dr Anna Reglińska-Jemioł

Dr Anna REGLIŃSKA-JEMIOŁ, historyk literatury (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Kadulskiej: Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku); nauczyciel języka angielskiego (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego) oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej).

 

Od 2008 roku adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi cykl zajęć dydaktycznych z literatury i kultury epok dawnych (od średniowiecza do oświecenia) oraz historii dramatu i teatru. Współpraca w okresie od 2015 do 2016 roku z „Volunteer Literacy Tutoring Program” w Portland Community College oraz prowadzenie spotkań dla dzieci promujących wiedzę o kulturze dawnej.

 

Zainteresowania naukowe:

Teatr i dramat XVIII wieku (także czynny udział w pracach zespołu badawczego Theatres of Persuasion in the Long Sixteenth Century); kultura taneczna epok dawnych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki sztuki baletowej epoki oświecenia, świadectw odbioru tych przedstawień, a także pojęcia libretta baletowego jako tekstu.

 

Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, International Federation for Theatre Research, Société Internationale d’ Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet, w latach 2007-2010 sekretarz Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

 

Publikacje z ostatnich lat:

  • Monografia Formy Taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Poznań 2012;

  • Piłka nożna w baletowych realizacjach i o związkach futbolu ze sztuką tańca, [w:] Futbol w świecie sztuki, pod red. J. Ciechowicza i W. Moski, Gdańsk 2012;

 

  • Czytając taniec, czyli o historycznych związkach baletu ze słowem, [w:] Jestem więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2012;

 

  • Myśl teoretyczna o sztuce tańca w piśmiennictwie jezuickim XVII i XVIII wieku, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, pod red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler i M. Kurana przy współpracy D. Szymczyka, Łódź 2013;

 

  • Codzienne doświadczenia w tradycji tanecznej wieków dawnych – pomiędzy sacrum a profanum, [w:] Kultura staropolska – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, pod red. B. Roka, F. Wolańskiego, Toruń 2013;

 

  • Moda na balet i modne trendy w tanecznych widowiskach XVII i XVIII wieku, [w:] Kulturowy obraz mód społecznych, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015;

 

  • Samotnie w służbie Terpsychory – szkic o kobietach na scenie baletowej epoki oświecenia, [w:] Siła samotności: zjawisko kobiecej samotności w kulturze i edukacji, pod red. J. Posłusznej, Kraków 2016.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 15:02; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:55; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka