dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG

 

Prof. UG, dr hab. Maja WOJCIECHOWSKA

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk humanistycznych z zakresu bibliologii, dr hab. z zakresu bibliologii i informatologii. Od 2006 r. pracownik UG.

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół organizacji i zarządzania bibliotekami, marketingu bibliotecznego, promocji czytelnictwa oraz zarządzania wiedzą w instytucjach komercyjnych i non profit.

Jest członkiem IFLA i przewodniczącą Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, organizatorem Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”.

 

 

Najważniejsze publikacje:

  1. WOJCIECHOWSKA Maja. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.
  2. WOJCIECHOWSKA Maja. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006. ISBN 83-89316-61-7.
  3. WOJCIECHOWSKA Maja. Managing Professional Competency Enhancement Among Polish Library Staff. Slavic & East European Information Resources. 2014, vol. 15, Issue 1-2, s. 121-138. ISSN 1522-9041.
  4. WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Warszawa: SBP, 2015. ISBN 978-83-64203-38-1.
  5. WOJCIECHOWSKA Maja. Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych. Zarządzanie Biblioteką. 2012, nr 1, s. 41-60. ISSN 2081-1004.
  6. WOJCIECHOWSKA Maja. Development of methods of management in polish libraries and centers of information. Existing solutions, new trends and directions of research. In New trends in qualitative and quantitative methods in libraries. Selected Papers Presented at the 2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. Red. Anthi Katsirikou, Christos Skiadas. New Jersey: World Scientific, 2011, s. 153-160. ISBN 978-981-4350-29-7.
  7. WOJCIECHOWSKA Maja. Methods of effective management of library actions. In Bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon = Management and organization in information – records centers. Red. Asiye Kakirman Yildiz. Istambul: Beta, 2012, s. 59-88. ISBN 978-605-377-689-5.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:35; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz