dr Maria Szoska

Maria Szoska

Absolwentka gdańskiej polonistyki. Po studiach pracowała jako redaktorka i nauczycielka języka polskiego. Obecnie nauczycielka dyplomowana, egzaminatorka OKE oraz adiunkt w Katedrze Polonistyki Stosowanej. W maju 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą znaczeniu filmu w edukacji polonistycznej. Wkrótce nakładem wydawnictwa UG ukaże się jej książka „Trudna obecność. Film w edukacji polonistycznej a interpretacja”.

Szczególnie interesuje się wykorzystaniem tekstów audiowizualnych w dydaktyce literacko-kulturowej, edukacją filmową/medialną i zależnością pomiędzy interpretacją a przyjętą strategią badawczą.

Pasje nie całkiem naukowe to reportaże i podróże (zarówno te realne, jak i filmowe).

 

Wybrane artykuły:

  1. Reklama zewnętrzna Azji i Pacyfiku. Na marginesie festiwalu AdFest 2006, „Galeria Plakatu AMS” Gdańsk 2006, nr 5 (red. J. Górski).
  2. Czarne słońca na horyzoncie „Idy” Pawła Pawlikowskiego, [w:] Sensacja, prowokacja, skandal. O przekraczaniu norm kulturowych, pod red. G. Różańskiej, wyd. Jasne, Pruszcz Gdański – Słupsk 2016.
  3. Człowiek z... Gdańsk w filmach Andrzeja Wajdy, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 3, pod red. A. Iwanowskiej, M. Klinkosz, Z. Licy, Gdańsk–Sopot 2016.
  4. Źle obejrzane… o możliwościach interpretacyjnych filmu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie: powszechność i elitarność polonistyki, t. 2, pod red. Ewy Jaskółowej i in., Katowice 2016.
  5. Prawdziwa niewiara w śmiertelność ciała. O bohaterach „Body/Ciało. Czy jest coś więcej?” Małgorzaty Szumowskiej, [w:] Między sacrum a profanum: rozważania i dylematy, pod red. G. Różańskiej, Kraków 2017.
  6. Zatrzymana w kadrze. Filmowa Papusza, [w:] Wielka wędrówka – wielki postój. Wizerunki Romów w literaturze, historii, sztuce, pod red. G. Pawlak, A. Sobieskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.
  7. Nowa twarz Małego Księcia. O nowych sposobach odczytania opowieści Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, pod red. I. Morawskiej, M. Latoch- Zielińskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2017.
  8. Uczeń i nauczyciel w zwierciadle ekranu. Między teorią a praktyką: film w edukacji polonistycznej, [w:] Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną, pod red. A. Rytel, D. Jastrzębskiej-Golonki, Bydgoszcz  2018.

 

Projekty badawcze:

  1. Mentor w grancie pt. „Optymalizacja sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych IBE w pracy lekcyjnej – wdrożenia” (nr 63123761) realizowanym na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (2014–2015 roku). Przedsięwzięcie było prowadzone w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet III.1, Poddziałanie 3.1.1. Obowiązkiem mentora był merytoryczny nadzór nad wdrożeniem projektu w 6 województwach w regionach: północno-zachodnim (województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) i północnym (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie).

 

  1. Członkini  zespołu  projektowego i wykonawczyni zadań w grancie „Ponowoczesna  dydaktyka  polonistyczna. Teoria a praktyka” (0183/NPRH4/H2a/83/2016; kierownik prof. dr hab. G. Tomaszewska)) prowadzonego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW. (2016-2019).

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. Październik 2018 - 12:38; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:58; osoba wprowadzająca: Izabela Sułecka