fbpx dr Irena Chawrilska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr Irena Chawrilska

dr Irena Chawrilska

dr Irena Chawrilska

literaturoznawca, lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego jako drugiego, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki w szkole średniej, członek redakcji czasopisma „Język – Szkoła – Religia”, redaktor i korektor, autorka publikacji z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, teorii literatury i komparatystyki, stypendystka  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz w ramach projektu „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego”; prywatnie żona Przemka, mama Antka i Liliany oraz miłośniczka twórczości Virginii Woolf.

Zainteresowania naukowe:

międzynarodowe studia polskie, glottodydaktyka polonistyczna, teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, badania transmedialne i transkulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, estetyka transmedialności i intermedialności, komparatystyka interdyscyplinarna, zjawisko konwergencji i hybrydyczności w kulturze, dyskursy hybrydyczne, literatura elektroniczna.

 

 

Wykształcenie

            16.12.2016                 Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Filologiczne Studium Doktoranckie, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; tytuł pracy: Hybrydyczność dzieła artystycznego z pogranicza literatury i sztuk wizualnych.

            13.07.2011                 Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki; studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: język polski i literatura polska w cywilizacji europejskiej, specjalizacja edytorsko-wydawnicza; temat pracy magisterskiej: Dzieło sztuki jako forma. Wartość poznawcza awangardowego dzieła literackiego.                                                 

            29.06.2009                 Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii; studia magisterskie na kierunku filozofia, tytuł pracy magisterskiej: Wartość poznawcza dzieła sztuki w ujęciu rosyjskiego formalizmu.

 

Ważniejsze publikacje

 

Korekta za pomocą literówki. Liberatura w kontekście rozważań genologicznych, „Er(r)go”, nr 32(1/2016), ISSN 1508-6305, s. 27–42.

Dzieło hybrydyczne jako doświadczenie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2013, z. 2 (56/112), ISSN 0084-4446, s. 129–146.

Doświadczenie znaku. Ku poetyce dzieła hybrydycznego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2013, z. 1 (56/111), ISSN 0084-4446 , s. 79–98.

Jak istnieje dzieło hybrydyczne, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2012, z. 2 (55/110), s. 79-98, ISSN 0084-4446, s. 79–98.

Cognitive Value of the Hybrid Work of Art, „Język – Szkoła – Religia”, X/3, s. 79–90.

Liberature: New Literary Genre?, „International Science Index” Paris 2015, eISSN 1307-6892, p.1196-1201.

How Does the Hybrid Work of Art Exist?, w: Online/Offline Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, WUŁ – WUJ – Oxford University Press 2015, s. 133–150.

The Hybrid Work of Art as Experience, w: Online/Offline Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, WUŁ – WUJ – Oxford University Press 2015, s. 237–254.

Dzieło hybrydyczne jako wyraz oporu wobec ujęć genologicznych, w: Opór – Protest – Wykroczenie, red. J. Wach, Ł. Janicki, Lublin 2015, s. 283–294.

Kategoria doświadczenia a dzieła hybrydyczne, w: Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL, 2013, ISBN 978-83-7702-629-8.

Jurij Łotman: od wtórnych systemów modelujących do teorii semiosfery, w: Pamięć modernizmu, s. 107–115 (ISBN 978-83-7720-137-4).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Izabela Sułecka
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.07.2020 r., 20:38
Data publikacji: czw., 18.10.2018 r., 21:01