dr Katarzyna Borkowska

Dr Katarzyna BORKOWSKA
 

Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, genologia lingwistyczna, język w mediach masowych.
 

Publikacje:

  • Miłość, pieniądze, zdrowie – leksyka horoskopów prasowych, [w:] Język – Literatura – Dydaktyka, t. I, red. J. Opoka, A. Oskiera, Łódź 2003.
  • Typy definicji w tekstach popularnonaukowych adresowanych do młodego odbiorcy, [w:] O trudnym łatwo, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wrocław 2002.
  • Perswazyjność nagłówków w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro, [w:] Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I, red. J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-581-3, Gdańsk 2009, s. 134-142.
  • Najnowsze zmiany w polskiej ortografii i interpunkcji, [w:] Umiej obiecadło swoje… Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004-2008), pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo „Bernardinum”, ISBN 978-83-7380-677-1, Pelplin 2009, s. 89-90.
  • Świat i język wartości w piosenkach religijnych dla dzieci (na przykładzie „Arki Noego” i „Dzieci z Brodą”), [w:] Język – Szkoła – Religia, Pelplin 2010, s. 32-41.
  • Językowy obraz rodziny we współczesnej prasie (na przykładzie czasopisma „Sukces”). W tomie pokonferencyjnym: Rodzina w świecie współczesnym – modele, role, funkcje, Gdańsk, 19 maja 2009.
  • „Usłysz głos powołania” – wypowiedzi powołaniowe do życia kapłańskiego i konsekrowanego w perspektywie pragmatycznej. W tomie pokonferencyjnym: Język – Szkoła – Religia, Pelplin 12 czerwca 2010.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:37; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz