fbpx dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG

dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG

Studia: UG, magisterium – 1994 (Formy perswazji języka „Gazety Wyborczej” – promotor dr Marek Adamiec), doktorat – 2001 (Problematyka modelu powieści political fiction – promotor prof. dr hab. Anna Martuszewska). Od 1994 r. zatrudniony w Zakładzie teorii Literatury IFP UG.

Zainteresowania naukowe: teoria literatury, problemy odbioru literatury i kultury popularnej, groteska polityczna.
Zajęcia dydaktyczne: teoria literatury, poetyka, stylistyka, fakultety poświęcone zagadnieniu literackiej perswazji i kategorii ironii.
Wybrane publikacje: monografia Na tropie Szakala. Gry i konwencje political fiction, Gdańsk 2003; stały współpracownik wydawanej przez Uniwersytet Wrocławski serii Literatura i Kultura Popularna (m.in. artykuły, Co by było gdyby…, czyli dlaczego powstała political fiction; Problem odbioru i odbiorcy kultury popularnej; Czy fantastyka może być realistyczna albo co teoretycy literatury widzą po drugiej stronie lustra?); Kult groteski. O polityce i politykach w tekstach Kazika Staszewskiego, [w:] W teatrze piosenek, pod red. I. Kiec i M. Traczyka, Poznań 2005; Między destrukcją a oswojeniem. Gry (z) tekstem w kulturze popularnej i wysokiej (przypis do Gombrowicza), [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik i M. Karwatowskiej, Lublin 2005; Kultura popularna czy masowa?, [w:] Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych, pod red. G. Szwat-Gyłybowej i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 2001.
Zainteresowania pozanaukowe: tenis ziemny, pływanie.
Stan rodzinny: żona Joanna.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 02.07.2020 r., 20:27
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00