dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG

 

Dr hab. Magdalena HORODECKA, prof. UG

Zainteresowania badawcze: Historia literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury niefikcjonalnej (reportaż, eseistyka, pamiętniki, dzienniki, epistolografia). Teoria literatury – zagadnienia genologii, narracji, antropologii literackiej; hermeneutyka; komparatystyka; literatura w perspektywie badań postkolonialnych; literatura jako zapis dialogu międzykulturowego. Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Andrzeja Stasiuka, Wojciecha Tochmana, Wojciecha Jagielskiego.

Publikacje:
autorstwo książki:
Zbieranie głosów. Strategie narracyjne w pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego (książka w druku, wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria).
redakcja książki:
Ryszard Kapuściński. Spotkania, red. M. Horodecka, Gdańsk 2008.
w czasopismach i książkach zbiorowych:
  • Jak się pije ze źródła” wybrane problemy intertekstualności w twórczości Cypriana Kamila Norwida, w: Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej, Białystok 2002.
  • Instynkt i filozofia podróżowania w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, w: „Dekada Literacka” nr 6 (214), Kraków 2005.
  • Ryszard Kapuściński – instynkt i filozofia podróżowania, w: Dziedzictwo Odyseusza (tom pokonferencyjny, Wydawnictwo Universitas), Kraków 2006.
  • Ja wśród śladów świata. „Lapidaria” Ryszarda Kapuścińskiego, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2007.
  • Narracja w „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego, „Pamiętnik Literacki”, z. 3,2007.
  • Być kimś innym”. Narracja empatyczna w „Buszu po polsku” Ryszarda Kapuścińskiego, w: Życie jest z przenikania. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, PIW 2008.
  • Narracyjne interakcje. „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego, „Ruch Literacki” z. 2,2008.
  • Ryszard Kapuściński – pisarz jako antropolog. Rozważania o afrykańskim nurcie w twórczości reportera, w: Ryszarda Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, Rzeszów 2008.
  • Wypełnianie przestrzeni. O „Dukli” Andrzeja Stasiuka, w: Literatura i przestrzeń. Studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku (pod red. Barbary Gutkowskiej i Beaty Nowackiej), Katowice 2008.
  • Motyw twarzy w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, w: Ryszard Kapuściński. Spotkania, red. M. Horodecka, Gdańsk 2008.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 17:51; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz