dr Janusz Mosakowski

 

J.Mosakowski

Ur. w 1972 roku w Grudziądzu, studia filologiczne w Instytucie Filologii Polskiej UG (praca magisterska: „Na rozdrożach historii i biografii – Die Ahnen Gustava Freytaga” 1996), stypendysta  Deutsches Polen Institut 1994-1995, studium doktoranckie UG 1996-2000, praca doktorska: „Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku” 2007), studia podyplomowe (Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego), nauczyciel jęz. polskiego i niemieckiego (2005-2009), stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego i Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Od r. 2010 adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UG.
Założyciel i kierownik pracowni literaturoznawczej przy IFP UG „Literackie Trójmiasto”. Członek Pracowni Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie, Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku oraz Instytutu Kaszubskiego, certyfikowany przewodnik trójmiejski. Taternik, zagorzały wędkarz, turysta górski, rowerowy, kajakowy i konny.

Zainteresowania badawcze:

niemiecka i polska beletrystyka historyczna w wieku XIX i XX, niemiecko- i polskojęzyczna literatura lokalna o Gdańsku w wieku XIX i XX, pomorska literatura regionalna, związki literatury z Biblią, literatura podróżnicza i wspomnieniowa, stereotypy, mity w literaturze, translatoryka.

⇒ Publikacje naukowe:

 • Mity gdańskie, „Przedproża. Pismo literacko-artystyczne”, nr 2, Gdańsk 1994, s.156-158. [recenzja]

 • Stereotype und autobiographische Therapie: „Die Ahnen” von Gustav Freytag, [w:] Mythen und Stereotypen auf beiden Seiten der Oder, Berlin 2000, s.35-45.

 • Stereotypy a terapia autobiograficzna: „Die Ahnen” Gustawa Freytaga, „Borussia”, nr 20/21, Olsztyn 2000, s. 194-205.

 • Gdańsk jako monolit narodowościowy w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku, [w:] Między przeszłością a współczesnymi mediami, red. P. Kąkol, A. Reglińska-Jemioł, Gdańsk  2009, s. 75-102.

 • Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku, Pruszcz Gdański 2009.

 • Od rycerza do mieszczanina - Heinrich von Plauen Ernsta Wicherta, [w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, red. A. Ryłko-Kurpiewska, M. Sacha, Gdańsk 2010, s. 155-163.

 • Polacy w Gdańsku na kartach niemieckiej powieści historycznej w wieku XIX, [w:] Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. S. Karpowicz-Słowikowska i Gdańsk 2011, s. 141-150.

 • Zmiany w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LIX, Łódź 2013, s. 143-163.

 • O „cytowaniu” Starego Testamentu w „Ante Lucis Ortum” Karola Huberta Rostworowskiego, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm- Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament, red. E. Jakiel, J.Mosakowski, Gdańsk 2014, s. 141-159.

 • Licentia poetica ad usum... Konrad Leczkow w „Jaszczurkowcach” Józefa Wójcickiego, [w:] Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice, red. M. Horodecka, B. Oleksowicz, Gdańsk 2014, s. 267-281.

 • Treści apokryficzne w „Wysłańcu” Andrzeja Niemojewskiego, [w:] W kręgu apokryfów, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2015, s. 167-183.

 • Skąd przyfrunął „Skowronek” Andrzeja Niemojewskiego, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, nr 4, Gdańsk 2015, s. 153-170.

 • Konrad Leczkow i jego czasy w literackim ujęciu Franciszka Fenikowskiego, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t.2, red. M. Klinkosz, A. Lica, Z. Lica, Gdańsk 2015, s. 332-346.

 

⇒ Redakcja tomów pokonferencyjnych:

 • Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm- Pozytywizm – Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013.

 • Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm- Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2014.

 • W kręgu apokryfów, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2015.

 

 Tłumaczenia:

 • Jens Stüben, "... co jako dziecko posiadłem całkowicie". Motywy wschodniopruskiej ojczyzny w poezji Arno Holza (1863–1929), tłum. Janusz Mosakowski, „Borussia“ 1998, nr 16, s. 214–224.
 • Herman Hesse, Człowiek o nazwisku Ziegler, tłum. Janusz Mosakowski, „Za pozwoleniem“ 1994, nr 13, s. 51–55.

 • Herman Hesse, Cesco i góra, tłum. Janusz Mosakowski, „Za pozwoleniem“ 1995,  nr 14, s. 46–49.

 • Peter Oliver Loew, Gdańsk i jego przeszłość. Kultura historyczna miasta od końca XVIII wieku do dzisiaj, przeł. J. Mosakowski, Gdańsk 2012.

 

Kontakt:  janusz.mosakowski@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 15:01; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:50; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka