dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG

K. SZ.

Kariera naukowa:

2002–2006 – studia magisterskie: filologia polska (specjalność: edytorstwo) na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG

2006–2010 – studia doktorancie na Wydziale Filologicznym UG

2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych, UG, Wydział Filologiczny,
na podstawie rozprawy Pasaż tekstowy – próba charakterystyki gatunku (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek Czermińska)

2009–2013 – studia III stopnia: historia na Wydziale Historycznym UG

od 2010 – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny UG, Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

2014/2015 – stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Zainteresowania naukowe:

studia miejskie, związki między literaturoznawstwem a teoriami wiedzy o przeszłości, metodologia historii, estetyka melancholijna

 

Zajęcia dydaktyczne:

poetyka, stylistyka

od 2011 – opiekunkastudenckiego Koła Naukowego Teoretyków Literatury IFP UG

 

Ważniejsze publikacje:

Książki:

 • Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim, Kraków 2012.

Redakcja naukowa:

 • Nie-miejsca. Teorie spacjalne we współczesnych praktykach interpretacyjnych, we współpracy z Kołem Teoretyków Literatury UG, Gdańsk 2014;(Mało)miejskość – numer monograficzny czasopisma Instytutu Filologii Polskiej UG „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, Gdańsk2014, nr 1; Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011;Przekleństwo rzeczywistości. Rzecz o obsesji i fantazji, red. A. Pawliszyn, K. Szalewska, Gdańsk 2009.

 

Wybrane artykuły:

 • Fabryka Schindlera – tektonika dyskursów, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2015, nr 1(3);
 • The Experience of Urbanity in Contemporary Polish Literature, „Forum for World Literature Studies” 2014, Vol. 6, no. 3;
 • Ciorana „pisanie ruin”. O wyobraźni alegorycznej, [w:] Cioran – w pułapce istnienia, red. S. Piechaczek, Opole 2014;
 • MainTrends and Problems Concerning the Polish Reception of Memory Studies, „Studia Slavica” 2014, nr XVIII/2;
 • Legenda miejska (urban legend) w perspektywie literaturoznawczej. Kilka uwag metodologicznych, „Literatura Ludowa” 2014, nr 4–5;Figura cmentarza i czytanie historii regionu. Trzy modele lektury, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014;
 • Historia i (krakowskie) miejsca. O kilku historiozoficznych motywach w twórczości Adama Zagajewskiego, [w:] Kraków – miejsce i tekst, red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2014;
 • Literatura popularna i nowy historycyzm, [w:] Tropy literatury i kultury popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Warszawa 2014;
 • Antropologia przestrzeni miejskiej w kontekście polskiego dyskursu postzależnościowego, [w:] (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków 2013;
 • Gorączka pamięci i wąchanie starych gazet. O figurach nowoczesnej wyobraźni historycznej, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 2: Literatura i kultura, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2013;
 • Przestrzeń i wojna. Perspektywy lektury kartografii wojennej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 3;
 • Temporalna symbolika kamienia jako atrybutu melancholii miejskiej, [w:] Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. II, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013;
 • City textualisation strategies: literary conceptualisations of an urban space in Walter Benjamin’s ‘The Arcades Project’, [w:] Industriekulturen: Literatur, Kunst und Gesellschaft, hrsg. K. Kupczyńska, M. Gołaszewski, Frankfurt am Main 2012;
 • Archiwum i przemijanie. „Decasia”Michaela Gordona i Billa Morrisona, „Kultura Współczesna” 2011, nr 4 (70);
 • „W lustrze czarnej żółci”. Samopoznanie i woal melancholii w eseistyce Marka Bieńczyka, [w:] Tajemnica w tekstach kultury, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Pliszka, Siedlce 2011;
 • Gdańskie rites de passage. Od Hanzy do post-polis, [w:] Neunte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden Europa, hrsg. G.H. Gorning, „Schriftenreihe der Danziger Naturforschende Gesellschaft”, Bd. 10, Danziger Naturforschende Gesellschaft, Lubeka 2009.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Marzec 2015 - 21:51; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:32; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka