fbpx prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska

prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska

Prof. dr hab. Bożena Matuszczyk

 

Droga naukowa

mgr filologii polskiej -  1979 (rok) – KUL (uczelnia)

dr nauk humanistycznych - 1989 - KUL

dr hab. - 2006 - KUL

prof. nadzw. UG - 2007

 

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem zainteresowań naukowych Bożeny Matuszczyk jest zarówno współczesny język polski (zagadnienia stylistyczne i pragmatyczne), jak i historia języka polskiego. W działalności naukowej Bożeny Matuszczyk można wyróżnić dwa nurty: nurt historycznojęzykowy i nurt współczesnego języka polskiego.

Nurt historycznojęzykowy obejmuje publikacje na temat normy językowej w polszczyźnie II połowy XVI wieku i studium z zakresu semantyki, etymologii i metodologii badań zapożyczeń wyrazowych. Ponadto należą tu prace z zakresu badań nad językiem i stylem utworów literackich oraz badania nad słownikiem Lindego.

Nurt współczesnego języka polskiego koncentruje się na języku religijnym w dwóch odmianach: języku Kazan i języku przekładów Biblii. Prace poświęcone przekładom z Biblii koncentrują się na zagadnieniach ekwiwalencji translatorskiej oraz ocenie języka i stylu.

 

Publikacje i udział w konferencjach

Dorobek naukowy obejmuje 2 publikacje książkowe, 73 artykuły i 13 innych prac (tłumaczenia, recenzje, sprawozdania). Uczestniczyłam w ok. 60 konferencjach naukowych – w ostatnich 5 latach w 30 konferencjach ogólnopolskich (w tym 10 o charakterze międzynarodowym).

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 

Książki:

  • Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006.

 

Rozdziały w monografiach w języku polskim:

  • Językowe sposoby przedstawiania wartości we współczesnych kazaniach, [w:] Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, Łódź 2007.

 

 

Osiągnięcia dydaktyczne

Dorobek dydaktyczny – wypromowanie 28 magistrów.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych

Bożena Matuszczyk jest członkiem: Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Naukowego KUL (członek korespondent), Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.07.2020 r., 20:48
Data publikacji: sob., 04.09.2010 r., 0:00