fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

Konferencje 2021

- Mowa – Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach III (on-line), 13-14.05.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Konferencja Młodych Skandynawistów (on-line), 25.05.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

- Wokół aktualnych problemów dyskursu medialnego, 7.07.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym

Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna –profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy (on-line), 25.09.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Logopedii UG, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Grupa Wydawnicza Harmonia

- Colloque „Autour de la littérature et l’oubli” (on-line), 27-28.09.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Literatur Romańskich, Cahiers ERTA

- Międzynarodowy warsztat naukowy w ramach współpracy z Instytutem Germanistyki Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie, temat: Sprache, Literatur, Gedächtnis und Geschlecht in transkulturellen Räumen (Język, literatura, pamięć i gender w miejscach transkulturowych) (on-line), 14-15.10.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, warsztat międzynarodowy, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Rusycystyczne seminarium literaturoznawcze Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej (on-line), 22.10.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską UG

- Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920−1939 / The unwanted compromise? The Free City of Gdańsk 1920-39, 4-6.11.2021 R., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Europejskie Centrum Solidarności, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański

- O Lemie i po Lemie (konferencja on-line i stacjonarnie), 19-21. 11.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG, Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

- NACHBEBEN EINER ZÄSUR IN DER INTERKULTURELLEN LITERATUR UND KULTURPRAXIS. FORMATIONSERLEBNISSE EINER UMBRUCHSGENERATION (Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w interkulturowej literaturze i praktyce. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu), 3-4.12.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, Europejskie Centrum Solidarności, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG, Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza, Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze, International Border Studies Center, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Hołomej
Ostatnia modyfikacja: wt., 15.02.2022 r., 14:19
Data publikacji: pt., 28.01.2022 r., 14:44

Konferencje 2020

- Logopedia polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. W 40-lecie logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, 7-8.03.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Instytut Logopedii), konferencja ogólnopolska, Instytut Logopedii UG

- Konferencja Młodych Skandynawistów (on-line), 19.05.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

- Żywioły. Motyw ziemi w literaturze, kulturze i sztuce (on-line), 28–29.09.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, interdyscyplinarna konferencja międzynarodowa,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

- Międzynarodowy warsztat naukowy w ramach współpracy z Instytutem Germanistyki Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie (on-line) , temat: Sprache, Literatur, Gedächtnis und Geschlecht in transkulturellen Räumen (Język, literatura, pamięć i gender w miejscach transkulturowych), 23-24.10.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, warsztat międzynarodowy, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Lapides clamabunt (on-line), 5.11.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Zakład Filologii Klasycznej UG, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Zespół Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi 

- Seminarium naukowe poświęcone obchodom 75. urodzin Pippi Pończoszanki (on-line), 18.11.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG

- Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Islam. Dialog. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (on-line), 26-27.11.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Polsko-ukraińsko-niemieckie seminarium interdyscyplinarne „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczenie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana, 3.12.2020 r. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, seminarium międzynarodowe, Instytut Filologii Germańskiej UG, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza, Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Kaszubski, Kilogram Records

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Hołomej
Ostatnia modyfikacja: pt., 11.02.2022 r., 14:29
Data publikacji: pt., 28.01.2022 r., 14:35

Konferencje 2019

- Le récit de filiation: dimensions et extensions, 14-15.03.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Literatur Romańskich, Cahiers ERTA

- Choroba Alzheimera w perspektywie interdyscyplinarnej. Nowe wyzwania dla logopedii, 16.03.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Katedra Logopedii), konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Grupa Wydawnicza Harmonia

- Rusycystyczne seminarium literackie Codzienność w najnowszej literaturze rosyjskiej, 11.04.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium ogólnopolskie, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej.

- Wartości i wartościowanie w dyskursie medialnym, 12.04.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym

- Konferencja Młodych Skandynawistów, 13-15.05.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

- Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – Interdyscyplinarne podejście. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 31.05-01.06.2019 r., Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Metodologia badań w glottodydaktyce, 6-7.06.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Germańskiej UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- 30 Jahre germanistische Forschung in Polen und Deutschland / 30 LAT BADAŃ GERMANISTYCZNYCH W POLSCE I NIEMCZECH: 1989-2019, 27-29.06.2019 r., Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Rusycystyczne seminarium literaturoznawcze Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej, 26.09.2019 r.,  Gdańsk, Wydział Filologiczny UG,  seminarium międzynarodowe,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską

- Mówię, więc (kim) jestem? W poszukiwaniu tożsamości językowej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 21-22.11.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG,  konferencja międzynarodowa,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Hołomej
Ostatnia modyfikacja: pt., 11.02.2022 r., 14:27
Data publikacji: pt., 28.01.2022 r., 14:32

Konferencje 2018

Terapia logopedyczna a adaptacja kulturowa osób bilingwalnych, 10.03.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Katedra Logopedii), konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Grupa Wydawnicza Harmonia

- Mowa - Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 10-11.05.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii, eTwinning w szkole i na uczelni, 21.05.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Germańskiej UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: „Kontakty językowe: historia i współczesność”, 17-18.09.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Wydział Filologiczny UG, Polskie Towarzystwo Językoznawcze

- Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 19.09.2018 r., konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Colloque „Autour du retour”, 19-21.09.2018 r., Uniwersytet Gdański, Pałac w Leźnie, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Literatur Romańskich, Cahiers ERTA

- Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: wyzwania interkulturowe, 26-28.09.2018 r. Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Językoznawstwa Romańskiego, Zakład Iberystyki

- Modalität und Aspektualität/Temporalität aus kontrastiver und typologischer Sicht, 27-29.09.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Żywioły. Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce, 11–12.10.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

- Uczyć języka, uczyć przekładu. Tłumaczenia pedagogiczne - dydaktyka translacji,  19-20.10.2018, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki UG, Pracownia Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu Pracownia Badań nad Akwizycją Języka i Metodyki nauczania języków Obcych

- Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej. Fantazmaty autorskie i idee epoki, 22-23.10.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, IV międzynarodowa konferencja z serii „Fantastyka Słowiańska", Katedra Slawistyki UG

Starość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii, 28-29.10.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Katedra Logopedii), Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG, Miasto Gdańsk, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Grupa Wydawnicza Harmonia, Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz ECS

- Das (Un-)Menschliche im Menschen. Anthropologische Konzepte um 1800, ihre Inspirationen und moderne Kontinuitäten in der Literatur, 15-16.11.2018 r., Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Hołomej
Ostatnia modyfikacja: wt., 08.02.2022 r., 9:41
Data publikacji: pt., 28.01.2022 r., 14:31

Konferencje 2017

- The Border, 15.03.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- Multibibliotekarstwo. XI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek, 11-12.05.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Komisja zarządzania i Marketingu SBP

- Obszary fennistyki. Język – kultura – naród, 15-16.05.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki UG, Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii

- Short Forms in Beckett. Fragments, 16-17.05.2017 r., Dworek Sierakowskich w Sopocie, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Katedra Sztuk Scenicznych, Beckett Research Group in Gdańsk

- Biblia w dramacie polskim, 17 - 18.05.2017, Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG

- Current Challenges in Medical Translation Conference, 18.05.2017 r. , Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne

- Unterwegs und zurückgesehnt. Zugänge zum Werk von Helga M. Novak, 18.-21.05.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Język - Szkoła – Religia, 2-3.06.2017 r., Pelplin, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Polonistyki Stosowanej

- Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej, 3.06.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG

- Epistemological Canons in Language, Literature and Cultural Studies, 22-24.06.2017 r. Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, BUG, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, PASE, PTSnER

- Solidarity and Utopia, 5-8 .07.2017 r., Europejskie Centrum Solidarności, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Wydział Filologiczny UG, Europejskie Centrum Solidarności

 - Międzynarodowa konferencja szekspirowska ESRA 2017, 28-30.07.2017 r. Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Wydział Filologiczny UG, Gdański Teatr Szekspirowski

- Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, 22.09.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Języka Polskiego

- Myśl filozoficzna, teologiczna, socjologiczna Bolesława Prusa. W 120 rocznicę rozpoczęcia druku, ,Najogólniejszych ideałów życiowych", 23.09.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Twórczością Bolesława Prusa, koło naukowe ,,Pozytywnie Zakręconych"

- Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej, 28-29.09.2017, Słupsk -Ustka, konferencja międzynarodowa, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Gdański, Pracownia Badań nad Rosją w literaturze i kulturze polskiej w wiekach od XIX do XXI

- Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne podejście, 28-29.09.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji

- Mówię, więc (KIM?) jestem w poszukiwaniu tożsamości językowej II, 12-13.10.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Katedra Pragmatyki Komunikacji w Akwizycji Języka

- Pod pretekstem słów, 13.10.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne, Fundacja „Kultura przekładu”

- Colloquium Neolatinum VII, 17-18.10.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, Centrum Ekumeniczne Zakonu Św. Brygidy, konferencja ogólnopolska, Katedra Filologii Klasycznej UG, Międzyuczelniana Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII w.

- (Nie)męskość w literaturze XIX - XXI wieku, 19-20.10. 2017 , Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG

- Sopot w literaturze - literatura w Sopocie, 17-18 listopada 2017, Sopot, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej (Wydział Filologiczny): "Literackie Trójmiasto. Pracownia Badań Nad Literacką Obecnością Gdańska, Gdyni I Sopotu Od Początku XX Wieku Do Współczesności"

- Gdańsk December Transation Studies Conference: Globalisation & Localisation (cykl konferencji pod patronatem JM Rektora UG), 7-8.12.2017 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Gdańsk, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG,  Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne

- Gdańsk December Transation Studies Conference: TraCoRe (cykl konferencji pod patronatem JM Rektora UG), 7-8.12.2017 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG,  Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne, Fundacja „Kultura przekładu”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pt., 28.01.2022 r., 14:13
Data publikacji: wt., 01.08.2017 r., 13:35

Konferencje 2016

- Sinowarsztaty, Gdańsk, 14-17.04.2016 r. Instytut Konfucjusza UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG Pracownia Sinologii; Koło Naukowe Sinologów UG

- Wspomnienia, doświadczenia, perspektywy. Czterdziesty jubileusz gdańskiej skandynawistyki, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), 25 - 26 kwietnia 2016, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG, Katedra Skandynawistyki

- W trosce o jakość w ilości – edukacja akademicka w procesie zmian. Konferencja wieńcząca Projekt IQ, Gdański Teatr Szekspirowski, 28-29.04.2016 r., konferencja ogólnopolska, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- X Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek, Gdańsk, 11-13.05.2016 r., konferencja ogólnopolska, Wydział Filologiczny UG, PG, Komisja Zarządzania i Marketingu SBP

- University of Gdańsk Samule Beckett Seminar: Experimental Beckett, 17-18.05.2016, Dworek Sierakowskich, Sopot, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Beckett Research Group in Gdańsk, Katedra Sztuk Scenicznych

- Mowa-Człowiek-Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach, 19-20.05.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji 

- Experiments, 19-21.05.2016, Dworek Sierakowskich, Sopot, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Zespół Badań nad Tekstem

- „Im Liegen ist der Horizont immer so weit weg“ – Grenzüberschreitungen in/mit Barbara Frischmuths Werk, 19 – 21.05.2016 r., Centrum Herdera w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Maska – między rytuałem, teatrem i literaturą, 23-25.05.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk

- Język –Szkoła – Religia, 3-4.06.2016 r. Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Polonistyki Stosowanej, Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie

- Memory, Trauma and Recovery, 16-17.06.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG we współpracy z Uniwersytetem Sao Paulo (Brazylia), Uniwersytetem Pontificia Bolivarniana (Kolumbia) i Uniwersytetem McGill (Kanada)

- 2nd „Solidarity, Memory and Identity” Conference, 15-16.09.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG we współpracy z Uniwersytetem Sao Paulo (Brazylia), Uniwersytetem Pontificia Bolivarniana (Kolumbia) i Uniwersytetem McGill (Kanada)

- Autour de… honte, malaise, inquiétude, ressentiment, 21-23.09.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, Pałac w Leźnie, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG

- Rilke in Danzig“. 37. Tagung der Internationalen Rilke-Gesellschaft, 21-24.09.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG, Internationale Rilke-Gesellschaft

- Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu (konferencja interdyscyplinarna), 22-24.09.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Pracownia badań nad akwizycją i nauczaniem języków obcych, Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, 13-14.10.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej 

- Świadomość językowa w interpretacji tekstu, 13-14.10 2016, Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Polonistyki Stosowanej

- „Słowa bez tajemnic” – II. Słowa w czasie, 17–18.102016 r. lub 12-13.09.2016 r., Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Języka Polskiego

- Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza VI, 24-25.10.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki 

- Między diachronią a synchronią w badaniach nad kulturą Słowian. Sesja poświęcona pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego, 18.11.2016 r., Gdańsk, BG, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Katedra Slawistyki UG

- Schulz – słownik mówiony, 18-19.11.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Historii Literatury

- Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej, 2-3.12.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Katedra Filologii Klasycznej UG

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 03.02.2022 r., 10:45
Data publikacji: śr., 24.02.2016 r., 14:10

Konferencje 2015

- Colloquium Neolatinum VI, 26-27.05.2015 r., Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Centrum Ekumeniczne Zakonu Św. Brygidy, konferencja ogólnopolska, Katedra Filologii Klasycznej UG

- Annual International Association of Byron Societies Conference in Gdańsk. Reality, Fiction and Madness, 1-6.07.2015 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Wydział Filologiczny UG, Instytut Filologii Polskiej UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego, 16.11.2015 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym i Pracownia Badań nad Komunikowaniem Politycznym

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Hołomej
Ostatnia modyfikacja: czw., 03.02.2022 r., 9:51
Data publikacji: czw., 03.02.2022 r., 9:51

27 maja 2013

REGIONALIA. TRADYCJA KONTRA RZECZYWISTOŚĆ GLOBALNA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 08.05.2013 r., 0:00

13 maja 2013

VI KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA
Z CYKLU „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ”
POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI
pt.

Słowotwórstwo

dawne i współczesne

 
Gdańsk, 13 maja 2013 r.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 55.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 10.05.2013 r., 0:00

5 grudnia 2012

WYKŁAD I SEMINARIUM MISTRZOWSKIE

W ramach cyklu Wykładów Mistrzowskich 5 grudnia 2012 na Wydziale Filologicznym odbył się wykład prof. dr. hab. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego zatytułowany "Gdzie? Rozważania ojkologiczne". Po wykładzie w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki się seminarium otwarte dla doktorantów w oparciu o lekturę trzech wierszy e.e. cummingsa. Wprowadzenia do wykładu dokonał prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 23.11.2012 r., 0:00