Rosjoznawstwo

Rosjoznawstwo

 

Rosjo

 

 

 

 

INFORMACJA O KIERUNKU

Kierunek Rosjoznawstwo został powołany przez Senat UG w 2007 roku. Jest to kierunek prowadzony przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Zapewnia wykształcenie na poziomie licencjackim, proponując duży zakres wiedzy historycznej, kulturoznawczej, ekonomicznej, prawniczej, medioznawczej, literaturoznawczej i językowej. Zapoznaje studentów z problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi Rosji a także z podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. 

Kierunek przygotowuje studentów do zawodowego funkcjonowania w realiach gospodarczych, politycznych, kulturowych oraz medialnych Polski i Rosji. Ponadto stwarza możliwość:

  • uzyskania wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego oraz drugiego języka obcego (języka ukraińskiego, niemieckiego lub angielskiego – warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zebranie minimum 15 chętnych studentów);
  • zdobycia wiedzy o kulturze, mediach i historii Rosji, rosyjskim prawie i ekonomii oraz współpracy międzynarodowej;
  • realizacji praktyk zawodowych i projektów pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę;
  • w ramach modułu Integracja Kultur realizację autorskich projektów studenckich popularyzujących integrację kultur krajów słowiańskich (wystawy, koncerty, prelekcje, pokazy multimedialne itd.);
  • wyjazdy w ramach programu ERASMUS+;
  • udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne.

Pespektywy zatrudnienia 

Absolwent kierunku zyskuje szansę zatrudnienia w firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, instytucjach kultury, we własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, kancelaryjnych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa rosyjskiego, rożnych aspektach kultury rosyjskiej i edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach rosjoznawczych sprzyjają działaniom na rzecz budowania wiedzy o mechanizmach funkcjonowania Rosji w przestrzeni międzynarodowej oraz rzeczywistej, koniecznej z przyczyn geopolitycznych współpracy Polski oraz Europy z Rosją i krajami pozostającymi w strefie wpływów Federacji Rosyjskiej. 

Bezpośrednią opiekę naukową i programową nad studiami rosjoznawczymi sprawuje Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej.

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE NA KIERUNKU ROSJOZNAWSTWO

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. luty 2013 - 14:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: sobota, 23. Wrzesień 2023 - 18:15; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz