dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG

 

MJ

Teatrolog, dramatolog i antropolog widowisk. Z wykształcenia filolog, z zamiłowania podróżnik. Dydaktyką uniwersytecką zajmuje się nieprzerwanie od 1996 roku, od 2001 roku pracuje w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk (kiedyś Zakład Dramatu, Teatru i Filmu).

Funkcje:

Od 01.09.2016 Kierownik Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk IFP UG oraz Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Nauki.

Droga naukowa:

W 1995 roku magisterium na filologii polskiej UG w 1995 roku. W 2000 roku doktorat na UG (rozprawa o polskim teatrze socrealistycznym pod kierunkiem prof. J. Ciechowicza wyróżniona nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i nominacją do Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii Debiut w 2004). W 2012 roku tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Filologicznym UG.

Zainteresowania naukowe:

Problematyka totalitaryzmu i zła we współczesnym dramacie i teatrze, polski i obcy teatr absurdu, rytualne źródła teatru, tradycje widowiskowe Azji.

 

Dorobek naukowy:

⇒ książki autorskie:
 
SEZONY BŁĘDÓW I WYPACZEŃ
 
Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim, Gdańsk 2003
TEATRALNOŚĆ ZŁA
Teatralność zła. Antropologiczne wędrówki po współczesnej dramaturgii i teatrze, Gdańsk 2012
 
⇒ redakcja książek:
 
TEATR - TERYTORIUM TERRORU
Teatr – terytorium terroru (wraz z J. Ciechowiczem), Szczecin 2008
OGRÓD SZTUK INDONEZJI
Ogród sztuk Indonezji – Taman Seni Indonesia, Górna Grupa 2015
Maska
Ogród sztuk: Maska, Gdańsk 2017

 

 
⇒  wybrane artykuły:
 
 • Mrożek parodysta, (w:) Mrożek w Gdańsku, do druku podał J. Ciechowicz, Gdańsk 1998; 
 • Pół wieku niewidzialnej sceny, (w:) Gdańskie teatry osobne, pod red. J. Ciechowicza i A. Żurowskiego, Gdańsk 2000; 
 • W teatrze totalitarnego zła, (w:) Dwudziestowieczność, pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika, Warszawa 2004; 
 • Dialog z telewizorem (w:) Dialog w dramacie, pod red. W. Balucha, M. Żółkoś i L. Czartoryskiej-Górskiej, Kraków 2004; 
 • Słownik realizmu socjalistycznego, pod red. Z. Łapińskiego i W. Tomasika, Kraków 2004 (hasła: Dramat i teatr, Przodownika pracy obraz, Optymizm , Rewolucyjny romantyzm); 
 • Verbatim nad Motławą, „Dialog” 2004/7;
 • Teatr zrewidowanych klasyków (w:) Socrealizm: fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006; 
 • Teatralne oblicza lęku, (w:) Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, pod red. D. K. Sikorskiego i T. Sucharskiego, Słupsk 2006; 
 • Zbrodnia szuka ofiary, „Dialog” 2007/1; 
 • Klub outsiderów, „Dialog” 2007/ 6; 
 • Media jako czarny charakter współczesnego teatru, (w:) Teatr – terytorium terroru, pod red. J. Ciechowicza i M. Jarmułowicz, Szczecin 2008; 
 • Kategoria absurdu i jej polska recepcja, (w:) Teatr absurdu – nowy czy stary teatr? red. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008; 
 • Przestrzenie zła w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, (w:) Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. V. Sajkiewicz i E. Wąchockiej, Katowice 2009; 
 • Słupskie „Gombrowicze” Waldemara Śmigasiewicza, (w:) Teatr w Słupsku. Przedstawienia, pod. red. A. Sobieckiej, Słupsk 2014;
 • Inżyniera dusz autoportret udramatyzowany, czyli pisarz jako bohater sztuki produkcyjnej, (w:) Kariera pisarza w PRL-u, pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz, Warszawa 2014; 
 • Lalka jako figura śmierci w widowiskach indonezyjskich, (w:) Ogród sztuk Indonezji – Taman Seni Indonesia, red. M. Jarmułowicz, Górna Grupa 2015.
 • Pod niebem Marapu. Performatywny wymiar pierwotnego dziedzictwa kulturowego na Sumbie, "Język - Szkoła - Religia" 2016, nr 2.
 • Dziedzictwo zrytualizowanej przemocy na Sumbie Zachodniej "Investigationes Linguisticae" 2016, Vol. 35.
 • Ulalkowione maski teatru azjatyckiego, (w:) Ogród sztuk. Maska, pod red. M. Jarmułowicz, przy współpracy K. Kręglewskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2017, ISBN978-83-7865-575-6
 organizacja dwóch edycji projektu naukowego „Ogród Sztuk”, poświęconych kolejno Indonezji (2014) i masce (2016)
 
  kurator wystawy „Maski w kulturach świata” (Wydział Filologiczny UG, maj-lipiec 2016 roku)

 

Inne formy aktywności:
Globtroterskie wyprawy z mężem Zygmuntem Leśniakiem do Azji południowo-wschodniej, w tym dziesięciokrotne do Indonezji
 • wyróżnienie za podróż na wyspy Alor i Sumba podczas XV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „Kolosy 2012”;
 • nagroda Kolos 2016 w kategorii Podróże "za konsekwencję i pasję w dokumentowaniu ginących tradycji społeczności indonezyjskich";
 • publikacje poświęcone Indonezji w „Poznaj Świat”; liczne prelekcje i warsztaty podróżnicze.
 • Od 2006 roku opieka artystyczna nad „Teatrem przy Stole” w sopockim Dworku Sierakowskich (projekt uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza 2010”).
 • Opieka naukowa nad Kołem Naukowo Artystycznym Wielokulturowych Źródeł Teatru i Kołem Naukowym Doktorantów "TFU! - Twórcza Foracja Uniwersytecka".
 • W latach 1998-2016 roku członek zarządu i skarbnik Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza; obecnie członek zwyczajny TL.
Kontakt: mjarmulowicz@poczta.onet.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:25; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz