dr hab. Anna Filipowicz, prof. UG

Dr hab. Anna FILIPOWICZ, prof. UG  – doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej, antropolożka literatury. Obecnie zajmuje się badaniami nad polską poezją współczesną z perspektywy ekokrytycznej i postzależnościowej. Publikowała w licznych rozprawach monograficznych i czasopismach z dziedziny animal studies, studiów nad ciałem i cielesnością, studiów nad rzeczami. Autorka książek Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji (2013) oraz (Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postrantropocentryzmu (2017).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 15:49; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:23; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka