dr hab. Beata Milewska, prof. UG

Dr hab. Beata MILEWSKA, prof. UG

Urodzona w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, od r. 2014 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (specjalność – językoznawstwo polonistyczne i slawistyczne).

W kręgu jej zainteresowań badawczych mieści się zwłaszcza składnia zdania i wypowiedzi – zagadnienie wyrazów funkcyjnych (przyimki), problemy metatekstu (partykuły, spójniki, operatory pragmatyczne) oraz modalności (wyrażenia sygnalizujące prawdziwość sądu). Zajmuje się także badaniem współczesnej leksyki w ujęciuopisowym i normatywnym. Osobny nurt badań stanowi słowotwórstwo kaszubskie. Jest autorką monografii o przyimkach – Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie (2003) oraz Słownik polskich przyimków wtórnych (2003), rozprawy Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne (2013), cyklu artykułów poświęconych analizie neologizmów słowotwórczych i wyrażeń metatekstowych (spis publikacji od 2009 r. w: http://expertus.bg.univ.gda.pl/). Wspólnie z siostrą, Izabelą Milewską, opracowała m. in. podręczniki do kształcenia językowego do szkoły podstawowej (Wydawnictwo M. Rożak, 1998), wypisy do gimnazjum (M. Rożak, 2000) i serię książek do szkoły średniej (OPERON, 2002–2004). Od lat pełni dyżury w Telefonicznej Poradni Językowej UG.

W dydaktyce specjalizuje się w prowadzeniu przedmiotów polonistycznych: wiedza o współczesnym języku polskim, najnowsze zagadnienia współczesnej polszczyzny, kultura języka polskiego, semantyka leksykalna.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:30; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz