–1978 i 1981–1991 kierownik Zakładu Języka Polskiego, a w latach 1991–2002 – Zakładu Współczesnego Jezyka Polskiego; w latach 1989–1996 prezes Oddziału Gdańskiego TMJP; w latach 1973–2001) – kierownik Telefonicznej Poradni Językowej UG. Jego prace naukowe dotyczyły głównie słowotwórstwa, morfonologii, leksykologii, kultury języka polskiego.

Biografia
Wykaz publikacji

 

Bożena Szczepińska (18 VII 1940 – 2 X 2007)

Doktor habilitowana (od 2005; dr 1973; mgr 1962); pracowała w WSP w Gdańsku (od 1962 r.) i na UG (do 2007 r.); w latach 2005–2007 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Jej prace naukowe dotyczyły różnorodnych zagadnień z zakresu językoznawstwa polonistycznego, głównie języka religijnego i przekładów biblijnych (książka Ewangelie tylekroć tłumaczone… Studia o przekładach i przekładaniu, 2005), a także słowotwórstwa i dialektu kociewskiego.

Biografia
Wykaz publikacji

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Rzedzicka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 21:02
Data publikacji: śr., 29.07.2009 r., 0:00