Olimpiada Języka Niemieckiego

47. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2023/24

Instytut Filologii Germańskiej UG jest współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Adresatem są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, chcący poszerzać wiedzę o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz doskonalić praktyczną znajomość języka naszych zachodnich sąsiadów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi laureaci i finaliści olimpiady uzyskują ocenę bardzo dobrą lub celującą na koniec roku szkolnego oraz są zwolnieni z matury z języka niemieckiego. Wyniki OJN są brane pod uwagę w rekrutacji na studia. Bliższe informacje, terminy, szczegółowy zakres tematyczny oraz podział na okręgi znajdują się na stronie http://www.ojn.wsjo.pl/

Gdański Komitet Okręgowy OJN obejmuje województwo pomorskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego.

Harmonogram:

- do 30.10.2023:

szkoły przesyłają zgłoszenie udziału na adres sekretarza komitetu okręgowego OJN: katarzyna.lukas@ug.edu.pl (koniecznie z adresu mailowego szkoły!)

- 03.11.2023 godz. 10.00–11.30:

etap szkolny – test pisemny; czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Testy są sprawdzane przez nauczyciela. Szkoły przesyłają protokoły w wersji elektronicznej na adres: katarzyna.lukas@ug.edu.pl, a drogą pocztową wysyłają testy uczniów, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów, do Instytutu Filologii Germańskiej UG.

Sekretarz OJN informuje szkoły o zakwalifikowaniu uczniów do etapu okręgowego.

- 12.01.2024 godz. 10.00-11.30:

etap okręgowy, część pisemna – odbywa się w szkołach, trwa 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostają przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do Instytutu Filologii Germańskiej UG. Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez Komitet Okręgowy.

Sekretarz OJN powiadamia szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do części ustnej (zdobyli co najmniej 85% punktów w teście), podaje termin i miejsce eliminacji ustnych.

- do 15.02.2024:

etap okręgowy, część ustna – odbędzie się w Instytucie Filologii Germańskiej UG.

- 05.-07.04.2024:

finał 47. OJN; eliminacje centralne odbędą się w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al. Niepodległości 4.

Dalszych informacji udziela sekretarz Komitetu Okręgowego OJN:

dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG

katarzyna.lukas@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Wrzesień 2023 - 11:54; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: wtorek, 5. Wrzesień 2023 - 12:21; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

46. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2022/23

W dniu 11 lutego 2023 w Instytucie Filologii Germańskiej odbyły się eliminacje ustne okręgowego etapu 46. Olimpiady Języka Niemieckiego.

 

W roku szkolnym 2022/2023 do etapu okręgowego, którego część pisemna odbyła się w szkołach 13 stycznia 2023, zakwalifikowało się 22 uczniów z Trójmiasta, Kościerzyny, Kartuz, Słupska, Wejherowa, Rumi, Chojnic, Elbląga, Bytowa, Czerska, Starogardu Gdańskiego i Pelplina. Do etapu ustnego dopuszczono pięć uczestniczek.

W eliminacjach ustnych 11 lutego 2023 wzięły udział: Anna Maria Tomala i Julia Kowalik z III LO w Gdyni, Lara-Valerie Bielawa z I LO w Kościerzynie, Milena Wolf z V LO w Gdańsku oraz Julia Berndt z Katolickiego LO w Chojnicach. Wszystkie uczestniczki zakwalifikowały się do etapu centralnego Olimpiady, który odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2023 w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz Katedrze Skandynawistyki UAM.

Wszystkim uczestniczkom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

11 lutego 2023, eliminacje ustne etapu okręgowego 46. OJN w Instytucie Filologii Germańskiej. Uczestniczki wraz z komisją z ramienia IFG w składzie: dr Dariusz Pakalski, dr Iwona Legutko-Marszałek, dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG (sekretarz) oraz dr Izabela Kujawa (przewodnicząca komisji).

11 lutego 2023, eliminacje ustne etapu okręgowego 46. OJN w Instytucie Filologii Germańskiej. Uczestniczki wraz z komisją z ramienia IFG w składzie: dr Dariusz Pakalski, dr Iwona Legutko-Marszałek, dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG (sekretarz) oraz dr Izabela Kujawa (przewodnicząca komisji).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 15. Wrzesień 2022 - 19:19; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. luty 2023 - 13:11; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

45. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2021/22

Instytut Filologii Germańskiej UG jest współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Adresatem są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, chcący poszerzać wiedzę o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz doskonalić praktyczną znajomość języka naszych zachodnich sąsiadów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi laureaci i finaliści olimpiady uzyskują ocenę bardzo dobrą lub celującą na koniec roku szkolnego oraz są zwolnieni z matury z języka niemieckiego. Wyniki OJN są brane pod uwagę w rekrutacji na studia. Bliższe informacje, terminy, szczegółowy zakres tematyczny oraz podział na okręgi znajdują się na stronie http://www.ojn.wsjo.pl/

Gdański Komitet Okręgowy OJN obejmuje województwo pomorskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego.

W dniu 5 lutego 2022 w Instytucie Filologii Germańskiej odbyły się eliminacje ustne okręgowego etapu 45. Olimpiady Języka Niemieckiego.

W roku szkolnym 2022/2023 do etapu okręgowego, którego część pisemna odbyła się w szkołach 14 stycznia 2022, zakwalifikowało się 24 uczniów z Trójmiasta, Kościerzyny, Kartuz, Słupska, Wejherowa, Rumi, Lęborka, Chojnic, Elbląga, Bytowa, Czerska, Starogardu Gdańskiego i Pelplina. Do etapu ustnego dopuszczono szesnaścioro uczestników.

W eliminacjach ustnych 13 lutego 2022 wzięli udział uczniowie z III LO w Gdyni, I LO w Kościerzynie, V oraz X LO w Gdańsku, I LO w Starogardzie Gdańskim, I LO w Lęborku, II LO w Słupsku, LO w Czersku, z Liceum Katolickiego w Pelplinie, Liceum „Regent” w Elblągu, LO w Kartuzach oraz z Katolickiego LO w Chojnicach.

Do etapu centralnego zakwalifikowało się w tym roku aż 12 osób: Olivia Bielawa, Roksana Szulist i Lara-Valerie Bielawa (I LO w Kościerzynie), Maja Müller, Olivia Lange i Anna Maria Tomala (III LO w Gdyni), Bartosz Szczeblewski (LO w Starogardzie Gdańskim), Julia Maszk (X LO w Gdańsku), Henryk Schwarzweller (V LO w Gdańsku), Igor Czuprewicz (I LO w Lęborku), Helena Rumińska (II LO w Słupsku) oraz Liwia Borau (Katolickie LO w Chojnicach).

Etap centralny odbył się 2 kwietnia 2022 w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz Katedrze Skandynawistyki UAM, w trybie wideokonferencji. Tytuł laureata uzyskały: Olivia Bielawa (I miejsce!), Olivia Lange, Roksana Szulist, Maja Müller i Anna Maria Tomala, tytuł finalisty – Lara-Valerie Bielawa, Liwia Borau, Igor Czuprewicz, Julia Maszk, Helena Rumińska, Henryk Schwarzweller i Bartosz Szczeblewski.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Komisja i uczestnicy 45 Olimpiady Języka niemieckiego

5 lutego 2022, eliminacje ustne etapu okręgowego 45. OJN w Instytucie Filologii Germańskiej

Uczestnicy wraz z komisją z ramienia IFG w składzie: dr Dariusz Pakalski, dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG (sekretarz), dr Izabela Olszewska i dr Izabela Kujawa (przewodnicząca komisji).

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Wrzesień 2021 - 00:16; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Wrzesień 2022 - 19:26; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska