dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG

Prof. UG, dr hab. Marcin CAŁBECKI

Ur. 1977 r. w Bydgoszczy. Literaturoznawca; studia filologiczne (filologia polska) na Uniwersytecie Gdańskim (seminaria prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej) oraz filozoficzne na uniwersytetach w Tybindze i Jenie. Stypendysta Fundacji Roberta Boscha (2002-03) i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005-06).

Laureat Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego (2002) i Nagrody im. Jozefa Maksymiliana Ossolińskiego (2007).

PUBLIKACJE

 1. Monografie
  • Józef Czechowicz i inni mitotwórcy. Studia i szkice z literatury dwudziestolecia międzywojennego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020.
  • Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013.
  • Czarna kropla nieskończoności”. Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 2008.
  • Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004.
 2. Artykuły
  • Między byciem a nicością. Poezja Józefa Czechowicza a onotologia fundamentalna. W: "Ruch Literacki" 370 (2022, z. 1), s. 57-71.
  • Albo słowo, albo ciało. Kreacyjna dialektyka w trzeciej części "Traktatu o manekinach" Brunona Schulza. W: "Pamiętnik Literacki" CXII (2021, z. 1), s. 75-88.
  • Autobiografia i lęk. Kilka uwag o wierszu "dawniej" Józefa Czechowicza. W: (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Red. B. Zwolińska, K. M. Tomala. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021, s. 57-68.
  • Conrad i Stasiuk. Uwagi na marginesie "Jądra ciemności" i "Jadąc do Babadag". W: Obecność Conrada. Artykuły z konferencji "Joseph Conrad. Konteksty, spotkania i nawiązania międzykulturowe" 23-24 października 2017 Gdańsk. Red. B. Dąbrowski, R. Blech, K. Warska, E. Perkowska. Gdańsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 2020, s. 231-240.
  • Demon Jerzego Lieberta. W: Jerzy Liebert. Lektury. Red. J. Kisiel, E. Wróbel. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2020, s. 29-41.
  • Kandyd warszawski? "Filip" Leopolda Tyrmanda jako powiastka filozoficzna. W: Leopold Tyrmand. Pisarz - człowiek spektaklu - świadek epoki. Red. M. Woźniewska-Działak. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2020, s. 137-159.
  • Zgodnie z naturą, ale wbrew prawu. Kilka uwag o „Traktacie o manekinach” Brunona Schulza. W: „Pamiętnik Literacki” CX  (2019, z. 1) s. 5-15.
  • Hasła: Matriarchat, Metafizyczna misja. W: Schulz. Słownik mówiony. Red. M. Całbecki, P. Millati, Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki 2019, s. 61-70.
  • Ojciec i Wielka Kobiecość. Antropolgia płci w opowiadaniu "Manekiny" Brunona Schulza. W: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wiek. Red. B. Zwolińska, K. M. Tomala. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, s. 171-181.
  • Kwadratura Koła. Stanisławy Fleszarowej-Muskat miasto dzieciństwa. W: Sopot w literaturze. Literatura w Sopocie. Red. J. Mosakowski, A. Nowaczewski, S. Pavlenko, R. Młynarczyk. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, s. 251-264.
  • Powtórna rebelia ojca. O ciągu dalszym "Traktatu o manekinach" Brunona Schulza. W: "Schulz/Forum" 12 (2018), s. 37-46.
  • Być znowu w ciele. O utraconej więzi Pana Cogito. W: Herbertiana. Rwąca rzeka (...) myśli. Red. P. Saniewska. Białystok: Wydawnictwo Prymat 2018, s. 31-45.
  • Dwa kodeksy Pana Cogito. Uwagi o klamrze zbiorku "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta. W "Białostockie Studia Literaturoznawcze" 12 (2018), s. 79-90.
  • Bilans literatury polskiej 1918-2018 (odpowiedź na ankietę). W: "Tekstualia" 3/54 (2018, z. 2) s. 93-96.
  • „Metafizyczna misja”. Ojciec i próba statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza. W: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 10 (2), (2018). Red. B. Faron, A. Ogonowska, s. 6-17.
  • Podskórne życie. Trzy szkice interpretacyjne „Kuchni mojej matki” Lucjana Szenwalda. W: Przestrzeń w kulturze współczesnej, t. 3 Podziemia Literatura. Red. B. Morzyńska-Wrzosek, D. Mazur. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2018, s. 175-189.
  • Skamander i awangarda na ubitej ziemi. O sporze Karola Wiktora Zawodzińskiego i Józefa Czechowicza. W: „Pamiętnik Literacki” CIX (2018, z. 3) s. 83-91.
  • Kurpiowskie Eleusis. O bohaterkach „Brzeziny” Jarosława Iwaszkiewicza. W: „Pamiętnik Literacki” CVIII (2017, z. 4) s. 5-13.
  • Między awangardyzmem a egzystencją. O obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowicza „daleko”. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. B. Gutkowska, K. Gutkowska-Ociepa, A. Nęcka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017 s. 13-27.
  • Podmiot z tamtej strony. Strategie dekonstruowania tożsamości w tekstach poetyckich Józefa Czechowicza. W: Tożsamość – Kultura – Nowoczesność. Tom 1. Red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkiewicz, I. Szczukowski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2017 s. 48-60.
  • Czego boją się literaci. W: „Topos” 153 (2017), s. 50-54.
  • Romantyzm – stolica – ojczyzna. O pewnym ideologicznym wątku w poezji Józefa Czechowicza. W: „Literaturoznawstwo” 10 (2016), s. 79-92.
  • W poszukiwaniu straconej wsi. Wątki rustykalne w wybranych tekstach Andrzeja Stasiuka. W: „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 9 (2016), s. 173-187.
  • Anachroniczne piękno. Projekt estetyczny „Drugiej ojczyzny” Jerzego Lieberta. W: Skamander. Tom 11. Reinterpretacje. Red. M. Tramer i A. Wójtowicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015 s. 321-332.
  • Drohobycki matriarchat. Antropologiczne wątki „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. W: „Schulz/Forum” 5 (2015) s. 18-30.
  • Lęk – mit – metafizyka. Przypadek Józefa Czechowicza. W: Emocje – ekspresja – poetyka. Przegląd zagadnień. Red. D. Saniewska. Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner 2013 s. 99-107.
  • „Kamień” Józefa Czechowicza a paradoksy tożsamości nowoczesnej. W: Kamień w literaturze, języku i kulturze. Tom I. Red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2013 s. 213-226.
  • Aporia-Słowenia. Impresje topologiczne. W: „Slawistyka” 12 (2012). Słowiańszczyzna wczoraj i dziś, red. N. Wyszogrodzka-Liberadzka i A. Spagińska-Pruszak s. 113-122.
  • Rozpacz karnawału. Kultura Europy Środkowej w interpretacji Andrzeja Stasiuka. W: Kultura w stanie przekładu. Translatologia – Komparatystyka – Transkulturowość (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 91). Red. W. Bolecki, E. Kraskowska. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2012 s. 302-319.
  • Schulz dadaistą? Parodystyczna krytyka kultury europejskiej w opowiadaniu Brunona Schulza „Dodo”. W: „Schulz/Forum” 1 (2012) s. 13-23 oraz w: Schulz. Między mitem a filozofią. Red. J. Michalik, P. Bursztyka. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2014 s. 215-227.
  • Awangarda – niebezpieczeństwo – przygodność. Dialektyka nowoczesności w poezji Józefa Czechowicza. W: „Pamiętnik Literacki” CIII (2012, z. 2) s. 5-20.
  • Jednia blasku. [o poezji Sławomira Kuczkowskiego].  W: „Topos” 121 (2011) s. 52-55.
  • Samochód Darwina. W: „Bliza” 8 (2011) s. 194-201.
  • Wolne indywiduum czy ideał ascetyczny? Incipit tragoedia à la Gombrowicz. W : Przekleństwo rzeczywistości. Rzecz o obsesji i fantazji. Red. A. Pawliszyn, K. Szalewska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009 s. 185-192.
  •  „a wszystko to ty”. Narcyzm Czechowicza. W: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele. Red.  Maria Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 s. 375-386.
  • Cierpienia Pana Cogito. W „Topos” 103 (2008) s. 11-20.
  • Altruizm czy nihilizm? Dwudziestowieczna wersja motywu rewolucji w poemacie „Pieśni szczurołapa” Władysława Sebyły. W: Księga Janion. Red. Z. Majchrowski, S. Rosiek. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2007, s. 566-578.
  • Antologia jako metafora. W: „Topos” 92-93 (2007) s. 168-171.
  • Ślub Jerzego Lieberta. W: „Teksty Drugie” 4 (2005) s. 100-108.
  • Rodzinny apokryf Jacka Durskiego. W: „Topos” 84-85 (2005) s. 165-167.
  • Poezja jako ocalenie. Zwyczaje lekturowe Kazimierza Nowosielskiego. W: „Topos” 83 (2005) s. 135-138.
  • Wyjście z labiryntu. W: „Topos” 82 (2005) s. 157-161.
  • Nieustanne święto. Sopot w powieści „Lato nagich dziewcząt” Stanisławy Fleszarowej-Muskat. W: „Rocznik Sopocki” 18 (2005) s. 88-94.
  • Co znaczy "nic więcej"? Józef Czechowicz mówi, że się lęka. W: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności. Red. J. Święch. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 49-72.
  • Litewska legenda. Józefa Czechowicza czytanie Białorusi. W: Słowiańskie języki, literatury i kultury: Etos w świetle historii i współczesności. Zbiór artykułów naukowych. Red. S. Musijenko, Grodno-Γродна: Instytucja Edukacji „Uniwersytet Grodzieński Imienia Janki Kupały” 2003, s. 141-148.
  • "Pan Karol" Brunona Schulza jako traktat nie-metafizyczny. W: „Kresy” 51-52 (2002) s. 31-57.
  • Dwa miasta w poezji Czechowicza. W: „Kresy” 41 (2000) s. 100-111.
 3. Recenzje
  • E. Kołodziejczyk, Czechowicz. Najwyżej piękno, Kraków 2006. W: „Pamiętnik Literacki” 1 (2008) s. 15-24.
  • A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006. W: „Topos” 94 (2007) s. 155-158.
  • Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, J. Kopciński, Lublin 2003. W: „Pamiętnik Literacki” 4 (2004) s. 212-216.
  • A. Niewiadomski, Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności, Lublin 2001. W: „Pamiętnik Literacki” 3 (2003) s. 227-235.
 4. Redakcje
 • Schulz. Słownik mówiony. Red. M. Całbecki, P. Millati, Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki 2019.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. luty 2015 - 14:21; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Wrzesień 2022 - 12:32; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka