fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

21-22 października 2010 r.

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

"Słowo - z perspektywy językoznawcy i tłumacza"

odbyła się w dniach 21-22 października 2010 r.
na Wydziale Filologicznym UG.

Podejmując kolejną dyskusję wokół słowa zaproponowano rozważenie (tradycyjnie) następujących zagadnień: słowo w komunikacji międzykulturowej; interpretacja słowa a przekład; kulturowe implikacje przekładu; problemy przekładu w obrębie języków pokrewnych, w szczególności słowiańskich; dydaktyka przekładu; problemy współczesnej leksykografii. Efekt obrad zostanie zwieńczony publikacją referatów mieszczących się z ramach tematycznych konferencji w kolejnym tomie "Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza".

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 22.10.2010 r., 0:00

21-22 marca 2011 r.

CZESŁAWA MIŁOSZA „PÓŁNOCNA STRONA”

Miłosz jest jak świat

Czesława Miłosza „Północna Strona” pod takim tytułem odbyła się w dniach 21-22 marca 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana z okazji stulecia urodzin poety i obchodów Roku Miłosza. Gościem honorowym konferencji był litewski pisarz Tomas Venclova, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Referaty i dyskusje wokół polskiego noblisty zebrane zostały w sześć bloków tematycznych: Litwa i Wilno, Prowincje północno-wschodnie, Wobec Rosji, Wobec Ameryki, Dwaj Miłoszowie – Oskar i Czesław oraz ostatni zatytułowany Swedenborg, Blake, Kirkegaard. W konferencji wzięło udział ponad 30 prelegentów z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz gości zagranicznych.
Pisarz obojga narodów
– Miłosz pochodził z rdzennej Litwy, ale zdziwiłby się, gdyby ktoś nazwał go Litwinem. Był pisarzem pogranicza kultur, miał, jak Mickiewicz, status poety obojga narodów – mówił w wykładzie inauguracyjnym Tomas Venclova. – Byłto poeta zmysłowy, jak Kochanowski i Mickiewicz, raczej daleki od abstrakcji Norwida, od surrealistycznej wyobraźni Słowackiego, od zaświatów Leśmiana. Sensem istnienia według niego była kontemplacja słowa "jest"(jedynego słowa, które definiuje Boga). Był tym, który ustanawia hierarchie rzeczy i zjawisk, nie tylko poetą, ale i filozofem, socjologiem, w końcu teologiem i mistykiem, odnowicielem wyobraźni religijnej. Przebywał na wygnaniu jak Edyp, pokutował jak Orestes, wrócił do ojczyzny jak Odyseusz.
Prowincjonalizm i pogaństwo
O prowincjonalnym Wilnie Miłosza mówił prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki z UW, o trzech miastach, z którymi poeta związał część życia i twórczości: Wilnie, Paryżu i Berkeley prof. dr Michał Masłowski z Uniwersytetu Paris IV Sorbonne, zaś o „geografii humanistycznej” i geopoetyce w referacie Homo geographicus. Miłosza autobio-geo-grefie dr Elżbieta Rybicka z UJ. Pogańską stronę wielokulturowej duszy Czesława Miłosza odkrywali prof. UJ, dr hab. Krzysztof Zajas i prof. dr hab. Marek Tomaszewski z INALCO w Paryżu:
– Duchowość pogańska jako przemilczana sfera duchowości znalazła miejsce w twórczości Miłosza – mówił Krzysztof Zajas. – Pogaństwo, pogański mistycyzm było dla niego ucieczką przed narodowym katolicyzmem, było poszerzeniem i poszukiwaniem własnej tożsamości, a przede wszystkim fundamentem jego poetyckiej wyobraźni.
Geopoetyka i mistycyzm Miłosza
Drugi dzień konferencji poświęcony miłoszowskim kierunkom: geograficznym i filozoficznym. W pierwszej części mówiono o jego stosunku do Rosji i Ameryki:
– Sześciolatek, który przeżył rewolucję rosyjską odczuwał zarówno nieufność, jak i fascynację wobec narodu rosyjskiego, miał poczucie własnej inności, ale nigdy nie zaraził się pogardą – mówiła prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk. Zasadniczym tekstem literatury rosyjskiej dla Czesława Miłosza był Fiodor Dostojewski, który jak twierdził „starcza za cały wiek literatury”. O Miłoszu i „herezjach” Dostojewskiego mówił prof. APS, dr hab. Tadeusz Sucharski:
– Mistycyzm i historyzm to dwa bieguny badań Miłosza nad Dostojewskim, z którym poeta odczuwał mentalną obcość historyczną, ale metafizyczną bliskość. Źródło owej obcości czy nieufność tkwiło w rosyjskim narodowym mesjanizmie.
Filozofia i poezja Północy
O miłoszowskiej Ameryce dyplomacji i Ameryce imigracji opowiadała Renata Gorczyńska, asystentka i sekretarka poety w latach 1980-84:
– Wygnanie stanowiło oś twórczości poety. Ameryka była dlań nieprzetłumaczalna i podszyta nicością – mówiła Gorczyńska. – Jego decyzja o emigracji stanowiła akt samozniszczenia, który przekuł jednakże w wielki akt twórczy. Obrady sfinalizowane zostały blokiem referatów o związkach poety z Oskarem Miłoszem oraz rozważaniami o jego inspiracjach filozofią i poezją północy: szwedzkim mistykiem Emanuelem Swedenborgiem, angielskim „poetą wyklętym” Williamem Blakiem oraz „Sokratesem Północy”, duńskim filozofem Sørenem Kierkegaardem. W tej części referaty wygłosili profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego m.in.: Hieronim Chojnacki, Zbigniew Kazimierczyk oraz Grażyna i Feliks Tomaszewscy.
Miłosz jest jak świat, ta panteistyczna definicja Jana Błońskiego, była wielokrotnie przywoływana podczas obrad konferencji miłoszowskiej na Uniwersytecie Gdańskim, którą zorganizowały: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Nadbałtyckie Centrum Kultury. Kuratorką całości była prof. dr hab. Małgorzata Czermińska z UG.
Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka

Galeria zdjęć z inauguracji konferencji Czesława Miłosza "Północna Strona". Kliknij zdjęcie poniżej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w stulecie urodzin Poety

Gdańsk, 21—22 marca 2011 r.

Czym jest dla dzieła i biografii Czesława Miłosza symbolika romantycznej Północy i klasycznego Południa? Czy autor Rodzinnej EuropyWidzeń nad Zatoką San Francisco kreował raczej opozycję centrum i prowincji, a w pamięci o własnym miejscu i rodowodzie znajdował busolę, z którą „podróżny świata” może orientować się w najdalszych przestrzeniach i zachować tożsamość będąc otwartym na inne wartości?

Warto próbować reinterpretacji wyobraźni Miłosza w kategoriach „geografii humanistycznej” i geopoetyki. Czym pozostały w jego pisarstwie obrazy północno-wschodnich peryferii Europy i przyrody amerykańskiej wobec świata nowoczesnych metropolii? Kim są dla niego Litwini oraz inni Bałtowie? Jak sytuuje się on wobec Rosji, zwłaszcza Dostojewskiego, ale i współczesnych poetów? Inne pytania: Miłosz i Skandynawia; Wiliam Blake w twórczości autora Ziemi Ulro. Do najbardziej fascynujących tematów należy rola Oskara V. Miłosza w twórczości i życiu jego kuzyna-noblisty. Takie (i nie tylko takie) pytania podejmowano na gdańskiej konferencji.

W Gdańsku Czesław Miłosz był zaledwie kilka razy, jednak to miasto ma swoje miejsce na mapie jego biografii. Od Sierpnia 1980 postrzegał je jako symbol polskiego dążenia do wolności. Tu fragment jego wiersza i cytat z psalmu w jego przekładzie widnieją na Pomniku Poległych Stoczniowców. Nieczęsto się zdarza, by słowa poety drukowane na kartach papieru zostawały wykute z metalu i kamienia. Patos tych wydarzeń jest już częścią przeszłości, ale rocznice mają to do siebie, że o historii trzeba przypominać, choć nie tak, by się w niej zamykać.

W osobistym życiu noblisty okolice Gdańska naznaczone są śladem związanym z Matką. We wsi Drewnica na Żuławach Weronika Miłoszowa znalazła się tuż po wojnie z falą przesiedleńców z Wileńszczyzny. Zmarła, zaraziwszy się tyfusem od starej Niemki, którą pielęgnowała w chorobie. Jej grób, nieraz odwiedzany przez syna, znajduje się do dziś na cmentarzu w Sopocie. Los obu kobiet jest cząstką życia, które toczyło się na zapleczu historycznej sceny. Z niepamięci wydobywa go to tylko, że jest epizodem z rodzinnych dziejów Poety.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 20.10.2010 r., 0:00

21-22 października 2010 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Jestem - więc czytam

Między pragmatyzmem a wolnością

organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej odbyła się w dniach 21-22 października 2010 r. w auli 1.45 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55. Konferencję otworzyli: dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa i wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. Wzięli w niej udział naukowcy z największych ośrodków akademickich w Polsce.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był: czytelnikowi multimedialnemu oraz bezinteresownej radości czytania zderzonej z instytucjonalnymi pragmatyzmami. W pierwszej części prof. UG, dr hab. Marek Adamiec z UG, znawca papieru i książki elektronicznej oraz sposobów istnienia tekstów literackich w Internecie, wygłosił pochwałę książki tradycyjnej jako najbardziej udanego wynalazku człowieka. Najbardziej udanego, gdyż nie są w stanie ograniczyć jej w żaden sposób ani ułomny zapis elektroniczny, który pozwala w jednej chwili zastąpić każdy tekst w sieci innym, ani cyfrowa przepaść w dostępie do informacji i wiedzy. Przywołując Umberto Eco mówił o nieśmiertelności i zmysłowej urodzie książki odpornej na techniczne ograniczenia i katastrofy.
Pochwałę czytelnika naiwnego wygłosiła z kolei dr Ewa Dunaj z UMCS Lublin, mówiąc o nieczytaniu jako o wstydliwej chorobie. Prelegentka za Pierre Bayardem wyróżniła dwa stadia tej choroby: nieczytanie i nie-czytanie. W pierwszym przypadku mowa jest o książce nieznanej, w drugim zaś o książce przekartkowanej, znanej ze słyszenia, bryku czy recenzji lub o książce dawno zapomnianej. Takie nie-czytanie i umiejętność improwizowania na temat nieczytanego tytułu należą przecież do najbardziej brudnych sekretów każdego studenta.
Doceniając wagę współczesnej kultury obrazkowej mówiono także o sposobach przybliżania lektur uczniom za pomocą czytania ikonicznego przy użyciu filmu, komiksu, ilustracji. Część referatów poświęcona była także kanonom lektur, które powinny przybierać kształt reprezentatywny, ale także wariantywny i bardziej dowolny.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 15.10.2010 r., 0:00

9 października 2010 r.

INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRANSLATORYKA

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w sobotę 9 października 2010 r. Z tej okazji wykład  y otwarte wygłosili: w sobotę   prof. Michèle Vaughan (University of Bath) i Sylvie Roos (Leeds University) From Why to How – from the history of a profession to the theory of a practice/ Historia i praktyka zawodu tłumacza ustnego, w niedzielę prof. Andrew Chesterman (University of Helsinki) Translation Universals/ Uniwersalia przekładowe.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 05.10.2010 r., 0:00

Lipiec i sierpień 2010 r.

Badania naukowe na Syberii

W lipcu i sierpniu 2010 zakończyły się badania naukowe na Syberii, prowadzone przez studentów kulturoznawstwa UG na wyspie Olchon na Bajkale.
Projekt badań nad współczesnym szamanizmem syberyjskim powstał we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Badania były prowadzone wspólnie z grupą studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku i mają być początkiem współpracy i wymiany studenckiej w latach przyszłych. Z ramienia uczelni krasnojarskiej badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, a z ramienia UG – dr Aleksandra Wierucka. Wyprawie towarzyszyło również dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG – dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał.
Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi.
Materiały zgromadzone podczas badań zostaną wykorzystane najpierw w pokazie multimedialnym i wykładzie na Wydziale Filologicznym UG oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a następnie w publikacji planowanej na wiosnę przyszłego roku.

Galeria zdjęć z Syberii. Kliknij zdjęcie.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 24.08.2010 r., 0:00

6 grudnia 2010 r.

Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową doktorantów zatytułowaną

„Skandal w literaturze XIX i XX wieku”

która odbywa się 6 grudnia 2010 r. w godz. 9.00 -16.00 w sali wystawowej nr 030 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

Uczestnicy konferencji dyskutują głównie o obliczach skandalu w powieści i dramacie początków XIX wieku. W prozie tego okresu panowała przede wszystkim atmosfera skandalu obyczajowejgo wynikająca z podwójnej postawy etycznej bohaterów i łamania przez nich norm społecznych i zachowań społecznie akceptowanych. Wielu prelegentów podkreślało jednak, że nie wszystko, co wówczas określano mianem skandalu jest nim nadal. O pewnym paradoksie tego zjawiska mówiła w swoim referacie mgr Katarzyna Tarnawska, polega on na tym, że skandal istnieje i nie istnieje, można go bowiem tylko wywołać, nawet na postawie plotki.
O literaturze kobiecej tego okresu mówiły mgr Katarzyna Eremus i Katarzyna Dunaj powołując się na przykłady prozy XIX-wiecznych emancypantek: Natalii Krzyżanowskiej i Zofii Niedźwiedzkiej. Autorka powieści "Obłuda" Zofia Niedźwiedzka postulowała bowiem wyzwolenie kobiet z okowów "męskiej moralności." W drugiej części konferencji, która potrwa do godz. 16.00, pojawią się referaty dotyczące także literatury XX wieku. Zapraszamy.
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. T. Linkner
  • Organizatorzy konferencji: Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”; prezes Koła: mgr Katarzyna Eremus.
  • Szczegółowe informacje. Patrz więcej.
Konferencja skierowana jest do doktorantów, studentów uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy pasjonują się literaturoznawstwem. Organizatorów interesuje literackie wykorzystanie motywu skandalu, jego bohaterowie, uwarunkowania społeczne i kulturowe, a także recepcja w jakże ciekawej epoce fin de siecle'u. Szerokie spektrum tematyczne pozwala odkryć nowe oblicza skandalu literackiego oraz daleko idące, nierzadko pozaliterackie jego skutki.
Więcej informacji e-mail: epicus.furor@wp.pl
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 30.07.2010 r., 0:00

21 stycznia 2011 r.

Koło Naukowe Doktorantów "Epicus Furor"
oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
zorganizowało konferencję naukową

Konfrontacje w języku i literaturze

która odbyła się na Wydziale Filologicznym UG.
21 stycznia 2011 roku.

Sympozjum skierowane było do doktorantów, pracowników uczelni wyższych, studentów oraz osób, które na co dzień zajmują się i pasjonują językoznawstwem, literaturoznawstwem, a także subdyscyplinami danych dziedzin. Tytułowe konfrontacje miały za zadanie ukazać występowanie określonych zjawisk w literaturze oraz języku, które ścierają się ze sobą, a jednocześnie wzajemnie się przenikają. Często łączenie ze sobą różnorodnych zjawisk, dyscyplin wskazywało na nowe aspekty badań języka i literatury, co w efekcie odzwierciedlało współczesne tendencje językowe i literackie i podkreślało ich dynamiczny charakter. Szeroka formuła tematyczna stworzyła możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, oraz zaprezentowania aktualnych problemów językowych i literackich na płaszczyźnie konfrontacji z ich subdyscyplinami bądź pozostałymi dyscyplinami.
Podczas jednodniowej konferencji odbyły się będą wykłady, a także panele dyskusyjne.

  • Program konferencji.
  • Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner
  • Organizatorzy konferencji: mgr Ewelina Mendala, mgr Barbara Pestka przy współpracy z prezesem Koła „Epicus Furor” mgr Katarzyną Eremus.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 23.06.2010 r., 0:00

10-11 maja 2010 r.

III Konferencja Młodych Skandynawistów

Zakład Języka i Kultury Skandynawskiej Katedry Skandynawistyki, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich oraz Koło Kultury Skandynawskiej NORDICUM zorganizowały III Konferencję Młodych Skandynawistów, która odbyła się w dniach 10 i 11 maja 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja nie była sprofilowana tematycznie dawała więc możliwość zaprezentowania szerokiej tematyki, wśród której znalazły się m.in. tematyka związana z misją mediów publicznych, politologią, skandynawską literaturą współczesną, metodami nauczania języków w systemie e-learningowym oraz zagadnienia translatoryczne i językoznawcze.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 10.05.2010 r., 0:00

22-23 kwietnia 2010 r.

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów

(nie)nasycenie

„(Nie)nasycenie” to nawiązujący do powieści Witkacego tytuł trzeciej z cyklu corocznych ogólnopolskich konferencji organizowanych przez Koło Teoretyków Literatury oraz Koło Naukowe Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG, która odbyła się 22-23 kwietnia 2010 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzednie nosiły tytuły: "Nie-porozumienie. Rzecz o komunikacji" oraz "TE rzeczy. Nie-do-mówienia".
- Podczas trzeciej już edycji naszej konferencji chcielibyśmy porozmawiać o problemie (nie)nasycenia we współczesnej kulturze, nauce i sztuce. Chcemy przyjrzeć się pojęciom głodu, pragnienia, żądzy i przesytu, sprawdzając, jakie mają one znaczenie dla percepcji rzeczywistości. Czy znaleźliśmy się obecnie w momencie kryzysu, czy raczej na naszych oczach dokonuje się rewolucja? – deklarowali organizatorzy.
Błędne koło nienasycenia i przesytu
Z problemem nienasycenia, a głównie nieustannego balansu pomiędzy nienasyceniem a przesytem we współczesnej literaturze, kulturze i sztuce, zmagało się dwudziestu czterech studentów i doktorantów (połowa z Uniwersytetu Gdańskiego i druga połowa innych polskich Uniwersytetów).
Dyskutowano m.in. o powszechnej możliwości prezentacji własnej twórczości w Internecie oraz o powszechnej dostępności jej odbioru, która dała absolutną wolność wypowiedzi twórczej każdemu. Producenci kultury masowej oraz samorodni internetowi twórcy, na których powoływał się m.in. Łukasz Jaroń (UG) w referacie zatytułowanym Polska –(k)raj poetów rozumieją potrzeby odbiorców i akceptują je. Dlatego autorzy wierszy, muzyki, obrazów mają możliwość natychmiastowego odpowiadania na konsumencki głód sztuki i piszą dokładnie to, co ich odbiorcy, chcą lub wydaje im się, że chcą konsumować. Znamienny przykład Lady Gagi przywołała Aleksandra Wycisk (UŚ) mówiąc o żądzy mimo przesytu i uwodzeniu estetyką przesady. Referentka (posługując się teoriami m.in. Theodora Adorno) analizowała ten przykład zwycięstwa stylu nad treścią, standaryzacji i pseudoindywidualizacji, który pozwala wierzyć odbiorcy, że słucha właśnie tego, czego pragnie.
Nawiązując do tych przemyśleń futurystyczne scenariusze rozwoju sztuki rozwinęła Magdalena Zelant (UG) w referacie „Obudź się! Sztuka się skończyła”po drugiej stronie estetyki:
- Deterytorializacja, nadprodukcja i komercjalizacja rozmyły pojęcie sztuki. Mimo kilku fantastycznych i kontrowersyjnych scenariuszy rozwoju sztuki, jak choćby: twórczość bez artystów czy powrót do wieku XIX, prelegentka wyraziła wiarę, że sztuka nas nie zawiedzie, bo nie musi ona iść dalej, aby zdobywać więcej.
Głód ciągle nienasycony
Kolejne bloki tematyczne poświęcone były architekturze (m.in. drapaczom chmur), literackim przedstawieniom nienasycenia lub przesytu w prozie i poezji: przywołani byli tu poeci: Norwid, Herbert, Kaczmarski oraz prozaicy Żeromski czy Wańkowicz (twórca pierwszego powojennego reportażu o śmierci głodowej Polaków w sowieckich łagrach). Mówiono także o nienasyceniu mediów – głodzie informacji i obrazów (obecnym m.in. w referacie Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor (UW) zatytułowanym Dziecko i sęp. Zdjęcie głodu – głód zdjęcia), o pornografii w literaturze produkcyjnej (na przykładzie Harlequina) i sztuce masowej oraz o języku przesyconym anglicyzmami i kontaminacjami graficznymi.
Konferencji towarzyszyło spotkanie z pisarzem Michałem Witkowskim, absolwentem filologii polskiej UG, laureatem m.in.Nagrody Literackiej Gdynia, Paszportu "Polityki” oraz finalistą NIKE 2006 i nominowanym do NIKE 2007.
Gratulacje dla organizatorów.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 19.04.2010 r., 0:00

19.marca 2010 r.

Współpraca Katedry Kulturoznawstwa z Uniwersytetami w Oldenburgu i Poznańskim

Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie

W dniu 19 marca 2010 r. rozpoczęło się w Gdańsku seminarium pt. Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie, w którym wzięło udział łącznie 34 studentów Instytutu Historii Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu (Niemcy) oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem seminarium, którego program stworzyła dr Berit Pleitner z Oldenburga, było pogłębienie znajomości historii Polski i problematyki stosunków polsko-niemieckich przez przyszłych historyków, germanistów i kulturoznawców. W Gdańsku goście zostali przywitani przez dr Magdalenę Sachę z Katedry Kulturoznawstwa UG, a następnie przekazani w ręce studentów II roku kulturoznawstwa – Katarzyny Byczek, Moniki Deranek, Martyny Kowalskiej i Piotra Klauze – którzy przedstawili polsko-niemiecką historię Gdańska na przykładzie pomników Starego i Głównego Miasta. Historia i znaczenie pomników Neptuna, Heweliusza, Jana III Sobieskiego i Kindertransportu, były wcześniej tematem ich studenckich prac proseminaryjnych. Podczas tłumaczenia na język niemiecki świetnie spisali się studenci z Poznania pod przewodnictwem wicedyrektor Kolegium Języków Obcych, dr Małgorzaty Grzywacz. Dalsza droga naszych gości po Gdańsku wiodła śladem zagadek historycznych, przygotowanych przez dr Magdalenę Sachę, zaś wieczór zakończył się ciekawą i intensywną dyskusją w Strefie Historycznej Wolnego Miasta Gdańska przy ul. Piwnej, pod bacznym okiem Piotra Mazurka – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Następnie program seminarium, zakończonego 28 marca 2010 r., objął miejsca pamięci w Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Wrześni oraz Warszawie, zaś pokłosiem seminarium ma być niemieckojęzyczna publikacja w formie studenckiego przewodnika po tych miejscach w Polsce.
Tekst: dr Magdalena Sacha
Katedra Kulturoznawstwa UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 29.03.2010 r., 0:00