prof. dr hab. Ewa Graczyk

egLiteraturoznawczyni i działaczka społeczna związana z Uniwersytetem Gdańskim od 1983 roku. Dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej w latach 2008-2012. Od 2015 roku profesor zwyczajny w 
Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej. Współorganizatorka wraz z dr Moniką Pomirską jednej z pierwszych feministycznych konferencji w Polsce (Konferencja o Kopciuszku, Uniwersytet Gdański 2000).
Nominowana do Literackiej Nagrody Nike za 2004 rok za książkę Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym oraz nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia za rok 2013 za książkę Od Żmichowskiej do Masłowskiej: o pisarstwie w nadwiślańskim kraju.

Droga naukowa:
magisterium: 1977,  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska na temat powieści Stanisława Brzozowskiego pod kierunkiem prof. Marii Janion
doktorat : 1986,  Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej.: „Egzystencja i rewolucja. Dwa wybory Stanisławy Przybyszewskiej”
habilitacja: 2005,  Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, książka habilitacyjna: „Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym”
profesura: 2015,  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, książka „Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju”

Zainteresowania naukowe:
literatura polska XIX i XX wieku, szczególnie pisarstwo kobiet, teoria literatury, gender studies, dyskursy postzależnościowe, literacka krytyka feministyczna, psychoanaliza, queer studies, związek literatury współczesnej z kontekstem społecznym

 

Dorobek naukowy:

Monografie

 • Ćma. O Stanisławie Przybyszewskiej, Warszawa 1994.
 • O Gombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych ważnych sprawach. Eseje, Gdańsk 1994.
 • Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym, Gdańsk 2004.
 • Od Żmichowskiej do Masłowskiej: o pisarstwie w nadwiślańskim kraju, Gdańsk 2013.

01020304

Redakcja książek

 • Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, red. Ewa Graczyk, Zbigniew Majchrowski, Gdańsk 1993.
 • Siostry i ich Kopciuszek, red. Ewa Graczyk, Monika Pomirska, Gdynia 2001.
 • Dwudziestolecie mniej znane: o kobietach piszących w latach 1918-1939 : z antologią, red. nauk. Ewa Graczyk, Monika Graban-Pomirska, Karolina Cierzan, Paulina Biczkowska, Kraków2011.
 • Białe maski / szare twarze : ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, pod red. Ewy Graczyk, Moniki Graban-Pomirskiej, Magdaleny Horodeckiej i Moniki Żółkoś, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2015, 451 s., SERIA: Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, t. 5.
 • Literatura. Kanon. Gender – trudne pytania, ciekawe odpowiedzi, pod red. Ewy Graczyk, Elwiry Kamoli, Magdaleny Bulińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016.

050607

Wybrane artykuły w książkach i czasopismach naukowych

 • Wystawa, czyli przestrzeń zamiast czasu, „Autograf” 1989 nr 4.
 • Szczęście „Pana Tadeusza”, „Ogród” 1991 nr 2/6/.
 • Bachory Grassa, w: Gunter Grass i polski Don Kichot, napisała i  zebrała M. Janion, Gdańsk 1999.
 • Czarny Kwiat i Lilia Biała w mrocznej dolinie Rodowa, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod. Red. J. Daty i B. Oleksowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Zapoznać się z istotna swoją strukturą, w:  Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy, Tom 1 - Konteksty i perspektywy badawcze, Universitas 2011.
 • Ukryty skarb. O powieści zatytułowanej (niedobrze) Pompalińscy, w: Sekrety Orzeszkowej, pod red. Grażyny Borkowskiej, Magdaleny Rudkowskiej, Iwony Wiśniewskiej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012.
 • Stać się sobą. O Narcyzie, Poznańskie Studia Polonistyczne, „Seria Literacka” 2013 nr 21 (41).
 • "Nie tylko słowa". O inny obraz modernizmu w Polsce, w: Granice Nałkowskiej : praca zbiorowa, pod red. Agaty Zawiszewskiej, Warszawa : Wydawnictwo Feminoteki, 2014.
 • Być kobietą?, w: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. nauk. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej, Warszawa:  Dom Wydawniczy ELIPSA, cop. 2014.
 • Machina nicościująco-dezorientująca. Rekonesans, w: Białe maski / szare twarze : ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, pod redakcją Ewy Graczyk, Moniki Graban-Pomirskiej, Magdaleny Horodeckiej i Moniki Żółkoś, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2015.
 • Recenzja wydawnicza monografii wieloautorskiej Czytanie. Kobieta, biblioteka, literatura pod red. Agaty Zawiszewskiej i Arlety Galant, w: Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura”, pod redakcją Ingi Iwasiów, Agaty Zawiszewskiej i Arlety Galant, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015.

Naukowe projekty badawcze, członkowstwa:
od 2016 opieka naukowa nad Pracownią Badań Narracji o Kobietach i Kobiet
od 2015 członkowstwo - Polskie Towarzystwo Studiów Nad Europejskim Romantyzmem
od 2015 kapituła Nagrody Literackiej  im. Witolda Gombrowicza
od 2014 Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych – koordynatorka z ramienia Wydziału Filologicznego UG
od 2014 „Jednak Książki”- redaktorka naczelna e-czasopisma wydawanego przez Uniwersytet Gdański
od 2014 członkowstwo - Fundacja Gender Center
opieka naukowa nad Kołem Naukowym Gender Studies UG w latach 2000-2005
od 1999 członkowstwo- NEWW Polska - Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet

Działalność społeczna:
Współorganizatorka i inicjatorka trójmiejskich Manif, od 2004 roku
Członkini Klubu Krytyki Politycznej
Członkini Tolerado. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT
Współzałożycielka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej
Uczestniczka paneli dyskusyjnych podczas Literackiej Nagrody Gdynia
Współorganizatorka Pomorskich Kongresów Kobiet, od 2014

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:41; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz