dr Bartosz Dąbrowski

Dr Bartosz DĄBROWSKI

Ur. 1975, adiunkt w Instytutucie Filologii Polskiej UG.
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (uczestnik seminarium prof. Małgorzaty Czermińskiej). Za pracę magisterską otrzymał Nagrodę I Stopnia im. Jana Józefa Lipskiego (2000). Rozprawę doktorską poświęconą twórczości Karola Szymanowskiego obronił w czerwcu 2005 r. (promotor: prof. Małgorzata Czermińska). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2006). W latach 2006-2007 stypendysta Fundacji Nauki Polskiej.

 

Zainteresowania naukowe: psychoanaliza, dyskursy mniejszości (queer), postpamięć, egzegetyka muzyczna Constatina Florosa.

Autor książki Mit dionizyjski Karola Szymanowskiego (2001). Ostatnie publikacje: Przypadłość archiwum. Fikcja dokumentu w narracjach o zagładzie (Mieczysław Abramowicz), [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakry… pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, Warszawa 2007; Maria Janion i fantazmaty, [w:] Księga Marii Janion, pod red. Z. Majchrowskiego i S. Rośka, Gdańsk 2007; Narcyz i echo. Fantazmaty autobiograficzne we wczesnych pieśniach Karola Szymanowskiego, [w:] Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Iwony Puchalskiej i Doroty Siwiec, Kraków 2008.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka (Alban Berg) i turystyka górska.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 14:44; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:40; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka