dr Jolanta Laskowska

Dr Jolanta LASKOWSKA
 
Kariera naukowa:
Ukończyła filologię polską ze specjalnością bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1994 roku zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 roku obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe  na kierunku Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Gdańskim , a w 2013 studia podyplomowe na kierunkuMenedżer projektu badawczo-rozwojowegow  Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
 
Zainteresowania naukowe:
Prasa, media, czytelnictwo, biblioteki, ruch wydawniczy
 
Zajęcia dydaktyczne:
Problemy edytorstwa, Opracowanie rzeczowe zbiorów, Informacja naukowa, Historia książki i instytucji wydawniczych,  Ruch wydawniczy i polityka wydawnicza, Technologia informacyjna, Wiedza o prasie, Prasa wczoraj i dziś, Ekonomia i organizacja wydawnictwa, Marketing i reklama książki, Klasycy dziennikarstwa
 
Ważniejsze publikacje:
 
Książki:
Jolanta Laskowska: Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989). Gdańsk 2009
 
Wybrane artykuły:
1.    Jolanta Laskowska: Literatura Wybrzeża po 1980 r. w repertuarze wybranych gdańskich wydawców. W: Literatura Wybrzeża po 1980 r. Materiały z sesji naukowej Gdynia, 3-4 grudnia 2003. Praca zbiorowa pod red. T. Arendt i K. Turo. Pelplin 2004, s.108-123.
2.    Jolanta Laskowska: Biblioteki szkolne wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego. W: Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, konteksty. Pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk 2007, s. 109-121.
3.    Jolanta Laskowska: Nowe media w pracy nauczyciela bibliotekarza. W: Elektroniczny wizerunek biblioteki. Pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk 2008, s.159-169.
4.    Jolanta Laskowska: Elektroniczne wydania tytułów prasowych – konkurencja czy uzupełnienie dla prasy drukowanej? W: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Pod red. K. Migonia i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2009, s.131-140.
5.    Jolanta Laskowska: Możliwości controllingu personalnego w bibliotekach – na przykładzie biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. W: Bibliotekarz: zawód czy powołanie. Pod red. Marcina Geryka. Gdańsk 2010, s.41-57
6.    Jolanta Laskowska: „Dziennik Bałtycki” w latach 1945-1989” W: Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007-2010. Praca zbiorowa pod red. Z.Kropidłowskiego, D. Sychały, K. Wodniak. Bydgoszcz 2010, s. 219-230.
7.    Jolanta Laskowska: E-book następca książki drukowanej. W: Książk@ elektroniczna – przyszłość czy przeszłość? Pod red. B.Taraszkiewicz. Słupsk 2011, s.55-70.
8.    Jolanta Laskowska: E-learning nowa forma edukacji i jej zastosowanie w bibliotece. W: Koncepcje organizacji bibliotek. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2012, s.201-218.
9.    Jolanta Laskowska: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie wczoraj i dziś. W: Ekologia informacji w środowisku regionalnym. Pod red. Beaty Taraszkiewicz. Słupsk 2012, s.64-75
10.  Jolanta Laskowska: Rola bibliotek szkolnych w szerzeniu czytelnictwa i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego - uwagi na marginesie. W: Raport o sytuacji książki w Gdańsku. Biblioteki i czytelnictwo 2010-2011. Pod red. E.Piotrowskiej i S. Rośka. Gdańsk 2012, s.46-55.
11.  Jolanta Laskowska: Raport o wydawnictwach w Gdańsku 2010-2011. W: Raport o sytuacji książki w Gdańsku. Biblioteki i czytelnictwo 2010-2011. Pod red. E.Piotrowskiej i S. Rośka. Gdańsk 2012,15-34.
12.   Jolanta Laskowska:Czytelnictwo młodzieży w dobie informacji cyfrowej. W: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2013, s.9-20.
13.  Jolanta Laskowska: Biblioteczna przestrzeń w nowoczesnej szkole. W: Fizyczna przestrzeń biblioteki. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2013,        s.65-74.
14.  Jolanta Laskowska: Vision and reality of school libraries in the Digital Age. W: Around the book, the library and information: the present state. Challenges, prospects: studies and essays. Pod red. M.Judy, A.Has-Tokarz, R.Malesy. Lublin 2014, s.133-143.
15.  Jolanta Laskowska: Biblioteki szkolne i ich rola w kształtowaniu kultury informacyjnej społeczeństwa. W: Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym. Pod red. B. Taraszkiewicz. Słupsk 2013, s.63-73.
16.  Jolanta Laskowska: Personal controlling as a management tool for library staff in the example of selected Polish libraries. “Library Management” 2011, vol.32,  nr 6/7, s.457-468.
17.  Jolanta Laskowska: Alternatywny ruch wydawniczy w Gdańsku. „Kalendarz Gdański” 2009, s.64-71.
18.  Jolanta Laskowska: Controlling personalny jako narzędzie zarządzania personelem bibliotecznym na przykładzie sieci bibliotek MBP w Gdyni. „Zarządzanie biblioteką” 2009 (2010) , nr 1, s.61-74.
19.  Jolanta Laskowska: Biblioteki ostrawskie w Czechach. „Zarządzanie biblioteką” 2012, nr 1, s.125-134.
20.  Jolanta Laskowska, Lucyna Rojek: Le Marche du livre d’art. En Pologne. Traduit par Oscar Hedemann. Paris 2009.
 
Zainteresowanie pozanaukowe:  Sport, Film, Teatr, Literatura
 
Stan rodzinny: mąż, syn i córka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 12. Lipiec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Lipiec 2020 - 20:46; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz