Japonistyka

Japonistyka 日本学科

sino

 

 

 

 

INFORMACJA O KIERUNKU

Kierunek utworzony Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/23.

Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 2023/2024.  

Głównym celem kształcenia na kierunku Japonistyka jest uzyskanie kompetencji językowych, kulturoznawczych i biznesowych związanych z japońskim obszarem językowym oraz doskonalenie wybranego języka obcego na akademickim poziomie. Japonistyka jest kierunkiem, który zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z Japonią, jej językiem, kulturą, historią, literaturą, filozofią, a także gospodarką. Są to studia skierowane do osób fascynujących się problematyką japońską oraz planujących związać się zawodowo z tym krajem. Studia japonistyczne kształcą ekspertów posługujących się językiem japońskim i znających realia Kraju Kwitnącej Wiśni. Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-japońskich i europejsko-japońskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Studia na japonistyce obejmują intensywną naukę języka japońskiego od podstaw pod kierunkiem wykwalifikowanych lektorów, a także warsztaty tłumaczeniowe (pisemne i ustne) oraz naukę języka biznesowego. Na japonistyce poza językiem kierunkowym nauczany jest również drugi język obcy na poziomie akademickim. Zapewnimy realizację przedmiotów filologicznych i kulturoznawczych oraz zapoznamy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii, antropologii, krajoznawstwa japońskiego, a także politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych. Na najlepszych studentów gdańskiej japonistyki czekają stypendia do japońskich uniwersytetów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent może być zatrudniony w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, we własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka japońskiego oraz dodatkowego języka obcego, lecz także mających wiedzę i praktyczne umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, kancelaryjnych, ponadto posiadających orientację w rożnych aspektach japońskiej kultury i edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach japonistycznych sprzyjają działaniom na rzecz budowania rzeczywistego porozumienia Polski i Europy z Japonią oraz pozostałymi krajami dalekowschodniego kręgu kulturowego.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Miejscem odbywania praktyk zawodowych mogą być wszelkie podmioty gospodarcze, instytucje kultury bądź placówki edukacyjne, w których pożądana lub wykorzystywana jest znajomość języka japońskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Marzec 2023 - 21:23; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: sobota, 23. Wrzesień 2023 - 18:17; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz