Sinologia

sino

 

 

 

 

INFORMACJA O KIERUNKU  

Kierunek utworzony Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014.

Głównym celem kształcenia na kierunku sinologia jest uzyskanie kompetencji językowych, kulturoznawczych, biznesowych związanych z obszarem językowym Chin oraz doskonalenie wybranego języka obcego (np. języka angielskiego) na akademickim poziomie. Dla studentów przewidziano praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z Chinami. Najlepsi studenci gdańskiej sinologii będą mogli ubiegać się o wyjazdy semestralne do uniwersytetów w Chinach.

Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-chińskich i europejsko-chińskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych.; daje absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, we własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka chińskiego oraz dodatkowego języka obcego, lecz także mających wiedzę i praktyczne umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

W czasie studiów na sinologii student nabywa zaawansowane umiejętności językowe w zakresie języka chińskiego i drugiego języka obcego, które pozwolą mu zaistnieć w różnych dziedzinach działalności zawodowej związanej ze współpracą międzynarodową (w kulturze, turystyce, biznesie). Student nabywa szeroką wiedzę filologiczną, czyli wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru, z którym związany jest ten kierunek studiów. Dodatkowym atutem jest wiedza w wybranych dyscyplinach niefilologicznych, takich jak ekonomia, prawo międzynarodowe czy politologia, która czyni absolwenta poszukiwanym kandydatem na wymagającym rynku pracy.

Absolwent jest gruntownie przygotowany do działania na pograniczu kultur, potrafi oceniać zjawiska kulturowe charakterystyczne dla obszaru, z którym związany jest jego kierunek studiów. Jest otwarty na kontakty międzykulturowe i świadomy roli komunikacji międzykulturowej.

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Program studiów sinologicznych pierwszego stopnia obejmuje bardzo intensywną naukę języka chińskiego od podstaw pod kierunkiem chińskich lektorów (w tym pisma w systemach znaków uproszczonych i tradycyjnych), a także naukę drugiego języka obcego oraz realizację przedmiotów filologicznych i kulturoznawczych i przedmiotów wspomagających, obejmujących wybrane zagadnienia z historii, wiedzy o środowisku geograficznym Chin, a także o politycznych i gospodarczych stosunkach międzynarodowych. Najlepsi studenci gdańskiej sinologii będą mogli ubiegać się o wyjazdy semestralne do uniwersytetów w Chinach.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Dla studentów sinologii przewidziano praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z Chinami.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Grudzień 2016 - 16:36; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: sobota, 23. Wrzesień 2023 - 18:16; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz