dr Piotr Kąkol

Dr Piotr KĄKOL

Historyk literatury i teatru, absolwent gdańskiej polonistyki. Jako pracownik Instytutu Filologii Polskiej UG od 1998 roku związany początkowo z Zakładem Historii Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej (po przekształceniach z Katedrą Historii Literatury), a od 2019 roku z Zakładem Dramatu, Teatru i Widowisk. W latach 2007-2008 wykładowca w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pomorskim życiu teatralnym, literackim i kulturalnym do XVIII wieku. Tego zakresu tematycznego dotyczy większość opublikowanych prac, w tym przede wszystkim wydana rozprawa doktorska (napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. I. Kadulskiej) O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku – wokół gdańskiego afisza (nominowana do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” za 2009 rok).

Za swą działalność naukową i dydaktyczną otrzymywał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2004, 2010), Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2009) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009).

Należy do kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym; Thalia Germanica. Gesellschaft für die Erforschung der Geschichte des deutschsprachigen Theaters im Ausland; Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet, a w latach 2007-2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.

 

Książki i redakcje

 • P. Kąkol, O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku – wokół gdańskiego afisza, Gdańsk 2009.
 • Między przeszłością a współczesnymi mediami. Z problemów historii, kultury i edukacji, red. P. Kąkol i A. Reglińska-Jemioł, Gdańsk 2009.
 • Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego, red. I Kadulska, P. Kąkol i J. Włodarski, Gdańsk 2013.

 

Artykuły i recenzje

 • P. Kąkol, Trzy premiery i stary utwór, czyli Szekspir na gdańskiej scenie
  w XVIII wieku
  , „Studia Bałtyckie” 8, Polonistyka t. 1, Koszalin 1998.
 • P. Kąkol, Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku, „Napis” Seria VI, 2000.
 • P. Kąkol, Co berlińczycy wiedzieli o gdańskim teatrze 2. połowy XVIII wieku?, [w:] Gdańszczanin w Berlinie. Daniel Chodowiecki i kultura 2. połowy XVIII wieku w Europie Północnej / Ein Danziger in Berlin. Daniel Chodowiecki und die Kultur Nordeuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, red. E. Kizik, E. Barylewska-Szymańska, W. Szymański, Gdańsk 2002, „Dom Uphagena” t. 2,.
 • P. Kąkol, Z dziejów teatru lalek w osiemnastowiecznym Gdańsku, „Morze Zjawisk” 2003, nr 2/3.
 • P. Kąkol, Gotajskie kalendarze teatralne w badaniach nad gdańską sceną II połowy XVIII wieku, [w:] Europejskie związki dawnego teatru szkolnego i europejska wspólnota dawnych kalendarzy, red. I. Kadulska, Gdańsk 2003.
 • P. Kąkol, Myśli różne o Żydach i kwestii żydowskiej w twórczości Ignacego Krasickiego, [w:] Jewish-Polish and Jewish-Russian contacts, ed. W. Moskovich and I. Fijałkowska-Janiak, Jerusalem – Gdańsk 2003, „Jews and Slavs” vol. 11.
 • P. Kąkol, Osiemnastowieczna droga do teatru na Targu Węglowym, [w:] 200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, red. J. Ciechowicz, Gdańsk 2004.
 • P. Kąkol, O gdańskich afiszerach i ich utworach słów kilka, [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury, red. I. Kadulska i R. Grześkowiak, Gdańsk 2004.
 • P. Kąkol, Teatralne spotkania ze Skandynawią w Gdańsku XVIII stulecia, [w:] Ludvig Holberg: na tropach wspólnej tożsamości północnoeuropejskiej, red. M. Sibińska, K. Michniewicz-Veisland, Gdańsk 2005.
 • P. Kąkol, Danziger Erinnerungen an Konrad Ernst Ackermann (1755-1756), [w:] Polen und Europa. Deutschsprachiges Theater in Polen und deutsches Minderheitentheater in Europa, Hg. von H. Fassel, M. Leyko und P. S. Ulrich, Lodz/Tübingen 2005, „Thalia Germanica“ 6.
 • P. Kąkol, Sztokholm – Gdańsk – Warszawa. Zdarzenia wspólnoty teatralnej z pierwszej połowy XVIII wieku, „Prace Polonistyczne”, seria LX, 2005.
 • P. Kąkol, Teatr gdański w XVIII wieku, „Pomerania” 2006, nr 4.
 • P. Kąkol, Wandlungen im Danziger Theater des 18. Jahrhunderts, [w:] Migrationen / Standortwechsel deutsches Theater in Polen, Hrsg. von A. Pełka und K. Prykowska-Michalak in Verbindung mit H. Fassel und P. S. Ulrich, Łódź/Tübingen 2007, „Thalia Germanica“ 11.
 • P. Kąkol, Teatr niemiecki w północnej Polsce XVIII wieku, [w:] Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XIX wiek, red. K. Prykowska-Michalak, Łódź 20081.
 • P. Kąkol, A. Reglińska-Jemioł, „Chinoiserie“ w sztukach widowiskowych w Polsce XVIII wieku, [w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce, red. I. Kadulska i J. Włodarski, Gdańsk 2008.
 • P. Kąkol, Zabawy w teatr, czyli urodziny hrabiego von Krockow, [w:] Między przeszłością a współczesnymi mediami. Z problemów historii, kultury i edukacji, red. P. Kąkol i A. Reglińska-Jemioł, Gdańsk 2009
 • P. Kąkol, Gdańsk – wasal wierny swemu panu. Postawa Gdańska wobec konfliktów zbrojnych w nadmotławskiej poezji XVII i XVIII wieku, [w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, red. A. Ryłko-Kurpiewska i M. Sacha, Gdańsk 2010.
 • P. Kąkol, Wspomnienie walk w polskim dramacie czasów stanisławowskich, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Wielkie bitwy, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010.
 • P. Kąkol, Poetyckie laury aktorom zespołu Schuchów, [w:] Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX, red. S. Karpowicz-Słowikowska i T. Linkner, Gdańsk 2011.
 • P. Kąkol, rec.: Johanna Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, przeł. i objaśnił T. Kruszyński, ilustracje wybrała K. Zabuska, seria „Biblioteka Gdańska”, Gdańsk 2010, w: „Wiek Oświecenia” t. 27: O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych, Warszawa 2011.
 • P. Kąkol, Teatr do końca XVIII w., [w:] Encyklopedia Gdańska, red. nauk. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
 • P. Kąkol, Józef Wybicki na przedmieściach Gdańska, [w:] Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego, red. I. Kadulska, P. Kąkol i J. Włodarski, Gdańsk 2013.
 • P. Kąkol, „Nasz poczciwy Wybicki”. Rec.: E. Pętkowska, Biografia intelektualna Józefa Wybickiego w latach 1794-1806, Warszawa 2016, w: „Wiek Oświecenia” t. 33: Uniwersytet, Warszawa 2017.
 • I. Kadulska, P. Kąkol, Józef Wybicki pod patronatem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, na łamach „Rocznika Gdańskiego” i w uroczystościach miasta Gdańska, „Rocznik Gdański” 2018, T. 77-78.
 • P. Kąkol, „Ale chcę pamięć przynajmniej zostawić”. Pamięć wpisana w gdańskie panegiryki urodzinowo-imieninowe okresu konfederacji barskiej, [w:] Oświeceniowe zapisywanie pamięci, red. M. Chachaj, A. Timofiejew, Lublin 2019

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 14:58; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:44; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka