Międzynarodowa współpraca naukowa

Formy współpracy

Ważnym elementem procesu nauczania oraz badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Kulturoznawstwa jest ich nakierowanie na umiędzynarodowienie. Do tej pory przejawiało się to głównie w podpisywaniu umów o współpracy z jednostkami za granicą i prowadzeniu badań naukowych poza Polską oraz w wymianie studenckiej. Ostatnio Zakład ma również wykłady prowadzone przez visiting professor.

Zgodnie ze strategią rozwoju Wydziału Filologicznego Zakład  Kulturoznawstwa nawiązał dotąd współpracę z Universität Potsdam w Poczdamie, Latvijas Kultūras Akadēmija w Rydze, Norges Arktiske Universitet w Tromsø (Norwegia), Norwegian University of Science and Technology w Trondheim (Norwegia), Masarykova Univerzita w Brno (Czechy), Universitatea Sapientia w Klużu-Napoce (Rumunia), Sveučilište u Splitu w Splicie (Chorwacja), Universidad de Cádiz w Kadyksie (Hiszpania), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel w Kilonii (Niemcy) i University of Iceland w Reykjaviku. Do tych uczelni partnerskich wyjeżdżają zarówno studenci, jak i pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa w ramach programu Erasmus+. Liczba studentów wyjeżdżających w ramach tego programu  systematycznie rośnie.

Staramy się również o większy udział naukowców z zagranicy w procesie kształcenia - w roku 2019 gościliśmy prof. Pirjo Kristiinę Virtanen z University of Helsinki (Finlandia), która prowadziła wykłady otwarte. Okres pandemii przerwał przyjazdy naukowców z zagranicy, ale już w roku 2021 z wykładem w języku angielskim przyjechał prof. Miguel Alexiades (University of Kent, Wielka Brytania), a w 2023 Zakład uzyskał grant na zaproszenie visiting professor, w ramach którego w maju tego roku gościliśmy prof. Mohsena Mobashera z University of Houston (USA). Prof. Mobasher przeprowadził cykl wykładów i warsztatów dotyczących migracji i metodologii badań tego problemu we współczesnej nauce. W zajęciach uczestniczyły dziesiątki studentów kulturoznawstwa oraz innych kierunków. W ramach swojej wizyty prof. Mobasher przeprowadził również warsztaty metodologiczne dla kadry Zakładu, które dotyczyły nowoczesnych form dydaktyki akademickiej.

W latach poprzednich prowadzona była współpraca naukowa z Latvijas Universitate w Rydze oraz Rajamangala University w Trang (Tajlandia), czego efektem był wspólnie prowadzony projekt badawczy (studenci i pracownicy Zakładu pojechali na badania do Tajlandii w roku 2016).

W 2010 roku odbyły się także badania naukowe we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. V.P. Astafieva w Krasnojarsku (w projekcie badawczym wzięło udział siedmioro studentów kulturoznawstwa oraz troje wykładowców).

W ramach umiędzynarodowienia procesu kształcenia w latach poprzednich odbyły się także badania naukowe w Ekwadorze (w latach 2009 i 2012; współpraca z Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze) oraz w Szwecji i Norwegii (2013). Wyjazdy te owocowały późniejszym udziałem studentów w konferencjach oraz publikacjami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 14. Październik 2017 - 12:33; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: sobota, 2. Wrzesień 2023 - 11:27; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka