Instytucje Kultury / Kulturinstitutionen

Charakterystyka instytucji kultury, z którymi Instytut Filologii Germańskiej UG współpracuje w realizacji programu studiów

 

Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, Oddział Muzeum Miasta Gdańsk

Dom Uphagena położony przy ulicy Długiej 12 w Gdańsku jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w Europie kamienic mieszczańskich z XVIII wieku dostępnych do zwiedzania. Muzeum funkcjonujące w latach 1911-1944 zostało na nowo otwarte w 1998 r. jako Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. W kamienicy gdańskiego kupca Johanna Uphagena oglądać można pomieszczenia mieszkalne i gospodarczej zapoznać się z historią kultury materialnej Gdańska. Muzeum pokazuje wystawy czasowe i organizuje spotkanie popularnonaukowe poświęcone historii kultury Gdańska.

https://muzeumgdansk.pl/oddzialy-muzeum/dom-uphagena/

 

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Założona w 2013 roku Fundacja realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z Archiwum im. Karla Dedeciusa przy Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem Fundacji jest m. in. badanie, przekład i promocja polskiej literatury w Niemczech i niemieckiej w Polsce na podstawie literackiego spadku i duchowego dziedzictwa Karla Dedeciusa, a także badanie recepcji polskiej literatury w krajach niemieckojęzycznych oraz promocja wymiany, spotkań i współpracy tłumaczy polsko-niemieckich i niemiecko-polskich.

https://www.ub.europa-uni.de/pl/benutzung/bestand/kd_stiftung/index.html

 

Gdańska Galeria Güntera Grassa (G4) - Gdańska Galeria Miejska

Gdańską Galerię Güntera Grassa powołano w 2009 roku w celu sprawowania opieki nad artystycznymi pracami noblisty i ich prezentacji. Galeria posiada w swej kolekcji 141 dzieł plastycznych Güntera Grassa pochodzących z różnych okresów twórczości pisarza, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat. G4 inicjuje i współorganizuje wydarzenia artystyczne i popularnonaukowe wydarzenia wokół twórczości Güntera Grassa, m.in. od roku 2009 festiwal GRASSOMANIĘ.

https://ggm.gda.pl/pl/

 

Muzeum Narodowe Miasta Gdańsk

Muzeum Narodowe w Gdańsku (do 1972 Muzeum Pomorskie w Gdańsku), prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powstało w 1948 z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881). Oprócz głównego gmachu – późnogotyckiego klasztoru franciszkańskiego z Oddziałem Sztuki Dawnej, posiada jeszcze 5 oddziałów, które mają swoje siedziby w zabytkowych budynkach, m. in. w Pałacie Opatów w Gdańsku Oliwie  (Oddział Sztuki Nowoczesnej).

https://www.mng.gda.pl/

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK)

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1992 roku. Najważniejszym zadaniem i celem NCK jest prezentacja i promowanie kultury Pomorza w kraju i za granicą oraz prezentowanie zagranicznego dorobku kulturalnego, zwłaszcza krajów bałtyckich. Realizacji celu służą projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe, koncerty i festiwale muzyczne, wystawy, warsztaty, spotkania z ludźmi kultury i nauk.

https://www.nck.org.pl/

 

Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku

Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku powstało w 2003 z gdańskiej inicjatywy obywatelskiej (grupy złożonej z reprezentantów środowisk twórczych, naukowych, kręgów biznesu, mediów i władz). Celem stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zbierania, dokumentowania i prezentowania materiałów związanych z twórczością Güntera Grassa, a także upamiętniających historię wielonarodowego Gdańska. SGG współorganizowało m.in. gdańskie obchody urodzin Güntera Grassa (2007, 2012, 2017, 2022), inicjuje i współrealizuje artystyczne i naukowe wydarzenia, m.in. wystawy, międzynarodowe konferencje i warsztaty dla doktorantów oraz uznanych badaczy, a także projekty wydawnicze. W latach 2013-2017 funkcję prezesa pełnił prof. dr Mirosław Ossowski, od 2017 r. funkcję prezesa pełni prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

http://grass-gdansk.org/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Maj 2024 - 12:44; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: środa, 1. Maj 2024 - 12:49; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska