Logopedia - studia stacjonarne - II stopień | Wydział Filologiczny

Logopedia - studia stacjonarne

Logopedia - studia stacjonarne - II stopień

 

Studia magisterskie na kierunku logopedia trwają 2 lata. W tym okresie studenci zdobywają i pogłębiają interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii oraz obszerną wiedzę specjalistyczną.

Student kierunku logopedia II stopnia zdobywa wiedzę specjalistyczną z zakresu neurologopedii, surdologopedii, balbutologopedii (terapii jąkania), oligofrenologopedii, emisji i higieny głosu i innych specjalistycznych działów. Po pierwszym semestrze studiów wybiera jedną z dwóch specjalności: neurologopedię lub wczesną interwencję logopedyczną.

Program studiów obejmuje 990 godzin dydaktycznych w ciągu dwóch lat oraz praktykę zawodową (210 godzin).

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów i tytuł magistra logopedii. Posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających logopedów, jak również ma prawo prowadzić prywatną praktykę logopedyczną. Po ukończeniu studiów przygotowany jest do:

 • prowadzenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej (w placówkach oświatowych i służby zdrowia);
 • prowadzenia diagnozy stanu mowy dzieci oraz osób dorosłych;
 • prowadzenia diagnozy zaburzeń komunikacji językowej u pacjentów po udarach i urazach mózgu, niedosłyszących, jąkających się;
 • konstruowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pacjentów dorosłych i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń czytania i pisania;
 • prowadzenia terapii z pacjentami z zaburzeniami głosu;
 • prowadzenia terapii mowy zastępczej (przełykowej) z pacjentami po laryngektomii;
 • prowadzenia terapii mowy z pacjentami po rozszczepach podniebienia;
 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach naukowych z zakresu interdyscyplinarnego ujęcia patologii mowy.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • poradniach specjalistycznych na stanowisku logopedy;
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych;
 • poradniach foniatrycznych na stanowisku logopedy;
 • gabinetach logopedycznych istniejących na oddziałach neurologicznych w szpitalach i sanatoriach;
 • szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym, średnim oraz wyższym;
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • specjalistycznych gabinetach logopedycznych (praktyka prywatna);
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu logopedii oraz komunikacji językowej.

W trakcie studiów absolwenci powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi (również charakteryzującymi się zaburzeniami w zakresie komunikatywności), kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami, w których odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.

Absolwent studiów logopedycznych II stopnia ma prawo poszerzać swoją wiedzę na podyplomowych studiach z zakresu logopedii prowadzonych przez Katedrę Logopedii UG i inne ośrodki naukowe oraz zdobywać kolejne specjalności.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: czw., 14.07.2016 r., 14:20
Data publikacji: śr., 28.04.2010 r., 0:00