fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

13 maja 2013

VI KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA
Z CYKLU „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ”
POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI
pt.

Słowotwórstwo

dawne i współczesne

 
Gdańsk, 13 maja 2013 r.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 55.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 10.05.2013 r., 0:00

27 maja 2013

REGIONALIA. TRADYCJA KONTRA RZECZYWISTOŚĆ GLOBALNA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 08.05.2013 r., 0:00

19-20 listopada 2009

TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

W dniach 19-20 listopada 2009 r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, zorganizowana przez Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. Konferencja zgromadziła ok. 80 gości z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Niemiec. Autorzy zaprezentowali wielość podejść, interpretacji i metod badawczych tekstu w ramach takich bloków tematycznych, jak tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej, semantyka i struktura tekstu, tekst i intertekst, tekstotwórcza rola kultury, metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury, etnokulturowa przestrzeń tekstu, tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych, kultura jako tłumaczenie. Do niewątpliwych zalet konferencji odnieść należy nie tylko szeroki wachlarz poruszanych problemów, lecz również „wielokulturowość” obiektów badań: mimo że uczestnicy poruszali się przede wszystkim w płaszczyźnie zagadnień polskich i rosyjskich, usłyszeliśmy też refleksje dotyczące języków niemieckiego, czeskiego, angielskiego, ukraińskiego, języków skandynawskich i innych języków i kultur. Skład Komitetu Organizacyjnego: Przewodnicząca - prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa, Sekretarz - dr Tatiana Siniawska-Sujkowska, członkowie: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga, dr Katarzyna Wojan.
Refleksje uczestników stały się inspiracją do wydania w 2011 r. monografii pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” pod redakcją naukową Zoi Nowożenowej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 19.02.2013 r., 0:00

28 listopada 2012

WYKŁAD OTWARTY

Sztuka – sacrum – język obcy

28 listopada 2012 w ramach wykładu monograficznego Na styku dyscyplin. Ile sztuki potrzebuje glottodydaktyka? odbył się wykład ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego zatytułowany Sztuka i sacrum – pola napięć i potencjał rozwoju. Myślą przewodnią wykładu ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego było przedstawienie roli, jaką w poznawaniu rzeczywistości odgrywa sztuka i sacrum. I nie chodzi tu tylko o poznawanie tej rzeczywistości wokół nas, lecz również o inną – nam zupełnie obcą – rzeczywistość interkulturową. Podkreślając ten aspekt poznawczy sztuki i sacrum, zwrócił ks. dr Krzysztof Niedałtowski uwagę na znajomość języków obcych jako czynnika, pozwalającego wniknąć w tajemnicze i nieprzeniknione obszary kulturowe, o których trudno byłoby myśleć nie posługując się właśnie językiem obcym.
Wprowadzenie wygłosiła dr Magdalena Rozenberg (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 29.11.2012 r., 0:00

5 grudnia 2012

WYKŁAD I SEMINARIUM MISTRZOWSKIE

W ramach cyklu Wykładów Mistrzowskich 5 grudnia 2012 na Wydziale Filologicznym odbył się wykład prof. dr. hab. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego zatytułowany "Gdzie? Rozważania ojkologiczne". Po wykładzie w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki się seminarium otwarte dla doktorantów w oparciu o lekturę trzech wierszy e.e. cummingsa. Wprowadzenia do wykładu dokonał prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 23.11.2012 r., 0:00

26 listopada 2012

KONFERENCJA Z OKAZJI JUBILEUSZU PROF. JERZEGO TREDERA

Konferencja językoznawcza z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Jerzego Tredera pod nazwą JĘZYK – TRADYCJA – TOŻSAMOŚĆ odbyła się 26 listopada 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Jerzy Treder jest związany z gdańską polonistyką od czasów Wyższej Szkoły Humanistycznej, poprzez Wydział Humanistyczny, Filologiczno-Historyczny, aż po Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Przez wiele lat zabiegał o stworzenie kaszubistyki na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszym efektem tych starań było powstanie specjalności kaszubskiej na kierunki filologia polska. Jednakże zwieńczeniem działań profesora Tredera i jego współpracowników jest powstanie odrębnego kierunku studiów pod nazwą etnofilologia kaszubska.
W ciągu kilkudziesięciu lat pracy na gdańskiej polonistyce w wyniku imponującej pracy naukowej profesora Tredera powstała ogromna i pionierska bibliografia (co najmniej 370 pozycji, w tym 18 książek własnych i współautorskich), dotycząca m.in. onomastyki, toponimii Pomorza, dialektologii i kaszubologii, a przede wszystkim rozwoju kaszubszczyzny literackiej, która stanowi i stanowić będzie podstawę nauczania na specjalności kaszubskiej oraz na etnofilologii kaszubska. Praca dydaktyczna Profesora zaowocowała wypromowaniem ogromnej rzeszy uczniów, kontynuatorów badań i studiów w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa kaszubskiego. Wszyscy uczniowie byli obecni i wygłosili referaty podczas konferencji zatytułowanej Język-Tradycja-Tożsamość. Konferencję zorganizowały Katedra Języka Polskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Wśród wielu innych funkcji prof. Jerzy Treder był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownikiem Podyplomowego Studium Wiedzy o Pomorzu.

 

  • Galeria zdjęć z konferencji i jubileuszu. Kliknij zdjęcie poniżej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 22.11.2012 r., 0:00

21 listopada 2012

LITERATURA: LITERY LEKTURA

21 listopada 2012 w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie na Wydziale Filologicznym odbył się wykład i konwersatorium prof. dr. hab. Ryszarda Nycza z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Literatura: litery lektura. W wykładzie prof. dr hab. Ryszard Nycz przedstawił najpierw zarys pewnej koncepcji rozumienia tekstu literackiego oraz sposobu konstytuowania się jego znaczenia, a następnie zaproponował teorię jego pojmowania – poprzez wskazanie (w całości praktyk i procedur jego poznawania) trzech, osobnych a wartych rozróżnienia, czynności: spontanicznego rozumienia, zrygoryzowanego intelektualnie interpretowania oraz doświadczenia czytania.
Wprowadzenie do wykładu prof. Ryszarda Nycza wygłosiła prof. Małgorzata Czermińska.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 12.11.2012 r., 0:00

7 listopada 2012

MISTYKA I MESJANIZM ŻYDOWSKI

7 listopada 2012 w ramach wykładów mistrzowskich na Wydziale Filologicznym odbył się wykład prof. dr hab. Agaty Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, University of Nottingham) zatytułowany Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli o postsekularyzmie w sensie ścisłym. Wprowadzenie wygłosił prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda. Następnego dnia można było posłuchać wykładu Pani Profesor na temat Mistyka żydowska. Wykład odbył się w Bibliotece Gdańskiej PAN w ramach jesiennych wykładów organizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach cyklu "Dialog międzyreligijny, postsekularyzm i mistyka".

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 05.11.2012 r., 0:00

25-27 października 2012

VI SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA

„Historia – Polityka – Kultura” 2012

 

W dniach 25-27 października 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna, VI już edycja Szkoły Polsko-Rosyjskiej „Historia – Polityka –Kultura”, której współorganizatorami byli: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnikami Szkoły Polsko-Rosyjskiej są rosyjscy i polscy doktoranci, młodzi badacze (studenci) zajmujący się naukowo szeroko rozumianą problematyką polsko-rosyjską. Program Szkoły przewiduje udział w wykładach i seminariach, wizyty w instytucjach państwowych, naukowych i organizacjach pozarządowych. Gdańska część tegorocznej edycji Szkoły Polsko-Rosyjskiej przebiegała pod hasłem „Gospodarka i dyplomacja”. W ramach przedsięwzięcia na Wydziale Filologicznym UG zostały wygłoszone wykłady otwarte przeznaczone dla uczestników Szkoły Polsko-Rosyjskiej, a także studentów, doktorantów i pracowników UG: wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński) pt. „Z historii projektów polsko-rosyjskiej zgody (XVI-XXI w.)” i wykład prof. Franciszka Nowińskiego (Uniwersytet Gdański) pt. „Dyplomacja przełomu. Gorbaczow-Jelcyn”. W dniu 26.10.2012 r. w Bibliotece Głównej UG odbył się Okrągły Stół  poświęcony stosunkom dyplomatyczno-gospodarczym między Polską a Rosją „Spór o politykę – Polityka sporu”. W dyskusji udział wzięli: Marek Gołkowski (Konsul Generalny RP w Kaliningradzie), Siergiej Puczkow (Konsul Generalny FR w Gdańsku), prof. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Adam Hlebowicz (Dyrektor Radia Plus Gdańsk). Zarówno wykłady otwarte, jak i Okrągły Stół były tłumaczone symultanicznie na język rosyjski. Dodatkowo rosyjscy i polscy uczestnicy Szkoły spotkali się ze studentami UG – członkami studenckich kół naukowych działających w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (Kołem Naukowym Wiedzy o Dyplomacji Rosji) i w Instytucie Politologii (Kołem Naukowym „Kratos”). Spotkanie pod nazwą „Być Rosjaninem w III RP. Mission possible” odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych. Kolejna, VI Szkoła Polsko-Rosyjska, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Ze strony UG w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia był zaangażowany Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. A. Ceynowa, a także dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej: prof. UG, dr hab. M. Grabska, prof. UG, dr hab. I. Fijałkowska-Janiak, dr W. Stec, mgr K. Rutecka.

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 23.10.2012 r., 0:00

26-27 października 2012

Konferencja młodych naukowców
 

Furia
(literatura, kultura, język, translatoryka)

 

odbyła się 26-27 października 2012 Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 23.10.2012 r., 0:00