dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG

Prof. UG, dr hab. Lucyna WARDA-RADYS

 

W latach 1985-1990 studiowała filologię polską (ze specjalnością nauczycielską) na UG.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z językoznawstwem diachronicznym. Poświęcona im była już praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. E. Brezy: Analiza językowa „Opisu królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664” (1990). Kontynuacją tej problematyki była rozprawa doktorska, która również powstała pod kierunkiem prof. dr hab. E. Brezy: Analiza języka XVII-wiecznych lustracji biskupstwa chełmińskiego (1999).

Historycznej polszczyzny Pomorza dotyczy jej książka: Morfologia w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego (Gdańsk 2004) i kilka artykułów, m.in.: Słownictwo „Opisu królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664”, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, t. V, Warszawa 1993; Uwagi o języku „Inwentarza starostwa skarszewskiego z 1737 roku”, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, t. VI, Warszawa 1994; Ortografia i fonetyka inwentarzy biskupstwa chełmińskiego z XVII wieku, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, t. VIII, Warszawa 1998; Regionalizmy w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, t. 4, Gdańsk 2001,O słownictwie oceniającym stan obiektów w inwentarzach pomorskich doby średniopolskiej, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, t. 5, Gdańsk 2003; Nazwy miar w inwentarzach biskupstwa chełmińskiego z XVII w., „Rocznik Gdański” 2001, t. LXI, z. 1; Liczebniki w inwentarzach biskupstwa chełmińskiego z XVII w. Formy fleksyjne i słowotwórcze oraz wybrane konstrukcje syntaktyczne, „Gdańskie Studia Językoznawcze” VIII, Gdańsk 2003; Uwagi o dwóch tłumaczeniach na język polski pewnego XVIII-wiecznego gdańskiego edyktu, „Gdańskie Studia Językoznawcze” IX, Gdańsk 2005; Słownictwo związane z wyposażeniem wnętrz na wsi chełmińskiej w XVII w., [w:] Dzieje wsi pomorskiej, Dygowo – Szczecin 2006.
Interesuje ją też problematyka onomastyczna (m.in. Nazwy obiektów i dróg wspinaczkowych na Pomorzu, [w:] Nazewnictwo na pograniczach pod red. J. Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin 2005); polszczyzna mówiona (Przedszkolanka – wychowawczyni czy wychowanka, [w:] Wokół słów i znaczeń I. Polszczyzna piękna i poprawna, Gdańsk 2005). Języka religijnego dotyczą artykuły, które powstały we współautorstwie: Funkcjonowanie słownictwa religijnego w języku współczesnej służby liturgicznej, [w:] Polszczyzna mówiona mieszkańców miast, Białystok 2004 (współautorka A. Lewińska); Perswazja we współczesnej piosence religijnej, [w:] Język – szkoła religia I, Pelplin 2006 (współautorka I. Kępka).
Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2005 r. pełni funkcję skarbnika w Oddziale Gdańskim TMJP). W r. 2005 została przyjęta do grona Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
Jest mężatką, ma troje dzieci.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:33; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz