dr Dariusz Piotrowiak

Dr Dariusz Piotrowiak

Dr Dariusz Piotrowiak

Ur. 1989, od 2018 r. adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UG. W 2017 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Herby światem”. „Odjemek od «Herbów szlacheckich»: komentowana edycja krytyczna, która została napisana pod kierunkiem dr hab. Radosława Grześkowiaka, prof. UG. Prowadzi zajęcia z literatury polskiej i powszechnej epok dawnych.

Zainteresowania badawcze: kultura szlachecka dawnej Rzeczpospolitej, związki literatury z heraldyką, edytorstwo naukowe, powieściopisarstwo XVIII i XIX wieku.

Wykaz publikacji

I WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH

 

 1. Publikacje recenzowane:
 1. Cudzoziemiec w spotkaniu z polskim dworem szlacheckim, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 2: W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej, red. B. Mazurkowa z udziałem M. Marcinkowskiej, Sz. P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 65-76.
 2. Bierne obiekty westchnień. Sentymentalno-romantyczne konwencje przedstawiania romansowej heroiny w wybranych romansach pozytywistycznych, [w:] Integralia III: wymiary studenckiej humanistyki, red. A. Lica, Elbląg 2014, s. 63-74.
 3. Przejawy sarmackiej religijności w relacjach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku. "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9), s. 402-413.
 4. Dwie anonimowe sielanki z pierwszej połowy XVII wieku z rękopisu Biblioteki Baworowskich we Lwowie. "Terminus" 2014, z. 4 (33), s. 495-536.        
 5. Osobliwości wyglądu Sarmatów w relacjach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku. "Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne" 2015, nr 3, s. 31-50.
 6. Uwarunkowania i projekcje relacji cudzoziemców o czystości i higienie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, [w:] Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, red. B. Mazurkowa, Katowice 2015, s. 99-115.
 7. Polska „złota wolność” w oczach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku, [w:] Integralia V: wymiary studenckiej humanistyki, red. A. Lica, M. Kardasz, Elbląg 2017, s. 19-28.

 

 1. Publikacje nierecenzowane:
 1. O „zbieraniu rozrzuconego" [rec.] Mieczysław Czychowski. Poezja, malarstwo, korespondencja z Matką, oprac. P. Smoliński, Gdańsk, 2015. "Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki" 2016, nr 3.

 

 

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Integralia 2012 - Wymiary studenckiej humanistyki (PWSZ w Elblągu, 16.05.2012) - tytuł referatu: Bierne obiekty westchnień. Sentymentalno-romantyczne konwencje przedstawiania romansowej heroiny w wybranych romansach pozytywistycznych.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pracowników i Studentów „Codzienność oświeconych” (Uniwersytet Śląski, 15-16.11.2012) - tytuł referatu:  Cudzoziemiec w spotkaniu z polskim dworem szlacheckim.
 3. „Wiek Świateł osobliwości wszelakich pełen” (Uniwersytet Gdański, 12.10.2013) – tytuł referatu: Osobliwości sarmackiego biesiadowania w relacjach osiemnastowiecznych podróżników spoza granic Polski.
 4. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wstręt i obrzydzenie” (Uniwersytet Gdański, 26-27.10.2013) – tytuł referatu: Gnój […] najczystszym miejscem, na którym […] można stać bez obrzydzenia”. Co obrzydza cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku?
 5. Konferencja Naukowa „Miłość i inne fatałaszki w literaturze XIX i XX wieku” (Uniwersytet Gdański, 11.12.2013) – tytuł referatu: O miłości i małżeństwie w romansach popularnych doby emancypacji kobiet.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch paradygmatu antropocentrycznego” (IBL PAN w Warszawie, 12-14.03.2014) – tytuł referatu: „Stary szkapa tu leżę w błocie utopiony”. Refleksje między staropolskimi nagrobkami zwierzęcymi.
 7. Studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Znowu chciałby być przedmurzem i w pogańskiej krwi się pławić – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 8-9.05.2014) – tytuł referatu: Wespazjana Kochowskiego „wymyślanie wrogów”.
 8. Konferencja naukowa „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru” (Uniwersytet Śląski, 11-12.06.2014) – tytuł referatu: Cudzoziemcy o czystości i higienie w Rzeczypospolitej XVIII wieku.
 9. Bestiarium. Koń (Uniwersytet Gdański, 12.04.2016) – tytuł referatu: Końskie zaloty w sarmackiej alkowie – koń w obscenicznych wierszach na herby Wacława Potockiego.
 10. Fundamentum nostrae reipublicae libertas est – fundamentem naszej Rzeczypospolitej jest wolność” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15.04. 2016) – tytuł referatu: Wizerunek społeczeństwa Rzeczypospolitej w dwóch anonimowych sielankach z pierwszej połowy XVII wieku.
 11. Integralia 2016 – Wymiary studenckiej humanistyki (PWSZ w Elblągu, 1.06.2016)  - tytuł referatu: Polska „złota wolność” w oczach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku.
 12. Mody teatralne. Przemiany (Uniwersytet Gdański, 23-24.09.2016) - tytuł referatu: Widowiska z udziałem zwierząt w XVII i XVIII wieku w świetle źródeł literackich i ikonograficznych.
 13. XV Warsztaty Młodych Edytorów (Uniwersytet Jagielloński, 9-11. 03.2018) – tytuł referatu: O problemach edytora pism Wacława Potockiego na przykładzie pracy nad „Odjemkiem od «Herbów szlacheckich»”.
 14. Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków (Uniwersytet Rzeszowski i PWSW w Przemyślu, 24-26.04.2018) – tytuł referatu: Wacław Potocki wobec konwencji gatunkowej stemmatu.
 15. (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku (Uniwersytet Gdański, 7–8.09.2018) – tytuł referatu: Filomackie pochwały (nie tylko) miodu – o „walce miodowej” między Janem Czeczotem i Tomaszem Zanem.

DR Dariusz Piotrowiak

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Kwiecień 2019 - 13:02; osoba wprowadzająca: Marcin Całbecki Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:52; osoba wprowadzająca: Marcin Całbecki