dr Artur Nowaczewski

anUr. 1978 r. w Gdańsku. Absolwent gdańskiego III LO - "Topolówki". W 2003 roku ukończył filologię na Uniwersytecie Gdańskim. W 2008 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku (promotor prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski). Od 2009 r. adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej na UG - wpierw w Zakładzie Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej, a obecnie w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej. Od wielu lat aktywny jako poeta, eseista, krytyk literacki i podróżnik. 

 

  • Zainteresowania naukowe:

literatura faktu, polska poezja współczesna, literatura Wybrzeża, literatura a miasto.

 

  • Dorobek naukowy:

Monografie:

pastedGraphic.png

1.Trzy miasta trzy pokolenia, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2006.

 

pastedGraphic_1.png

2.Szlifibruki i  flâneurzy : figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

 

pastedGraphic_2.png

3.Konfesja i tradycja: szkice o poezji polskiej po 1989 roku, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2013.

 

Rozdziały monografii, artykuły w czasopismach naukowych:

 

1. Pomiędzy ulicą a katedrą. Młoda literatura Wybrzeża wobec rzeczywistości III RP [w:] Literatura Wybrzeża po 1980, red. T. Arendt i K. Turo, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2004. 

2. Gdańskie problemy z tożsamością, czyli wstęp do prozy korzennej, „Dyskurs” 2005 nr 1.

3. Metropolia bez centrum. Trójmiejskie mity przestrzenne w literaturze współczesnej [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2005. 

4. Pamięć i ulica [w:] Powracając do Różewicza, red. Z. Majchrowski, M. Żółkoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006. 

5. Ulica bruLionu [w:] Polska poezja i proza po 1989 roku wobec tradycji, red, A. Główczewski, M. Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.

6. Przez konkret do mitu [w:] Księga Janion, red. Z. Majchrowski, S. Rosiek, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007. 

7. Literacki mit Gdańska po 1945 roku [w:] Baltiskiy region: mif v yazyke i kulture, red. A.  Berestreva, Izdatyel'stvo Rossiyskogo Gosudastvennogo Universiteta im. Immanuila Kanta, Kaliningrad 2010.

8. Wokół gawędy o spóźnionej miłości [w:] Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

9. Poeta chuligan. Wojciech Wencel jako kibic Arki Gdynia [w:] Pisarze wobec futbolu Negacje - Irytacje - Fascynacje, red. L. Giemza, Norbertinum, Lublin 2012.

10. Stanisława Barańczaka wiersz przeciwko porcelanie [w:] Sztuka interpretacji. Poezja polska XX i XXI wieku, red. D. Szczukowski, G.B. Tomaszewska, Gdańsk 2014.

11. Czarna skrzynka zwana poezją. Trzej poeci wobec katastrofy smoleńskiej [w:] Nowa poezja polska wobec tradycji, pod red. Sławomira Buryły, Marty Flakowicz-Szczyrby, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa 2015.

12.Przesłanie rozbitka. Wątki orfickie w poezji Krzysztofa Karaska, „Colloquia Litteraria UKSW” 2015 nr 2.

 

  • Inne formy aktywności:

 

Literatura faktu:

1.Dwa lata w Phenianie, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013.

 

Zbiory wierszy:

1. Commodore 64, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2005 (książka otrzymała III nagrodę w konkursie na poetycki debiut roku Złoty Środek Poezji – Kutno 2006 i została uhonorowana nagrodą Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba - 2008).

2. Elegia dla Iana Curtisa, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2010.

3.Kutabuk, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015 (Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz– finalista).

 

Wiersze w czasopismach:

„Twórczość”, „Odra” „Topos”, „Bliza”, „Arcana”, „Lampa”, „Studium”, „Arterie” i inne. 

 

Tłumaczenia wierszy na języki obce: angielski, chorwacki, czeski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, turecki. 

 

Płyta muzyczna CD z nagraniami poezji: Kutabuk (2011);

 

Audycje radiowe na podstawie poezji na antenie państwowego czeskiego radia Vltava:

Elegie pro Iane Curtise (2009);

Kutabuk (2011). 

 

Eseje, szkice krytycznoliterackie, polemiki, recenzje w prasie kulturalnej:

„Przegląd Polityczny”, „Magazyn Polsko-Niemiecki Dialog”, „Odra”, „Topos”, „Ha!art”, „Arcana”, "Magazyn Apokaliptyczny Czterdzieści Cztery", „Fronda”, „Bliza”, „Migotania Przejaśnienia”, „Fraza” i inne.

 

Artykuły popularnonaukowe, publicystyczne, podróżnicze:

„Voyage”, tygodnik „Angora”, „Gość Niedzielny”, "Dziennik Bałtycki", „30 Dni”. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:51; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz