fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

22 października 2009 r.

Bogumił Kobiela jako aktor swego pokolenia

 
Wykład otwarty dr Magdaleny Przyborowskiej zatytułowany Bogumił Kobiela jako aktor swego pokolenia, upamiętniający 40 rocznicę tragicznej śmierci aktora, odbył się czwartek 22 października 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Wykład połączony był z dyskusją i projekcją fragmentów filmów dokumentalnych.
- Nowatorstwo Bogumiła Kobieli, współtwórcy gdańskiego teatru studenckiego Bim Bom, aktora Teatru Wybrzeże, najbardziej znanego z roli Piszczyka w filmie Zezowate szczęście, polegało przede wszystkim na tym, że był to aktor, który najpierw wyciągał najgorsze cechy granego bohatera, a potem znęcał się nad rolą. Ta unikalna metoda pracy przynosiła efekt na przykład taki, wszyscy po trosze czujemy Piszczykami - mówiła dr Magdalena Przyborowska. - Szkoda, że niepowtarzalny talent tego aktora nie został do końca wykorzystany ani w filmie, ani w teatrze.
Spotkanie zorganizował Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 12.10.2009 r., 0:00

21-22 października 2009 r.

Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku

 
Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego oraz Fundacja Zamek w Gniewie,
zorganizował ogólnopolską konferencję
Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku.
Konferencja odbyła się na zamku w Gniewie, w dniach 21 – 22. października 2009 r.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 09.10.2009 r., 0:00

wrzesień 2009 r.

Zakończyły się studenckie badania naukowe prowadzone we wrześniu w Ekwadorze. Udział w nich wzięło ośmioro studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Projekt badań powstał już w zeszłym roku, a tej wiosny ekwadorska fundacja Sumak Allpa zgodziła się przyjąć naszych studentów w swojej siedzibie na wyspie na rzece Napo.
Projekt badań został objęty honorowym patronatem Rektora UG, prof. dr. hab. Bernarda Lammka.
Program badań został ułożony we współpracy z prezesem fundacji, Hectorem Vargasem, który jest antropologiem oraz przewodnikiem do okolicznych ludów tubylczych.
Studenci badali tak ważne dla współczesnej nauki problemy jak zagrożenia ekologiczne lasów tropikalnych, zanik zwyczajów i obrzędów plemion amazońskich, zmiany w strukturze społecznej, mitologia i sztuka czy wpływ ekoturystyki na sytuację materialną i kulturową Indian. Badania były prowadzone wśród Indian Quichua, którzy mieszkają wzdłuż rzeki Napo w Ekwadorze. Studenci poznawali życie w dżungli, zwyczaje i tradycje lokalnej kultury, uczyli się indiańskiego rękodzieła oraz pracowali na rzecz fundacji Sumak Allpa.
W trakcie badań odbyło się również spotkanie z panem Tomaszem Morawskim, konsulem honorowym Polski w Ekwadorze.
Projekt był zrealizowany przez pracownika Katedry Kulturoznawstwa UG, ad. dr Aleksandrę Wierucką w ramach badań własnych., a finansowany był z działalności statutowej Wydziału Filologicznego, ze środków na badania własne oraz ze środków prywatnych studentów.
Szczegółowa relacja z badań zostanie przedstawiona na początku listopada podczas prezentacji multimedialnej na Wydziale Filologicznym UG
Relacja dr Aleksandra Wierucka
 
 

 

.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 09.10.2009 r., 0:00

23-24 września 2009 r.

 Wokół książek, których się nie czytało

 

W dniach 23 i 24 września 2009 roku odbyła się konferencja pod tytułem Autour des „livres que l’on n’a pas lus” [Wokół książek, których się nie czytało]. Konferencję zorganizowała działająca przy Katedrze Filologii Romańskiej Équipe de Recherches en Théorie Littéraire (ERTA) przy współpracy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Inspiracją dla konferencji była opublikowana także w Polsce książka Pierre’a Bayarda Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. Praca ta za swawolnym i prowokacyjnym tytułem skrywa treści niezwykle istotne dla współczesnego literaturoznawstwa, od statusu tekstu i czytelnika w procesie interpretacji aż po teorię „tekstów możliwych”.
Ta dwoistość myśli Bayarda – humor połączony z jak najbardziej poważnymi rozważaniami teoretycznymi – udzieliła się niemal wszystkim uczestnikom konferencji, którzy w liczbie 25 stawili się w Gdańsku, by porozmawiać o nowych perspektywach i granicznych sytuacjach eksplorowanych przez francuskiego badacza. Już w czasie ceremonii otwarcia Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa, jak również prof. Michał Mrozowicki i sam prof. Pierre Bayard budzili salwy śmiechu, opowiadając o własnych doświadczeniach z „nieczytaniem”, a zarazem skłaniali do głębokiego namysłu nad sytuacją uniwersyteckiego literaturoznawstwa.
Pierre Bayard z uwagą i przenikliwością godną czynnego psychoanalityka przysłuchiwał się kolejnym referatom, poruszającym najróżniejsze kwestie literaturoznawcze i nie tylko. Jagoda Bodzińska i Anna Chęćka-Gotkowicz snuły na przykład refleksje o wysłuchanych dziełach literackich i niewysłuchanych dziełach muzycznych. Olga Wrońska opowiadała o nieczytającym Gombrowiczu, a Marie Gil – o nieczytającym Rolandzie Barcie. Adam Jarosz zastanawiał się nad psychologicznymi uwarunkowaniami nieczytania, Barbara Brzezicka zaś – nad ich uwarunkowaniami „derridiańskimi”. Osobny panel poświęcony był specyfice młodzieżowej lektury, a osobny – kwestiom z pogranicza religii i polityki.
Punktem kulminacyjnym konferencji była część polskojęzyczna, podczas której prof. Anna Martuszewska opowiadała o przeżuwających książki zwierzętach, zaś prof. Stanisław Rosiek dawał rady tym, którzy chcą rozmawiać w języku, którego (prawie) nie znają. Podczas części tej wykład, tłumaczony na polski, wygłosił prof. Pierre Bayard. Przedstawił w nim stworzone przez siebie metody, których rewolucyjność polega przede wszystkim na zatarciu granicy między fikcją a teorią, na dopuszczeniu do głosu nieświadomości oraz na otwarciu się na szeroko rozumianą mobilność i potencjalność tekstu literackiego.
Akta pokonferencyjne, do których Pierre Bayard obiecał napisać osobny tekst, ukażą się w 2010 roku.
 
Relacja dr Tomasz Swoboda

Pierre Bayard (ur. 1954) – psychoanalityk, profesor literatury w Université de Paris VIII, autor wydanej po polsku książki Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało, a także, m. in., Qui a tué Roger Ackroyd? (Kto zabił Rogera Ackroyda, 1998), Comment améliorer les œuvres ratées? (Jak ulepszyć nieudane książki?, 2000), Peut on appliquer la littérature à la psychanalyse (Czy można stosować literaturę do psychaoanalizy, 2004), L’affaire du chien des Baskerville (Sprawa psa Baskerville’ów, 2008), Le plagiat par anticipation (Plagiat przez antycypację, 2009).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 03.09.2009 r., 0:00

3-5 czerwca 2009 r.

Międzynarodowa konferencja językoznawcza

"Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im Grenzgebiet"/

"Język i kultura wspólnym dziedzictwem pogranicza"

 
odbyła się w dniach 3-5 czerwca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencję otworzyli: Joachim Bleicker, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego:
- Bardzo cieszę się, że kilka razy w roku z inicjatywy Instytutu Germanistyki odbywają się konferencje naukowe, które skupiają się wokół problematyki historii, kultury, literatury i języka naszych narodów - mówił konsul Joachim Bleicker. - Podziwiam ludzi, którzy podejmują wysiłek nauki języka niemieckiego, zwłaszcza że język literacki bardzo różni się od języka życia codziennego w Niemczech, gdzie funkcjonuje bardzo wiele dialektów.
Prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk we wprowadzeniu do konferencji poświęconej zagadnieniu języka pogranicza podkreśliła wspólną historię naszych języków:
- Źródła historyczne wskazują na to, że już w VIII wieku n.e. u ujścia Wisły - w okolicach Drużna koegzystowały różne systemy językowe: zachodniosłowiański, bałtyjski i germański.
Profesor Łopuszańska wyraziła radość, że na konferencji są reprezentowane wszystkie duże ośrodki akademickie w Polsce.
O niezwykle prężne działalności Instytutu Germanistyki mówił na wstępie prorektor, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, a później dyrektor Instytutu Germanistyki, prof. dr hab. Andrzej Kątny:
- Gdańska germanistyka wprowadza nowe kierunki studiów, jak: lingwistykę stosowaną czy niemcoznawstwo, aby uatrakcyjnić ofertę kształcenia studentów i dostosować się do szybko zmieniających się realiów na rynku pracy.
Dyskusje naukowe na temat pograniczności kultury i języka trwały trzy dni.
Patronat honorowy nad konferencją objął Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
  • Organizator: Zakład Językoznawstwa Germańskiego przy Instytucie Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego UG.
  • Referaty będą wygłaszane w języku niemieckim.
  • Program konferencji w języku niemieckim.
  • Informacje o konferencji. Patrz więcej.
Na konferencji poruszone zostaną problemy związane z oceną własnego języka etnicznego i związane z tym nastawienia do innych języków, uznanie języka za czynnik w dużym stopniu warunkujący identyfikację z określonymi wartościami i symbolami narodowymi i etnicznymi, stają się aktualne w obliczu jednoczenia się Europy.
Ponieważ przyczyną wszelkich zachowań językowych są warunki ekstralingwistycznie, a identyfikacja z językiem etnicznym jest w Europie nadal bardzo silna i wszelkie działania zmierzające do asymilacji językowej spotkałyby się ze zdecydowanym sprzeciwem, zasadnym staje się pytanie o wzajemne wpływy i relacje językowe, bowiem te kształtują nastawienia do odmiennych kultur i języków. Tematyka konferencji wpisuje się więc w krąg zagadnień aktualnych dla kształtującej się zbiorowości europejskiej, która ma w założeniach wytworzyć wspólną europejską identyfikację.
Współorganizatorzy: Rektor UG, Dziekan Wydziału Filologicznego UG, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 29.05.2009 r., 0:00

18-19 maja 2009 r.

Rodzina w świecie współczesnym

- modele, role, funkcje

W dniach 18-19 maja 2009 r. w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Rodzina świecie współczesnym – modele, role, funkcje. Była ona poświęcona różnorodności współcześnie funkcjonujących modeli rodziny i ról jej członków, w perspektywie różnic kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych, a pytaniem, na które uczestnicy starali się odpowiedzieć było to, w jakim zakresie pozostaje ona ostoją tradycyjnych wartości, a na ile uległy one destrukcji i zastąpieniu przez nowe.

Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek rano dyskusją panelową poświęconą funkcjonowaniu rodziny w sytuacji kryzysu - poddanej oddziaływaniu Historii, obcego wzorca kulturowego czy autodestrukcji jej członków. Rozmawiali o tym: prof. dr hab. Stefan Chwin, Stefan Chazbijewicz, abp. Tadeusz Gocłowski, Jolanta Łazuga-Koczurowska, prof. dr hab. Franciszek Rosiński i Danuta Wałęsowa.
Wystąpienia 40 prelegentów odbywały się w pięciu panelach tematycznych: Relacje w rodzinie, Model rodziny, Wielokulturowość, Kryzys rodziny i Oczekiwania wobec rodziny. Referenci podejmowali różnorodne kwestie m.in.: prawne i ideologiczne aspekty funkcjonowania kategorii rodzicielstwa prawnego, genetycznego i biologicznego (dr Magdalena Radkowska-Walkowicz, Nowe technologie reprodukcyjne a polska rodzina); traktowanie ciąży jako eventu (Zanim się narodzi… Karolina Kowalska); funkcjonowanie alternatywnych modeli rodziny – monoparentalne (z wyboru), LAT (living apart together), DINK (double income no kids), dual-career family czy związki homoseksualne – i ich status prawny (mgr Aneta Grygiel i mgr Dawid Kaiser). Uwaga uczestników skupiła się także wokół kryzysu ojcostwa i rodziny, a także na odbiciu tych zjawisk w sztuce, o Ucieczce z domu. Od rodzin toksycznych do rodzin alternatywnych w polskiej literaturze i w filmie po 1989 roku mówiła dr Agnieszka Skolasińska, a o Atrofii więzi rodzinnych w najnowszym dramacie polskim dr Miłosz Babecki. O modelach rodziny funkcjonujących w innych kulturach mówili: ks. prof. Franciszek Rosiński - Rodzina nowogwinejska w okresie przemian kulturowych, mgr Katarzyna Kleiber - Wizerunek rodziny w irańskiej kulturze wizualnej i dr Monika Samsel-Chojnacka - Przemiany modelu rodziny w skandynawskiej powieści kryminalnej przełomu XX i XXI wieku.
Relacja Katarzyna Kaczor
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 18.05.2009 r., 0:00

13 maja 2009 r.

Słowiańskie obrazy miłości

 
W ramach Festiwalu Slawistyki odbyła się doktorancko-studencka sesja naukowa zatytułowana Słowiańskie obrazy miłości. Obrady odbywały się 13 maja 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Konferencję otworzyli Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, Kierownik Katedry Slawistyki. Prorektor prof. Węgrzyn docenił dorobek naukowy i prężność naukową Katedry Slawistyki i Koła Naukowego Slawistów P.P. Njegoša – organizatora konferencji.
- Jest wiosna, trwa Festiwal Slawistyki, sesja o słowiańskiej miłości organizowana i prowadzona przez naukową młódź. Można więc liczyć na znakomite naukowe owoce -mówiła prof. Halina Wątróbska.
Sesja dotycząca Słowiańskich obrazów miłości została szeroko zakrojona i podzielona na trzy sekcje: kulturoznawczą, językoznawczą i literaturoznawczą. Wykłady inaugurujące sesję poświęcone były różnym dziedzinom sztuki. O serbskiej muzyce rokowej – turbofolku mówiła Katarzyna Knapik z Uniwersytetu Łódzkiego, o przedstawieniu miłości w twórczości malarzy i rzeźbiarzy naiwnych, Aneta Kozakiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, o rosyjskiej miłości w nowym kinie Rosji, Marta Brzezińska z Uniwersytetu Warszawskiego, o małżeństwie w XIX-wiecznej Bułgarii, Marcin Fastyn z Uniwersytetu Łódzkiego. Posiedzenie plenarne zakończył Emilian Prałat z Uniwersytetu w Poznaniu referatem zatytułowanym Pędzlem i piórem o miłości.
 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 15.05.2009 r., 0:00

12 maja 2009 r.

Pokuta za Jałtę

Wykład reportera i historyka Michaela Dobbsa zatytułowany Atoning for Yalta: The United States and Poland 1945-1989/ Pokuta za Jałtę. Stany Zjednoczone i Polska 1945-1989 odbył się 12 maja 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Tematem wykładu była rola Stanów Zjednoczonych w historii Polski, zwłaszcza na początku i końcu zimnej wojny. Michael Dobbs jako reporter „Washington Post” i pierwszy zachodni dziennikarz, jaki znalazł się w Stoczni, był świadkiem wydarzeń sierpniowych 1980 r.
- W roku ’80 zachodni dziennikarze i reporterzy nie mieli wstępu do stoczni ani innych zakładów pracy. Mnie udało się dostać na teren stoczni, spotkać z Wałęsą i obserwować już pierwsze kameralne negocjacje z dyrekcją stoczni – mówił Michael Dobbs. – Później miałem oczywiście problem z wysłaniem relacji prasowej. Udało mi to zrobić dopiero drogą telefaksową z Warszawy. Zachodnia prasa nie miała pojęcia o tym, co działo się wówczas w Polsce.
Zdaniem Dobbsa sierpień 1980 był nie tylko początkiem dekady prowadzącej do upadku komunizmu i zakończenia dominacji sowieckiej w tej części Europy, ale był także, co niezwykle ważne, początkiem rewolucji informacyjnej:
- Zasługą Lecha Wałęsy było m.in. to, że zrozumiał znaczenie informacji przekazywanych na Zachód, które za pośrednictwem zachodnich mediów m.in. radia Wolna Europa wracały i rozprzestrzeniały się także w Polsce. Po roku 1980 kontrola komunistów nad rozprzestrzenianiem się informacji stawała się bardzo trudna, a z czasem niemożliwa.
Michel Dobbs autor książki Jak upadł Wielki Brat: upadek sowieckiego imperium, wydanej w 1996 roku, pracuje obecnie nad książką o źródłach zimnej wojny. Jego zdaniem Jałta, dla nas Polaków symbol zdrady Zachodu, była jedynym wyjściem, które w długofalowej, historycznej perspektywie okazało się sukcesem. Doprowadziło ono bowiem do ujawnienia słabości imperium sowieckiego, a w ciągu trzech, czterech dekad obnażyło całkowitą niezdolność Związku Radzieckiego do dalszej dominacji w Europie Środkowej. Tytułowa „pokuta Ameryki” za Jałtę pozostaje jednak według niego kwestią otwartą.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 

Sylwetka prof. Michaela Dobbsa. Patrz więcej.

 
MICHAEL DOBBS is a former reporter for The Washington Post turned Cold War historian. He spent much of his journalistic career as a foreign correspondent reporting on the collapse of communism. He was the first western reporter to visit the Lenin shipyard in Gdansk in August 1980, and was subsequently the Post's bureau chief in Warsaw (1980-1982), Paris (1983-86) and Moscow (1988-1993). He has also been a State Department and foreign policy reporter for the Post and covered the 2008 presidential election campaign.
Dobbs' books include Down with Big Brother: the Fall of the Soviet Empire (Knopf, 1996), which was also published in Polish (Rebis), and a biography of Madeleine Albright (Henry Holt, 1999). Most recently, he published an-hour-by hour study of the Cuban missile crisis entitled One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War (Knopf, 2008), which will also be translated into Polish.
Dobbs is currently a fellow at the American Academy in Berlin, where he is researching a book about the Yalta and Potsdam conferences and the origins of the Cold War.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 13.05.2009 r., 0:00

8 kwietnia 2009 r.

Modrzejewska - gwiazda dwóch kontynentów

 
 

 

Dokładnie w 100-lecie śmierci największej polskiej aktorki, 8 kwietnia 2009 roku, wykład zatytułowany Helena Modrzejewska - gwiazda dwóch kontynentów wygłosił dr Krzysztof WÓJCICKI.
Helenę Modrzejewską, najbardziej znaną polską aktorkę, podziwia się dziś za niezwykłą świadomość aktorstwa, kreacji, środków artystycznego wyrazu. Świadczą o tym listy i zapiski, w których teoriami, bliskimi w duchu metodzie Stanisławskiego, zdaje się wyprzedzać swoją epokę: - Modrzejewska choć sama stała się gwiazdą, przeciwna była temu, czym żył teatr jej epoki. Nie hołdowała gwiazdorstwu – mówił dr Krzysztof Wójcicki. – Dokonała niemożliwego, zagrała Szekspira w Londynie po angielsku i …odniosła sukces aktorski. Potwierdza to jej wielką intuicję artystyczną. W repertuarze miała 18 ról Szekspirowskich. W swojej karierze zagrała 6 tys. przedstawień z czego tysiąc siedemset po polsku i resztę po angielsku. Ciekawostką jest to, że sceny szaleństwa Ofelii dla uwiarygodnienia stanu psychicznego bohaterki grywała w Ameryce po polsku.
Dr Krzysztof Wójcicki prowadzi szerokie studia na temat Heleny Modrzejewskiej (także w Ameryce). Zaowocowały one obronioną w 2005 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG rozprawą doktorską zatytułowaną Amerykański debiut teatralny Heleny Modrzejewskiej. Legenda i prawda. Do jego cennych inicjatyw należy zaliczyć m.in. opracowanie i wydanie po polsku odnalezionej w Ameryce baśni Heleny Modrzejewskiej napisanej dla jej wnuka Titi, Nunu i Klembolo, czyli przygody dwóch liliowych chłopczyków i psa o sześciu nogach, doprowadzenie do badań genetycznych z zachowanych włosów aktorki w celu potwierdzenia jej arystokratycznego pochodzenia (z książęcego rodu Sanguszków) oraz poszukiwanie zaginionego filmu z jej udziałem.
W holu Wydziału Filologicznego można oglądać wystawę na stulecie śmierci Heleny Modrzejewskiej przygotowaną przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 01.04.2009 r., 0:00

24 marca 2009 r.

Konkurs języka rosyjskiego DYKTANDO 2009
organizowany przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
przy współpracy z Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie

 
 
24 marca 2009 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się trzecia edycja konkursu z języka rosyjskiego – Dyktando 2009. Pomysł zorganizowania dyktanda zrodził się dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Do udziału w dyktandzie zaproszeni zostali uczniowie Liceów Ogólnokształcących z województwa pomorskiego oraz studenci Uniwersytetu Gdańskiego.

W dyktandzie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie następujących szkół: V LO w Gdańsku, VIII LO w Gdańsku, XI LO w Gdańsku, XIX LO w Gdańsku, Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Gdańsku, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, III LO w Gdyni, V LO w Gdyni, IX LO w Gdyni, X LO w Gdyni, I LO w Kwidzynie, I LO w Słupsku, V LO w Wejherowie oraz studenci Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Wyniki dyktanda. Patrz więcej.

Dyktando odbyło się w dwóch grupach. Przeprowadzili je pracownicy naukowi z Kaliningradu.
 
Laureatami zostali:
Grupa uczniów:
I miejsce – Karina Zinkiewicz, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
II miejsce – Dawid Dąbrowski, uczeń III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
III miejsce – Marek Kotwica, uczeń IX LO w Gdyni, (naucz. mgr E. Majewska)
IV miejsce – Witold Pacyno, uczeń XIX LO w Gdańsku, (naucz. mgr A. Lewandowska)
V miejsce – Małgorzata Zawadzka, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
VI miejsce – Alicja Jachimczyk, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
 
Grupa uczniów (pochodzenie):
I miejsce – Wiaczesław Popławski, uczeń V LO w Wejherowie, (naucz. mgr A. Dampc)

Grupa studentów:
I miejsce – Anastasia Oshchepkova, studentka I roku Filologii Rosyjskiej,
II miejsce – Jelena Giemza, studentka II roku Filologii Rosyjskiej (studia zaoczne),
III miejsce – Hanna Mikołajczak, studentka I roku Filologii Rosyjskiej (studia II stopnia),
IV miejsce – Marija Jełfimowa, studentka I roku Filologii Rosyjskiej,
V miejsce – Justyna Bronk, studentka V roku Filologii Rosyjskiej,
VI miejsce – Joanna Korycka, studentka I roku Filologii Rosyjskiej.
 
Grupa studentów (grupa zerowa):I miejsce – Michał Górniak,  student I roku Filologii Rosyjskiej.
 
Nagrody ufundowali:
Rektor UG prof. Bernard Lammek Prorektor ds. studenckich prof. Józef Włodarski, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Andrzej Ceynowa, Rektor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Pani Elena Szyłowa - Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.
 
PROGRAM:
10.00 – Oficjalne otwarcie i przeprowadzenie konkursu 
11.00 – Imprezy towarzyszące:
● wystawa fotografii - Centrum Kultury Rosyjskiej w Gdańsku;
● prezentacja na temat studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej;
występ studentów III roku Filologii Rosyjskiej UG Kaliningrad na wesoło, czyli żartobliwa przechadzka po mieście Kanta;
● projekcja filmu Piter. FM– klub Stalker;
13.30 – Uroczyste rozdanie nagród
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 30.03.2009 r., 0:00