prof. dr hab. Stanisław Rosiek

Historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Podpunktu”, a także rocznika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje” (Galernicy wrażliwości, 1981; Osoby, 1984; Maski, 1986). Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu. Szkice (1981), za którą w 1983 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza (Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997) oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Współautor Słownika schulzowskiego (2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich (Między tekstami, 2002–2005). W roku 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, w 2008 książkę [nienapisane], w 2010 Władzę słowa, a w 2014 drugą część nekrografii – Mickiewicz (po śmierci). Wydawca Dzieł zebranych Brunona Schulza, redaktor naczelny "Schulz/Forum". 

książki autorskie

Bez autorytetu. Szkice, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981 [współautor: S. Chwin]. ISBN 83-215-7824-1

Zwłoki Adama Mickiewicza. Próba nekrografii poety, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997. ISBN 83-905063-2-7

[nienapisane], wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, stron 310. ISBN 978-83-7453-880-0

Władza słowa. Szkice, notatki, świadectwa, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, stron 268. ISBN 978-83-7453-681-3

Mickiewicz (po śmierci). Studia i szkice nekrograficzne, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, stron 324. 978-83-7453-124-5

 

antologie, edycje naukowe, książki redagowane

Nowy transport posągów. Wiersze młodych poetów gdańskich. Wyboru dokonali Z. Joachimiak, K. Nowosielski, S. Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1977.

Galernicy wrażliwości. Transgresje 1. Wybór, opracowanie i redakcja M. Janion, S. Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981. ISBN 83-215-7825-X

Osoby. Transgresje 3. Wybór opracowanie i redakcja M. Janion i S. Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984. ISBN 83-215-7834-9

Grass - punkty widzenia. Redakcja i wybór M. Janion, W. Maksymowicz, S. Rosiek, Warszawa 1984.

Maski. Transgresje 4. Wybór, opracowanie i redakcja M. Janion i S. Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986. ISBN 83-215-7845-4

Uber die Totenmaske. Material zur Bibliographie des Problems, [nakładem autora] Gdańsk 1989.

Bruno Schulz, Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego. Wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek, Oficyna Literacka, Kraków 1993. ISBN 83-85158-90-1

S. Mrożek, Rysunki wybrane. Wybór i posłowie J. Górski, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997. ISBN 83-87316-25-3

S. Mrożek, Rysunki zebrane. Tom 1: Od służby postępowi do "Postępowca". Opracowanie A. Rozwadowska i S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997. ISBN 83-87316-10-5

S. Mrożek, Rysunki zebrane. Tom 2: „Polska w obrazach” i inne polskie cykle. Wstęp i opracowanie S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998 stron 334. ISBN 83-87316-56-3

S. Mrożek, Rysunki zebrane. Tom 5: Przez okulary (1965-1968). Opracowanie, nota edytorska S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, stron 340. ISBN 83-87316-54-7

S. Mrożek, Człowiek według Mrożka. Rysunki 1950 – 2000. Wybór, wstęp i opracowanie S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, stron 288. ISBN 83-88560-35-2

Punkt po punkcie. Zeszyt 1: Twarz. Redakcja A. Chojecki, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, stron 210. ISBN 83-885600-3-4

S. Mrożek, Rysunki zebrane, Tom 4: Przez okulary (1960–1964). Opracowanie, nota edytorska, bibliografia S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, stron 340. ISBN 83-87316-38-5

Punkt po punkcie. Zeszyt 2: Miłość. Redakcja A. Czekanowicz, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, stron 186. ISBN 83-88560-18-2

Słownik schulzowski. Opracowanie i redakcja W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002 [2 wydanie 2006], stron 450. ISBN 83-89405-80-6

Wymiary śmierci. Wybór i słowo wstępne S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, ISBN 83-87316-09-1, stron 342 [drugie wydanie Gdańsk 2010, stron 342]. ISBN 978-83-7453-009-5

Punkt po punkcie. Zeszyt 3: Dusza. Redakcja A. Czekanowicz, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, stron 288. ISBN 83-89405-20-2

Punkt po punkcie. Zeszyt 4: Grzech. Redakcja A. Czekanowicz, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, stron 256. ISBN 83-89405-82-2

Punkt po punkcie. Zeszyt 5: Ból. Redakcja A. Czekanowicz, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, stron 366. ISBN 83-7453630-6

S. Mrożek, Rysunki zebrane. Tom 6: Epoka „Szpilek” (1974–1982). Opracowanie, nota edytorska, bibliografia S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, stron 482. ISBN 83-87316-05-9

Punkt po punkcie. Tom 6: Śmiech. Redakcja A. Czekanowicz, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, stron 332. ISBN 83-7453-662-4

Punkt po punkcie. Tom 7: Koniec. Redakcja A. Czekanowicz, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, stron 328. ISBN 978-83-7453-704-9

Księga Janion. Opracowanie Z. Majchrowski, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, stron 660. ISBN 978-83-7453-751-3

Grotowski powtórzony. Wstęp i opracowanie S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, stron 112. ISBN978-83-7453-901-2

Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”. Przedmowa, wybór i opracowanie S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, stron 640. ISBN 978-83-7453-758-2

Raport o sytuacji książki w Gdańsku. Biblioteki i czytelnictwo. Redakcja E. Piotrowska, S. Rosiek, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2012, stron 134. ISBN 978-83-7453-117-7

B. Schulz, Dzieła zebrane, tom 2: Sklepy cynamonowe, wstęp i opracowanie Jerzy Jarzębski, dodatek krytyczny Stanisław Rosiek, opracowanie językowe Małgorzata Ogonowska, Gdańsk 2019.

 

podręczniki

Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 1: Początki. Średniowiecze (echa współczesne), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2001 [współautorzy: Jolanta Maćkiewicz, Zbigniew Majchrowski]. ISBN 83-88881-18-3

Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 2: Renesans. Barok. Oświecenie (echa współczesne), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2003 [współautorzy: Radosław Grześkowiak. Ewa Nawrocka, Bolesław Oleksowicz]. ISBN 83-88881-37-X

Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 3: Romantyzm (echa współczesne), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2003 [współautorzy: Ewa Nawrocka, Bolesław Oleksowicz, Grażyna Tomaszewska]. ISBN 83-88881-56-6

Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 4: Pozytywizm. Młoda Polska (echa współczesne), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2004 [współautor Bolesław Oleksowicz]. ISBN 83-88881-57-4

Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 5: Wiek XX. Współczesność, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2005 [współautor Zbigniew Majchrowski]. ISBN 83-88881-87-6


ważniejsze artykuły

Być. Szkic o gdańskim środowisku literackim młodych w jego okresie bohaterskim. "Litteraria" 1976, listopad, s. 103 - 116 [przedruk jako posłowie w:] Nowy transport posągów. Wiersze młodych poetów gdańskich. Wyboru dokonali Z. Joachimiak, K. Nowosielski, S. Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1977.

Drugi głos. Szkic o najmłodszej formacji literackiej [w:] Seminarium Literackie 1976. Pod redakcją J. Leszina i A. K. Waśkiewicza, Warszawa 1977, s. 3 - 34.

"Nie jest pan grafomanem...". Szkic o pocztach literackich. "Nowy Wyraz" 1977, nr 8, s. 68 - 78. ISSN 0137-446X

Mówienie a milczenie. O biografii duchowej krytyka literackiego w Polsce. "Punkt" 1978, nr 3, s. 107 - 115. ISSN 0208-8363

Bezimienność i naiwne czytanie. "Punkt" 1978, nr 4, s. 144 - 152. ISSN 0208-8363

Broniewski i inni. "Punkt" 1979, nr 5, s. 26 - 35. ISSN 0208-8363

Poetyka jawności. "Punkt" 1979, nr 9, s. 157 - 166. ISSN 0208-8363

Mowa niczyja. Druga wersja szkicu o obcości w mowie. "Punkt" 1980, s. 45 - 65. ISSN 0208-8363

Strajk mówi sam siebie. "Punkt" 1980, nr 12, s. 47 - 54. ISSN 0208-8363

A ja dokąd? [w:] Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 7 - 24. ISBN 83-06-0550-3

Zasłona słów. Wprowadzenie do lektury wiersza [w:] W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej. Redakcja, wstęp i opracowanie L. Topp, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984, s. 107 - 138. ISBN 83-203-1732-0

Księga, cierpienie i śmierć, [w:] Maski. Transgresje 4. Wybór, opracowanie i redakcja M. Janion i S. Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986, t. 1, s. 254 - 270. ISBN 83-215-7845-4

Galeria twarzy i masek symbolicznych [w:] Maski. Transgresje 4. Wybór, opracowanie i redakcja M. Janion i S. Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986, t. 2, s. 422 - 471. ISBN 83-215-7845-4

Pisanie i egzystencja. Dylematy Tadeusza Peipera [streszczenie pracy doktorskiej], „Biuletyn Polonistyczny” 1988, z. 4, s.109 - 115. ISSN 0067-902X

Totenmaskensammlung der Kunstakademie Düsseldorf [Katalog zbioru masek pośmiertnych Akademii Sztuki w Düsseldorfie. Cz. 1: Opisy eksponatów. Cz. 2: Idntyfikacje i atrybucje -maszynopis powielony, stron 160, 1989]

Konflikt przeciwstawnych marzeń. Spotkanie Peipera z romantyzmem, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 1989, nr 15, s. 77 - 87. ISSN 1234-4273

Referat, "Podpunkt" 1989, [nr 7:] Władza słowa, s. 13 - 26.

Mechanizm zbiorowej ekspresji, "Podpunkt" 1989, [nr 7:] Władza słowa, s. 61 - 69.

Zwłoki Mickiewicza, "Twórczość" 1990, nr 7, s. 63 - 93. ISSN 0041-4727 [oraz w:] Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej. Białystok, 2 - 4 grudnia 1988. Pod red. H. Krukowskiej, Białystok 1993, s. 31 - 62. ISBN 83-7045-29-6

Piłsudski i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza, "Teksty Drugie" 1991, z. 3, s. 21 - 37. ISSN 0324-8208

Milczenie na wiele głosów, "Tytuł" 1991, nr 4, s. 185 - 189. ISSN 0867-5376

Legenda [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod redakcją J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, s. 468 - 473. ISBN 83-04-04388-2

"Ja" między tekstami [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia pod redakcją J. Ziomka, J. Sławińskiego, W. Boleckiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992, s. 229 - 249. ISBN 83-01-10479-1

Układ rozkwitania [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red.: A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 1146 - 1147. ISBN 83-7183-183-8

Archiwum martwych twarzy, "Twórczość" 1993, nr 1, s. 69-78. ISSN 0041-4727 [wersja niemiecka:] Archiv toter Gesichter, "Jahreshefte der Kunstakademie Düsseldorf", 1992 - 1994, Bd. 4, s. 137 - 158.

Pamiętnik z półgrobu [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice. Pod redakcją M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1983, s. 130 - 143. ISBN 83-85605-10-X

Słownik Brunona Schulza jako powinność i jako zadanie, "Dekada Literacka" 1993, nr 4, s. 1, 4. ISSN 0867-4094

Łzy i słowa [w:] Balsam i trucizna. Trzynaście tekstów o Mickiewiczu. Pod redakcją E. Graczyk i Z. Majchrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 125 - 144. ISBN 83-85156-23-2

Obroty rzeczy należących do śp. Mickiewicza. "Teksty Drugie" 1993, nr 2, s. 31 - 42. ISSN 0324-8208

Schulz fizjonomista [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza. Pod redakcją J. Ciechowicza i H. Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 52 - 63. 

Śmierć jako fakt. O świadectwach zgonu Adama Mickiewicza, "Kresy" 1994, nr 1 (17), s. 39 - 46. ISSN 0867-1125

"Któż pieśń dośpiewa...". Poeci romantyczni wobec śmierci wieszcza, "Tytuł" 1994, nr 3, s. 151 - 164. ISSN 0867-5376

Urzeczywistnianie mitu [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz - w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8 - 10 czerwca 1992. Pod redakcją J. Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 164 - 177. ISBN 83-85774-03-3

Śmierć jako nowina. Depesze z Konstantynopola o nagłym odejściu Adama Mickiewicza, "Ruch Literacki" 1994, nr 5/6. ISSN 0035-9602 [przedruk w:] Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze. Pod red. D. Siwickiej, M. Bieńczyka, A. Nawareckiego, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1996, s. 112 - 128. ISBN 83-85605-81-9

Wejście martwego poety na scenę, "Res Publica Nowa" nr 7/8, s. 75 - 82. ISSN 1230-2155

"Słowiański" pogrzeb Mickiewicza [w:] Polskaja mowa i litaratura y kantekscje slawjanskich kultur. Materyjaly III mieżdunarodnaj nawykowaj kanferencyi 16 - 19 maja 1994 goda, Grodna 1995, s. 207 - 216. 

Drugie zwłoki Mickiewicza, "Tytuł" 1995, nr 3-4. s. 139 - 162. ISSN 0867-5376

Historie umarłych. O obcowaniu żywych i martwych Polaków, "Twórczość" 1996, nr 11, s. 55 - 63. ISSN 0041-4727

Bruno Schulz. Archeologia "ja" pisarza [w:] Romantyzm - Janion - Fantazmaty, pod red. D. Siwickiej i M. Bieńczyka, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1996, s. 183 - 190. ISBN 83-85605-83-5

Lalka. Wstępne notatki, "Opcje" 1997, nr 1, s. 75 - 77. ISSN 1230-9982 [wersja poszerzona:] Ze wstępnych notatek do Lalki [w:] Gry Lalki. Hans Bellmer. Katowice 1902 – Paryż 1975. Wybór i opracowanie A. Przywara i A. Szymczyk, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 129 – 138. ISBN 83-908380-5-2

Ludzie i rośliny, [w:] Literacka symbolika roślin. Praca zbiorowa pod redakcją A. Martuszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 151 - 158. ISBN 83-7017-721-2

Wstęp [w:] S. Mrożek, Rysunki zebrane. Tom 1: Od służby postępowi do "Postępowca". Opracowanie A. Rozwadowska i S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997, s. 5 - 10. ISBN 83-87316-10-5

Kamyk z Hawru [w:] Tajemnice Mickiewicza. Pod redakcją M. Zielińskiej, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1998, s. 217 – 230. ISBN 83-87456-23-3

”Pomnik opieki polskiej” [w:] Pieniądz w literaturze i teatrze. Pod redakcją J. Bachórza, Pracownia Impuls, Sopot 2000, s. 106-110. ISBN 83-913551-0-1

Komu (i jak) śnił się Mickiewicz po swojej śmierci [w:] Mickiewicz. Sen i widzenie. Pod redakcją Z. Majchrowskiego i W. Owczarskiego, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 148 – 158. ISBN 83-88560-30-1

Koncert pamięci i historii, „Życie”, 18 V 2000 [dodatek „Życie z książkami”], s. IV-V. ISSN 1427-177X

Głowa rysownika [wstęp do:] Człowiek według Mrożka. Rysunki 1950 – 2000, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 5 - 12. ISBN 83-88560-35-2

Czy poeta powinien dać się portretować? [w:] Punkt po Punkcie. Zeszyt pierwszy: Twarz, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 181 – 188.

Uwiedzenia, czyli o miłości do wizerunków [w:] „Punkt po punkcie”. Zeszyt drugi: Miłość, Gdańsk 2001, s. 103–118.

Słownik jako postulat i zadanie [w:] Słownik schulzowski. Opracowanie i redakcja W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002 [2 wydanie 2006], s. 5 – 11 [tu także kilkadziesiąt haseł]. ISBN 978-83-7453-744-5

Mickiewicz und jeder von uns [w:] Sendung und Dichtung. Adam Mickiewicz in Europa, Z. Krasnodębski, S. Garsztecki (Hrsg.), Hamburg 2002, s. 19 – 32. ISBN 3-89622-048-9

Nota od polskiego wydawcy [w:] G. Doré, Dzieje Świętej Rusi, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 109 – 110. ISBN 83-89405-31-8

„Ja cierpię! Rozumiesz?” [w:] Punkt po punkcie. Zeszyt 5: Ból. Redakcja A. Czekanowicz, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 247 - 250. 

Śmiech według Mrożka, [w:] Śmiech. Punkt po Punkcie. Tom 6, redakcja Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006. ISBN 83-7453-662-4

Jak kochać umarłego? Konsolacje i kondolencje [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Materiały konferencji pod redakcją J. Bachórza i B. Oleksowicza, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 191-198. ISBN 83-89786-95-8

Między okiem a językiem. Rzecz wokół 23 rysunków Sławomira Mrożka [w:] Brak słów. Topos „niewysłowienia w nauce i literaturze o sztuce. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 26-28 października 2006 pod redakcją M. Poprzęckiej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 2007, s. 275 - 291. ISBN 978-83-88341-29-8. 

Literatura i nieobecność śmierci [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia. Pod redakcją W. Boleckiego i E. Nawrockiej, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2007, s. 335-351. ISBN 83-89348-01-2

Jakoś będzie. Koniec według Mrożka [w:] Koniec. Punkt po Punkcie. Tom 7, redakcja Anna Czekanowicz, Stanisław Rosiek, Gdańsk 2007, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 317-324. ISBN 978-83-7453-704-3

W/M/T: Miłość, zdrada i zbrodnia w „Wozecku” Georga Buchnera [w:] Księga Janion. Opracowanie Z. Majchrowski i S. Rosiek, Gdańsk 2007, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 298-314. ISBN: 978-83-7453-751-3

Na cmentarzu i na salonie. Sceny z dziejów medalionu Augusta Préaulta [w:] Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim 2005. Pod redakcją K. Czeczot, M. Zielińska, Warszawa 2008, Wydawnictwo IBL, s. 102-116. ISBN 978-83-61552-02-08

Otwieranie grobu Adama Mickiewicza [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane prof. Józefowi Bachórzowi. Pod redakcją J. Daty i B. Oleksowicza, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 113-124. ISBN 978-83-7326-641-4

Jak rozmawiać w języku, którego się prawie nie zna, „Teksty Drugie” 2010, nr 6. ISSN 0867-0633 [wersja francuska:] Comment parler la langue que l’on ne connaît (presque) pas, [w:] Autour des „livres que l’on n’a pas lus”. Cahiers ERTA. Tome 2, études réunies et présentées par Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska et Olga Wrońska, Sopot 2011, s. 19-29. EAN 9788375312102

Jak wydawać Brunona Schulza. Próba opisania kanonu edytorskiego [w:] Inspiracje Schulzowskie w literaturze. Materiały naukowe IV Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2010 [właściwie 2011], s. 205-217. ISBN 978-966-2405-58-3 [przedruk:] "Schulz/Forum 1", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2012, s. 95-102. ISBN 978-83-7453-099-6

Cmentarz i idea (nie)równości, [w:] Nekropolie Pomorza. Redakcja naukowa J. Borzyszkowski, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2011, s. 60-75. ISBN 978-83-931394-0-8, ISBN 978-83-63368-04-3

Mickiewiczologia pars pro toto, [w:] Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”. Przedmowa, wybór i opracowanie S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 5-18, ISBN 978-83-7453-758-2

Schulz z katalogu wydawniczym „Rój”, "Schulz/Forum 1", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2012, s. 121-124, ISBN 978-83-7453-099-6

Kolejna księga Brunona Schulza. Nota edytorska, [w:] B. Schulz, Księga obrazów. Zebrał, opracował, komentarzami opatrzył J. Ficowski, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, s. 556-558, ISBN 978-83-7453-092-7

Przekleństwo nadmiaru? Notatki do referatu, "Postscriptum Polonistyczne" 2012, nr 1, s. 87-95, ISSN 1898-1593 [przedruk w:] Przyszłość polonistyki : koncepcje, rewizje, przemiany, pod red. Adama Dziadka, Krzysztofa Kłosińskiego, Filipa Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 347-353, ISBN 978-83-226-2169-1

Forum schulzowskie w budowie, "Schulz/Forum 1", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2012, s. 3-4, ISBN 978-83-7453-099-6

Książka w Gdańsku. Założenia wstępne [współautorka E. Piotrowska], [w:] Raport o sytuacji książki w Gdańsku. Biblioteki i czytelnictwo. Redakcja E. Piotrowska, S. Rosiek, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2012, s. 7-14, oraz: Wnioski, pomysły, propozycje [jako osobna wkładka] ISBN 978-83-7453-117-7.

Nieobecna obecność, "Schulz/Forum 2", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2013, s. 106-112, ISBN 978-83-7453-113-9

Zachwyt Ficowskiego, "Schulz/Forum 3", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2013, s. 3-4, ISBN 978-83-7908-006-9

Komentowanie i oczywistości, "Schulz/Forum 3", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2013, s. 112-118, ISBN 978-83-7908-006-9

Miłość jako źródło tragedii [posłowie w:] I. Villqist, Oddychaj ze mną, Gdańsk 2014, s. 203-204.

Grotowski powtórzony. Słowa, słowa, słowa [w:] J. Grotowski, Teksty zebrane, zespół red. A. Adamiecka-Sitek, Warszawa 2012, s. 710-742, ISBN 978-83-63855-17-8

Grotowski - narracje, zespół red. Agata Chałupnik [et al.], wstęp i red. nauk. Leszek Kolankiewicz
Dlaczego dzisiaj nadal czytamy Schulza? [w:] Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2014, s. 96-116. 

Jak pisał Bruno Schulz? Domysły na podstawie sześciu stron rękopisu jednego opowiadania, "Schulz/Forum 4", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2014, s. 53-74, ISBN 978-83-7908-017-5

Bezinteresowność, "Bliza" 2015, nr 1, s. 74-76, ISSN 2080-6213

Dzieło, którego nie ma? Praktyczne (i ontologiczne) powody niedostępności "Xięgi bałwochwalczej", Gdańsk 2015, s. 113-122, ISBN 978-83-7908-031-1

Biografia Schulza jako wyzwanie (rzucone historii), "Schulz/Forum 6", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2015, s. 71-82, ISSN 2300-5823

Klucz w dłoni Jakuba (i inne klucze), "Schulz/Forum 6", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2015, s. 1-2, ISSN 2300-5823

Rewers jako awers, "Schulz/Forum 6", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2015, s. 108-111, ISSN 2300-5823

Schulz typograf. Nowa winieta "Przeglądu Podkarpacia", "Schulz/Forum 6", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2015, s. 112-116, ISSN 2300-5823

Wewnętrzne maski jego duszy / Inner Masks of His Soul [w:] Łukasz Huculak, Późne objawy śmierci. Katalog / Late Symptoms of Death. Catalogue, Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Warszawa 2016, s. 8-23, ISBN 978-83-941972-5-4

Masochizmy, "Schulz/Forum 7", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2016, s. 1-2, ISSN 2300-5823   

Odcięcie. Siedem fragmentów , "Schulz/Forum 7", Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2016, s. 25-64, ISSN 2300-5823  

Archiwum „pisarza bez archiwum”. Rękopisy Brunona Schulza, [w:] Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, pod redakcją Marii Prussak, Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego, Warszawa 2017, s. 299–320.

Drohobycz jest wszędzie. Fotografie Bogdana Konopki, „Schulz/Forum” 2017, nr 9, s. 111–128.

Maska pośmiertna. Kilka wstępnych ustaleń, [w:] Maska : ogród sztuk, pod red. Małgorzaty Jarmułowicz, przy współpr. Katarzyny Kręglewskiej, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 101-114 ISBN: 978-83-7865-575-6

Schulz – artysta poza czasem, [w:] Przed i po. Bruno Schulz, pod redakcją Józefa Olejniczaka, Kraków 2018, s. 383–415

Comment Bruno Schulz écrivait-il? Conjectures à partir de six pages manuscrites de l'un de ses récits [w:] Bruno Schulz : entre modernisme et modernité, articles réunis sous la direction de Malgorzata Smorąg-Goldberg et Marek Tomaszewski, Paris, Éditions L'improviste, 2018, s. 67-76.

Między awersem i rewersem. Wstęp do czytania szkiców rysunkowych Brunona Schulza [w:] Bruno Schulz a współczesna teoria kulturowa. Materiały VII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu [2016], pod red. Wiery Meniok, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz 2018, s. 113-148.

Zobaczyć Drohobycz (i...), „Schulz/Forum” 2018, nr 11, s. 85-100.

Anty-nekros. Deklaracje na temat ontologii martwego ciała, "Konteksty" 2018, nr 4, s. 330-336.

J[...] w marcu 1968 roku. Próba łączenia wątków, [w:] Marzec 1968 w Gdańsku, pod redakcją Mieczysława Nurka, Gdańsk 2018, s. 230-247.

Klisze fantazmatów. Wstęp do czytania "Xięgi bałwochwalczej", „Konteksty. Polska sztuka ludowa” 2019, nr 1–2, s. 80-87.

Radość indeksowania ("Sklepów cynamonowych" i nie tylko), „Schulz/Forum” 13, 2019, s. 155-171.

"Tak bliscy mi, jak sam sobie jestem bliski". Jachimowicz o Schulzu i borysławskim "zagłębiu poetyckim", „Schulz/Forum” 14, 2019, s. 194-211.

Bio/biblio-graficznie, „Schulz/Forum” 15, 2020, s. 174-186.

 

projekty naukowe

Słownik wiedzy o Brunonie Schulzu

Grant Komitetu Badań Naukowych   

Kierownik projektu

Efektem książka: Słownik schulzowski. Opracowanie i redakcja W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002 [2 wydanie 2006], stron 450. ISBN 83-89405-80-6

Lata realizacji: 1994-1996

 

Spór o martwego wieszcza. Pośmiertne dzieje Adama Mickiewicza

Grant Komitetu Badań Naukowych   

Grant indywidualny

Lata realizacji: 1998 - 1999

 

Portrety Adama Mickiewicza. Studia ikonograficzne i historycznoliterackie

Grant Komitetu Badań Naukowych nr 1 H01C 058 19

Grant indywidualny

Lata realizacji: 2000 - 2002

 

Tadeusz Peiper w Hiszpanii
Grant promotorski nr N103041 31/2336
Efektem książka doktorantki: B. Lentas, Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Gdańsk 2011.

Słowo na płótnie. O relacjach pomiedzy obrazem a słowem w dziele Bronisława Wojciecha Linkego
Grant promotorski nr N103139334
Efektem książka doktoranta: K. Lipowski, Skorpion na policzku, Gdańsk 2014.

Edycja krytyczna pism oraz opracowanie twórczości plastycznej Brunona Schulza
Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0041/FNiTP/H11/80/2011
Kierownik projektu

Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 2: Sklepy cynamonowe, wstęp i opracowanie Jerzy Jarzębski, dodatek krytyczny Stanisław Rosiek, opracowanie językowe Małgorzata Ogonowska, Gdańsk 2019.

Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016.

Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017.

Bruno Schulz, Księga obrazów, zebrał, opracował, komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski, Gdańsk 2012 [2015].

Lata realizacji: 2011-2014
 

Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0446/NPRH4/H1a/83/2015

Kierownik projektu

W realizacji od 2015 roku (do grudnia 2020)

 

Ponadto granty uczelniane w ramach BW: 8 projektów w latach 1991 - 2005

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 15:28; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Październik 2020 - 08:12; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka