Międzynarodowa współpraca naukowa

Formy współpracy

Ważnym elementem procesu nauczania oraz badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Kulturoznawstwa jest ich nakierowanie na umiędzynarodowienie. Do tej pory przejawiało się to głównie w podpisywaniu umów o współpracy z jednostkami za granicą i prowadzeniu badań naukowych poza Polską oraz w wymianie studenckiej.

Zgodnie z pkt. 4 strategii rozwoju UG (Kształcenie akademickie na światowym poziomie) Zakład Kulturoznawstwa planuje poszerzenie roli umiędzynarodowienia w procesie kształcenia. W planach są m.in. przedmioty z zakresu kulturoznawstwa, które będą prowadzone w językach obcych (gł. angielskim, hiszpańskim i niemieckim), aby studenci mieli okazję zapoznać się ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w dyscyplinie oraz nabyć biegłości w dyskutowaniu na tematy kulturoznawcze w językach obcych. Umożliwi im to ewentualną kontynuację edukacji w ośrodkach zagranicznych i pełniejszy udział w nauce światowej. Przedmioty takie są planowane na studiach II stopnia, ponieważ dopiero po uzyskaniu licencjatu studenci są zobowiązani znać wybrany język obcy na poziomie B2.

Na studiach II stopnia prowadzone są zajęcia, podczas których wykorzystywane są materiały źródłowe w oryginale (w języku angielskim), zwłaszcza chodzi tu o Metody badań jakościowych (od roku 2007). Studenci są zobowiązani przygotowywać się do zajęć z materiałów anglojęzycznych. Zrozumienie tekstów oraz ich kluczowych tez jest weryfikowane w trakcie dyskusji oraz z pomocą prezentacji. Dzięki temu studenci zapoznają się z fachową terminologią w języku polskim i angielskim oraz są w stanie podjąć rozmowę w języku obcym na tematy związane z ich wykształceniem.

Zakład  Kulturoznawstwa nawiązała dotąd współpracę z Universität Potsdam w Poczdamie, University of Central Lancashire w Preston (Wielka Brytania), Latvijas Kultūras Akadēmija w Rydze, Norges Arktiske Universitet w Tromsø (Norwegia) i University of Iceland w Reykjaviku. Do tych uczelni partnerskich wyjeżdżają zarówno studenci, jak i pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa w ramach programu Erasmus+.

Ponadto prowadzona jest współpraca naukowa z Latvijas Universitate w Rydze oraz Rajamangala University w Trang (Tajlandia), czego efektem jest wspólnie prowadzony projekt badawczy (studenci i pracownicy Zakładu pojechali na badania do Tajlandii w roku 2016; ich kontynuacja planowana jest na rok 2018).

W 2010 roku odbyły się także badania naukowe we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. V.P. Astafieva w Krasnojarsku (w projekcie badawczym wzięło udział siedmioro studentów kulturoznawstwa oraz troje wykładowców).

W ramach umiędzynarodowienia procesu kształcenia w latach poprzednich odbyły się także badania naukowe w Ekwadorze (w latach 2009 i 2012; współpraca z Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze) oraz w Szwecji i Norwegii (2013). Wyjazdy te owocowały późniejszym udziałem studentów w konferencjach oraz publikacjami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 14. Październik 2017 - 12:33; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. luty 2020 - 21:04; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka