Logopedia - studia stacjonarne - I stopień

Logopedia - studia stacjonarne

Logopedia - studia stacjonarne - I stopień

 

Logopedia to nauka mająca swoje korzenie w pedagogice, językoznawstwie i medycynie. Jest  dyscypliną naukową, która bada mowę we wszystkich jej aspektach, zwłaszcza w zakresie zaburzeń komunikacji językowej. Studenci logopedii zdobywają zarówno obszerną wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

Logopedzi pracują z osobami w różnym wieku, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W ramach logopedii rozwija się szereg specjalności dostosowanych do aktualnych potrzeb praktycznych, począwszy od technik usuwania zaburzeń mowy, takich jak seplenienie; poprzez pracę z osobami niedosłyszącymi, jąkającymi się, z chorobami neurologicznymi; rozwijanie mowy dzieci, aż po doskonalenie dykcji ludzi mediów i sceny. Miejsca pracy logopedy są zatem różnorodne: przedszkola, żłobki, szkoły, poradnie, szpitale, przychodnie, teatry, radio, telewizja, seminaria duchowne, gabinety prywatne itp.

Kierunek logopedia to studia dwustopniowe. Współprowadzone są przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studenci logopedii w ramach I stopnia nabywają podstaw wiedzy logopedycznej, umożliwiających pełną orientację w zakresie podstawowej terapii i profilaktyki logopedycznej. Program studiów obejmuje 2100 godzin dydaktycznych w ciągu trzech lat oraz dwie praktyki zawodowe (łącznie 240 godzin).

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata w zakresie logopedii. Posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i umiejętności do pracy w charakterze nauczyciela-logopedy w przedszkolu, oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III w szkole podstawowej.

Studia na kierunku logopedia mieszczą się w pojęciu studiów nauczycielskich, obejmujących obok specjalności podstawowej (logopedycznej) drugą specjalność (nauczanie języka polskiego jako obcego). Czyni to z niego atrakcyjnego pracownika oświaty, ponieważ dysponuje wszechstronnymi kwalifikacjami.

Studia przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i  nieprawidłowościami jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, a zwłaszcza z problemami w opanowaniu języka ojczystego. Odbyte w toku studiów zajęcia warsztatowe oraz praktyki logopedyczne umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie diagnozowania i terapii różnych zaburzeń mowy.

Absolwent studiów logopedycznych I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich studiach II stopnia, dających tytuł magistra logopedii i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 13. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: środa, 21. Grudzień 2022 - 14:06; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska