Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

Konferencje - archiwum

2023 rok

- "Filologia unplugged" , 17.04.2023 r., konferencja krajowa, Instytut Filologii Polskiej UG

VII Foro de Lingüística Hispánica. Panorama de temas y métodos de investigación, 11.05- 13.05.2023 r., konferencja międzynarodowa, Zakład Iberystyki, Instytut Filologii Romańskiej UG

- Konferencja Młodych Skandynawistów, 16-17.05.2023, konferencja krajowa, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG

W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego, 20.09.2023 r. konferencja krajowa, Instytut Filologii polskiej UG, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

- Translacja - Dydaktyka Translacji -Translacja Pedagogiczna, 19-20.09.2023 r., konferencja międzynarodowa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UG

- „Educational Media for Adults”, / „Bildungsmedien für Erwachsene”, 6-8.10.2023 r., konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, The International Society for Research on Textbooks and Educational Media (IGSBi)

- III Interdyscyplinarna Konferencja "Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży o podłożu neurologicznym", 20.10.2023 r., konferencja ogólnopolska, Instytut Logopedii UG

2022 rok

- Seminarium dydaktyczne „Jak (nie)uczyć literatury na neofilologii?” (on-line), 10.02.2022 r., Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

- Webinar z okazji obchodów Europejskiego Dnia Logopedy (on-line), 3.03.2022 r., Instytut Logopedii UG

- 29. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, 22-23.04.2022 r., Instytut Lingwistyki Stosowanej UG, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

- Dzień tłumacza, 11.05.2022 r., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG

- Konferencja Młodych Skandynawistów, 17.05.2022 r., Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

- Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język – Polityka – Ideologia”, 19-20.05.2022 r., Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

- IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – Interdyscyplinarne podejście”, 21-22.05.2022 r., Zakład Pragmatyki Komunikacji i  Dydaktyki Języka Rosyjskiego, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

- Colloquium Neolatinum VIII, 8-9.06.2022 r., Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora, Zakład Filologii Klasycznej, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG

- Trans/interkulturowość w dydaktyce akademickiej, 9-10.06.2022 r., Instytut Filologii Germańskiej UG

- Webinar metodyczny dla nauczycieli języka łacińskiego i kultury antycznej oraz pokrewnych nauk humanistycznych (on-line), 11.06.2022 r., Zakład Filologii Klasycznej, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG

- XXVIII Konferencja Visible Evidence, 10-14.08.2022 r., Zakład Mediów i Filmu, Instytut Badań nad Kulturą UG, Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy

- Polsko-niemieckie seminarium Polen und Deutsche im Zweiten Weltkrieg. Erinnerungskultur und Diskursordnung, 2−4.09.2022 r., Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza UG, Instytut Filologii Germańskiej UG, Academia Baltica

- Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Żywioły. Motyw powietrza w literaturze, kulturze i sztuce” (on-line), 15-16.09.2022 r., Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

- Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural dialogues and encounters, 8−10.10.2022 r., Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG, Instytut Filologii Germańskiej UG, International Border Studies Center UG, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku, Wydział I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Instytut Kaszubski

- V Kongres Dydaktyki Polonistycznej: KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej, 19-22.10.2022 r., Instytut Filologii Polskiej UG

- Bałkany w kulturze Europy. Od starożytności po współczesność, 14-15.11.2022 r., Zakład Filologii Klasycznej, Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG

- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo” (on-line), 17-18.11.2022 r., Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG

- Przyroda a dyskursy narodowe, 24-26.11.2022 r., Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej, Instytut Filologii Polskiej UG

- Słowotwórstwo w różnych dyskursach, 1-2.12.2022 r., Zakład Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej UG

- Teacher & Translator Training Conference, 2-3.12.2022 r. Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Listopad 2022 - 12:12; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2024 - 13:47; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

Konferencje 2021

2021 rok

- Mowa – Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach III (on-line), 13-14.05.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Konferencja Młodych Skandynawistów (on-line), 25.05.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

- Wokół aktualnych problemów dyskursu medialnego, 7.07.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym

Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna –profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy (on-line), 25.09.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Logopedii UG, Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Grupa Wydawnicza Harmonia

- Colloque „Autour de la littérature et l’oubli” (on-line), 27-28.09.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Literatur Romańskich, Cahiers ERTA

- Międzynarodowy warsztat naukowy w ramach współpracy z Instytutem Germanistyki Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie, temat: Sprache, Literatur, Gedächtnis und Geschlecht in transkulturellen Räumen (Język, literatura, pamięć i gender w miejscach transkulturowych) (on-line), 14-15.10.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, warsztat międzynarodowy, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Rusycystyczne seminarium literaturoznawcze Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej (on-line), 22.10.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską UG

- Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920−1939 / The unwanted compromise? The Free City of Gdańsk 1920-39, 4-6.11.2021 R., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Europejskie Centrum Solidarności, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański

- O Lemie i po Lemie (konferencja on-line i stacjonarnie), 19-21. 11.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG, Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

- NACHBEBEN EINER ZÄSUR IN DER INTERKULTURELLEN LITERATUR UND KULTURPRAXIS. FORMATIONSERLEBNISSE EINER UMBRUCHSGENERATION (Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w interkulturowej literaturze i praktyce. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu), 3-4.12.2021 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, Europejskie Centrum Solidarności, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG, Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza, Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze, International Border Studies Center, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Styczeń 2022 - 14:44; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:07; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

Konferencje 2020

2020 rok

- Logopedia polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. W 40-lecie logopedii na Uniwersytecie Gdańskim, 7-8.03.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Instytut Logopedii), konferencja ogólnopolska, Instytut Logopedii UG

- Konferencja Młodych Skandynawistów (on-line), 19.05.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

- Żywioły. Motyw ziemi w literaturze, kulturze i sztuce (on-line), 28–29.09.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, interdyscyplinarna konferencja międzynarodowa,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

- Międzynarodowy warsztat naukowy w ramach współpracy z Instytutem Germanistyki Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie (on-line) , temat: Sprache, Literatur, Gedächtnis und Geschlecht in transkulturellen Räumen (Język, literatura, pamięć i gender w miejscach transkulturowych), 23-24.10.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, warsztat międzynarodowy, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Lapides clamabunt (on-line), 5.11.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Zakład Filologii Klasycznej UG, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Zespół Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi 

- Seminarium naukowe poświęcone obchodom 75. urodzin Pippi Pończoszanki (on-line), 18.11.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG

- Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Islam. Dialog. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (on-line), 26-27.11.2020 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Polsko-ukraińsko-niemieckie seminarium interdyscyplinarne „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczenie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana, 3.12.2020 r. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, seminarium międzynarodowe, Instytut Filologii Germańskiej UG, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza, Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Kaszubski, Kilogram Records

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Styczeń 2022 - 14:35; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:08; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

Konferencje 2019

2019 rok

- Le récit de filiation: dimensions et extensions, 14-15.03.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Literatur Romańskich, Cahiers ERTA

- Choroba Alzheimera w perspektywie interdyscyplinarnej. Nowe wyzwania dla logopedii, 16.03.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Katedra Logopedii), konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Grupa Wydawnicza Harmonia

- Rusycystyczne seminarium literackie Codzienność w najnowszej literaturze rosyjskiej, 11.04.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium ogólnopolskie, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej.

- Wartości i wartościowanie w dyskursie medialnym, 12.04.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym

- Konferencja Młodych Skandynawistów, 13-15.05.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich

- Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – Interdyscyplinarne podejście. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 31.05-01.06.2019 r., Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Metodologia badań w glottodydaktyce, 6-7.06.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Germańskiej UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- 30 Jahre germanistische Forschung in Polen und Deutschland / 30 LAT BADAŃ GERMANISTYCZNYCH W POLSCE I NIEMCZECH: 1989-2019, 27-29.06.2019 r., Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Rusycystyczne seminarium literaturoznawcze Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej, 26.09.2019 r.,  Gdańsk, Wydział Filologiczny UG,  seminarium międzynarodowe,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską

- Mówię, więc (kim) jestem? W poszukiwaniu tożsamości językowej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 21-22.11.2019 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG,  konferencja międzynarodowa,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Styczeń 2022 - 14:32; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:08; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

Konferencje 2018

2018 rok

Terapia logopedyczna a adaptacja kulturowa osób bilingwalnych, 10.03.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Katedra Logopedii), konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Grupa Wydawnicza Harmonia

- Mowa - Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 10-11.05.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii, eTwinning w szkole i na uczelni, 21.05.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Germańskiej UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: „Kontakty językowe: historia i współczesność”, 17-18.09.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Wydział Filologiczny UG, Polskie Towarzystwo Językoznawcze

- Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 19.09.2018 r., konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa, Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

- Colloque „Autour du retour”, 19-21.09.2018 r., Uniwersytet Gdański, Pałac w Leźnie, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Literatur Romańskich, Cahiers ERTA

- Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: wyzwania interkulturowe, 26-28.09.2018 r. Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG, Zakład Językoznawstwa Romańskiego, Zakład Iberystyki

- Modalität und Aspektualität/Temporalität aus kontrastiver und typologischer Sicht, 27-29.09.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Żywioły. Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce, 11–12.10.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

- Uczyć języka, uczyć przekładu. Tłumaczenia pedagogiczne - dydaktyka translacji,  19-20.10.2018, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki UG, Pracownia Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu Pracownia Badań nad Akwizycją Języka i Metodyki nauczania języków Obcych

- Recepcja i tłumaczenia fantastyki literackiej. Fantazmaty autorskie i idee epoki, 22-23.10.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, IV międzynarodowa konferencja z serii „Fantastyka Słowiańska", Katedra Slawistyki UG

Starość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii, 28-29.10.2018 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (Katedra Logopedii), Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG, Miasto Gdańsk, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Grupa Wydawnicza Harmonia, Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz ECS

- Das (Un-)Menschliche im Menschen. Anthropologische Konzepte um 1800, ihre Inspirationen und moderne Kontinuitäten in der Literatur, 15-16.11.2018 r., Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Styczeń 2022 - 14:31; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:09; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

Konferencje 2017

2017 rok

- The Border, 15.03.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- Multibibliotekarstwo. XI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek, 11-12.05.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Komisja zarządzania i Marketingu SBP

- Obszary fennistyki. Język – kultura – naród, 15-16.05.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki UG, Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii

- Short Forms in Beckett. Fragments, 16-17.05.2017 r., Dworek Sierakowskich w Sopocie, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Katedra Sztuk Scenicznych, Beckett Research Group in Gdańsk

- Biblia w dramacie polskim, 17 - 18.05.2017, Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG

- Current Challenges in Medical Translation Conference, 18.05.2017 r. , Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne

- Unterwegs und zurückgesehnt. Zugänge zum Werk von Helga M. Novak, 18.-21.05.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Język - Szkoła – Religia, 2-3.06.2017 r., Pelplin, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Polonistyki Stosowanej

- Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej, 3.06.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Katedra Logopedii UG

- Epistemological Canons in Language, Literature and Cultural Studies, 22-24.06.2017 r. Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, BUG, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, PASE, PTSnER

- Solidarity and Utopia, 5-8 .07.2017 r., Europejskie Centrum Solidarności, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Wydział Filologiczny UG, Europejskie Centrum Solidarności

 - Międzynarodowa konferencja szekspirowska ESRA 2017, 28-30.07.2017 r. Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Wydział Filologiczny UG, Gdański Teatr Szekspirowski

- Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, 22.09.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Języka Polskiego

- Myśl filozoficzna, teologiczna, socjologiczna Bolesława Prusa. W 120 rocznicę rozpoczęcia druku, ,Najogólniejszych ideałów życiowych", 23.09.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Twórczością Bolesława Prusa, koło naukowe ,,Pozytywnie Zakręconych"

- Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej, 28-29.09.2017, Słupsk -Ustka, konferencja międzynarodowa, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Gdański, Pracownia Badań nad Rosją w literaturze i kulturze polskiej w wiekach od XIX do XXI

- Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne podejście, 28-29.09.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji

- Mówię, więc (KIM?) jestem w poszukiwaniu tożsamości językowej II, 12-13.10.2017, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, Katedra Pragmatyki Komunikacji w Akwizycji Języka

- Pod pretekstem słów, 13.10.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne, Fundacja „Kultura przekładu”

- Colloquium Neolatinum VII, 17-18.10.2017 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, Centrum Ekumeniczne Zakonu Św. Brygidy, konferencja ogólnopolska, Katedra Filologii Klasycznej UG, Międzyuczelniana Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII w.

- (Nie)męskość w literaturze XIX - XXI wieku, 19-20.10. 2017 , Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG

- Sopot w literaturze - literatura w Sopocie, 17-18 listopada 2017, Sopot, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej (Wydział Filologiczny): "Literackie Trójmiasto. Pracownia Badań Nad Literacką Obecnością Gdańska, Gdyni I Sopotu Od Początku XX Wieku Do Współczesności"

- Gdańsk December Transation Studies Conference: Globalisation & Localisation (cykl konferencji pod patronatem JM Rektora UG), 7-8.12.2017 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Gdańsk, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG,  Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne

- Gdańsk December Transation Studies Conference: TraCoRe (cykl konferencji pod patronatem JM Rektora UG), 7-8.12.2017 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG,  Katedra Translatoryki, Centrum Translatoryczne, Fundacja „Kultura przekładu”

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Sierpień 2017 - 13:35; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:10; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

Konferencje 2016

2016 rok

- Sinowarsztaty, Gdańsk, 14-17.04.2016 r. Instytut Konfucjusza UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG Pracownia Sinologii; Koło Naukowe Sinologów UG

- Wspomnienia, doświadczenia, perspektywy. Czterdziesty jubileusz gdańskiej skandynawistyki, Gdańsk, Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), 25 - 26 kwietnia 2016, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG, Katedra Skandynawistyki

- W trosce o jakość w ilości – edukacja akademicka w procesie zmian. Konferencja wieńcząca Projekt IQ, Gdański Teatr Szekspirowski, 28-29.04.2016 r., konferencja ogólnopolska, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

- X Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek, Gdańsk, 11-13.05.2016 r., konferencja ogólnopolska, Wydział Filologiczny UG, PG, Komisja Zarządzania i Marketingu SBP

- University of Gdańsk Samule Beckett Seminar: Experimental Beckett, 17-18.05.2016, Dworek Sierakowskich, Sopot, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Beckett Research Group in Gdańsk, Katedra Sztuk Scenicznych

- Mowa-Człowiek-Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach, 19-20.05.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji 

- Experiments, 19-21.05.2016, Dworek Sierakowskich, Sopot, konferencja międzynarodowa, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, Zespół Badań nad Tekstem

- „Im Liegen ist der Horizont immer so weit weg“ – Grenzüberschreitungen in/mit Barbara Frischmuths Werk, 19 – 21.05.2016 r., Centrum Herdera w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG

- Maska – między rytuałem, teatrem i literaturą, 23-25.05.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk

- Język –Szkoła – Religia, 3-4.06.2016 r. Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Polonistyki Stosowanej, Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie

- Memory, Trauma and Recovery, 16-17.06.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG we współpracy z Uniwersytetem Sao Paulo (Brazylia), Uniwersytetem Pontificia Bolivarniana (Kolumbia) i Uniwersytetem McGill (Kanada)

- 2nd „Solidarity, Memory and Identity” Conference, 15-16.09.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Polskiej UG we współpracy z Uniwersytetem Sao Paulo (Brazylia), Uniwersytetem Pontificia Bolivarniana (Kolumbia) i Uniwersytetem McGill (Kanada)

- Autour de… honte, malaise, inquiétude, ressentiment, 21-23.09.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, Pałac w Leźnie, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Romańskiej UG

- Rilke in Danzig“. 37. Tagung der Internationalen Rilke-Gesellschaft, 21-24.09.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Germańskiej UG, Internationale Rilke-Gesellschaft

- Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu (konferencja interdyscyplinarna), 22-24.09.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Pracownia badań nad akwizycją i nauczaniem języków obcych, Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, 13-14.10.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej 

- Świadomość językowa w interpretacji tekstu, 13-14.10 2016, Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Polonistyki Stosowanej

- „Słowa bez tajemnic” – II. Słowa w czasie, 17–18.102016 r. lub 12-13.09.2016 r., Gdańsk, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Języka Polskiego

- Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza VI, 24-25.10.2016 r., Gdańsk, konferencja międzynarodowa, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki 

- Między diachronią a synchronią w badaniach nad kulturą Słowian. Sesja poświęcona pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego, 18.11.2016 r., Gdańsk, BG, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Katedra Slawistyki UG

- Schulz – słownik mówiony, 18-19.11.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Instytut Filologii Polskiej UG, Katedra Historii Literatury

- Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej, 2-3.12.2016 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja ogólnopolska, Katedra Filologii Klasycznej UG

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. luty 2016 - 14:10; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:11; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

Konferencje 2015

2015 rok

- Colloquium Neolatinum VI, 26-27.05.2015 r., Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Centrum Ekumeniczne Zakonu Św. Brygidy, konferencja ogólnopolska, Katedra Filologii Klasycznej UG

- Annual International Association of Byron Societies Conference in Gdańsk. Reality, Fiction and Madness, 1-6.07.2015 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, konferencja międzynarodowa, Wydział Filologiczny UG, Instytut Filologii Polskiej UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Memory, Melancholy and Nostalgia", 17-18.09.2025 r., konferencja międzynarodowa, Wydział Filologiczny UG, University of Sao Paulo (Brazylia), McGill University (Kanada)

- Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego, 16.11.2015 r., Gdańsk, Wydział Filologiczny UG, seminarium międzynarodowe, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym i Pracownia Badań nad Komunikowaniem Politycznym

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. luty 2022 - 09:51; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:12; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

27 maja 2013

 2014 rok i wcześniejsze

 

REGIONALIA. TRADYCJA KONTRA RZECZYWISTOŚĆ GLOBALNA

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Maj 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 10:13; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej

13 maja 2013

VI KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA
Z CYKLU „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ”
POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI
pt.

Słowotwórstwo

dawne i współczesne

 
Gdańsk, 13 maja 2013 r.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 55.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Maj 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

5 grudnia 2012

WYKŁAD I SEMINARIUM MISTRZOWSKIE

W ramach cyklu Wykładów Mistrzowskich 5 grudnia 2012 na Wydziale Filologicznym odbył się wykład prof. dr. hab. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego zatytułowany "Gdzie? Rozważania ojkologiczne". Po wykładzie w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki się seminarium otwarte dla doktorantów w oparciu o lekturę trzech wierszy e.e. cummingsa. Wprowadzenia do wykładu dokonał prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. Listopad 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

28 listopada 2012

WYKŁAD OTWARTY

Sztuka – sacrum – język obcy


28 listopada 2012 w ramach wykładu monograficznego Na styku dyscyplin. Ile sztuki potrzebuje glottodydaktyka? odbył się wykład ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego zatytułowany Sztuka i sacrum – pola napięć i potencjał rozwoju. Myślą przewodnią wykładu ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego było przedstawienie roli, jaką w poznawaniu rzeczywistości odgrywa sztuka i sacrum. I nie chodzi tu tylko o poznawanie tej rzeczywistości wokół nas, lecz również o inną – nam zupełnie obcą – rzeczywistość interkulturową. Podkreślając ten aspekt poznawczy sztuki i sacrum, zwrócił ks. dr Krzysztof Niedałtowski uwagę na znajomość języków obcych jako czynnika, pozwalającego wniknąć w tajemnicze i nieprzeniknione obszary kulturowe, o których trudno byłoby myśleć nie posługując się właśnie językiem obcym.
Wprowadzenie wygłosiła dr Magdalena Rozenberg (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Listopad 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

26 listopada 2012

KONFERENCJA Z OKAZJI JUBILEUSZU PROF. JERZEGO TREDERA

Konferencja językoznawcza z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Jerzego Tredera pod nazwą JĘZYK – TRADYCJA – TOŻSAMOŚĆ odbyła się 26 listopada 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Jerzy Treder jest związany z gdańską polonistyką od czasów Wyższej Szkoły Humanistycznej, poprzez Wydział Humanistyczny, Filologiczno-Historyczny, aż po Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Przez wiele lat zabiegał o stworzenie kaszubistyki na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszym efektem tych starań było powstanie specjalności kaszubskiej na kierunki filologia polska. Jednakże zwieńczeniem działań profesora Tredera i jego współpracowników jest powstanie odrębnego kierunku studiów pod nazwą etnofilologia kaszubska.
W ciągu kilkudziesięciu lat pracy na gdańskiej polonistyce w wyniku imponującej pracy naukowej profesora Tredera powstała ogromna i pionierska bibliografia (co najmniej 370 pozycji, w tym 18 książek własnych i współautorskich), dotycząca m.in. onomastyki, toponimii Pomorza, dialektologii i kaszubologii, a przede wszystkim rozwoju kaszubszczyzny literackiej, która stanowi i stanowić będzie podstawę nauczania na specjalności kaszubskiej oraz na etnofilologii kaszubska. Praca dydaktyczna Profesora zaowocowała wypromowaniem ogromnej rzeszy uczniów, kontynuatorów badań i studiów w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa kaszubskiego. Wszyscy uczniowie byli obecni i wygłosili referaty podczas konferencji zatytułowanej Język-Tradycja-Tożsamość. Konferencję zorganizowały Katedra Języka Polskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Wśród wielu innych funkcji prof. Jerzy Treder był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownikiem Podyplomowego Studium Wiedzy o Pomorzu.

 

 • Galeria zdjęć z konferencji i jubileuszu. Kliknij zdjęcie poniżej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Listopad 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

21 listopada 2012

LITERATURA: LITERY LEKTURA

21 listopada 2012 w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie na Wydziale Filologicznym odbył się wykład i konwersatorium prof. dr. hab. Ryszarda Nycza z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Literatura: litery lektura. W wykładzie prof. dr hab. Ryszard Nycz przedstawił najpierw zarys pewnej koncepcji rozumienia tekstu literackiego oraz sposobu konstytuowania się jego znaczenia, a następnie zaproponował teorię jego pojmowania – poprzez wskazanie (w całości praktyk i procedur jego poznawania) trzech, osobnych a wartych rozróżnienia, czynności: spontanicznego rozumienia, zrygoryzowanego intelektualnie interpretowania oraz doświadczenia czytania.
Wprowadzenie do wykładu prof. Ryszarda Nycza wygłosiła prof. Małgorzata Czermińska.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Listopad 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

19-20 listopada 2012

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Dramaturgia Janusza GŁOWACKIEGO – trochę teatru (próba całości)

 

Katedra Kultury i Sztuki na Wydziale Filologicznym UG zorganizowała w ramach imprez towarzyszących kolejnemu R@Portowi, czyli Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych - ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru (próba całości). Konferencja, obliczona na tuzin wystąpień/referatów odbyła się w dniach 19-20 listopada 2012 roku w gmachu Biblioteki Głównej UG oraz Teatrze Miejskim w Gdyni. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy Janusz Głowacki Warszawa - Nowy Jork, którą można oglądać w BUG.

 

 • Galeria zdjęć z konferencji i wernisażu wystawy. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Janusz Głowacki, urodzony w roku 1938 w Poznaniu, student historii, niedoszły aktor, ostatecznie magister polonistyki, świetny powieściopisarz, scenarzysta, felietonista i dramaturg, napisał – jak dotąd – przynajmniej osiem sztuk teatralnych, siedem scenariuszy, dziesięć słuchowisk. Autor (lub współautor) scenariuszy m.in.: Psychodramy, Rejsu, Polowaniana na muchy czy Wałęsy, zadebiutował w zawodzie dramatopisarza sztuką Cudzołóstwo ukarane (1972). Tylko na łamach „Dialogu”, a więc miesięcznika poświęconego dramaturgii współczesnej: teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej, opublikował w latach 1972-2006 przynajmniej dwadzieścia dwa teksty (dramatów, słuchowisk, scenariuszy, rozmów). Tłumaczył Wieszak Evy Nagorski. Najlepsze swoje rzeczy teatralne opublikował w Świecie Książki pod czytelnym (i dowcipnym) tytułem 5 ½ (Pięć i pół), Warszawa 2007. Do naszej antologii interpretacyjnej, ostatecznie obliczonej na dwa tomy Dramat polski. Interpretacje (red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2001) – trafiła jego Antygona w Nowym Jorku, przeczytana poprzez warszawską prapremierę Izabelli Cywińskiej (1993) przez dr Elżbietę Baniewicz z „Twórczości”.

Nasza konferencja o dramatopisarstwie Autora Obciachu, Choinki strachu i Kopciucha będzie konferencją bez granic, w sensie szerokości i skali refleksji o jego teatropisaniu. Interesuje więc nas nie tylko „nowy realizm” jego sztuk, ale i Głowacki jako widz (teatralny). Głowacki w Warszawie - i Głowacki w Nowym Jorku. Jego teatr prapremier (pierwszych wykonań), ale i nowych odczytań. Szekspir Głowackiego (Fortynbras się upił) i Czechow Głowackiego (Czwarta siostra). Jego niekończące się psychodramy, a więc śmiech i trwoga, jak i świat zatruty (Polowanie na karaluchy). Jego fascynacje sportem i przyjaźń z Krzysztofem Mętrakiem (Mecz) oraz nieposkromione poczucie humoru (siła ekspansywna komizmu). Jednym słowem: żart, ironia i głębsze znaczenie. Dzieje sceniczne jego tekstów – w Polsce i na świecie – a specjalnie kondycja emigranta w jego dramatach „amerykańskich”. Recepcja jego sztuk w świecie krytyki ( głównie zagranicą), ale i liczne „obrazy” (polemiki) samego Autora. Mydło i powidło – także Janusz Głowacki jako krytyk teatralny - ale w najlepszych interpretacjach zaproszonych do udziału w konferencji ekspertów i badaczy, do których skierujemy imienne zaproszenia. Na dwanaście przewidywanych referatów połowę (sześć) wygłosiliby badacze z Trójmiasta, drugie tyle z Polski (Kraków, Warszawa, Poznań, Lublin). Konferencja zaowocuje – za rok – tomem Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru ( próba całości), także za sprawą – i za pieniądze - R@Portu, co obiecujemy „ na piśmie”.
prof. dr hab. Jan Ciechowicz
Gdynia-Gdańsk, 28 czerwca 2012

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Październik 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

7 listopada 2012

MISTYKA I MESJANIZM ŻYDOWSKI

7 listopada 2012 w ramach wykładów mistrzowskich na Wydziale Filologicznym odbył się wykład prof. dr hab. Agaty Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, University of Nottingham) zatytułowany Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli o postsekularyzmie w sensie ścisłym. Wprowadzenie wygłosił prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda. Następnego dnia można było posłuchać wykładu Pani Profesor na temat Mistyka żydowska. Wykład odbył się w Bibliotece Gdańskiej PAN w ramach jesiennych wykładów organizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach cyklu "Dialog międzyreligijny, postsekularyzm i mistyka".

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Listopad 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

6 listopada 2012

BADANIA STUDENCKIE W EKWADORZE

W dniu 6 listopada 2012 studentki kulturoznawstwa przedstawią relację ze Studenckich Badań Naukowych Ekwador 2012. Spotkanie odbędzie się w auli 1.47, na Wydziale Filologicznym UG, od godziny 16.45.
W sierpniu i wrześniu br. grupa studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, wzięła udział w badaniach nad wpływem globalizacji na tradycje rękodzielniczych na terenie Amazonii ekwadorskiej.
Podczas spotkania 6 listopada uczestniczki wyprawy podzielą się wrażeniami i doświadczeniami oraz przedstawią wstępne wyniki badań.
Goście będą również mieli okazję spróbowania specjałów kuchni amazońskiej.
Serdecznie zapraszamy!
 

 

 • Galeria zdjęć z badań w wiosce Indian Quichua. Kliknij zdjęcie poniżej.
W dniach 30.08-15.09 2012 roku odbyły się Studenckie Badania Naukowe EKWADOR 2012, przeprowadzone we współpracy z ekwadorską fundacją Sumak Allpa. Podczas pobytu w Amazonii studentki ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika” działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa UG, badały wpływ globalizacji na tradycyjne rękodzieło Indian Quichua.
Podczas dni spędzonych w wiosce Loma del Tigre uczestniczki badań zebrały dane ze wszystkich zamieszkanych domów, a oprócz tego uczestniczyły w codziennym życiu Indian.
W trakcie wyjazdu studentki pracowały również w ramach wolontariatu na rzecz Fundacji Sumak Allpa – w tym roku było to pielenie ogrodu przygotowywanego pod hodowlę roślin stosowanych w tradycyjnej medycynie Quichua.
Wyjazd na badania terenowe był tylko pierwszym etapem projektu. W kolejnych jego fazach będzie opracowanie zebranych danych, napisanie artykułów naukowych, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacja książki.
Projekt Studenckich Badań Naukowych EKWADOR 2012 został objęty patronatem przez JM Rektora UG, prof. dra hab. Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi przez „Poznaj Świat”, etnosystem, Klub Podróżnik i travelbit.
Badania były zorganizowane przez pracownika Katedry Kulturoznawstwa UG, dr Aleksandrę Wierucką przy współpracy Hectora Vargasa, prezesa Fundacji Sumak Allpa. Przy realizacji projektu współpracowaliśmy również z Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze.
Na pełną relację z badań zapraszamy na początku listopada br. na Wydziale Filologicznym UG.
Link do bloga z opisem poszczególnych dni pracy w terenie: www.ekwador2012.blogspot.com
Więcej zdjęć na stronie Katedry Kulturoznawstwa: http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Sierpień 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

26 października 2012

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Biblia w literaturze XIX wieku

 

26 października 2012 roku na naszym Wydziale odbyła się ogólnopolska konferencja na temat Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Zorganizowała ją Pracownia Badań na d Biblia i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX w., funkcjonująca w Katerze Historii Literatury (Instytut Filologii Polskiej).
W trakcie obrad plenarnych, które prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska z Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentowano różne konteksty literackich recepcji Biblii w trzech epokach literackich. Stąd wystąpienie dotyczące polskiej biblistyki dziewiętnastowiecznej na tle szkół europejskich (o. dr Piotr Włodyga OSB), obecność Biblii w piśmiennictwie mazurskim (prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski), obecność Modlitwy Pańskiej w polskiej kulturze literackiej XIX wieku (dr Jan Choroszy) oraz wykład piszącego te słowa na temat eisegetyczności utworów literackich w odniesieniu do twórczości młodopolan.
Obrady popołudniowe przebiegały w czterech sekcjach. Osobno referaty skoncentrowane były na twórczości romantyków, pozytywistów i młodopolan. Tematyka czwartej sekcji wychodziła poza kwestie historycznoliterackie, dając ciekawy obraz kontekstów polskiej literatury dziewiętnastowiecznej.
Obradom towarzyszyła bogata w treści dyskusja. Efektem tej sesji będzie księga pokonferencyjna.

Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Wrzesień 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

26-27 października 2012

Konferencja młodych naukowców
 

Furia
(literatura, kultura, język, translatoryka)

 

odbyła się 26-27 października 2012 Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Październik 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

25-26 października 2012

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

JESTEM – WIĘC MÓWIĘ

MIĘDZY NIEBYTEM A FORMAMI ISTNIENIA

Katedra Polonistyki Stosowanej IFP UG
 Gdańsk, 25-26 X 2012 r.
Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 55, sala 1.45.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Październik 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

22 października 2012

Instytut Filologii Polskiej UG oraz Koło Naukowe Polonistów
zorganizowały

Seminarium Naukowe Edukacja a Ekonomia

w ramach Wściekli i oburzeni – odsłona trzecia
dnia 22.10.2012 o godz. 16:30 na Wydziale Filologicznym w sali 1.45.
 
Wprowadzenie do seminarium:
 • Prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (pedagog)
 • Prof. dr hab. Marian Turek (ekonomista)
 • Prof. dr hab. Piotr Dominiak (ekonomista)
Seminarium poprowadziła prof. dr hab. Ewa Nawrocka.

 

Przydatną do dyskusji była lektura książki:
E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków 2010
Egzemplarze do wypożyczenia w Bibliotece Głównej UG, Bibliotece Wydziału Filologicznego UG oraz Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Październik 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

20-12 września 2012

 MIĘDZYNARODOWA INTERDYCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

Solidarity, Memory and Identity

Uniwersytet Gdański, 20-21 września 2012

 
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Solidarity, Memory and Identity”, zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Federal University of Paraná (Brazylia) oraz Gdański Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, odbyła się w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 20-21 września 2012 roku. Konferencja poświęcona była solidarności w jej najróżnorodniejszych aspektach i w szerokich – historycznych, kulturowych, artystycznych, filozoficznych – kontekstach.
W konferencji udział wzięło niemal 120 uczestników z całego świata. Gościliśmy badaczy i naukowców z Europy, obu Ameryk, Azji i Australii, reprezentujących wielorakie dziedziny nauki, między innymi antropologię, socjologię, filozofię, historię, psychologię, historię literatury, filmu i teatru. Językiem konferencji był język angielski.
Organizatorami kongresu byli prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Maria Virginia Filomena Cremasco z Federal University of Paraná.
 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
 • Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej
 • Patronat honorowy Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Wrzesień 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

6 lipca 2012

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego

Międzynarodowe Seminarium Naukowe Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego (1747-1822) odbyło się 6 lipca 2012 w zrekonstruowanym dworku Wybickiego w Będominie, gdzie mieści się obecnie Muzeum Hymnu Narodowego. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Filologiczny - Instytut Filologii Polskiej UG i Wydział Historyczny - Instytut Historii UG dla uczczenia 215. rocznicy powstania Hymnu Narodowego i 190. rocznicy śmierci jego Autora. Zebranych powitała kustosz Aniela Wawrzyk. Obrady otworzył profesor Józef Włodarski prorektor Uniwersytetu Gdańskiego. Gościem konferencji był dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, Wojciech Bonisławski.
Wśród referentów znaleźli się profesorowie z Uniwersytetu Wileńskiego, Pekińskiej Wyższej Szkoły Dyplomacji oraz przedstawiciele instytucji i uczelni krajowych: Instytutu Badań Literackich PAN, Muzeum Hymnu Narodowego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz studenci - absolwenci filologii polskiej tworzący zespół edytorów dramatów Józefa Wybickiego. Obrady toczyły się wokół szeroko rozumianej problematyki wolności i niepodległości. W toku dyskusji padła propozycja powołania Instytutu Hymnu Narodowego.

W czasie przerwy sponsor - B. Raszczyk zaprosił uczestników na tort w kształcie jubileuszowej księgi z napisem "Józef Wybicki". Warto także dodać, że obradom przysłuchiwało się liczne grono gości przybyłych z ośrodków krajowych, młodzież szkolna i miłośnicy twórczości Józefa Wybickiego.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Czerwiec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

30 czerwca 2012

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY LETNIE GÜNTERA GRASSA

Gdański pisarz i noblista Günter Grass był gościem Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego 30 czerwca 2012. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego wziął udział w spotkaniu z doktorantami - uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów Letnich zatytułowanych "Günter Grass. Twórczość i recepcja", a zorganizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania pisarz przeczytał fragment z książki "Słowa Grimmów", a następnie odpowiadał na pytania zadawane z sali.
W Warsztatach odbywających się w dniach 27.06.-1.07.2012 r. uczestniczyło dziesięciu doktorantów i dwie studentki z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Rosji, Austrii i Chorwacji oraz prowadzący wykłady i seminaria profesorowie z Polski, Niemiec i Danii.

 • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. luty 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

10 czerwca 2012

STUDIA PODYPLOMOWE "TRANSLATORYKA" I "TŁUMACZENIA USTNE"

Zakończenie roku akademickiego

 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego na Studiach Podyplomowych „Translatoryka” – specjalność „Przekład literacki” oraz na Studiach Podyplomowych „Tłumaczenia ustne”
10 czerwca 2012 roku sukcesem zakończyliśmy kolejną edycję Studiów Podyplomowych „Translatoryka”. W sali Rady Wydziału odbyło się wręczenie świadectw ukończenia studiów, podczas którego kierownicy i koordynatorzy programów podsumowali miesiące wspólnej pracy, jej owoce i plany na przyszłość. Wśród wyróżnionych za najlepsze tłumaczenia dyplomowe z przekładu literackiego znalazły się: Anna Gołębiowska, Magdalena Jaroszewska, Joanna Kamrowska i Aleksandra Kubera. Pani Marta Skibińska i pan Tomasz Data otrzymali szczególne wyróżnienie za najlepsze wyniki egzaminu dyplomowego programu dla tłumaczy ustnych.
Wszystkim absolwentom dziękujemy za wspólny rok, gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w zawodzie tłumacza.
Zespół Centrum Translatorycznego
 
Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Czerwiec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

4 czerwca 2012

WCIĄŻ WŚCIEKLI I OBURZENI

Uniwersytet XXI wieku

Kilkudziesięciu studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, w tym profesorów z kilku wydziałów, wzięło udział w debacie poświęconej przyszłości i teraźniejszości: tokowi studiów, zasadom awansów, finansom, możliwościom rozwoju i badań naukowych, reformie szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza perspektywom absolwentów uniwersytetu naszych czasów. Debata będąca owocem konferencji "Wściekli i oburzeni", na której wszyscy mogli wyrazić swoje oburzenie na najbardziej denerwujące ich zjawiska z życia społecznego i kulturalnego, odbyła się w rocznicę pierwszych wolnych wyborów w wolnej Polsce, 4 czerwca 2012 roku na Wydziale Filologicznym. Podczas pierwszej edycji "Wściekłych..." okazało się bowiem, że kondycja uniwersytetu to jedna z najbardziej palących i drążących społeczność akademicką kwestii. Wiele wystąpień było odpowiedzią na legendarną wypowiedź prof. UG, dr hab. Ewy Nawrockiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zatytułowaną "Wszyscy jesteśmy przestępcami", która odbiła się szerokim echem w środowisku akademickim w Polsce. W dyskusji na temat formuły uniwersytetu XXI wieku pojawiły się natomiast dwa sprzeczne nurty i kierunki, jeden kierunek to masowość i upowszechnienie nauki, drugi to elitaryzm i konieczność zaniechania praktyki równania w dół.

 • Galeria zdjęć z debaty. Kliknij zdjęcie poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

1 czerwca 2012

SEMINARIUM SŁOWOTWÓRSTWA I SŁOWNICTWA ŁUŻYCKIEGO

IV Seminarium Słowotwórstwa i Słownictwa Łużyckiego, które odbyło się 31 maja – 1 czerwca 2012 r. na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszego dnia były obrady, a drugiego wycieczka na Kaszuby do Będomina i Szymbarka.
 • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

28 maja 2012

Dwa numery specjalne Biuletynu Koła Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

 
Informujemy, że 28 maja 2012 ukazały się dwa numery specjalne Biuletynu Koła Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA działającego przy Katedrze Translatoryki:

 

Zapraszamy do lektury!
Biuletyny dostępne są na półce na korytarzu niedaleko sali 3.4, w sekretariacie Instytutu Anglistyki, a także w Bibliotece Głównej UG. Można je także pobrać w wersji elektronicznej z podstrony Linguany.
Życzymy przyjemnej lektury! Koło Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Czerwiec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

16 maja 2012

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERATURY I TEATRU Between/Pomiędzy

Trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Between/Pomiędzy poświęcona jest relacjom pomiędzy szeroko rozumianym tekstem a przedstawieniem teatralnym, szczególnie w odniesieniu do twórczości wybitnych artystów brytyjskich: teatru Complicite i Johna Bergera, a także polskich: Teatru Wierszalin i Brunona Schulza. "Konteksty Schulzowskie" to temat przewodni refleksji naukowej. Sesja poświęcona twórczości tego niezwykle żywego w odbiorze czytelniczym pisarza, odbyła się w środę 16 maja 2012 w Dworku Sierakowskich w Sopocie. Udział wzięli: prof. University of Georgia Katarzyna Jerzak, profesorowie UG: Stanisław Rosiek, Marek Wilczyński, także nasz dr Piotr Millati oraz dr Żaneta Nalewajk z Uniwersytetu Warszawskiego. O ukraińskich kontekstach twórczości i recepcji Bruno Schulza mówili politolog i historyk Taras Wozniak i Andrzej Pawliszyn, drugi z Uniwersytetu Lwowskiego. Sesję zakończyło spotkanie autorskie z polskim pisarzem Holocaustu Henrykiem Grynbergiem zatytułowane Drohobycz, Drohobycz.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
 • Program krótki.
 • Plakat.
 • Galeria zdjęć z sesji "Konteksty Schulzowskie" w Dworku Sierakowskich w Sopocie. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

BETWEEN / POMIĘDZY

 • Termin: 17-19 maja 2012 r.
 • Miejsce: Sopot
 • Organizatorzy: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański/Uniwersytet w Salzburgu
 • Organizatorzy: prof. David Malcolm, dr Tomasz Wiśniewski, dr Monika Szuba, dr Wolfgang Görtschacher.
 • English.
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w ramach międzynarodowego festiwalu literacko-teatralnego BETWEEN / POMIĘDZY. W tym roku oprócz rozważań nad twórczością Johna Bergera i brytyjskiego teatru Complicite skupimy się na podlegającym nieustannym zmianom relacjom między tekstem a sceną. Naszym zamiarem jest stworzenie dogodnych warunków do dyskusji na temat roli, jaką odgrywają dziś dramatopisarze, reżyserzy, producenci, aktorzy i scenografowie. Zastanowimy się zatem, w jaki sposób przedstawiciele tych grup wzajemnie się inspirują, ścierają, odrzucają i prowadzą polemikę. Chcemy także prześledzić zasady współpracy pisarzy z teatrem, teatru z pisarzami oraz analizować teksty dramatyczne. Chcielibyśmy przyjrzeć się relacjom MIĘDZY literaturą i dramatem. Interesują nas również pozadramatyczne elementy literackie w teatrze oraz wpływ samego teatru na literaturę.
Ze względu na temat przewodni festiwalu w roku 2012, przewidujemy osobne panele poświęcone twórczości Johna Bergera oraz spektaklom (Théâtre de) Complicité. Między kulturami. Między językami. Między pisarzem a czytelnikiem. Między sceną a publicznością. Między aktorami. POMIĘDZY.
Organizowany przez nas festiwal literacko-teatralny odbywać się będzie w Sopocie po raz trzeci. Dzięki warsztatom teatralnym, publicznym dyskusjom i spektaklom staramy się realizować jedno z głównych założeń festiwalu, jakim jest zmniejszenie dystansu między sztuką i jej akademickim opisem. Zależy nam na konfrontacji bliskiej nam perspektywy skoncentrowanej na tekście (neoformalizmu) z pozostałymi sposobami badania literatury i teatru.
Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Paul Allain (Uniwersytet w Kent, Canterbury) oraz prof. Dan Rebellato (Royal Holloway, Uniwersytet w Londynie).
Głównym językiem konferencji jest język angielski. Przewidujemy jednak, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwość tłumaczenia panelu prowadzonego w języku polskim.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Październik 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

15 maja 2012

WYKŁAD NA KULTUROZNAWSTWIE

Przywrócenie miast ludziom

Gościnny wykład w Katedrze Kulturoznawstwa poświęcony antropologii miasta wygłosiła 15 maja 2012 dr inż. arch. Gabriela Rembarz. Na co dzień pani doktor pracuje w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się także doradztwem w dziedzinie planowania przestrzennego oraz projektowaniem. W zeszłym roku, wraz z kilkuosobowym zespołem, wygrała konkurs na ideową koncepcję architektoniczną przystanków Kolei Metropolitalnej.

Swój wykład w Katedrze Kulturoznawstwa zatytułowała – Jakość życia. Przestrzeń, miasto, mieszkanie. Przedstawiła w nim kierunki przemian przestrzeni miejskich w Europie. Zwróciła uwagę, iż na przestrzeni wieków sposób rozumienia jakości życia ulegał zmianom warunkowanym przez kulturę. Nowe (choć nie tak zupełnie nowe) tendencje odchodzą od koncepcji „miasta-maszyny” i zmierzają do przywrócenia miast ludziom.

Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest wypychanie samochodów ze śródmieść europejskich miast na obrzeża. Buduje się dla nich parkingi w węzłach przesiadkowych na środki komunikacji miejskiej, takich jak autobusy, metro, tramwaje szynowe i tramwaje wodne (te ostatnie tam, gdzie jest woda). W ścisłych centrach komunikacja odbywać ma się głównie poprzez komunikację publiczną, rowery oraz… pieszo. Ułatwić to mają ciągi piesze, deptaki oraz ścieżki rowerowe.
Innym sposobem zmian oblicza miast jest odchodzenie od corbusierowskiej koncepcji „miast ogrodów” i przywracanie, przynajmniej w centrach, zwartej zabudowy. Dąży się też do ogranicza wysokości domów. Winna ona być ludzka, tzn. taka, by pieszy spacerując po mieście nie miał wrażenia, że chodzi po dnie kanionu, a mieszkaniec ogarniał przestrzeń z „ludzkiej” wysokości swojego locum.
Trzecim wreszcie sposobem przywracania miast mieszkańcom jest przeznaczanie niektórych parkingów i chodnikowych miejsc postojowych na placyki (gdzie rozłożyć się mogą kawiarnie i małe bary) i skwery (gdzie pielęgnuje się trawę, stawia ławki i montuje fontanny).
Te wszystkie zabiegi, zdaniem prelegentki, mają pomóc odtwarzać przestrzeń wspólną, przestrzeń gdzie łatwiejsze będzie spotkanie człowieka z człowiekiem.
Tekst i zdjęcie dr Zbyszek Dymarski
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

10 maja 2012

RODZINA CZESŁAWA MIŁOSZA NA ŻUŁAWACH

Epizod z biografii noblisty

10 maja 2012 r. na terenie Drewnicy (gm. Stegna) i Nowego Dworu Gdańskiego miała miejsce uroczystość, upamiętniająca związki Czesława Miłosza i jego rodziny z Żuławami. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia, zrealizowanego przy współpracy Nadbałtyckiego Centrum Kultury ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego „Klub Nowodworski”, była prof. Małgorzata Czermińska.
Wydarzenie zainaugurowało odsłonięcie kamienia upamiętniającego matkę Czesława Miłosza, przy domu 115 w Drewnicy, w którym zmarła pielęgnując chorą na tyfus Niemkę. Następnie, w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, została otwarta stała ekspozycja dokumentująca związki Miłosza z Żuławami. Chwilę później rozpoczęła się sesja popularnonaukowa, podczas której wystąpili znawcy biografii noblisty oraz historycy: prof. dr hab. Aleksander Fiut (prof. Fiut powodu choroby nie mógł uczestniczyć w sesji, jego referat odczytał dr Zbigniew Kaźmierczyk), znakomity biograf Miłosza dr Andrzej Franaszek, Andrzej Kasperek, Krzysztof Czyżewski. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Arkadiusz Wełniak, dr Henryk Horbaczewski. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Samorządu Województwa Pomorskiego oraz władze lokalne.
Partnerami wydarzenia byli Żuławski Park Historyczny oraz Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, a Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił wsparcia finansowego.
Tekst i zdjęcia Katarzyna Banucha NCK
 • Program.
 • Galeria. Kliknij zdjęcie poniżej.
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

26–27 kwietnia 2012

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG
zorganizował
w interdyscyplinarną konferencję naukową:

(NIE)PRAWDA?,

która odbyła się na Wydziale Filologicznym UG w dniach 26–27 kwietnia 2012 roku.

 

Spójrzmy Prawdzie w oczy. Jakie oblicze prawdy wówczas zobaczymy? Czy w XXI wieku ten termin ma jeszcze rację bytu? Czy istnieje jedna Prawda, czy wiele prawd? Co jest jej przeciwieństwem – kłamstwo, fikcja, a może nieprawda? Jak badać prawdę – czy potrafimy ocenić, co jest, a co nie jest prawdziwe? Czy możemy mówić prawdę o świecie i sobie samych, czy potrafimy mówić o prawdzie? Czy chcemy jeszcze o niej słuchać? Jaką rolę prawda pełni we współczesnej sztuce, mediach i w przestrzeni społecznej?
„(NIE)PRAWDA?” to piąta konferencja interdyscyplinarna organizowana przez Koło Teoretyków Literatury UG. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku wieloznaczny temat naszej konferencji uczyniliśmy inspiracją dla reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych i odmiennych perspektyw badawczych: filologów, historyków, psychologów, socjologów, medioznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów i politologów.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Marzec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

17-18 kwietnia 2012 r

WŚCIEKŁOŚĆ I OBURZENIE

Co nas wkurza?

Wielce symptomatyczną konferencję "Wściekłość i oburzenie. Obrazy rewolty w kulturze współczesnej" nawiązującą do idei, z których zrodziły się ruchy oburzonych w Europie i na świecie, zorganizowali naukowcy z Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej oraz studenci z Koła Naukowe Polonistów Uniwersytetu Gdańskiego. Różne twarze społecznego, literackiego i uniwersyteckiego buntu objawiły się na Wydziale Filologicznym we wtorek i w środę 17-18 kwietnia 2012 r.
Najbardziej uderzające i symptomatyczne były wystąpienia dwojga profesorów, inicjujących kolejne dwa dni konferencji. Pierwszego dnia wystąpił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski z referatem zatytułowanym: Co mnie wkurwia? - cytuję dosłownie. Profesor wymienił długą listę najbardziej "niewściekających" i "nieoburzających" go rzeczy oraz zjawisk społecznych i wydziałowych. Prezentując ją zadeklarował, że to wszystko go nie wk..., bo on ma to w d... W tym momencie poddając się nastrojom rewolucyjnym zdałam sobie sprawę, że choć tekst ów był prowokacją, mnie osobiście do obezwładniającej słabości doprowadza fakt, że wszyscy wszystko, oprócz własnych żywotnych interesów, mają gdzieś... Może zatem kolejnym krokiem powinno być jednak postawienie pytania: Jak nie mieć gdzieś?
Drugi dzień konferencji rozpoczął się chyba jeszcze mocniejszym wystąpieniem. Czarę goryczy kazała nam wypić prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka poruszając temat stanu szkolnictwa wyższego w Polsce i stanu naszej uczelni. Profesor Nawrocka ogłosiła alarm dla Uniwersytetu i diagnozowała wady systemu dotykające wszystkich bez wyjątku i pracowników naukowych, i studentów:
- Uniwersytet jest anachroniczny i nie spełnia swojej roli, którą powinna być wymiana myśli. Bez was nie ma uniwersytetu i bez was my nie jesteśmy potrzebni – mówiła nawołując studentów do buntu i do podejmowania inicjatyw, które nazwałabym uniwersytetotwórczymi, a także do czynnego sprzeciwu wobec tego, co narusza ich studenckie interesy.
W konferencji pojawiło się wiele ważnych głosów na temat braku zaufania, braku solidarności i odpowiedzialności społecznej, wiele głosów na temat siły Internetu w walce o wolność słowa i wolność dostępu do kultury, na temat rewolucji w języku i popkulturze oraz ruchów społecznych (organizujących takie przedsięwzięcia, jak Marsz Puszczalskich czyli inicjatywę wyśmiewającą seksistowskie uprzedzenia dotykające ofiar przemocy seksualnej). Najmniej miejsca poświęcono tematowi buntu w literaturze, co staje się pewnego rodzaju znakiem naszej współczesności.
W podsumowaniu konferencji prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk zasugerowała, że takie spotkania pozostające w klimacie oburzenia powinny odbywać się na naszym wydziale cyklicznie. Natomiast Maria Klaman, szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście zasugerowała, aby kolejna konferencja poświęcona była roli uniwersytetu.
Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka

 

 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej oraz Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na konferencję popularnonaukową skoncentrowaną na zagadnieniu buntu, nie tylko w literaturze, ale przede wszystkim w szeroko pojętej kulturze. Współczesna polonistyka coraz częściej i coraz więcej ma wspólnego z pokrewnymi naukami humanistycznymi, takimi jak socjologia, antropologia czy kulturoznawstwo. Zestaw tematów, jakie poruszą nasi prelegenci, a który mogą Państwo odnaleźć w załączonym tutaj programie oraz na plakacie, zdaje się być doskonałą tego zjawiska ilustracją.
Co nas wkur!? Co wkur! współczesne społeczeństwo? Jak bardzo coś/ktoś musi "przegiąć", żeby wyrwać z marazmu i wymusić radykalną reakcję? Odpowiedzi na te pytania w tonie gorących rewolucyjnych manifestów udzielą humaniści, buntowniczy nonkonformiści! Wśród nich ciało profesorskie Uniwersytetu Gdańskiego, znane ze swojej bezkompromisowości (vide referat prof. Owczarskiego) oraz szczególnie miły nam gość ze Świetlicy Krytyki Politycznej w Gdańsku - Maria Klaman.
W każdym z nas jest buntownik! A co Państwa doprowadza do wrzenia?!
Transparenty, okrzyki wskazane! Zgniłe warzywa, o ile nie będą szybowały w stronę prelegentów!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. luty 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

19 kwietnia 2012

SPOTKANIA Z TOMASEM VENCLOVĄ DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Syzyfowe prace

Znakomity wykład nawołujący do porzucenia nacjonalizmów: polskiego i litewskiego wygłosił prof. Tomas Venclova, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład drążący historyczne i współczesne źródła konfliktu polsko-litewskiego zatytułowany Syzyfowe prace, albo z doświadczeń Młodolitwina odbył się w czwartek 19 kwietnia 2012 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją intelektualną pracę nad procesem pojednania prof. Tomas Venclova porównał do pracy mitologicznego Syzyfa. Przywołał także dziedzictwo swoich poprzedników dążących do rozwoju idei polsko-litewskiego pojednania opartego na rozsądku i pragmatyzmie: Jerzego Giedroycia i Czesława Miłosza, których nazwał wielkimi Syzyfami.

 • Galeria zdjęć ze spotkania. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Kwiecień 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

18 kwietnia 2012

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

Nasz język w przyszłości

18 kwietnia 2012 roku odbyła się na zamku w Gniewie II konferencja językoznawcza z cyklu „Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku”, zorganizowana przez Katedrę Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Fundację Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew oraz Gdański Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Czerwiec 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

6 marca 2012

SESJA Z CYKLU BESTIARIUM

Ptaszarnia

W nawiązaniu wielowiekowej tradycji Bestiarium czyli średniowiecznego zbioru utworów osnutych na motywach zwierzęcych 6 marca 2012 roku na Wydziale Filologicznym odbyła się druga z cyklu, po zeszłorocznej konferencji o kotach, konferencja zatytułowana Ptaszarnia. W konferencji udział wzięli studenci, doktoranci i wykładowcy naszego wydziału. Referaty poświęcone były ptakom w aspektach, m.in. kulturowym, społecznym, biologicznym, a także ich obecności w literaturze, języku, filozofii, religii, a także w życiu prywatnym pisarzy i polityków.

 • Konferencję zorganizowało Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD działające na Wydziale Filologicznym UG.
 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

PRZEGLĄD POLITYCZNY Z HYDENEM WHITE'M

W "Przeglądzie Politycznym" 2011, nr 109/110, który ukazał się pod tytułem PRZESZŁOŚĆ TO OBCY KRAJ, opublikowano artykuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Hydena White'a zatytułowany Sfera wyobraźni historycznej a polityka historii. Dodatkowo w numerze można przeczytać recenzje recenzentów doktoratu honorowego: prof. Ewy Domańskiej UAM, prof. Ryszarda Nycza UJ i prof. Marka Wilczyńskiego UG, a także laudację promotora Davida Malcolma UG. Zachęcamy do lektury!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Grudzień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

TOM POKONFERENCYJNY

Czesława Miłosza „północna strona”

Nakładem Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku ukazała się książka Czesława Miłosza „północna strona” pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej i Katarzyny Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej. Publikacja jest efektem zorganizowanej w marcu tego roku przez Uniwersytet Gdański oraz NCK międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się pod tym samym hasłem. W trzydziestu szkicach znawcy twórczości Miłosza (z kraju i zagranicy) kreślą mapę przestrzeni utrwalonych w twórczości poety, przy czym termin „północna strona” odnosi się tutaj do obszernego kompleksu zagadnień związanych zarówno z biografią, jak i twórczością (poetycką, eseistyczną i epicką) noblisty, których wspólnym mianownikiem pozostaje kulturowa przestrzeń Północy obejmująca miejsca tak różne, jak Litwa, Polska, Rosja, Francja, Skandynawia czy Kalifornia. Zebrane w monografii studia z powodzeniem zmierzają do rekonstrukcji Miłoszowych narracji topograficznych w kategoriach geografii humanistycznej i geopoetyki, przez co Czesława Miłosza „północna strona” ma szansę stać się ważną propozycją dla badań nad twórczością noblisty oraz tematyką przestrzenną w literaturze współczesnej.

Wśród autorów m.in. Tomas Venclova, Aleksander Fiut, Tadeusz Bujnicki, Rolph Fieguth, Hans-Christian Trepte, Michał Masłowski, Marek Tomaszewski, Renata Gorczyńska, Agnieszka Kosińska. Zapraszamy do lektury!
Tekst: dr Katarzyna Szalewska
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Listopad 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

grudzień 2011

SZTUKA I RELIGIA AFRYKI

Symbolika masek

W połowie grudnia 2011 w Katedrze Kulturoznawstwa gościł ksiądz doktor Krzysztof Niedałtowski. Jest on znany głównie jako spiritus movens Gdańskich Areopagów oraz twórca Fundacji Pro Arte Sacra a także współautor Karty Powinności Człowieka. Ale na grudniowym spotkaniu w Katedrze Kulturoznawstwa opowiadał studentom o swej antropologicznej pasji. Licznie zgromadzonym studentom przybliżał sztukę i religijność ludów zachodniej Afryki.
Afryka to olbrzymi kontynent, zamieszkały przez ponad tysiąc wspólnot religijnych. Mimo intensywnej islamizacji (głównie na północy) oraz działalności chrześcijańskich misjonarzy, zachowało się jeszcze wiele wspólnot wyznających animizm i kult przodków. A i te, które uległy chrystianizacji lub islamizacji zachowują jeszcze w znacznym stopniu wierzenia przodków.
Zdaniem prelegenta, bardzo ważną rolę w życiu i obrzędach tych ludów zamieszkujących Afrykę odgrywają maski. Są one ważne ze względu na funkcję jaka pełnią a nie ze względów estetycznych. Maski afrykańskie nie jest to sztuka w znaczeniu europejskim. Ich twórcom nie chodzi o oryginalność, ale o… skuteczność. Chodzi o to, by powtórzyć tę maskę, która ma opinię najskuteczniejszej w spełnianiu czarów…
Zdaniem księdza Niedałtowskiego na zachodzie Europy sztuka afrykańska cieszy się dużym zainteresowaniem. W wielkich miastach funkcjonują galerie tylko z tego rodzaju dziełami. W Polsce natomiast niewielu jest pasjonatów sztuki afrykańskiej. I w tej dziedzinie mamy jeszcze sporo do odkrycia. W końcowej części spotkania ksiądz doktor wyjaśnił znaczenie symboliki masek, które ze sobą zabrał oraz odpowiadał na liczne pytania.
Tekst: dr Zbyszek Dymarski
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Grudzień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

14 grudnia 2011

PROMOCJA ŚLUBU PO KASZUBSKU

„Zdënk” Witolda Gómbrowicza

Promocja kaszubskiego przekładu „Ślubu”/„Zdënku” Witolda Gombrowicza, którego dokonała doktorantka UG Hanna Makurat pod opieką naukową wybitnego kaszubisty prof. dr. hab. Jerzego Tredera odbyła się 14 grudnia 2011 roku na Wydziale Filologicznym UG. Hanna Makurat, która za tydzień broni pierwszego na Uniwersytecie Gdańskim, a zapewne i w Polsce doktoratu po kaszubsku, jest tłumaczką na kaszubski dramatów Lecha Bądkowskiego i autorką dwóch tomów wierszy w tym języku. Podczas spotkania mówiła o swoich zmaganiach translatorskich. Największą trudność sprawiły tłumaczce regionalizmy które ze względu na wciąż krystalizującą się normę kaszubską były trudne do przekazania w przekładzie. Strategia tłumaczki polegała na ogół na rezygnacji z tych smaczków oryginału. O motywie podjęcia tłumaczenia "Ślubu" mówiła:
- Zainteresował mnie filozoficzny problem relacji intertekstualnych obecnych w przekładzie i „Ślub” Gombrowicza okazał się idealnym materiałem, by pokazać możliwość przetłumaczenia na język kaszubski skomplikowanych zależności intertekstualnych. Kaszubszczyzna spełniła swoje zadanie i udało się oddać w języku kaszubskim mnogość gier językowych, obecnych w dramacie Gombrowicza. Jednocześnie tłumaczenie „Ślubu” to pokazanie w kaszubskim języku literatury innej niż realistyczna i wskazówka dla pisarzy tego regionu, aby we własnej twórczości wyszli poza krąg realizmu.
W spotkaniu wzięli udział twórcy członkowie Koła Naukowego Pomerania, którzy przedstawili teatr lektury dramatu Gombrowicza w tłumaczeniu na kaszubski.
W tematykę inscenizacji teatralnych i tłumaczeń arcydramatu Witolda Gombrowicza wprowadził uczestników promocji teatrolog, prof. dr hab. Jan Ciechowicz. Ciekawa jest chronologia dramatu napisanego w latach 1944-47 w Paryżu, wydanego po raz pierwszy w 1953 w Instytucie Literackim i 1957 roku na fali odwilży w Polsce nakładem wydawnictwa Czytelnik. Prapremiera "Ślubu" odbyła się dopiero w 1974 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Jerzego Jarockiego. Intencją samego Gombrowicza było, aby dramat miał prapremierę stolicy. Pisarz o intencji Zbigniewa Herberta (o dekadę wcześniejszej niż prapremiera) wystawienia "Ślubu" w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pisał: - Bomba nie jest po to, aby wybuchała na peryferiach!
W kwestii przekładów prof. Jan Ciechowicz naliczył ich 11.
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Jantar” UG. „Zdënk” ukazał się nakładem Gdańskiego Towarzystwa Promocji Kultury Akademickiej. Tom dofinansowany został ze środków ACK UG „Alternator” oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cały nakład (1000 egzemplarzy) będzie dystrybuowany bezpłatnie wśród kaszubskich instytucji kulturalnych i prywatnych czytelników. Podczas spotkania promocyjnego na Wydziale Filologicznym wszyscy zainteresowani otrzymali własny egzemplarz książki.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
 • Organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Gdańsku.
Hanna Makurat, tłumaczka:
Zaczekawił mie w slédnym czasu filozoficzny problem jintertekstualnëch ùprocëmnieniów w dolmaczënkù i „Zdënk” Gómbrowicza òkôzôł sã jidealnym materiałã, cobë pòkazac mòżlëwòtã przedolmaczeniô na kaszëbsczi jãzëk skòmplikòwónëch jintertekstualnëch ùprocëmnieniów. Kaszëbizna zjiscyła swòje zadanié i ùdało sã òddac w kaszëbsczim jãzëkù wielënã jãzëkòwëch grów, òbecnëch w dramace Gómbrowicza. Równoczasno translacjô „Zdënkù” to pòkôzanié w kaszëbsczim jãzëkù lëteraturë jiny jak realisticznô i wskôzanié dlô kaszëbsczich pisarzów, cobë w swòjim gwôsnym ùtwórstwie wëlezlë bùten krãgù realiznë.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Grudzień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

8-9 grudnia.2011

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

Krew- substancja, symbole, mitologia

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową KREW – SUBSTANCJA, SYMBOLE, MITOLOGIA/ КРОВЬ – СУБСТАНЦИЯ, СИМВОЛЫ, МИФОЛОГИЯ, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2011.Język roboczy konferencji: polski i rosyjski.
 
Konferencja Krew – substancja, symbole, mitologia jest kolejnym spotkaniem organizowanym przez Zakład Literatury Rosyjskiej (obecnie Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej) IFW UG. W tym roku poszerzamy zakres tematyczny o nowe płaszczyzny interpretacyjne i mamy nadzieję, że uniwersalny temat konferencji będzie inspiracją do
interdyscyplinarnej dyskusji. Krew to obiekt badań różnych dziedzin – i tych opartych na racjonalnych naukowych podstawach, by wspomnieć choćby o medycynie, i tych, w których funkcjonuje ona jako symbol ezoteryczny. Jej motyw pojawia się w religiach, mitologiach, filozofii, historii, antropologii, literaturze, malarstwie...
Ważnym aspektem symboliki krwi jest coincidentia oppositorum, czyli łączenie zjawisk tak przeciwstawnych jak życie i śmierć, duch i materia, zatem tematy wystąpień nie ograniczają się wyłącznie do literatury rosyjskiej, lecz obejmują także inne literatury oraz dziedziny sztuki i nauki.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

7 – 9 grudnia 2011

SACRUM W KINIE – DEKADĘ PÓŹNIEJ


Przed dekadą spotkali się w Uniwersytecie Gdańskim filmoznawcy oraz kulturoznawcy, by zastanowić się nad formami obecności sacrum i tematyki religijnej w kinie. Efektem była wydana w 2002 roku publikacja pt. „Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie” zawierająca blisko 20 tekstów. Tom pokonferencyjny stał się jednym z najistotniejszych osiągnięć badawczych polskiego filmoznawstwa w dziedzinie związków kina i sacrum. W dniach 7 – 9 grudnia 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się trzydniowa konferencja "Sacrum w kinie - dekadę później", w której udział wzięło 34 prelegentów z całej Polski. W referatach analizujących tematykę sacrum w kinie współczesnym mowa była, m.in. o próbie uchwycenia rzeczywistości religijnej w erze ponowoczesnej, sacrum w świecie po dekonstrukcji.
O różnicy między sacrum a sanctum, o religii jako sposobie udzielania sacrum, o sacrum jako o konstrukcie pomocnym w opisie przeżycia religijnego, o tym, że człowiek religijny czyta świat czyli morfologii sacrum, tu za Mircea Eliade, mówił filozof, dr Zbyszek Dymarski z Katedry Kulturoznawstwa UG. Ks. dr hab. Marek Lis z Opola zastanawiał się nad epifanią i instrumentalizacją Boga w kinie współczesnym. W swoim referacie przekreślił związek między religijnością twórcy a epifanią Boga w filmie. Nawiązał do słów św. Jana, mówiących o tym, że Boga nikt nigdy nie widział, a więc jest on niewidzialny. W tym punkcie rodzi się, zdaniem prelegenta, problem czy paradoks w filmowych prób jego przedstawienia:
- Bóg ginie w efektach specjalnych, tam często następuje próba jego instrumentalizacji - mówił ks. prof. Marek Lis, współautor "Światowej encyklopedii filmu religijnego".
Na kwestii rozpięcia kina religijnego między medytacją a dramatem, m.in. w filmie "Drzewo życia" mówiła dr Mariola Marczak. Pewnego rodzaju epifanią był natomiast referat dr Joanny Sarbiewskiej zatytułowany "Po dekonstrukcji - doświadczenie kenotyczne w kinie w świetle teologii negatywnej i mistycznej nocy ciemnej". Mówiła ona m.in. o nowoczesnym doświadczeniu pustyni, o istotowym ogołoceniu człowieka do nicości w filmach o samobójstwie, m.in. w filmie opartym na opowiadaniu osoby, która zagłodziła się na śmierć, zatytułowanym "Odgłosy robaków - zapiski mumii" w reż. Petera Liechti'ego oraz o pewnego rodzaju parareli doświadczenia samobójczego filmowego bohatera do doświadczenia mistyków chrześcijańskich. Doświadczenie epoki śmierci Boga czy też doświadczenie mistycznej "nocy ciemnej" w kinie prelegentka przełożyła bardzo sugestywnie na współczesny czas historyczny, nazywając go czasem Wielkiej Soboty, przytaczając jednakże słowa Jacquesa Derridy, że chrześcijaństwo nie wyczerpało wszystkich swoich możliwości.
Kolejne części pierwszego dnia konferencji poświęcone były kinu autorskiemu: Pawła Ługina, Andrieja Tarkowskiego, Andrieja Zwiagincewa, Jessiki Hausner oraz Bruno Dumonta.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła sekwencja na temat polskiego filmu dokumentalnego. Prof. dr. hab. Mirosław Przylipiak wygłosił krótki i usystematyzowany przekrój przez polskie filmy dokumentalne o katastrofie smoleńskiej, zastanawiając się przy okazji nad obiektywizmem w kinie dokumentalnym. Konstatacja prof. Przylipiaka brzmiała, że filmy te choć nieobiektywne uchwyciły i ukazały fundamentalne rysy psychospołecznego obrazu współczesnej Polski. Następnie mgr Michał Piepiórka poruszył problem indywidualizmu wiary, akościelności czy hipokryzji wśród dzisiejszych polskich katolików w autobiograficznym dokumencie Macieja Cuske "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Trzeci dzień konferencji był m.in. wyjściem poza chrześcijaństwo w doświadczaniu sacrum w kinie współczesnych.
Organizatorami byli: Instytut Filologii Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa, Naukowe Koło Filmoznawców UG, Interdyscyplinarne Koło Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka
 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
Po ponad dekadzie – okresie wystarczającym dla ewolucji problematyki - postanowiliśmy powrócić do tematu i zastanowić się nad pytaniami:
 • Jaka jest dziś kondycja problematyki sacrum w kinie i filmu religijnego?
 • Jacy autorzy, przy pomocy jakich strategii twórczych poszukują sacrum lub w jaki sposób je degradują?
 • Na ile zmiana kontekstu medialnego i kulturowego, w którym funkcjonuje kino, wpłynęła na ekranowe opracowanie tematyki sacrum?
Stąd też hasło Sacrum w kinie – dekadę później. Finalnym celem projektu będzie publikacja pt. Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, vol. 2. Pragniemy, aby konferencja (a co za tym idzie także antologia) eksplorowała jak najszersze pole badacze relacji kino – sacrum, nie pominęła najistotniejszych obszarów problemowych charakterystycznych dla współczesności, i - w miarę możliwości - posiadała merytoryczną zwartość. Dlatego też - obok tradycyjnej w takich przypadkach formy otwartego zaproszenia do wszystkich zainteresowanych - kierujemy osobiste zaproszenia do badaczy specjalizujących się w wybranej problematyce.
Efekty prac filmoznawców i badaczy z innych dyscyplin chcielibyśmy zaprezentować podczas trzydniowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 7 – 9 grudnia 2011 roku w Uniwersytecie Gdańskim.
 
Zagadnienia ogólne
 • Wokół kategorii sacrum (redefinicje)
 • Sacrum w kinie ponowoczesnym
 • Dystynkcja: kino metafizyczne - kino religijne
 • Dystynkcja: film religijny - film o tematyce religijnej
 • Kino religijne XXI wieku. Rozpoznanie zjawiska
 • Tematyka religijna we współczesnym kinie gatunkowym
 • Współczesne kino biblijne
 • Sacrum we współczesnym kinie skandynawskim
 • Sacrum we współczesnym kinie rosyjskim
 • Sacrum we współczesnym kinie latynoskim
 • Sacrum we współczesnym kinie Dalekiego Wschodu
 • Tematyka religijna w kinie hinduskim
 • Wizerunek islamu w kinie współczesnym
 • Sacrum we współczesnym kinie polskim
 • Religia w serialach (polskich i/lub obcych)
 • Sacrum w kinie dokumentalnym (najważniejsze dzieła)
 • Tematyka i topika religijna w kinie animowanym
Przykładowe zagadnienia szczegółowe:
 • Kobiety w kinie religijnym/o tematyce religijnej
 • Sacrum we współczesnym kinie fantastycznym
 • Apokryficzność współczesnego kina biblijnego
 • Antropomorfizacja zaświatów
 • Psychologizacja świętości
 • Religijne aspekty twórczości autorów kina współczesnego (np. Lecha Majewskiego potyczki z religią; Pedro Almodovar i religia itp.)
 • Apokalipsa, jako temat filmowy
 • Fenomen Kodu da Vinci
 • Fenomen Władcy pierścieniOpowieści z Narni
 • Fenomen Pasji Gibsona
Wybrane, głośne filmy o tematyce religijnej ostatniej dekady:
 • Między piekłem a niebem
 • Matrix
 • Młyn i krzyż
 • Siostry Magdalenki
 • Egzorcyzmy Emily Rose
 • Requiem (Schmida)
 • Requiem (Leszczyńskiego)
 • Lourdes
 • Obóz Jezusa
 • Jak w niebie
 • Jabłka Adama
 • Popiełuszko – wolność jest w nas
 • Dogma
 • Stygmaty
 • Filmy Kim Ki-duka
 • Ludzie Boga
 • Złe wychowanie
 • Maria (Ferrary)
 • Księga życia
 • Źródło (Aronofsky)
 • Madeinusa
 • Antychryst
 • Anioły w Ameryce
 • Wyspa
 • Powrót
 • Metanoia
 • Milarepa
 • Biała wstążka
 • Wujek Boonmee ... i wiele innych
Partnerzy: Akademickie Centrum Kultury UG, Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki UG, Parlament Studentów UG, Parlament Doktorantów UG
Patroni medialni: Gazeta.pl, Kulturaonline, Gdyński Kwartalnik Artystyczny Bliza, Panoptikum
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Lipiec 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

29 listopada 2011

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM BABICKIM

Od Kordiana do Zemsty

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zorganizowało spotkanie z nowym dyrektorem Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, niegdysiejszym reżyserem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, absolwentem polonistyki UG i krakowskiej PWST, Krzysztofem Babickim zatytułowane Moje zmagania z polskim romantyzmem. W narzuconym przez prowadzącego prof. Jana Ciechowicza kluczu chronologicznym Krzysztof Babicki opowiadał o swoich przedstawieniach: Kordianie z 1982 w Teatrze Wybrzeże, Irydionie z 1984 i 1986 - drugie przedstawienie także w Wybrzeżu, Nie-boskiej komedii z 1996, Dziadach lubelskich w 2001 i śląskich 2011 oraz Zemście 2011:
- Kiedy jako 26 latek zaczynałem reżyserować w Teatrze Wybrzeże Kordiana miałem tyle lat, co Słowacki, kiedy go napisał. Romantyzm był wówczas w Polsce początkiem i końcem świata, kluczem do rozumienia rzeczywistości - mówił Krzysztof Babicki. - We współczesnym teatrze postdramatycznym warto byłoby się zastanowić czy reżyser rozmawia jeszcze z autorem dramatu czy tylko lansuje się za jego pomocą.
Na początku lat 80. było trochę inaczej, udawaliśmy niejako na emigrację wewnętrzną. Przejąłem się pewnym aspektem Tischnerowskiej filozofii po góralsku (ks. Józef Tischner wykładał na PWST w Krakowie), który przywoływał jej założenia: - Ten komunizm będzie trwał tak długo, jak długo będziemy się nim przejmować. Filozofię tę starałem się także przełożyć w pewnym sensie na mój ówczesny teatr romantyczny.
Na zakończenie dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni zdradził także założenia repertuarowe tej sceny. W tym roku repertuarowym czekają nas premiery sztuk Jasminy Rezy, Woody'ego Allena, a także Antygona w reżyserii Leszka Mądzika.
Spotkanie odbyło się we wtorek 29 listopada 2011 w sali Rady Wydziału Filologicznego UG.
Tekst: Anna Malcer-Zakrzacka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Listopad 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

25 listopada 2011

Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku

Konferencja naukowa Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku odbyła się w piątek 25 listopada 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Taniec należy do najstarszych elementów kultury, dotyczy losów i życia zbiorowości, odwzorowywał podziały wewnątrz społeczeństwa, umożliwiał kontakt z przodkami rodu (tańce totemiczne) lub ze światem nadzmysłowym (tańce ekstatyczne). Z biegiem czasu, w wyniku desakralizacji świata stał się rozrywką, zabawą we dwoje. Ale nie zatracił swojego związku z dawnością, potrafił uruchomić potężne pierwotne siły (np. motyw niekontrolowanego usamodzielnienia się tańca w bajkach). Literatura XIX wieku utrwaliła to wszechstronne i trwałe zafascynowanie tańcem. Poprzez refleksje na jego temat starano się dociec swoistości charakteru narodowego (np. K. Brodziński, C. Norwid). Posługiwano się nim jako metaforą, by odkryć w inny sposób nierozpoznany aspekt różnych zachowań zbiorowych, np. bitwy (Pan Tadeusz), życia wielkiego miasta (Ziemia obiecana). Stanowił również ważny składnik komunikacji społecznej, każdemu z tańców odpowiadały przypisane mu emocje, ustalone znaczenia i style zachowań.
Tekst: dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Listopad 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

21 listopada 2011

200. ROCZNICA ŚMIERCI HEINRICHA VON KLEISTA

21 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Filologicznego Marlen Pelny poetka i muzyczka z Berlina recytowała fragmenty listów niemieckiego pisarza Heinricha von Kleista (1777-1811) w autorskim opracowaniu muzycznym. Spotkanie zorganizował Instytut Filologii Germańskiej. Odbyło się w ramach world ride reading z okazji obchodów dwusetnej rocznicy tragicznej śmierci pisarza. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Heinricha Kleista (Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft) i Międzynarodowy Festiwal Literatury w Berlinie (internationales literaturfestival berlin). Wprowadzenie na temat życia i twórczości pisarza przedstawił prof. Mirosław Ossowski (IFG).
Lutz Hagestedt pisze: Listy Heinricha von Kleista – wciągasz głęboko powietrze i czytasz ciągiem do końca! (…) Zanurzenie w falach uczuć (…), poruszające i pouczające. Czytelnik siedzi nad tą epistolografią raz po raz zgrzytając zębami, to znów wprawia go ona w wesołość, często w głęboki podziw.
Spotkanie odbyło się przy wsparciu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD i Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
Tekst: dr Anastasia Telaak
tłum. dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
 • Biogram Heinricha von Kleista oraz informacje o twórczości Marlen Pelny. Patrz więcej
Heinrich von Kleist - pisarz, dramaturg, poeta i publicysta niemiecki, tworzący w okresie oświecenia i klasyki weimarskiej. Pochodził ze starego pomorskiego rodu szlacheckiego. Urodził się w roku 1777 we Frankfurcie nad Odrą, zginął w wyniku śmierci samobójczej w 1811 r. nad jeziorem Wannsee pod Berlinem. Za życia na scenie niemieckiej literatury zajmował pozycję outsidera, dzisiaj inspiruje i wzbudza żywe zainteresowanie. Jest autorem licznych dramatów, m.in. Amphitryon (w tłum. polskim Amfitrion), Das Käthchen von Heilbronn (Kasia z Heilbronnu), Der Prinz von Homburg (Książę Homburgu)m Der zerbrochne Krug (Rozbity dzban) oraz noweli psychologicznych (np. Michael Kohlhaas).
Autorem przekładów współczesnych licznych utworów Heinricha von Kleista jest Jacek St. Buras. Premiera spektaklu Kasia z Heilbronnu w Teatrze Wybrzeże w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego miała miejsce w lutym 2011 r.
Poetka i muzyczka Marlen Pelny mieszka w Berlinie. Jest jedną z inicjatorek akcji augenpost – „co miesiąc nowy: wiersz na małym plakacie, przyklejony do słupów świateł drogowych, latarni i płotów” (Der Spiegel 2003). W roku 2007 ukazał się jej tom poezji Auftakt. Komponuje muzykę i pisze scenariusze do filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, które zdobywają międzynarodowe uznanie. W roku 2011 wyszedł jej debiutancki album Fischen oraz drugi audiobook Märzwald.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Grudzień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

13-14 października 2011

Translacja pośród zwrotów kulturowych/

Translation im Spannungsfeld der cultural turns /

Translation Among Cultural Turns

 

W dniach 13-14 października 2011 Instytut Filologii Germańskiej odbyła się konferencja zatytułowana Translacja pośród zwrotów kulturowych. Temat konferencji nawiązywał do dyskursu, który we współczesnej humanistyce utożsamia filologię z kulturoznawstwem i podkreśla znaczenie tzw. zwrotów kulturowych, które doprowadziły w obrębie filologii do przewartościowań i zmian perspektywy. Począwszy od zwrotu interpretacyjnego z jego wyobrażeniem kultury jako tekstu, poprzez zwrot performatywny, retoryczny, postkolonialny i przestrzenny, skończywszy na zwrocie ikonicznym oraz społecznym kolejne zmiany paradygmatu dają filologom możliwość nowego przemyślenia i poszerzenia pola refleksji oraz własnych metod badawczych.
W obrębie kulturoznawstwa szczególne miejsce zajmuje pojęcie translacji. Termin ten nie ogranicza się dziś do przekładu językowego (interlingwalnego), ale obejmuje zjawiska „przekładopodobne” (np. przekład intersemiotyczny), a także – w znaczeniu metaforycznym – wszelkie formy kontaktów międzykulturowych oraz liczne procesy i działania antropologiczne, filozoficzne czy też medialne. Tak rozumiana translacja uruchomiła w kulturoznawstwie zwrot translacyjny, który także filologów uwrażliwił na takie zjawiska, jak: translacyjny status kultury, odwrót od wyobrażenia jednoznacznie zarysowanej tożsamości, hybrydyczność, strategie reprezentacji i konstruowania Innego.
Obrady odbywały się językach niemieckim, angielskim i polskim.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

 


W ramach konferencji rozważano następujące pytania:
 • Gdzie leży miejsce translacji (i translatologii) w dyskursie współczesnej humanistyki?
 • Na ile translacja – sama będąc punktem wyjścia zwrotu translacyjnego – podlega prawidłom pozostałych zwrotów kulturowych?
 • W jaki sposób translacja w ujęciu kulturoznawczym może się przyczynić do zintegrowania badań językoznawczych i literaturoznawczych?
 • Jak można pokazać działanie zwrotów kulturowych na konkretnych przykładach (tłumaczeniach tekstów literackich i użytkowych)?
 • W jaki sposób można zastosować metodologiczne pożytki ze zwrotów kulturowych w dydaktyce przekładu?

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Lipiec 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

6-8 października 2011

FUTBOL W ŚWIECIE SZTUKI

Monumentalną konferencję poświęconą futbolowi zatytułowaną Futbol w świecie sztuki wymyślił znany gdański teatrolog, specjalista od widowisk i kibic Arki Gdynia prof. dr hab. Jan Ciechowicz. W trzydniowej refleksji nad futbolem udział wzięło 44 prelegentów: naukowców, dziennikarzy, artystów i filmowców. Jedną z sesji poprowadził Janusz Zaorski twórca filmu Piłkarski poker. Projekcja tego filmu, wystawa zatytułowana Futbol w książce, która została otwarta i zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, oraz zwiedzanie stadionu Ergo Arena w Gdańsku to imprezy towarzyszące głównemu nurtowi konferencji. Nikt oprócz prof. Jana Ciechowicza, rzecz jasna, nie przypuszczał, że futbol może wzbudzić tak bogatą interdyscyplinarną refleksję naukową. Refleksji krytycznej poddano m.in. piłkę nożną w polskim filmie fabularnym, przyśpiewki drużyn Lechii Gdańsk i Arki Gdynia, mundialowe hymny polskiej reprezentacji, piłkę nożną w wersji komiksowej i w filmie animowanym, a nawet w balecie. Ponadto analizowano arcydzieła światowego malarstwa inspirowane futbolem, fenomen gwiazdorstwa, futbol jak męski rytuał, a nawet melancholię Zidane'a. Najwięcej miejsca zajął namysł nad związkami futbolu z literaturą. Co najmniej dziwi skoro redaktorem naczelnym pierwszej polskiej gazety sportowej "Przeglądu Sportowego", wydawanego w Krakowie był poeta Kazimierz Wierzyński.
Fascynująco zapowiada się zatem tom pokonferencyjny którego wydanie planowane jest na dwa miesiące przed finałami Euro 2012 w wydawnictwie słowo/obraz terytoria.
Organizatorami konferencji byli: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Wrzesień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

6-8 października 2011

V SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Spór o stereotypy – Stereotypy sporu

V SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA pod hasłem „Historia – Polityka – Kultura” odbyła się w dniach 6-8 października 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W jej ramach można było wysłuchać cyklu wykładów oraz dyskusji - okrągłego stołu zatytułowanego Spór o stereotypy – Stereotypy sporu, w którym udział wzięli dyr. Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Dmitri Strovsky (Uniwersytet Uralski).

Pierwszego dnia wykład otwarty zatytułowany Juliusz Mieroszewski i jego wizja relacji między Polską a Rosją wyglosił dr Sławomir Dębski, dyrektor centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ostatniego dnia wykład Marian Zdziechowski – świadek epoki i tłumacz Rosji wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Opacki, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Szkoła Polsko-Rosyjska zorganizowana została przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Wrzesień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

22-23 września 2011

KONFERENCJA GÓRNOWICZOWSKA

Ogólnopolska Konferencja pn. „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”, która odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego 22 i 23 września 2011 r., stanowi kontynuację Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego „Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś”, organizowanego od 1986 r. (co dwa lata) przez Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego dla uczczenia prof. dr hab. Huberta Górnowicza (1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdańskiego środowiska językoznawczego. Tegoroczna konferencja, współorganizowana przez Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski stanowiła już 13. spotkanie z cyklu Konferencji Górnowiczowskich. Jej tematyka dotyczyła zagadnień związanych z językowym obrazem Kaszub i innych regionów Pomorza w czasach dawnych i obecnych. Podczas konferencji wygłoszono 30 referatów.

 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Wrzesień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wrzesień 2011

RE-WIZJE AMERYKI POŁUDNIOWEJ

Latem tego roku ukazała się książka „Re-wizje Ameryki Południowej”, która jest efektem studenckich badan naukowych przeprowadzonych przez studentów kulturoznawstwa UG w Ekwadorze.

Ośmioro studentów kulturoznawstwa pojechało we wrześniu 2009 roku na badania naukowe do Ekwadoru. Przy współpracy ekwadorskiej fundacji Sumak Allpa prowadzili oni badania współczesnej sytuacji Indian Quichua z ekwadorskiej części Amazonii. Po powrocie studenci napisali artykuły, które pod redakcją dr Aleksandry Wieruckiej zostały zawarte w książce, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Projekt badawczy był objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UG, prof. Bernarda Lammka, a publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych przez Prorektora ds. Nauki, prof. Grzegorza Węgrzyna, Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. Andrzeja Ceynowę oraz kierownika Katedry Kulturoznawstwa, prof. Michała Błażejewskiego.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. Wrzesień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

18 czerwca 2011

NAGRODA LITERACKA GDYNIA DLA STEFANA CHWINA

Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni

Stefan Chwin, profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, został pierwszym pomorskim autorem, który zdobył Nagrodę Literacką Gdynia 2011. Laury profesorowi Stefanowi Chwinowi, naszemu wybitnemu literaturoznawcy i pisarzowi przyniósł I tom książki profesorskie zatytułowanej Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (Wydawnictwo Tytuł). Książka to cykl wykładów, plon pracy naukowej i dydaktycznej profesora w Instytucie Filologii Polskiej naszego Wydziału. Jest to imponujących rozmiarów esej, i w takiej kategorii został nagrodzony o literackich i malarskich obrazach samobójstwa i samobójców od antyku do współczesności:

- Nie zajmuję się w swojej książce samobójstwem od strony medycznej czy klinicznej, interesuje mnie sposób, w jaki mówi o tym sztuka. To paradoks, że życie zajmuje się śmiercią, że potrafi tworzyć niezwykle piękne dzieła sztuki jej poświęcone. Książka została nagrodzona, ale wydawca nie ma już ani jednej jej egzemplarza. Może z czytelnictwem w Polsce nie jest wcale tak źle? Kończę właśnie pracę nad drugim tomem. W pierwszym skupiłem się na sztukach wizualnym, w drugim zajmuję się literackim obrazem samobójstwa. Zaglądam do literatury z bardzo dawnych czasów, aż do II połowy XX wieku. Książka powinna ukazać się w najbliższych miesiącach - powiedział autor w dniu otrzymania nagrody "Gazecie Wyborczej. Trójmiasto".
Bohaterami książki są m.in. Jerzy Kosiński, Aleksander Wat, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Rafał Wojaczek, ale także Judasz, Sokrates, Lukrecja, Sylwia Plath i Mishima.

Znakomitemu Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Maj 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

10-11 czerwca 2011

KONFERENCJA NAUKOWA

JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

VII ogólnopolska konferencja naukowa pn. JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie, odbyła się 10-11 czerwca 2011 r. w Pelplinie.
Jej tematyka dotyczyła zagadnień związanych z językiem, szkołą i religią oraz szeroko rozumianym dialogiem, takich jak m.in. język a budowanie wspólnoty, język tekstów religijnych a kompetencje odbiorcze, dialog jako sposób poznania siebie i drugiego człowieka.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytutu Slawistyki PAN, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy wygłosili 30 referatów.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Marzec 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

31 maja 2011

SPOTKANIE AUTORSKIE

Niepokój Czesława Miłosza

Spotkanie z redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, autorem książki MIŁOSZ. Biografia (Znak 2011) Andrzejem FRANASZKIEM zatytułowane NIEPOKÓJ CZESŁAWA MIŁOSZA odbyło się we wtorek 31 maja 2011 r.o godz. 12.00 (w samo południe) na Wydziale Filologicznym UG, ul. Wita Stwosza 55. Spotkanie zorganizowało TOWARZYSTWO LITERACKIE im. A. Mickiewicza oraz STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW UG. Tego samego dnia wieczorem w Nadbałtyckim Centrum Kultury odbyła się promocja tej długo oczekiwanej biografii Czesława Miłosza. Rozmowę z Andrzejem Franaszkiem poprowadzili Krystyna i Stefan Chwinowie.

Miłosz. Biografia.

Opis biografii i sylwetka autora. Patrz więcej.

Miłosz. Biografia to nie tylko barwny portret jednego z największych twórców XX wieku, ale również historia tego stulecia, z jego okrutnymi paroksyzmami: wojnami, rewolucjami, totalitaryzmami, powstaniami, dyktaturami, zrywami niepodległościowymi. Wszystkich tych wydarzeń – a także kluczowego dla tej epoki losu wygnańca – żyjący blisko sto lat poeta doświadczył na własnej skórze; ale też wnikliwie opisał w dziełach zdumiewających skalą artystycznej różnorodności.
Andrzej Franaszek zbierał materiały do tej biografii przez przeszło dziesięć lat – w Polsce i na Litwie, we Francji i w Ameryce. Dotarł do wszystkich, którzy mogli o Miłoszu powiedzieć coś istotnego, spenetrował archiwa w Beinecke Library i Maisons-Laffitte, prześledził obfitą korespondencję poety. Autor fantastycznie operuje zebranym materiałem, nie przytłaczając czytelnika nadmiarem wiadomości, a raczej budując portret bohatera swej opowieści lekkimi pociągnięciami pióra. Nie pomija bolesnych i trudnych tematów, drażliwych spraw osobistych, dramatycznych decyzji i wyborów. Pokazuje je z kulturą i empatią, pomagając nam poznać tajemnice fascynującego losu wielkiego człowieka.
Czytając dzieło Andrzeja Franaszka, nabieramy nadziei, że uda się przeniknąć fenomen talentu i meandry osobowości Miłosza, zrozumieć, co ukształtowało jego umysłowość, wyobraźnię, wrażliwość poetycką.

Andrzej Franaszek (1971) – krytyk literacki, redaktor działu kultury w „Tygodniku Powszechnym”, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się twórczością współczesnych pisarzy polskich. Autor m.in. książek: Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta (nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 1999 r., wydanie II: Znak 2008) oraz Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy (Znak 2010), licznych szkiców, a także scenariuszy filmów dokumentalnych. W maju 2011 ukazała się jego długo oczekiwana, blisko 1000-stronicowa książka Miłosz. Biografia. Mieszka w Krakowie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Maj 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

18 maja 2011

SEMINARIUM TEORETYCZNOLITERACKIE

Biografizm z badaniach literackich

Seminarium teoretycznoliterackie zatytułowane BIOGRAFIZM W BADANIACH LITERACKICH, którego gośćmi byli dr Beata Nowacka (UŚ) i prof. dr hab. Zygmunt Ziątek (IBL PAN) odbyło się w środę 18 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym. Jego uczestnicy mogli wysłuchać dwóch prelekcji: dr Beaty Nowackiej pt. Jak czytaliśmy reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, pisząc jego biografię oraz prof. dr hab. Zygmunta Ziątka pt. Biografia pisarza jako możliwość (ostatnia szansa?) historii literatury XX wieku. Następnie ów duet naukowców i autorów książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza odpowiadał na grad pytań studentów i doktorantów związanych z biografizmem, związkami biografii z gatunkiem literackim obranym przez pisarza, z teorią reportażu i w końcu z bohaterem napisanej przez nich biografii Ryszardem Kapuścińskim.
Seminarium poprowadziła dr Magdalena Horodecka z Zakładu Teorii Literatury Filologii Polskiej. Współorganizatorami spotkania były koła naukowe: Teoretyków Literatury i Polonistów.
 • Sylwetki i dorobek prelegentów. Patrz więcej.
 
Doktor Beata Nowacka i profesor Zygmunt Ziątek są autorami książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza wydanej przez Znak” w 2008 roku. Ostatnio ukazał się hiszpański przekład publikacji - Kapuściński. Una biografia literaria, tłum. Francisco Javier Villaverde, Madrid, Bibliopolis, 2010.
Dr Beata Nowacka:
Interesuje się problematyką reportażu, tematyką familiologiczną i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka m.in. książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (Katowice, 2004 i 2006). Niedawno dla Biblioteki Narodowej przygotowała wstęp i opracowanie redakcyjne Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.
Książki:
 • "Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków", Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2004, 2006 (2 wyd.).
 • wraz z Zygmuntem Ziątkiem, "Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza" Kraków: Znak, 2008.
Najnowsze publikacje:
 • Ree-SHA-rd Kah-poosh-CIN-skee. Kapuściński po angielsku, "Pamiętnik Literacki", nr 3, 2007.
 • Ryszarda Kapuścińskiego reportaż intymny, w: "Życie jest z przenikania." Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, red. B. Wróblewski, posłowie: A. Kapuścińska, Warszawa: PIW 2008.
 • "Do końca życia będę reporterem", posłowie do: R. Kapuściński: Lapidaria I-III. T VI, red. B. Dudko, M. Szczygieł, Warszawa: AGORA, 2008.
 • Gdy Inny staje się Obcym. O dylematach spotkania na przykładzie "Szachinszacha" Ryszarda Kapuścińskiego, w: Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Materiały z debat III Festiwalu Kultur Świata, red. nauk. M. Horodecka, wstęp: Alicja Kapuścińska, Gdańsk 2009.
 • Mit Kanady w powieści i biografii Melchiora Wańkowicza. W: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. Red. B. Szałasta-Rogowska. Katowice: Uniwersytet Śląski, Oficyna WW 2010.
Prof. Zygmunt Ziątek:
Badacz literatury reportażowej, relacji między pisarstwem dokumentarnym i prozą beletrystyczną. Interesuje się  związkami literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku. Autor m.in. takich prac jak: Ksawery Pruszyński (Warszawa, 1972) oraz Wiek dokumentu: inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej (Warszawa, 1999).
Najnowsze publikacje:
 • Nowy widnokrąg (O W. Myśliwskim), w: „Teksty Drugie" 1997 nr 5.
 • Trzecie miasto Adama Zagajewskiego, w: „Teksty Drugie" 1999 nr 4.
 • Erotyka i lokalność (O Z. Nienackim) [w:] Krytyka feministyczna, siostra teorii i historii literatury, Warszawa 2000.
 • Borowski i Buczkowski jako pisarze zagłady [w:] Literatura polska wobec Zagłady, Warszawa 2000.
 • Przestrzeń i pamięć (O A. Stasiuku) [w:] Maski współczesności. Warszawa 2001.
 • Odkrywanie „małych obczyzn". (Młodsza proza lat dziewięćdziesiątych...), „Przegląd Humanistyczny" 2002 nr 4.
 • Misja odnowienia polskiej prozy (O krytyce Henryka Berezy) [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Warszawa 2003;
 • Chłopska przygoda z historią i literaturą (Adam Bień i inni) [w:] Dwudziestowieczność. Warszawa 2004.
 • Wrzos, Pruszyński, Wańkowicz. Rola wielkich indywidualności w narodzinach i rozwoju polskiego reportażu [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin 2004.
 • Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków 2008.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Maj 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

16-17 maja 2011

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

Słowotwórstwo w różnych odmianach języka

Konferencja Językoznawcza pn. „Słowotwórstwo w różnych odmianach języka” odbyła się 16–17 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Była to już piąta z cyklu ogólnopolskich konferencji „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ” poświęconych pamięci Profesora Bogusława Krei (1931–2002), jednego z twórców gdańskiego językoznawstwa polonistycznego.
Organizatorami konferencji byli Zakład Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UG), Zakład Języka Mediów (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG) i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Referenci – poloniści oraz slawiści i germaniści – omawiali zjawiska słowotwórcze występujące w różnych odmianach języka: w odmianach środowiskowych, stylistycznych i terytorialnych. Najwięcej wystąpień poświęcono zagadnieniom najnowszej polszczyzny: językowi potocznemu, językowi w Internetowi, slangowi studenckiemu, żargonowi młodzieżowemu („najmłodszej polszczyźnie”). Poddano analizie różne zjawiska słowotwórcze: grafosłowotwórstwo, neologizmy tekstowe, derywaty o funkcji perswazyjnej w publicystyce i reklamie. Obiektem zainteresowani uczestników konferencji było też pogranicze słowotwórstwa i innych działów językoznawstwa, zwłaszcza onomastyka (imiona, w tym formy pochodne od imion psów, nazwiska, nazwy miejscowe), a także pogranicza polszczyzny i innych języków, zwłaszcza języka angielskiego, ponadto zjawiska słowotwórcze w innych językach (niemieckim, kaszubskim i górnołużyckim).
 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej:
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Maj 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

28 kwietnia 2011

KONFERENCJA CHOPINOWSKA

Interdyscyplinarna konferencja pt. "Chopinowskie rezonanse" odbyła się 28 kwietnia 2011 roku na Wydziale Filologicznym UG. Konferencję zorganizowały: Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Teoretyków Literatury.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Styczeń 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

19 kwietnia 2011

WYKŁADY PROF. BORISA USPIENSKIEGO

Legenda światowej humanistyki, autor naszych filologiczynch lektur prof. Boris Uspienski, słynny rosyjski filolog i semiotyk kultury, jeden z współtwórców, obok m.in. Jurija Łotmana, Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki wygłosił wygłosił 19 kwietnia 2011 r. dwa wykłady na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszy wygłoszony w języku rosyjskim zatytułowany Prawo i religia w Rusi Moskiewskiej poświęcony był zasadom obowiązywania w Rusi prawa cerkiewnego i prawa świeckiego. Boris Uspienski mówił o zasadach funkcjonowania różnych grup społecznych m.in. wiedźm, kałdunów w społeczności dawnej Rusi. Podkreślił, że na wschodzie w odróżnieniu od zachodu Europy nie odbywały się sądy ani polowania na czarownice. Wiedźmy były kimś w rodzaju znachorek czy medyków i ich status społeczny był prawnie usankcjonowany. Boris Uspienski mówił także o różnicach między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem m.in. w znaczeniu naszego losu i wschodniej sudźby, która oznacza przeznaczenie podporządkowane w całości woli bożej.

Drugi wykład zatytułowany Europa: Metafora czy metonimia, wygłoszony w języku angielskim, poświęcony był toponimii miast i regionów Rosji i świata, w której niezwykłą popularność zdobyły metaforyczne człony stary i nowy np. Stary i Nowy Kontynent oraz metonimiczne wielki i mały, jak: Wielka i Mała Ruś, Małopolska i Wielkopolska. W tym kontekście prof. Uspienski mówił także o znaczeniu europeizacji Rosji na dworze cara Piotra I:

- Paradoksem jest, że próba europeizacji carskiej Rosji, która miała sztuczny, maskaradowy charakter, doprowadziła do jej upadku.

 • Biogram prof. Borisa Uspienskiego. Patrz więcej.

Biogram. Źródło Wikipedia:
Boris Andriejewicz Uspienski (ros. Борис Андреевич Успе́нский ur. 1 marca 1937 w Moskwie) - rosyjski filolog, semiotyk kultury, mitograf.
Jeden z współtwórców Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki. W roku 1960 ukończył Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa gdzie wykładał do roku 1982. Pracował m. in. z Jurijem Łotmanem, który wpłynął na jego idee. Następnie pracował w Harvard University, Cornell University, na uniwersytecie w Wiedniu i Uniwersytecie w Graz. Obecnie wykłada na uniwersytecie w Neapolu. Mieszka w Rzymie. Został wybrany na członka wielu europejskich towarzystw naukowych i akademickich.
Bibliografia jego prac liczy kilkaset pozycji, w tym 28 książek.
Historia i semiotyka to zbiór studiów, obrazujący przemianę, której semiotyka uległa w latach osiemdziesiątych pod wpływem spotkania z historią. Uprzywilejowanym terenem badań, na podstawie których autor buduje swe modele teoretyczne, są dzieje i kultura Rosji.
[edytuj] Tłumaczenia prac na język polski
Książki:
 • Kult św. Mikołaja na Rusi, przeł. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, Zofia Kozłowska, Lublin 1985, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 375, ISBN 83-00003096 (1982)
 • (z Wiktorem M. Żywowem) Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy, przeł. i wstępem opatrzył Henryk Paprocki, Warszawa 1992, Wyd. PIW, str.158, ISBN 83-06020618
 • Poetyka kompozycji: struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji przeł. Piotr Fast, Katowice 1997, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, ISBN 8371640781
 • Historia i semiotyka, przeł. i przedmową opatrzył Bogusław Żyłko, Gdańsk 1998, Wyd. słowo/obraz terytoria, s. 215, ISBN 9788388560675
 • Car i patriarcha: charyzmat władzy w Rosji: bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie, oprac. i przeł. Henryk Paprocki, Katowice 1999, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, ISBN 83-71642113
 • Car i imperator - Namaszczenie władcy i semantyka tytułów monarchy, Katowice 2002, tłum. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, s. 100, ISBN 83-7164-332-2
 • Religia i semiotyka, wybór, przekład i przedmowa Bogusław Żyłko, Gdańsk 2002, Wyd. słowo/obraz terytoria, s 216, ISBN 83-88560-67-0
Teksty w antologiach:
 • Semiotyka kultury, praca zbiorowa, Warszawa 1977, PIW, s. 466 (Zawiera m in. tekst napisany z Jurijem Łotmanem O semiotycznym mechanizmie kultury oraz Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (na przykładzie malarstwa i literatury), O systemie przekazu obrazu w rosyjskim malarstwie ikon, Gramatyczna poprawność i metaforyka poetycka (Tezy).
 • Sztuka w świecie znaków, Gdańsk 2002, s. 264, Wyd. słowo/obraz terytoria, ISBN 83-8856059X (antologie otwiera "autoprezentacyjny" artykuł Borisa Uspienskiego, ukazujący miejsce semiotyki sztuki wśród całości tematów badawczych tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki).
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Kwiecień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

14 kwietnia 2011

WYKŁADY I WARSZTATY PROF. KENNETHA PICKERINGA

Kenneth Pickering, profesor honorowy na Uniwersytecie Kent w Canterbury, praktyk i teoretyk teatru, reżyser sztuk misteryjnych wystawianych wielu brytyjskich katedrach, autor cenionej książki Drama in the Cathedral (Dramat w Katedrze) i aktor wygłosił dwa wykłady i poprowadził warsztaty na Uniwersytecie Gdańskim. W czwartek 14 kwietnia wygłosił wykład: SO THIS IS THEATRE / OTO CZYM JEST TEATR, a następnie poprowadził warsztaty teatralne FINDING A VOICE / SZUKAJĄC GŁOSU, w piątek zaś 15 kwietnia studenci wysłuchali wykładu zatytułowanego A SPACE FOR POETRY / PRZESTRZEŃ DLA POEZJI.


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Kwiecień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

13 kwietnia 2011 r.

WYKŁAD PROF. WERNERA SOLLORSA

Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi...

Wykład prof. Wernera Sollorsa z Harvard University zatytułowany Dedicated to a Proposition: 'All Men Are Created Equal' in American Culture (Oddani idei: Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi w kulturze amerykańskiej) zgromadził ogromną rzeszę studentów anglistyki i nie tylko. Profesor Sollors mówił o społecznym i literackim znaczeniu najbardziej znanego cytatu z Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776, mówiącego o tym, że "wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi". Profesor Werner Sollors wskazał na społeczne skutki deklaracji prowadzące z czasem do zniesienia niewolnictwa oraz nawiązał do literackich, filmowych, muzycznych, a nawet musicalowych dzieł inspirowanych tym najbardziej znanym dokumentem w historii Stanów Zjednoczonych. Spotkanie z profesorem poprowadził prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński amerykanista z Instytutu Anglistyki. Wykład odbył się 13 kwietnia 2011 r. na Wydziale Filologicznym.
Galeria zdjęć z wykładu. Kliknij zdjęcie.
Biogram prof. Wernera Sollorsa oraz anglojęzyczny opis wykładu. Patrz więcej.

 

Beginning with the composition and signing of the Declaration itself, this survey of pious and irreverent uses of the most famous phrases of the Declaration in American literature and culture ranges from the Massachusetts freedom suits, Abraham Lincoln, and Martin Luther King to adaptations by the suffrage and labor movements and by immigrants. It ends with twentieth-century parodies by H.L. Mencken and in the bureaucratese style of Eisenhower.


Prof. Werner Sollors jest jednym z najwybitniejszych współczesnych amerykanistów, czołowym specjalistą w dziedzinie literatury i kultury afroamerykańskiej oraz kultur i literatur etnicznych składających się na kulturę USA. Wśród jego publikacji, uważanych za fundamentalne w tym obszarze, znajdują się Beyond Ethnicity. Consent and Descent in American Culture(1986), Neither Black Nor White Yet Both. Thematic Explorations of Interracial Literature (1997) i Ethnic Modernism (2008). Ponadto prof. Sollors jest, wraz z Greilem Marcusem, współredaktorem A New Literary History of America (2009).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Kwiecień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

21-22 marca 2011 r.

CZESŁAWA MIŁOSZA „PÓŁNOCNA STRONA”

Miłosz jest jak świat

Czesława Miłosza „Północna Strona” pod takim tytułem odbyła się w dniach 21-22 marca 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana z okazji stulecia urodzin poety i obchodów Roku Miłosza. Gościem honorowym konferencji był litewski pisarz Tomas Venclova, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Referaty i dyskusje wokół polskiego noblisty zebrane zostały w sześć bloków tematycznych: Litwa i Wilno, Prowincje północno-wschodnie, Wobec Rosji, Wobec Ameryki, Dwaj Miłoszowie – Oskar i Czesław oraz ostatni zatytułowany Swedenborg, Blake, Kirkegaard. W konferencji wzięło udział ponad 30 prelegentów z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz gości zagranicznych.
Pisarz obojga narodów
– Miłosz pochodził z rdzennej Litwy, ale zdziwiłby się, gdyby ktoś nazwał go Litwinem. Był pisarzem pogranicza kultur, miał, jak Mickiewicz, status poety obojga narodów – mówił w wykładzie inauguracyjnym Tomas Venclova. – Byłto poeta zmysłowy, jak Kochanowski i Mickiewicz, raczej daleki od abstrakcji Norwida, od surrealistycznej wyobraźni Słowackiego, od zaświatów Leśmiana. Sensem istnienia według niego była kontemplacja słowa "jest"(jedynego słowa, które definiuje Boga). Był tym, który ustanawia hierarchie rzeczy i zjawisk, nie tylko poetą, ale i filozofem, socjologiem, w końcu teologiem i mistykiem, odnowicielem wyobraźni religijnej. Przebywał na wygnaniu jak Edyp, pokutował jak Orestes, wrócił do ojczyzny jak Odyseusz.
Prowincjonalizm i pogaństwo
O prowincjonalnym Wilnie Miłosza mówił prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki z UW, o trzech miastach, z którymi poeta związał część życia i twórczości: Wilnie, Paryżu i Berkeley prof. dr Michał Masłowski z Uniwersytetu Paris IV Sorbonne, zaś o „geografii humanistycznej” i geopoetyce w referacie Homo geographicus. Miłosza autobio-geo-grefie dr Elżbieta Rybicka z UJ. Pogańską stronę wielokulturowej duszy Czesława Miłosza odkrywali prof. UJ, dr hab. Krzysztof Zajas i prof. dr hab. Marek Tomaszewski z INALCO w Paryżu:
– Duchowość pogańska jako przemilczana sfera duchowości znalazła miejsce w twórczości Miłosza – mówił Krzysztof Zajas. – Pogaństwo, pogański mistycyzm było dla niego ucieczką przed narodowym katolicyzmem, było poszerzeniem i poszukiwaniem własnej tożsamości, a przede wszystkim fundamentem jego poetyckiej wyobraźni.
Geopoetyka i mistycyzm Miłosza
Drugi dzień konferencji poświęcony miłoszowskim kierunkom: geograficznym i filozoficznym. W pierwszej części mówiono o jego stosunku do Rosji i Ameryki:
– Sześciolatek, który przeżył rewolucję rosyjską odczuwał zarówno nieufność, jak i fascynację wobec narodu rosyjskiego, miał poczucie własnej inności, ale nigdy nie zaraził się pogardą – mówiła prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk. Zasadniczym tekstem literatury rosyjskiej dla Czesława Miłosza był Fiodor Dostojewski, który jak twierdził „starcza za cały wiek literatury”. O Miłoszu i „herezjach” Dostojewskiego mówił prof. APS, dr hab. Tadeusz Sucharski:
– Mistycyzm i historyzm to dwa bieguny badań Miłosza nad Dostojewskim, z którym poeta odczuwał mentalną obcość historyczną, ale metafizyczną bliskość. Źródło owej obcości czy nieufność tkwiło w rosyjskim narodowym mesjanizmie.
Filozofia i poezja Północy
O miłoszowskiej Ameryce dyplomacji i Ameryce imigracji opowiadała Renata Gorczyńska, asystentka i sekretarka poety w latach 1980-84:
– Wygnanie stanowiło oś twórczości poety. Ameryka była dlań nieprzetłumaczalna i podszyta nicością – mówiła Gorczyńska. – Jego decyzja o emigracji stanowiła akt samozniszczenia, który przekuł jednakże w wielki akt twórczy. Obrady sfinalizowane zostały blokiem referatów o związkach poety z Oskarem Miłoszem oraz rozważaniami o jego inspiracjach filozofią i poezją północy: szwedzkim mistykiem Emanuelem Swedenborgiem, angielskim „poetą wyklętym” Williamem Blakiem oraz „Sokratesem Północy”, duńskim filozofem Sørenem Kierkegaardem. W tej części referaty wygłosili profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego m.in.: Hieronim Chojnacki, Zbigniew Kazimierczyk oraz Grażyna i Feliks Tomaszewscy.
Miłosz jest jak świat, ta panteistyczna definicja Jana Błońskiego, była wielokrotnie przywoływana podczas obrad konferencji miłoszowskiej na Uniwersytecie Gdańskim, którą zorganizowały: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Nadbałtyckie Centrum Kultury. Kuratorką całości była prof. dr hab. Małgorzata Czermińska z UG.
Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka
Galeria zdjęć z inauguracji konferencji Czesława Miłosza "Północna Strona". Kliknij zdjęcie poniżej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w stulecie urodzin Poety

Gdańsk, 21—22 marca 2011 r.

Czym jest dla dzieła i biografii Czesława Miłosza symbolika romantycznej Północy i klasycznego Południa? Czy autor Rodzinnej EuropyWidzeń nad Zatoką San Francisco kreował raczej opozycję centrum i prowincji, a w pamięci o własnym miejscu i rodowodzie znajdował busolę, z którą „podróżny świata” może orientować się w najdalszych przestrzeniach i zachować tożsamość będąc otwartym na inne wartości?

Warto próbować reinterpretacji wyobraźni Miłosza w kategoriach „geografii humanistycznej” i geopoetyki. Czym pozostały w jego pisarstwie obrazy północno-wschodnich peryferii Europy i przyrody amerykańskiej wobec świata nowoczesnych metropolii? Kim są dla niego Litwini oraz inni Bałtowie? Jak sytuuje się on wobec Rosji, zwłaszcza Dostojewskiego, ale i współczesnych poetów? Inne pytania: Miłosz i Skandynawia; Wiliam Blake w twórczości autora Ziemi Ulro. Do najbardziej fascynujących tematów należy rola Oskara V. Miłosza w twórczości i życiu jego kuzyna-noblisty. Takie (i nie tylko takie) pytania podejmowano na gdańskiej konferencji.

W Gdańsku Czesław Miłosz był zaledwie kilka razy, jednak to miasto ma swoje miejsce na mapie jego biografii. Od Sierpnia 1980 postrzegał je jako symbol polskiego dążenia do wolności. Tu fragment jego wiersza i cytat z psalmu w jego przekładzie widnieją na Pomniku Poległych Stoczniowców. Nieczęsto się zdarza, by słowa poety drukowane na kartach papieru zostawały wykute z metalu i kamienia. Patos tych wydarzeń jest już częścią przeszłości, ale rocznice mają to do siebie, że o historii trzeba przypominać, choć nie tak, by się w niej zamykać.

W osobistym życiu noblisty okolice Gdańska naznaczone są śladem związanym z Matką. We wsi Drewnica na Żuławach Weronika Miłoszowa znalazła się tuż po wojnie z falą przesiedleńców z Wileńszczyzny. Zmarła, zaraziwszy się tyfusem od starej Niemki, którą pielęgnowała w chorobie. Jej grób, nieraz odwiedzany przez syna, znajduje się do dziś na cmentarzu w Sopocie. Los obu kobiet jest cząstką życia, które toczyło się na zapleczu historycznej sceny. Z niepamięci wydobywa go to tylko, że jest epizodem z rodzinnych dziejów Poety.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Październik 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

17 stycznia 2011

Książki naszych doktorów

Szymanowski, Kijowski i Kapuściński

Promocja trzech znakomitych książek, opublikowanych właśnie rozpraw doktorskich: dr Magdaleny Horodeckiej Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, dr Agnieszki Tomasik (Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie "Dziennika" w twórczości Andrzeja Kijowskiego oraz dr. Bartosza Dąbrowskiego Szymanowski. Muzyka jako autobiografia, odbyła się 17 stycznia w sali Rady Wydziału Filologicznego. Wszystkie doktoraty napisane zostały pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej na Filologicznych Studiach Doktoranckich na Wydziale Filologicznym UG, a wydane przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
Rozmowy z autorami skupiły się wokół bohaterów promowanych książek. Bartosz Dąbrowski w rozmowie z prof. dr hab. Ewą Graczyk opowiadał o wielkiej przemianie, niemożliwym autobiograficznym spektaklu Karola Szymanowskiego, który z dziecka-młodzieńca, outsidera naznaczonego poczuciem winy, związanym z własnym homoseksualizmem, staje się egocentrycznym, samoświadomym, narcystycznym artystą. Książka Bartosza Dąbrowskiego jest próbą zdania sprawy z biografii wewnętrznej, która przenika w muzyczne i literackie dzieło tego kompozytora. Agnieszka Tomasik mówiła o Dzienniku Andrzeja Kijowskiego i zawartym w nim marzeniu pisarza o wielkiej nienapisanej powieści-arcydziele: – Zmysłem krytyka Kijowski gorączkowo poszukiwał „przepisów” na arcydzieło w literaturze już istniejącej – „zamawiał” jako krytyk powieść i jako krytyk pisał, co pragnąłby przeczytać – twierdzi autorka książki. – Ujście tego niespełnienia znajdował w pisaniu Dziennika, który stał się paradoksalnie jego najważniejszą książką. Magdalena Horodecka swoje studium zatytułowane Zbieranie głosów poświęciła strategiom narracyjnym, konwencjom literackim, z których zbudowany jest artyzm reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Rozmowa z autorką poświęcona była kategoriom fikcjonalności i niefikcjonalności, wielogłosowości i antropologicznemu namysłowi zawartemu w dziełach reportera oraz ich mistrzowskiemu uniwersalizmowi.
Anna Malcer-Zakrzacka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Styczeń 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

15-16 stycznia 2011

POLSKA LITERATURA EMIGRACYJNA

W BERLINIE I SZTOKHOLMIE PO ROKU 1890

 

 
Konferencja naukowa pod tytułem: „Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po 1980 roku” odbyła się 15-16 stycznia 2011 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W konferencji odczyty wygłosiło 11 naukowców z Polski (m.in. takich ośrodków naukowych, jak Poznań, Słupsk, Gdańsk), z Niemiec (Lipsk, Berlin) oraz ze Szwecji (Sztokholm, Lund). Obok referatów teoretycznych, dotyczących chociażby samego problemu definiowania pojęcia emigracji (prof. Ewa Teodorowicz-Hellman) oraz przekrojowych, dotyczących wzajemnej recepcji pisarzy polskich i niemieckich (prof. Marion Brandt), zmian w stosunkach pisarzy do historii i polityki po 1989 roku (prof. Hans-Christian Trepte), tożsamości pisarzy emigracyjnych (dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz), obrazu Berlina w literaturze migracyjnej (dr Joanna Flinik) czy polskiego środowiska literackiego w Berlinie (Aleksandra Wrona), wiele referatów dotyczyło twórczości konkretnych pisarzy i publicystów zamieszkałych w Berlinie i Szwecji (prof. Hieronim Chojnacki, prof. Brigitta Helbig-Mischewski, dr Dorota Tubielewicz-Mattsson, dr Janina Gesche). Pewnego rodzaju uzupełnienie czy poszerzenie spektrum rozważań stanowiło wystąpienie dotyczące teatru polskiego w Berlinie (dr Eliza Szymańska). Ponieważ prelegenci reprezentowali różne dziedziny naukowe (germaniści z Polski oraz Niemiec, skandynawiści z Polski, slawiści z Niemiec i Szwecji) znalazło to swoje odzwierciedlenie w niezwykle ciekawych i owocnych dyskusjach, towarzyszących każdemu referatowi. Dodatkowym punktem programu było spotkanie autorskie z Iwoną Mickiewicz i Brygidą Helbig-Mischewski, pisarkami emigracyjnymi z Berlina, które odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku przy ul. Mariackiej. Poza zapoznaniem się z twórczością obu pisarek spotkanie przybrało formę dyskusji nad zagadnieniem tożsamości narodowej pisarzy emigracyjnych. W maju 2012 roku planowana jest kontynuacja konferencji w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Organizatorzy: Zakład Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej UG oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Relacja dr Eliza Szymańska

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Styczeń 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

13-14 grudnia 2010

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

POLSKA JAKO TEKST. POLSKA JAKO SPEKTAKL

Niezwykle ważna ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Polska jako tekst. Polska jako spektakl. Dyskursy, narracje, inscenizacje odbyła się 13 i 14 grudnia 2010 w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Inicjatorami burzy mózgów i naukowego dyskursu nad polską literaturą i zmianami społecznymi po '89 roku byli profesorowie: Zbigniew Majchrowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Piotr Mitzner z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy we wstępie do konferencji zadali kilka zasadniczych pytań będących przedmiotem późniejszej analizy m.in. Jeśli Polska jest tekstem, to jak go czytać, jak interpretować, przy pomocy jakich narzędzi? Czy w przeszłości ukryte są klucze do współczesności czy tylko wytrychy? Po której stronie jest etos polskiego inteligenta? Jak zmieniał się świat słów, obrazów i dźwięków wokół nas w ostatnich 20 latach?

Organizatorom zależało więc nie tyle na sprawozdaniach z przeszłości, co na próbie rozpoznania dnia dzisiejszego. Zmierzyło się z nią 21 prelegentów z całej Polski. O magicznym lęku Polaków przed użyciem słowa Polska oraz o karierze skrótowca PRL mówił prof. dr hab. Aleksander Nawarecki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w referacie Logos i logo, Polska i PRL. - PRL zredukował swój desygnat do rzędu rzeczy pospolitych, nieudanych PRL-duperel - mówił prof. Nawarecki. W swoim referacie zauważył także popularność sentymentalnych wydawnictw albumowych sławiących życie i podtrzymujących mit PRL-u i kariery gadżetów z tamtego czasu, którą nazwał wyprzedażą masy spadkowej. Prof. Robert Cieślak z Uniwersytetu Szczecińskiego analizując teksty prasowe ostatnich lat mówił o kresie romantycznego bohatera romantycznego na przykładzie Andrzeja Gołoty cytując artykuł "Miliardy za hańbę" ucieczki z pola walki i długim trwaniu bohatera pozytywistycznego na przykładzie Adama Małysza. Prof. Stanisław Rosiek, jedyny prelegent z Uniwersytetu Gdańskiego (a szkoda) w referacie zatytułowanym Tego świata już nie ma przypomniał swoją sentymentalną tęsknotę za wolnością słowa i prawdą, która trapiła go czasach komuny. Mówił o pewnym rozczarowaniu po odzyskaniu wolności, o stanie rozpadu wspólnego paradygmatu i konieczności dochodzenia do prawdy w toku niekończących się negocjacji i sporów. Referat prof. Rośka był zapowiedzią jego najnowszej książki zatytułowanej Władza słowa.
Anna Malcer-Zakrzacka
 • Program konferencji.
 • Współorganizatorem konferencji jest Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Grudzień 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

18 listopada 2010 r.

FILOZOFICZNE KOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWCÓW

LeMonada

Studenci kulturoznawstwa zainteresowani pogłębioną refleksją nad szeroko rozumianą współczesną kulturą postanowili powołać koło naukowe. W miniony czwartek (18 listopada 2010 r. odbyło się zebranie założycielskie. Część organizacyjną poprzedził wykład dr. Lecha Grudzińskiego z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG zatytułowany Fryderyk Nietzsche i kryzys kultury. Problemy poruszone w trakcie wykładu dobrze, zdaniem słuchaczy, wpisują się w problematykę, którą w swych dalszych działaniach chciałoby rozwijać powstające właśnie Koło. W części organizacyjnej omówiono zadania jakie stawiają przed nowopowstającym kołem studenci-założyciele oraz dokonano wyboru władz. Do zarządu Koła Naukowego Filozofów Kulturoznawstwa LeMonada wybrani zostali Monika Deranek (3 rok), Katarzyna Szupiluk (3 rok), Maciej Sas (3 rok), Anna Kotowicz (1 rok MSU) i Małgorzata Kraszewska (1 rok MSU). Koło otwarte jest na nowych członków. Opiekunem Koła został dr Zbyszek Dymarski.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Listopad 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wrzesień 2010 r.

BADANIA NAUKOWE W REPUBLICE AŁTAJ

Z końcem września 2010 r. dobiegły końca badania naukowe w Republice Ałtaj, zorganizowane przez studentki rosjoznawstwa, w ramach inicjatyw Koła Naukowego Rusycystów „Translationis”.
Niespełna trzy miesiące spędzone w Ałtaju, to zaledwie preludium do poznania tego bogatego kulturowo zakątka Federacji Rosyjskiej. To jednak wystarczająco, by dać się uwieść jego magii. Republika Ałtaj to tygiel etniczny, gdzie na skrawku ziemi porównywalnym do jednej trzeciej terytorium Polski, współistnieje i przeplata się ze sobą wiele kultur, tradycji i punktów widzenia. Ałtaj to także teren bogaty historycznie – rozrzucone w stepie kamienne posągi wojowników i rysunki naskalne są świadectwem dziejów począwszy do epoki brązu.
Tematyka badań dotyczyła poznania różnic i relacji między autochtonicznymi mniejszościami etnicznymi, zamieszkującymi Republikę Ałtaj, ich samookreślenia i miejsca we współczesnej Rosji. Studentki odbyły również cykl spotkań z członkami Stowarzyszenia Polonijnego „Zdrój” w stolicy republiki - Gorno-Ałtajsku, zbierając materiały dotyczące historii rodzin posiadających polskie korzenie, zagadnienia polskości i kultywowania polskich tradycji.
Dokumentacja fotograficzna, zgromadzona podczas badań zostanie pokazana na Wydziale Filologicznym UG, a zebrany materiał etnograficzny i socjologiczny posłuży do przygotowania publikacji naukowej.
Galeria zdjęć z Ałtaju. Kliknij zdjęcie poniżej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Listopad 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

21-22 października 2010 r.

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

"Słowo - z perspektywy językoznawcy i tłumacza"

odbyła się w dniach 21-22 października 2010 r.
na Wydziale Filologicznym UG.

Podejmując kolejną dyskusję wokół słowa zaproponowano rozważenie (tradycyjnie) następujących zagadnień: słowo w komunikacji międzykulturowej; interpretacja słowa a przekład; kulturowe implikacje przekładu; problemy przekładu w obrębie języków pokrewnych, w szczególności słowiańskich; dydaktyka przekładu; problemy współczesnej leksykografii. Efekt obrad zostanie zwieńczony publikacją referatów mieszczących się z ramach tematycznych konferencji w kolejnym tomie "Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza".

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Październik 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

21-22 października 2010 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Jestem - więc czytam

Między pragmatyzmem a wolnością

organizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej odbyła się w dniach 21-22 października 2010 r. w auli 1.45 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55. Konferencję otworzyli: dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa i wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. Wzięli w niej udział naukowcy z największych ośrodków akademickich w Polsce.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był: czytelnikowi multimedialnemu oraz bezinteresownej radości czytania zderzonej z instytucjonalnymi pragmatyzmami. W pierwszej części prof. UG, dr hab. Marek Adamiec z UG, znawca papieru i książki elektronicznej oraz sposobów istnienia tekstów literackich w Internecie, wygłosił pochwałę książki tradycyjnej jako najbardziej udanego wynalazku człowieka. Najbardziej udanego, gdyż nie są w stanie ograniczyć jej w żaden sposób ani ułomny zapis elektroniczny, który pozwala w jednej chwili zastąpić każdy tekst w sieci innym, ani cyfrowa przepaść w dostępie do informacji i wiedzy. Przywołując Umberto Eco mówił o nieśmiertelności i zmysłowej urodzie książki odpornej na techniczne ograniczenia i katastrofy.
Pochwałę czytelnika naiwnego wygłosiła z kolei dr Ewa Dunaj z UMCS Lublin, mówiąc o nieczytaniu jako o wstydliwej chorobie. Prelegentka za Pierre Bayardem wyróżniła dwa stadia tej choroby: nieczytanie i nie-czytanie. W pierwszym przypadku mowa jest o książce nieznanej, w drugim zaś o książce przekartkowanej, znanej ze słyszenia, bryku czy recenzji lub o książce dawno zapomnianej. Takie nie-czytanie i umiejętność improwizowania na temat nieczytanego tytułu należą przecież do najbardziej brudnych sekretów każdego studenta.
Doceniając wagę współczesnej kultury obrazkowej mówiono także o sposobach przybliżania lektur uczniom za pomocą czytania ikonicznego przy użyciu filmu, komiksu, ilustracji. Część referatów poświęcona była także kanonom lektur, które powinny przybierać kształt reprezentatywny, ale także wariantywny i bardziej dowolny.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Październik 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

9 października 2010 r.

INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRANSLATORYKA

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w sobotę 9 października 2010 r. Z tej okazji wykład  y otwarte wygłosili: w sobotę   prof. Michèle Vaughan (University of Bath) i Sylvie Roos (Leeds University) From Why to How – from the history of a profession to the theory of a practice/ Historia i praktyka zawodu tłumacza ustnego, w niedzielę prof. Andrew Chesterman (University of Helsinki) Translation Universals/ Uniwersalia przekładowe.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Październik 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Lipiec i sierpień 2010 r.

Badania naukowe na Syberii

W lipcu i sierpniu 2010 zakończyły się badania naukowe na Syberii, prowadzone przez studentów kulturoznawstwa UG na wyspie Olchon na Bajkale.
Projekt badań nad współczesnym szamanizmem syberyjskim powstał we współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja). Siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Mozaika”, działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Badania były prowadzone wspólnie z grupą studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku i mają być początkiem współpracy i wymiany studenckiej w latach przyszłych. Z ramienia uczelni krasnojarskiej badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, a z ramienia UG – dr Aleksandra Wierucka. Wyprawie towarzyszyło również dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG – dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał.
Projekt badań został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab Bernarda Lammka oraz patronatami medialnymi.
Materiały zgromadzone podczas badań zostaną wykorzystane najpierw w pokazie multimedialnym i wykładzie na Wydziale Filologicznym UG oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a następnie w publikacji planowanej na wiosnę przyszłego roku.
Galeria zdjęć z Syberii. Kliknij zdjęcie.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Sierpień 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

6 grudnia 2010 r.

Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową doktorantów zatytułowaną

„Skandal w literaturze XIX i XX wieku”

która odbywa się 6 grudnia 2010 r. w godz. 9.00 -16.00 w sali wystawowej nr 030 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

Uczestnicy konferencji dyskutują głównie o obliczach skandalu w powieści i dramacie początków XIX wieku. W prozie tego okresu panowała przede wszystkim atmosfera skandalu obyczajowejgo wynikająca z podwójnej postawy etycznej bohaterów i łamania przez nich norm społecznych i zachowań społecznie akceptowanych. Wielu prelegentów podkreślało jednak, że nie wszystko, co wówczas określano mianem skandalu jest nim nadal. O pewnym paradoksie tego zjawiska mówiła w swoim referacie mgr Katarzyna Tarnawska, polega on na tym, że skandal istnieje i nie istnieje, można go bowiem tylko wywołać, nawet na postawie plotki.
O literaturze kobiecej tego okresu mówiły mgr Katarzyna Eremus i Katarzyna Dunaj powołując się na przykłady prozy XIX-wiecznych emancypantek: Natalii Krzyżanowskiej i Zofii Niedźwiedzkiej. Autorka powieści "Obłuda" Zofia Niedźwiedzka postulowała bowiem wyzwolenie kobiet z okowów "męskiej moralności." W drugiej części konferencji, która potrwa do godz. 16.00, pojawią się referaty dotyczące także literatury XX wieku. Zapraszamy.
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. T. Linkner
 • Organizatorzy konferencji: Koło Naukowe Doktorantów „Epicus Furor”; prezes Koła: mgr Katarzyna Eremus.
 • Szczegółowe informacje. Patrz więcej.
Konferencja skierowana jest do doktorantów, studentów uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy pasjonują się literaturoznawstwem. Organizatorów interesuje literackie wykorzystanie motywu skandalu, jego bohaterowie, uwarunkowania społeczne i kulturowe, a także recepcja w jakże ciekawej epoce fin de siecle'u. Szerokie spektrum tematyczne pozwala odkryć nowe oblicza skandalu literackiego oraz daleko idące, nierzadko pozaliterackie jego skutki.
Więcej informacji e-mail: epicus.furor@wp.pl
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Lipiec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

20 listopada 2009 r.

 Ogólnopolska sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

„Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej”

 

odbyła się się 20 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG.

 

Konferencję zorganizowały: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Zakład Pragmatyki i Tekstologii Językoznawczej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
Sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego stanowić będzie najgodniejszą formę uczczenia tego wydarzenia jako przejaw pielęgnowania tradycji Oddziału Gdańskiego TMJP poprzez jej kontynuowanie: od 6 listopada 1959 do końca 2008 r. zorganizował 521 spotkań, na których wygłoszono 723 odczyty poświęcone różnym aspektom funkcjonowania polszczyzny. Obecna sesja pozwoli zapoznać słuchaczy z kolejnymi zagadnieniami szczegółowymi z zakresu polszczyzny dawnej i współczesnej stanowiącymi obiekt badań językoznawców z UG i ośrodków z nimi związanych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Styczeń 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

21 stycznia 2011 r.

Koło Naukowe Doktorantów "Epicus Furor"
oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
zorganizowało konferencję naukową

Konfrontacje w języku i literaturze

która odbyła się na Wydziale Filologicznym UG.
21 stycznia 2011 roku.
Sympozjum skierowane było do doktorantów, pracowników uczelni wyższych, studentów oraz osób, które na co dzień zajmują się i pasjonują językoznawstwem, literaturoznawstwem, a także subdyscyplinami danych dziedzin. Tytułowe konfrontacje miały za zadanie ukazać występowanie określonych zjawisk w literaturze oraz języku, które ścierają się ze sobą, a jednocześnie wzajemnie się przenikają. Często łączenie ze sobą różnorodnych zjawisk, dyscyplin wskazywało na nowe aspekty badań języka i literatury, co w efekcie odzwierciedlało współczesne tendencje językowe i literackie i podkreślało ich dynamiczny charakter. Szeroka formuła tematyczna stworzyła możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, oraz zaprezentowania aktualnych problemów językowych i literackich na płaszczyźnie konfrontacji z ich subdyscyplinami bądź pozostałymi dyscyplinami.
Podczas jednodniowej konferencji odbyły się będą wykłady, a także panele dyskusyjne.
 • Program konferencji.
 • Opiekun naukowy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner
 • Organizatorzy konferencji: mgr Ewelina Mendala, mgr Barbara Pestka przy współpracy z prezesem Koła „Epicus Furor” mgr Katarzyną Eremus.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Czerwiec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

22-23 października 2009 r.

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

zorganizowała konferencję naukową

Ksenofont – pisarz i człowiek swojej epoki

Program konferencji.

Potrzebę zorganizowania konferencji poświęconej greckiemu pisarzowi Ksenofontowi uzasadnia wzmożone w nauce międzynarodowej zainteresowanie osobą i twórczością wybitnego ateńskiego pisarza, na którego temat powstała w ostatnim tylko dziesięcioleciu ogromna liczba monografii i przyczynków naukowych. Prace te podkreślają znaczenie Ksenofonta tak dla literatury greckiej, jak i poznania kultury umysłowej w kluczowym dla dziejów Grecji okresie V i IV. w p.n.e, który przyczynił się do utrwalenia tożsamości europejskiej. Nie bez znaczenia jest fakt, że jedyna jak dotąd polska monografia o tym autorze została napisana już z górą 10 lat temu przez uczonego z naszego uniwersytetu, Pana Profesora Krzysztofa Głombiowskiego. Konferencja byłaby więc pierwszym tego typu w Polsce spotkaniem uczonych, którzy interesują się fascynującą problematyką, jaka wiąże się z osobą Ksenofonta. To naukowe kolokwium stworzyłoby również okazję do dyskusji nad wieloma aspektami literackiego dorobku Ksenofonta i służyłoby wymianie poglądów na temat różnych nowych sposobów interpretacji dzieł tego antycznego pisarza.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Styczeń 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

10-11 maja 2010 r.

III Konferencja Młodych Skandynawistów

Zakład Języka i Kultury Skandynawskiej Katedry Skandynawistyki, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich oraz Koło Kultury Skandynawskiej NORDICUM zorganizowały III Konferencję Młodych Skandynawistów, która odbyła się w dniach 10 i 11 maja 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja nie była sprofilowana tematycznie dawała więc możliwość zaprezentowania szerokiej tematyki, wśród której znalazły się m.in. tematyka związana z misją mediów publicznych, politologią, skandynawską literaturą współczesną, metodami nauczania języków w systemie e-learningowym oraz zagadnienia translatoryczne i językoznawcze.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Maj 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

17-19 września 2009 r.

Wojna i pamięć - w literaturze, sztuce, języku

Międzynarodowa konferencja upamiętniająca 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się w dniach 17-19 września 2009 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Konferencję zorganizowali Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku - przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uczestników powitali organizatorzy: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Larry Okey Ugwu oraz w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, Władysław Zawistowski.

W konferencji udział wzięło 42 uczestników z pięciu państw świata: Kanady, Niemiec, Holandii, Szkocji i Polski. Najsilniejszą reprezentację (14 osób) miał w niej Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultantami merytorycznymi konferencji oraz redaktorami publikacji pokonferencyjnej są profesorowie z Uniwersytetu Gdańskiego: Zbigniew Majchrowski i Wojciech Owczarski.
W przedstawionych referatach wiele było rozważań m.in. na temat literackich świadectw holocaustu, na temat polskiej prawdy i polskich mitów dotyczących II wojny światowej: Westerplatte, Września, Powstania Warszawskiego, Hubalczyków, na temat pamięci i postpamięci, a co za nimi idzie współczesnych przedstawień, rekonstrukcji i reminiscencji wojennych, a także na temat kobiecych i dziecięcych narracji wojennych oraz na temat pozaliterackich współczesnych przedstawień najbardziej traumatycznych doświadczeń w historii ludzkości: w filmie, teatrze, i sztukach plastycznych (B. Linke, M. Kołodziej).
 
Najliczniej omawiany krąg tematyczny dotyczył literatury holocaustu. Temat ten połączony z kwestią poszukiwania słów i formy dla przedstawienia zagłady poruszył m.in. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński (UG) tekstem Najmniej słów. Holocaust w opowiadaniach Idy Fink. W swoim referacie odwoływał do opowiadań Brunona Schulza, opowiadań wieszczących zagładę i rozpad materii. Najwymowniejszym sposobem dania świadectwa zagładzie jest słowna oszczędność i nazwanie wprost. Przybosiowa formuła „najmniej słów” może oznaczać w prozie Fink najmniej cierpienia. Sposób mówienia zatem kwestią moralną, stąd poruszana w wielu referatach kwestia „etyki reprezentacji zagłady”. Takie cechy, jak: kryzys literackości, przełamanie tradycji romantycznej i osobista pamięci wydarzeń sprawiły że niemal wszystkie najważniejsze polskie teksty o wojnie pisane były z poziomu osobistego doświadczenia. Na kwestię tę zwrócił uwagę dr Paweł Rodak (UW).
 
Tematu poszukiwania języka i formy dla wyrażenia doświadczeń wojennych dotykany był przez wielu referentów: dr Robert Pruszczyński (UW) skupił się na Medalionach, jako przykładzie literatury stopnia zero. W nawiązaniu do Rolanda Barthesa, który rozprawia się z literackim mitotwórstwem, który tropi u pisarzy odwracanie się lub zbliżanie się do pozaliterackiej rzeczywistości Pruszczyński tropił u Zofii Nałkowskiej „podszyty hipokryzją związek beznamiętności i zaangażowania”.
 
Osobny blok stanowiły referaty o polskich prawdach, mitach i legendach narodowych związanych z II wojną światową. Temat ten poruszyli m.in. gdański pisarz Władysław Zawistowski Rozstrzelana warta honorowa. Niespełniony Mit Września 1939, prof. dr hab. Sławomir Buryła (UW-M), w którego imieniu przedstawiono analizę niezwykłej żywotności Legendy Westerplatte w literaturze polskiej. O bohaterstwie i bohaterszczyznie – negatywnej kategorii bohaterstwa, w reportażach wojennych Melchiora Wańkowicza oraz potrzebie narodowych mitów, choćby dla ich współczesnej literackiej deheroizacji mówiła piszące te słowa (UG).
Dwie interesujące wizje postwojennej rzeczywistości w dramacie polskim, na przykładzie sztuk: Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest i Pawła Passiniego Hamlet 44 analizował dr Jacek Kopciński (UKSW). Na przykład u Doroty Masłowskiej obraz ponowoczesnego śmietnika miesza się z obrazem doszczętnie zbombardowanego domu w jakąś „upiorną lazanię” - mówił.
 
Ciekawą dyskusję, którą poprowadziła prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk (UG), wywołał blok dotyczący kobiecych doświadczeń i kobiecych narracji wojennych. Temat obcości wśród swoich poruszyła prof. dr hab. Danuta Dąbrowska (US). Rzeczywistość końca wojny, w której kobiety stawały się „nagrodami” dla zwycięzców, ofiarami gwałtów, rzeczywistość ta cechowała się zanikiem jakiejkolwiek solidarności w nieszczęściu, sprowadzeniem wszelkich odczuć do instynktu przetrwania: „[...] bywa i tak, że gwałcone i bite kobiety wskazują żołnierzom te miejsca ukrycia innych jakby z zemsty czy przekonania, że krzywda powinna być wspólna”. Kobiece narracje wojenne analizowały także: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska (UG), mgr Aleksandra Orłowska (UKSW).
Czekamy zatem na tom pokonferencyjny, który zapowiada się bardzo różnorodnie i interesująco.
 
Pod względem translatorycznym konferencję obsługiwali studenci z Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Instytutu Anglistyki przygotowani przez mgr Paulę Gorszczyńską. Zagranicznym gościom referaty tłumaczyli: Justyna Burzyńska, Patricia Sorensen, Urszula Gołowicz, Martyna Wojtaś, Krzysztof Świerszczyński oraz absolwentka IA, Zofia Ziemann.

Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 21. Styczeń 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 13:56; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

22-23 kwietnia 2010 r.

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów

(nie)nasycenie

„(Nie)nasycenie” to nawiązujący do powieści Witkacego tytuł trzeciej z cyklu corocznych ogólnopolskich konferencji organizowanych przez Koło Teoretyków Literatury oraz Koło Naukowe Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG, która odbyła się 22-23 kwietnia 2010 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzednie nosiły tytuły: "Nie-porozumienie. Rzecz o komunikacji" oraz "TE rzeczy. Nie-do-mówienia".

- Podczas trzeciej już edycji naszej konferencji chcielibyśmy porozmawiać o problemie (nie)nasycenia we współczesnej kulturze, nauce i sztuce. Chcemy przyjrzeć się pojęciom głodu, pragnienia, żądzy i przesytu, sprawdzając, jakie mają one znaczenie dla percepcji rzeczywistości. Czy znaleźliśmy się obecnie w momencie kryzysu, czy raczej na naszych oczach dokonuje się rewolucja? – deklarowali organizatorzy.
Błędne koło nienasycenia i przesytu
Z problemem nienasycenia, a głównie nieustannego balansu pomiędzy nienasyceniem a przesytem we współczesnej literaturze, kulturze i sztuce, zmagało się dwudziestu czterech studentów i doktorantów (połowa z Uniwersytetu Gdańskiego i druga połowa innych polskich Uniwersytetów).
Dyskutowano m.in. o powszechnej możliwości prezentacji własnej twórczości w Internecie oraz o powszechnej dostępności jej odbioru, która dała absolutną wolność wypowiedzi twórczej każdemu. Producenci kultury masowej oraz samorodni internetowi twórcy, na których powoływał się m.in. Łukasz Jaroń (UG) w referacie zatytułowanym Polska –(k)raj poetów rozumieją potrzeby odbiorców i akceptują je. Dlatego autorzy wierszy, muzyki, obrazów mają możliwość natychmiastowego odpowiadania na konsumencki głód sztuki i piszą dokładnie to, co ich odbiorcy, chcą lub wydaje im się, że chcą konsumować. Znamienny przykład Lady Gagi przywołała Aleksandra Wycisk (UŚ) mówiąc o żądzy mimo przesytu i uwodzeniu estetyką przesady. Referentka (posługując się teoriami m.in. Theodora Adorno) analizowała ten przykład zwycięstwa stylu nad treścią, standaryzacji i pseudoindywidualizacji, który pozwala wierzyć odbiorcy, że słucha właśnie tego, czego pragnie.
Nawiązując do tych przemyśleń futurystyczne scenariusze rozwoju sztuki rozwinęła Magdalena Zelant (UG) w referacie „Obudź się! Sztuka się skończyła”po drugiej stronie estetyki:
- Deterytorializacja, nadprodukcja i komercjalizacja rozmyły pojęcie sztuki. Mimo kilku fantastycznych i kontrowersyjnych scenariuszy rozwoju sztuki, jak choćby: twórczość bez artystów czy powrót do wieku XIX, prelegentka wyraziła wiarę, że sztuka nas nie zawiedzie, bo nie musi ona iść dalej, aby zdobywać więcej.
Głód ciągle nienasycony
Kolejne bloki tematyczne poświęcone były architekturze (m.in. drapaczom chmur), literackim przedstawieniom nienasycenia lub przesytu w prozie i poezji: przywołani byli tu poeci: Norwid, Herbert, Kaczmarski oraz prozaicy Żeromski czy Wańkowicz (twórca pierwszego powojennego reportażu o śmierci głodowej Polaków w sowieckich łagrach). Mówiono także o nienasyceniu mediów – głodzie informacji i obrazów (obecnym m.in. w referacie Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor (UW) zatytułowanym Dziecko i sęp. Zdjęcie głodu – głód zdjęcia), o pornografii w literaturze produkcyjnej (na przykładzie Harlequina) i sztuce masowej oraz o języku przesyconym anglicyzmami i kontaminacjami graficznymi.
Konferencji towarzyszyło spotkanie z pisarzem Michałem Witkowskim, absolwentem filologii polskiej UG, laureatem m.in.Nagrody Literackiej Gdynia, Paszportu "Polityki” oraz finalistą NIKE 2006 i nominowanym do NIKE 2007.
Gratulacje dla organizatorów.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Kwiecień 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2-3 czerwca 2009 r.

IV KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

W świecie słów i znaczeń

poświęcona pamięci profesora Bogusława Krei

zatytułowana
 

Słowotwórstwo a media

 
odbywała się w dniach 2–3 czerwca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55. Dwudniową, szeroko zakrojoną, konferencję otworzyli: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej oraz prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego, który wyraził radość, że nasi naukowcy podejmują ważną i nurtującą odbiorców problematykę kondycji języka polskiego w mediach.
Konferencja poświęcona jest problematyce słowotwórstwa. Referaty wstępne poświęcone były przede wszystkim dziennikarskiej aktywności konceptualizatorów – twórców neologizmów i okazjonalizmów. O pragmatyce słowotwórstwa medialnego mówiła prof. dr hab. Barbara Kudra z Uniwersytetu Łódzkiego:
- Celem nadawcy medialnego jest przede wszystkim satysfakcja odbiorcy z kontaktu z tekstem. Dlatego najważniejsze w komunikacji medialnej są gry językowe, polegające głównie na grach z formą i grach z treścią.
Pani Profesor przywoływała takie kontaminacje, dezintegracje i gry słowne, jak: dodaizm, kaczym, tuskizację prawa czy Sopotgate.
Tematowi inwencji słowotwórczej w felietonie i w innych gatunkach dziennikarskich poświęcone były kolejne referaty: prof. dr hab. Jolanty Maćkiewicz i prof. dr hab. Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Jolanta Maćkiewicz dała wiele ciekawych przykładów na funkcjonowanie okazjonalizmów dziennikarskich w felietonach ostatnich lat i tak na przykład: mózgole to nowa rasa superinteligentych poskramiaczy niewieścich serc, wpływacy – dziennikarze, którzy „przejęci rolą czwartej władzy zrezygnowali z dostarczania informacji, a całe ich dziennikarstwo ogranicza się do wywierania wpływu oraz pływania po różnych tematach”, swojakożercy – „radykalnie proekologiczni smakosze, którzy jedzą produkty kupione od rolników tylko z najbliższej okolicy", purobciach zaś to „obciach w stanie czystym”:
- Okazjonalizmy dziennikarskie funkcjonują w felietonach na zasadach neologizmów stylu artystycznego – podsumowała wystąpienie prof. Maćkiewicz.
Profesor Jolanta Kowalewska-Dąbrowska podkreślała w swoim referacie, że dla zrozumienia niektórych neologizmów potrzebny jest kontekst i tło kulturowe, a ich rola sprowadza się głównie do tworzenia produktywnych modeli słowotwórczych. Przykładem są m.in. ciągi słowotwórcze z przedrostkami euro- i eko-: europosłowie, eurospryciarze, eurorozterki, euroswoboda i dalej ekogwiazdy, ekohotele. W nawiązaniu do łże-elit powstały ostatnio terminy: łże-singielłże-casanova. W obliczu światowego kryzysu zaś modne stało się złożenie - kryzysoodporność.
Na koniec I części posiedzenia plenarnego medialne przesunięcia paradygmatyczne w mediach tropił dr Artur Czesak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sztandarowymi przykładami były dlań nowości językowe w postaci: pasjonata, nepota i celebryta.
Przed uczestnikami konferencji jeszcze niemal trzydzieści referatów pełnych słowotwórczego materiału z dawnego i współczesnego języka mediów.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
Patrz więcej. 

 

IV KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA
Z CYKLU „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ”
POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI
pt.
Słowotwórstwo a media
 
Gdańsk, 2–3 czerwca 2009 r.Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 55.
 
PROGRAM
 
WTOREK, 2 CZERWCA 2009 R.
 
OBRADY PLENARNE SALA 1.48

930–1130 Otwarcie konferencji

 1. prof. dr hab. Barbara Kudra (UŁ), Słowotwórstwo a pragmatyka
 2. prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (UG), Neologizmy słowotwórcze w poetyce felietonu
 3. prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (UG), Przejawy inwencji słowotwórczej w języku prasy
 4. dr Artur Czesak (UJ), Celebryt, pasjonata i chuliganie – medialne przesunięcia paradygmatyczne
1130–1200 PRZERWA
1200–1400
 1. dr Alicja Pstyga (UG), Słowotwórcze derywaty medialne w komunikacji międzykulturowej: interpretacja, semantyka rozumienia i przekład (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)
 2. dr Donata Ochmann (UJ), Neologizmy kompozycyjne – chwyt reklamowy i główna tendencja rozwojowa współczesnego słowotwórstwa
 3. prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (UG), Kreowanie relacji słowotwórczych w tekstach reklam
 4. dr Iwona Kaproń-Charzyńska (UMK), Nazwy żeńskie nacechowane ekspresywnie w komunikacji internetowej
1400–1500 PRZERWA
SEKCJA A SALA 1.48
1500–1630
 1. dr Renata Bizior (AJD, Częstochowa), Derywaty słowotwórcze typu wysmuklacz w komunikacji internetowej
 2. mgr Anna Majewska-Wójcik (KUL), Historyczne i współczesne techniki abrewiacyjne
 3. mgr Michalina Rutka (UG), Środki słowotwórcze używane przez uczestników internetowego forum dyskusyjnego www.miau.pl
 1630–1700 PRZERWA
 1700–1830
 1. dr Violetta Jaros (AJD, Częstochowa), Deminutiva i ich funkcje w języku użytkowników CB-radia
 2. dr Ewa Badyda (UG), Słowotwórcze sposoby deprecjonowania przeciwnika politycznego na forach internetowych na przykładzie nazwiska Tusk 
 3. dr Lucyna Warda-Radys (UG), Przedpisca, przedpiśca czy przedpiszca? – parę słów o świadomości słowotwórczej internautów
SEKCJA B SALA 3.66
1500–1630
 1. dr Zofia Pomirska (UG), Środki słowotwórcze w dziecięcym humorze językowym (na przykładach z mediów)
 2. dr Anna Ryłko-Kurpiewska (UG), Słowotwórstwo i kreacja w reklamie – o zachętach wpisanych w nazwy produktów
 3. dr Jarosław Karzarnowicz (UG), Przymiotniki w polskich czasopismach komputerowych dla początkujących i średnio zaawansowanych
 1630–1700 PRZERWA
 1700–1830
 1. dr Beata Milewska (UG), Puchatkopodobny ‘zaledwie podobny do Puchatka’
 2. dr Aneta Lewińska (UG), Słowotwórcze środki perswazji w reklamach dawnych elementarzy
 3. dr Katarzyna Borkowska (UG), Derywaty ekspresywne w wypowiedziach kobiet na stronach internetowych dla przyszłych i obecnych rodziców

ŚRODA, 3 CZERWCA 2009 R.

 
SEKCJA A SALA 1.48
900–1030
 1. dr Artur Bracki (UG), Słowotwórstwo w służbie debaty politycznej we współczesnych mediach ukraińskich
 2. dr Magdalena Bielenia-Grajewska (UG), Zjawiska słowotwórcze w medialnym dyskursie ekonomicznym
 3. mgr Ewa Czerniakowska (BG PAN), Nazwy miejscowe z formantem -ówka, ‑ówek z terenu Warszawy i okolic
SEKCJA B SALA 3.56
900–1030
 1. dr Ewelina Parysek, Słowotwórcze środki perswazyjne w prasie serbskiej (1991–1995)
 2. dr Małgorzata Milewska-Stawiany (UG), Deminutiva w prasie górnołużyckiej (Serbskie Nowiny 2005)
 3. dr hab. Marek Cybulski, prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (UG), Środki słowotwórcze w kaszubskich felietonach Rómka Drzeżdżónka
1030–1100 PRZERWA
OBRADY PLENARNE 1100–1300
 1. prof. dr hab. Edward Breza (UG), Imiona typu Andy i Wiki
 2. dr Dorota Suska (AJD, Częstochowa), Słowotwórstwo w dyskursie internetowym (próba funkcjonalnego opisu wybranych zjawisk)
 3. mgr Marcin Maciołek (UŚ), Rzeczywistość elektroniczna a system słowotwórczy polszczyzny
 4. mgr Anna Brzostek (UWM), Akronimy w komunikacji internetowej
 5. prof. dr hab. Edward Łuczyński (UG), O nieregularnych formacjach słowotwórczych w mediach
Zamknięcie konferencji.
Złożenie kwiatów na grobie Profesora Bogusława Krei na cmentarzu Oliwskim.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 14:04; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

19.marca 2010 r.

Współpraca Katedry Kulturoznawstwa z Uniwersytetami w Oldenburgu i Poznańskim

Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie

W dniu 19 marca 2010 r. rozpoczęło się w Gdańsku seminarium pt. Polskie miejsca pamięci i stosunki polsko-niemieckie, w którym wzięło udział łącznie 34 studentów Instytutu Historii Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu (Niemcy) oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem seminarium, którego program stworzyła dr Berit Pleitner z Oldenburga, było pogłębienie znajomości historii Polski i problematyki stosunków polsko-niemieckich przez przyszłych historyków, germanistów i kulturoznawców. W Gdańsku goście zostali przywitani przez dr Magdalenę Sachę z Katedry Kulturoznawstwa UG, a następnie przekazani w ręce studentów II roku kulturoznawstwa – Katarzyny Byczek, Moniki Deranek, Martyny Kowalskiej i Piotra Klauze – którzy przedstawili polsko-niemiecką historię Gdańska na przykładzie pomników Starego i Głównego Miasta. Historia i znaczenie pomników Neptuna, Heweliusza, Jana III Sobieskiego i Kindertransportu, były wcześniej tematem ich studenckich prac proseminaryjnych. Podczas tłumaczenia na język niemiecki świetnie spisali się studenci z Poznania pod przewodnictwem wicedyrektor Kolegium Języków Obcych, dr Małgorzaty Grzywacz. Dalsza droga naszych gości po Gdańsku wiodła śladem zagadek historycznych, przygotowanych przez dr Magdalenę Sachę, zaś wieczór zakończył się ciekawą i intensywną dyskusją w Strefie Historycznej Wolnego Miasta Gdańska przy ul. Piwnej, pod bacznym okiem Piotra Mazurka – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Następnie program seminarium, zakończonego 28 marca 2010 r., objął miejsca pamięci w Gdyni, Sopocie, Poznaniu, Wrześni oraz Warszawie, zaś pokłosiem seminarium ma być niemieckojęzyczna publikacja w formie studenckiego przewodnika po tych miejscach w Polsce.
Tekst: dr Magdalena Sacha
Katedra Kulturoznawstwa UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Marzec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

27 marca 2009 r.

Norweska literatura dla dzieci

W piątek 27 marca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego międzynarodową konferencję, poświęconą literaturze dziecięcej pod hasłem: Polska i norweska książka obrazkowa - uczynić dzieci czytelnikami otworzył Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa. Konferencja, kolejne spotkanie w ramach trwającego projektu Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, zatytułowana była Promocja norweskiej literatury dziecięcej w Polsce.

Na wstępie perspektywę historyczną norweskiej literatury dla dzieci przedstawiła Kristin Ørjasæter z Norweskiego Instytutu Literatury Dziecięcej. Norweska literatura miała umacniać ducha narodowego przez sławienie takich cech, jak: niezłomność, pokora wobec natury, wytrzymałość, oszczędność i niezależność. Współczesna literatura dziecięca wprowadza natomiast perspektywę będącą krytyką ideałów i stereotypów narodowych.
Prezentem dla każdego z uczestników konferencji były książki: Gaute Heivolla Niebo za domem oraz Hilde Ringen Kommedal Czy tata płacze? Niebo za domem to poetycka opowieść o tym, że dziecięca wyobraźnia może być najlepszym sposobem oswojenia dziecka ze śmiercią, żałobą, stratą bliskich osób. Opowieść o znalezieniu nieba, w którym przebywa mama w bezpośredniej bliskości domu, prowadzi do swobodnej konkluzji, że niebo to miejsce wewnątrz nas.
- Tworzenie historii i nowych światów prowadzi do powstawania magii – mówił Saute Heivoll, autor książki. – Magia to kwalifikowana głupota, na której jednakże można polegać. Ta głupota to dla mnie główny motyw tworzenia, który powoduje podświadome dojrzewanie literatury i osobowości człowieka.
Temat kontynuowała psycholog Maria Molicka, mówiąc, że literatura rozwija samoświadomość: - Poprzez generowanie doświadczeń w wirtualnym realnym świecie, jakim jest literatura, człowiek uświadamia sobie własną sytuację i emocje.
Druga część konferencji rozpoczęła się od prezentacji współczesnych norweskich książek obrazkowych poruszających ważne, niekiedy bolesne (przemoc w rodzinie) problemy społeczne. O dużych problemach małych dzieci mówiła Hanne Kiil z Norweskiego Instytutu Literatury Dziecięcej: - Współczesna literatura obrazkowa przekracza granicę tego, co niepokojące: wstydu, poczucia winy, gniewu. Zdarza się na przykład, że dzieci przeżywają frustrację z powodu ram, w które wtłaczają je oczekiwania innych ludzi, na ogół najbliższych.
O powołaniu literatury dziecięcej do bycia po prostu dobrą literaturą mówiła dr Maria Sibińska z Katedry Skandynawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, analizując książkę Iona Fosse Kant czyli krawędź kosmosu. Akcja tej książki dzieje się w świecie wewnętrznym dziecka, które zadaje trudne pytania o naturę wszechświata. Opowieść jest wyzwaniem intelektualnym zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

Konferencję zorganizowały:

 

 

W programie:
 
10.00 – 12.20
Kristin Ørjasæter (Norweski Instytut Literatury Dziecięcej) - Norweska literatura dziecięca w latach 1814-2008: tożsamość narodowa.
Gaute Heivoll, autor „Nieba za domem”, poetyckiej opowieści dla dzieci o tym, jak poradzić sobie z żałobą i ze stratą bliskiej osoby.
Maria Molicka (psycholog, członkini Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia i autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii dziecka, zajmująca się bajkoterapią) - Rola baśni/ opowiadań/ w stymulacji myślenia narracyjnego u dzieci.
12.40 – 16.00
Hanne Kiil (Norweski Instytut Literatury Dziecięcej) - Duże problemy małych dzieci. Współczesne norweskie książki obrazkowe.
Maria Sibińska (Katedra Skandynawistyki UG) – „To niemożliwe, by kosmos po prostu nie miał końca, ale i też niemożliwe, by się kończył”. Dziecko wobec tajemnicy wszechświata w opowieści dla dzieci Jona Fosse pt. „Kant” czyli krawędź kosmosu. 
Ewa Świerżewska (tłumaczka i recenzentka literatury dla dzieci, członkini zarządu Polskiej Sekcji IBBY) Wydawnictwa lilipucie absolutnie potrzebne - o tym, co byśmy stracili, gdyby niektórzy ludzie nie mieli odwagi i samozaparcia.
Dina Roll-Hansen (Norwegian Literature Abroad) – Współpraca z wydawcami i tłumaczami w Polsce
Świat w słowach i obrazach: „Stary człowiek i wieloryb” Stiana Hole prezentowany przez studentów skandynawistyki UG.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Marzec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 16:49; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

24 marca 2010 r.

Międzynarodowy Festiwal Literatur Europejski Poeta Wolności

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury "Europejski Poeta Wolności", którego partnerem był Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, na naszym Wydziale w środę 24 marca 2010 r. odbyło się spotkanie dwóch polskich poetów różnych pokoleń, laureatów m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich: trójmiejskiego poety Tadeusza Dąbrowskiego z poetą Nowej Fali - Ryszardem Krynickim. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć autobiograficzny pokaz slajdów i wysłuchać najnowszych wierszy Ryszarda Krynickiego w jego interpretacji. Wierszy, które dążą do maksymalnej krystalizacji i ascezy:
- Mam kłopot z językiem polskim, czasem jest ubogi, czasem nieprecyzyjny. To w jaki sposób piszę jest próbą odcięcia się od wszystkiego, co nie ma znaczenia - wyznał poeta. Pytany o powinność poezji powiedział: - Poezja ma jeden obowiązek musi być prawdziwa.
Tego samego dnia wykład zatytułowany "Różnorodność europejska dziś i jutro" wygłosił  filozof, historyk i eseista prof. dr hab. Krzysztof Pomian:
- Faktem jest, że trudno zjednoczyć ten patchwork, gdyż w Europie tendencje unifikujące, są równie silne, jak tendencje różnicujące - mówił prof. Krzysztof Pomian. - Z drugiej jednak strony po raz pierwszy Europa nie jest podzielona na dwa obozy, a 65 lat pokoju pokazuje, że nastąpiło ujednolicenie polityczne i ideologiczne, a także totalne rozbrojenie myślowe i mentalne. Perspektywa wojny w Europie przestała istnieć. Ujednolicenie zatem jest faktem. Faktem, który nie zagraża jednak kulturowej różnorodności naszego kontynentu. Każdy proces jednoczeniowy niesie bowiem ze sobą procesy różnicujące.
W piątek 26 marca 2010 r. na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie z Jiřim Grušą, czeskim poetą, pisarzem, tłumaczem, w 1968 roku jedną z najważniejszych postaci Praskiej Wiosny, ambasadorem tytularnym Czech w Niemczech i w Wiedniu, w latach 2004-2009 prezydentem międzynarodowego PEN Clubu. Spotkanie poprowadził dziennikarz i tłumacz Andrzej Jagodziński. Utwory Jiřiego Grušy można przeczytać w "Literaturze na Świecie" z 12 listopada 2008 roku. W Polsce wydana została także w 1887 roku, w II obiegu, jego powieść zatytułowana Kwestionariusz (I wyd. oficjalne 2003). Gruša jest także autorem napisanej po niemiecku, książki Czechy. Instrukcja obsługi, która jest kulturowym przewodnikiem po Czechach i miejmy nadzieję, że zostanie przetłumaczona na język polski.
- Całe moje życie było polemiką z nacjonalizmem i socjalizmem - mówił Jiři Gruša. - Z nacjonalistycznym, herderowskim twierdzeniem, że język jest duszą narodu oraz z komunistyczną doktryną, że dół jest na górze. Doświadczyłem tego w Czechach, gdzie raz można było siedzieć w wiezieniu, innym razem być ministrem. Niejako z zemsty na Czechach zacząłem pisać niektóre swoje utwory po niemiecku.
W ramach konkursu poetyckiego Międzynarodowego Festiwalu "Europejski Poeta Wolności" na Wydziale Filologicznym odbyły się spotkania z kandydatami i znanym od piątku 26 marca 2010 laureatem nagrody, którym został białoruski poeta Uładzimir Arłoŭ.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Galeria zdjęć ze spotkań w ramach festiwalu "Europejski Poeta Wolności" na Wydziale Filologicznym. Kliknij zdjęcie poniżej.
Szczegóły. Patrz więcej.
Ramowy program Międzynarodowego Festiwalu Literatury "Europejski Poeta Wolności" 21-26 marca 2010.
W ramach konkursu poetyckiego Międzynarodowego Festiwalu "Europejski Poeta Wolności" na Wydziale Filologicznym odbyły się spotkania z kandydatami i znanym od piątku 26 marca 2010 laureatem nagrody, którym został ukraiński poeta Uładzimir Arłoŭ:
We wtorek 23 marca 2010 r.
11.15 - Spotkanie z cypryjskim poetą Androsem Zamenidisem Organizator: Katedra Filologii Klasycznej.

W środę 24 marca 2010 r.

10.30 - Spotkanie z białoruskim poetą Uładzimirem Arłoŭwem - laureatem I edycji Festiwalu. Organizator Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.
W czwartek 25 marca 2010 r.
10.00 - Spotkanie ze słowackim poetą Ivanem Štrypką i jego tłumaczem Zbigniewem Machejem. Organizator Instytut Filologii Polskiej.
11.30 - Spotkanie z słoweńskim poetą Primožem Čučnikiem i jego tłumaczami Adamem Wiedemannem i Maciejem Olszewskim. Organizator Katedra Slawistyki.
13.00 Spotkanie z serbską poetką Marią Knežević. Organizator Katedra Slawistyki.

Wykład Krzysztofa Czyżewskiego został odwołany przez Organizatora Festiwalu Europejski Poeta Wolności (z przyczyn niezależnych od Wydziału Filologicznego). W imieniu organizatorów osoby zainteresowane, które przybyły na wykład, serdecznie przepraszamy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Marzec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

23 lutego 2009 r.

Życie jest z przenikania...

 
Promocja książki „ŻYCIE JEST Z PRZENIKANIA...". SZKICE O TWÓRCZOŚCI RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO, wydanej nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, odbyła się 23 lutego 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie było poświęcone osobie i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Pisarz, co czyni zaszczyt naszej uczelni, jest członkiem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora honoris causa UG otrzymał w 2004 roku.
W poniedziałkowym spotkaniu wzięła udział małżonka pisarza, dr medycyny Alicja Kapuścińska oraz gdańscy współautorzy książki: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, dr Magdalena Horodecka, prof. dr hab. Bohdan Dziemidok oraz prof. dr hab. Wiktor Pepliński. Spotkanie poprowadził dr Marcin Całbecki.
Najważniejszym elementem dyskusji była, sprowokowana przez prowadzącego, próba zdefiniowania osobowości twórczej oraz niezwykle szerokich renesansowych zainteresowań pisarza i reportera. Oprócz wielu określeń i zawodów, którymi się parał, mówiono przede wszystkim o osobistym poznawaniu przez Ryszarda Kapuścińskiego ludzi i kultur:
- Moim zdaniem Kapuściński był kulturoznawcą i człowiekoznawcą. Kimś kogo można nazwać mędrcem – mówił prof. Bohdan Dziemidok. – Pisał o tym, że mimo postępującej globalizacji świat cechuje wielkie zróżnicowanie i trwałość narodowych kultur. Kulturowość to nasza cecha wyróżniająca.
Dla prof. Małgorzaty Czermińskiej Kapuściński był przede wszystkim pisarzem, kimś, kto opowiada. – W Podróżach z Herodotem jawi się jako brat bliźniak starożytnego pisarza historycznego Herodota. Dla prof. Peplińskiego Kapuściński to przede wszystkim reporter z duszą artysty, ale także politolog, socjolog, medioznawca i historyk, który zajmował się wielkimi przemianami społecznymi na wielu kontynentach, zapisywaniem „wrzenia świata”: - W swojej pasji poznawania świata był świadkiem 27 rewolucji, a pewnie ponad 100 razy, jak sam mówił, ryzykował swoje życie. Po co? Przede wszystkim, aby poznać i zrozumieć. Dr Magdalena Horodecka mówiła o nim jako o reporterze uczonym – reporter doctus, którego poznawanie świata było niezwykle interdyscyplinarne i wielogłosowe.
Kilka lat temu na spotkaniu z własnym tłumaczem Andersem Bodegardem Ryszard Kapuściński nazwał siebie „tłumaczem świata”. Owo tłumaczenie miało dla pisarza wiele wymiarów. Było m.in. „daniem głosu ubogim”, przekonaniem o wspólnym doświadczeniu „rodziny ludzkiej” oraz nadzieją, że ludzie mimo ogromnego zróżnicowania mogą się porozumieć i powinni ze sobą współpracować.
Do rozmowy o kuchni literackiej i prywatności pisarza wykorzystano obecność małżonki - dr Alicji Kapuścińskiej. Podpytywano ją o to, jak pisarz przeżywał podróże, co czytał, czy zdarzyło mu się mieć urlop, jakie dania lubił najbardziej.
- Lubił dobry bigos, który gotowałam, nawet podczas trzyletniego rodzinnego pobytu w Meksyku. Wówczas bigosem częstowaliśmy także naszych meksykańskich gości – mówiła małżonka. – Pamiętam tylko jeden wspólny urlop. W 1959 roku wyruszyliśmy kupionym przez niego we Włoszech skuterem na Mazury. Poza tym zawsze wyjeżdżał do pracy, z bardzo ograniczonymi funduszami, nie przychodziło nam do głowy, że mógłby zabierać ze sobą rodzinę.
Pytano o ulubioną książkę Pani Alicji Kapuścińskiej:
- Heban – odpowiedziała bez wahania. – Powstała ona po długiej niemocy twórczej, którą przeżywał. Gdy zaczął pisać, odetchnęliśmy z ulgą. Tę książkę pokochałam od pierwszej strony.
W książce Życie jest przenikania… znalazły się cztery szkice gdańskich autorów: O Głosach rodziny człowieczej, czyli sztuce pisarskiej Ryszarda Kapuścińskiego - prof. Małgorzaty Czermińskiej, o Narracji empatycznej w Buszu po polsku - dr Magdaleny Horodeckiej, o Filozofii człowieka i filozofii kultury Ryszarda Kapuścińskiego – prof. Bohdana Dziemidoka i O Ryszardzie Kapuścińskim z gdańskiej perspektywy - prof. Wiktora Peplińskiego. Książka ta według Alicji Kapuścińskiej jest: „wszechstronnym, wielogłosowym omówieniem różnych aspektów jego pisarstwa. Pokazuje go jako antropologa kultury, posiadającego umiejętność analizowania faktów i danych, zwłaszcza znanych mu z autopsji”.
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. luty 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

3 marca 2010

Poetyka alternatywna profesora Edwarda Balcerzana
a translatoryka

Wykład profesora Edwarda Balcerzana, z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autora m.in. słynnej monografii zatytułowanej Tłumaczenie jako wojna światów, poświęcony dziełu literackiemu, rozumianemu jako model świata jednojęzycznego lub dwu(wielo)języcznego odbył się w środę 3 marca 2010 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład z pogranicza językoznawstwa, teorii literatury i translatoryki był znakomitym pretekstem do wręczenia studentom nagród w IV edycji Konkursu Translatorycznego organizowanego przez Zakład Translatoryki Instytutu Anglistyki.
Komisja konkursowa w składzie prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, dr Łucja Biel, dr Olga Kubińska i dr Justyna Giczela-Pastwa wyłoniła następujących zwycięzców:
Kategoria przekład specjalistyczny:
 • 1. miejsce: Małgorzata Kasprowicz (1 rok MA)
 • 2. miejsce: Barbara Koturbasz (3 rok BA)
 • 3. miejsce: Lucyna Wierzbowska (2 rok MA)
 Kategoria przekład literacki:
 • 1. miejsce: Maciej Pawlak (2 rok BA)
 • 2. miejsce: Monika Cannon, (2 rok BA), English Unlimited
 • 3. miejsce: Stanisław Świgoń (2 rok MA)

Galeria zdjęć z uroczystości i wykładu. Kliknij zdjęcie.

Laureaci mieli przyjemność odebrać nagrody z rąk prof. dr hab. Edwarda Balcerzana, dr Urszuli Patockiej-Sigłowy, prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego oraz władz Zakładu Translatoryki i Instytutu Anglistyki: prof. UG, dr hab. Wojciecha Kubińskiego, dr Olgi Kubińskiej oraz dr Łucji Biel. Wykład prof. Balcerzana zainaugurował jego współpracę z gdańską anglistyką. W najnowszej edycji studiów podyplomowych na kierunku Translatoryka studenci będą mogli wysłuchać cyklicznych wykładów profesora. Naprawdę warto!

Edward BalcerzanProfesor Emeritus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Wybitny przekładoznawca, teoretyk i krytyk literatury, poeta i prozaik. Tłumacz poezji, m.in. Borysa Pasternaka i Giennadija Ajgiego. Autor licznych prac, w tym antologii Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005 (Poznań, 2007) oraz wydanej niedawno monografii Tłumaczenie jako wojna światów (Poznań, 2009).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Marzec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

22 lutego 2009 r.

W niedzielę 22 lutego oraz w poniedziałek 23 lutego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbywały się
 

V Urodziny Artura Schopenhauera

 


 
W programie urodzin przewidziane były referaty, słuchowisko "Manifestacje Woli" telemost z Schopenhauer-Gesellschaft w Frankfurcie nad Menem i innymi ośrodkami Towarzystwa Artura Schopenhauera, koncert, wieczór artystyczny oraz spacer do Dworu Schopenhauerów.

Organizatorzy: Naukowe Koło Schopenhauerowskie "Atma", Koło Germanistów, Koło Miłośników Teatru Niemieckiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. luty 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

8 marca 2010 r.

Dzień kobiet

Z męskiego punktu widzenia

Konferencja - niespodzianka z okazji Dnia Kobiet - odbyła się, w stulecie tego święta, 8 marca 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W okolicznościowej sesji zatytułowanej Z męskiego punktu widzenia udział wzięli najwięksi koneserzy płci niewieściej, którzy zaprezentowali to, co mają najcenniejszego czyli płody męskich umysłów. Na wyżyny poznawczych możliwości wspięli się kolejno, zgodnie z wolą licznie zgromadzonej żeńskiej publiczności: dr Maciej Dajnowski, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. dr hab. Jerzy Limon, dr Tomasz Swoboda, prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski i prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, a i tak jak refren powtarzała się Wittgensteinowska maksyma: - To, o czym w o ogóle nie jesteśmy w stanie mówić, o tym powinniśmy zmilczeć...
Na przykład Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa głowił się: - Czy kobieta jako taka w ogóle istnieje, a jeśli istnieje, to jaka? Kobieta, to problem, który dobrze, aby był wreszcie rozwiązany... dlatego - deklarował Dziekan - proponuję złożenie do Unii Europejskiej wniosku o grant badawczy na ten temat kobiety Na taki wieloletni projekt naukowy trzeba z góry założyć ogromny budżet.
Następnie o wiodącej roli kobiet w epoce Szekspira, mówił wytrawny znawca zarówno kobiet, jak i Szekspira prof. dr hab. Jerzy Limon. Prawdziwie zabłysnął, trzymając publiczność w szachu do końca swojego wykładu, dr Tomasz Swoboda referatem zatytułowanym Kobieta - Bóg ukryty.  Rzecz nie do opisania... Natomiast absolutnie feministyczną i niemal genderową interpretację ludowej przyśpiewki Siała baba mak, nie widziała jak z wrodzoną swadą przedstawił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski. Na deser, rzec można, w głąb kobiecego ciała, używając ze znawstwem anatomicznego modelu Ciała kobiety wraz z objaśnieniem, wszedł z przeraźliwą wnikliwością prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek.
Kuratorami konferencji byli (nieodżałowany nieobecny) prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski oraz prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski z Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Galeria zdjęć z obchodów Dnia Kobiet na Wydziale Filologicznym UG. Kliknij zdjęcie.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Marzec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

19 lutego 2009 r.

Paleoslawistyka dzisiaj

 

Sympozjum zorganizowane zostało w dniu urodzin twórcy gdańskiej slawistyki, znanego slawisty, śp. prof. Leszka Moszyńskiego przez Katedrę Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Miało ono zasięg międzynarodowy, wzięli w nim udział naukowcy z Rosji i Serbii: profesorowie Akademii Nauk Wadim Kryśko, Wanja Staniszić oraz paleoslawiści gdańscy.

Sympozjum odbyło się 19 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. luty 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

31 maja - 1 czerwca 2010 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 19181939

odbyła się na Wydziale Filologicznym UG w dniach 31 maja – 1 czerwca 2010 r.
Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG oraz Koło Naukowe Gender Studies UG zorganizowały konferencjię pt. „Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939”. Konferencja adresowana była do studentek/ów, doktorantek/ów, pracowniczek/-ów naukowych oraz wszystkich osób zajmujących się historią kobiet piszących. Konferencja jest pomyślana jako pierwsza z cyklu, w ramach którego chcemy odzyskać zapomniane głosy, odkrywać i poddawać analizie niesłusznie zapomnianą dwudziestowieczną twórczość.

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 19181939

odbyła się na Wydziale Filologicznym UG w dniach 31 maja – 1 czerwca 2010 r.
Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG oraz Koło Naukowe Gender Studies UG zorganizowały konferencjię pt. „Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939”. Konferencja adresowana była do studentek/ów, doktorantek/ów, pracowniczek/-ów naukowych oraz wszystkich osób zajmujących się historią kobiet piszących. Konferencja jest pomyślana jako pierwsza z cyklu, w ramach którego chcemy odzyskać zapomniane głosy, odkrywać i poddawać analizie niesłusznie zapomnianą dwudziestowieczną twórczość.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Marzec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

19 lutego 2009 r.

 Dwugłos o złu

 

Wykład dra Zbyszka Dymarskiego z Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego zatytułowany – Człowiek wobec zła.

Wstęp do metafizyki Józefa Tischner odbył się 
w czwartek, 19 lutego 2009 w Bibliotece Gdańskiej PAN, ul. Wałowa 24. Recenzję książki Zbyszka Dymarskiego 
Dwugłos o złu.Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego
wygłosiła prof. Sabina Kruszyńska z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UG.

Organizatorzy i wydawca:

 • Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno – Teologiczne
 • Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
 • Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. luty 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

25 lutego 2010 r.

Podsumowanie roku Juliusza Słowackiego

„Słowacki – replay”

Miniony rok był „Rokiem Słowackiego”. Podsumowaniem obchodów roku wieszcza była konferencja zatytułowana „Słowacki – replay”, która odbyła się 25 lutego 2010 r. w sali 1.43 na Wydziale Filologicznym UG w godz. 9.00-15.00.
Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UG oraz Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.
Program konferencji. Patrz więcej.

Uczestnicy i tematy wystąpień:

 • prof. dr hab. Jan Ciechowicz „Słowacki teatralny (na przykładzie Kordiana)”.
 • prof. dr hab. Ewa Nawrocka „Słowacki we Wrocławiu”.
 • prof. dr hab. Kwiryna Ziemba „Juliusz Słowacki wobec narodów dawnej Rzeczypospolitej”.
 • prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski „Topografia emocjonalna w listach Słowackiego do matki”.
 • prof. dr hab. Ewa Graczyk „Przestrzeń pożądania i miłości w Fantazym”.
 • prof. dr hab. Wojciech Owczarski „Sny srebrne, sny złote. Słowacki w objęciach Morfeusza”.
 • dr Zbigniew Kaźmierczyk „Estetyczne aspekty gnozy Juliusza Słowackiego”.
 • dr Iwona Łapińska „Problem zła a idea powszechnego zbawienia w twórczości Słowackiego”.
 • dr Bolesław Oleksowicz „Żółtawoblade białe rękawiczki Słowackiego”.
 • dr Mirosława Modrzewska „Konteksty kulturowe tłumaczenia Beniowskiego”.
 • mgr Anna Jazgarska „Patrzący, widziane. Itinerarium”.
 • Magda Zellent „Pocztówka z Neapolu”.
 • Anna Dobrowolska „W poszukiwaniu kwintesencji. Cztery żywioły w liryce mistycznej Słowackiego”.
 • Piotr Maksymowicz „Sen srebrny Salomei jako <<pasja>> Juliusza Słowackiego”.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. luty 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

15-16 stycznia 2009 r.


Ogólnopolska konferencja naukowa
 

Skoro i tak gram... Edukacja kulturowa poprzez teatr

 
odbyła się 15-16 stycznia 2009 r.
 
Organizator: Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce obrad: Aula Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53
 
Program konferencji
 
15 stycznia (czwartek)
10.00–10.30 Uroczyste otwarcie
10.30–11.50
1. dr hab. Dominika Dworakowska-Marinow (UŁ) Współczesna edukacja teatralna w świetle poglądów Lucjusza Komornickiego na teatr w szkole
2. prof. Regina Pawłowska (UG) Wprowadzenie ucznia do uczestnictwa w życiu teatralnym a nauka czytania
3. dr Anetta Buras-Marciniak (UŁ) Przedstawienie dla dzieci chorych formą komunikacji społecznej. Rozważania na podstawie działalności Fundacji „Sztuka Leczy”
4. mgr Paweł Kowalski (UŁ) Rola aktora w przedstawieniach dla chorych dzieci, na podstawie działalności teatru Teatrino
11.50–12:20 przerwa na kawę
 
5. mgr Aneta Głuch-Klucznik/ (PWST Kraków, filia Wrocław) Z XVIII-letnich doświadczeń Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu
6. dr Elżbieta Stoch (KUL) Teatr młodego widza i jego repertuar (na przykładzie lubelskich propozycji teatralnych
12.45–14:00 dyskusja i przerwa na obiad
 
14.00–15.45
1. dr Stanisław Bortnowski (UJ) Jak wprowadzać teatr na lekcjach z literatury?
2. dr Małgorzata Gajak-Toczek (Uł) Kształtowanie osobowości ucznia w działaniach teatralnych i parateatralnnych na lekcjach języka polskiego
3. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. Anna Kołodziej (UŚ) Komunikacja między dziećmi i dorosłymi na przykładzie kilku inscenizacji lekcyjnych i pozalekcyjnych
4. dr hab. Bożena Olszewska (UO) Teatr z baśni. Bajki ludowe i literackie inscenizowane na użytek teatru szkolnego
5. dr Elżbieta Łucka-Zając (UO) Edukacja kulturowa poprzez teatr – założenia programowe a realizacja
15.45–17.30 dyskusja i podwieczorek
19:00 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Gdynia, ul. Bema 26, sztuka Ingmara Villqista „Kompozycja w słońcu”
 
16 stycznia (piątek)
9.00–12.00
 1. dr Anna Reglińska-Jemioł (UG) Szlakami szkolnej Terpsychory – z badań nad rolą i z miejscem tańca w staropolskim teatrze szkolnym
 2. mgr Barbara Broszkiewicz (Uwr) Od zabaw teatralnych i spektakli do świadomego odbiorcy kultury – kierunki edukacji teatralnej – szanse i zagrożenia
 3. prof. dr hab. Jan Ciechowicz (UG) „Lekcja” Ionescojako lekcja
 4. dr Małgorzata Puchowska (UG) Od scenicznej fikcji do świata rzeczywistego
10.30–11.00 przerwa na kawę
 1. dr Teresa Samulczyk (UZ) Uczestnictwo w teatrze szkolnym jako element edukacji teatralnej
 2. dr Anna Stempka (UKW) Recepcja dramatów w podręcznikach szkolnych, konsekwencje dydaktyczne
11.45–13.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Styczeń 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

3 lutego 2010 r.

Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany

Wykład prof. dr hab. Ryszarda Nycza z Uniwersytetu Jagiellońskiego Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany odbył się w środę 3 lutego 2010 r. Spotkanie zorganizowały: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Styczeń 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

14 stycznia 2009

 DRUGIE SPOTKANIE Z CYKLU:
 
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ. COLLOQUIA GDAŃSKIE
 
odbyło się w środę 14 stycznia 2009 godz. 16.00 na Wydziale Filologicznym w sali 3.67.
 
Gośćmi były autorki książki
OBYCZAJE POLSKIE. Wiek XX w krótkich hasłach:


prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska
dr Agata Chałupnik
dr Justyna Jaworska
dr Justyna Kowalska-Leder
dr Iwona Kurz
- badaczki z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 
Tematem spotkania: (De)mitologie PRL-u
 
 
Organizatorzy:
Zakład Antropologii i Krytyki Literackiej
Instytut Filologii Polskiej
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
 
Prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska zajmuje się historią idei i kultury XX wieku, antropologią ciała, krytyką literacką i teatralną. Wydała książki: Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza (1976), O kulturze i znachorach (1983), Dyskusje ze Stanisławem Lemem (1996,1997), Zakorzenieni, wykorzenieni (1997), Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian (2003, nominacja do nagrody NIKE), Teatr i bruk. Szkice o krytykach teatralnych (2006). Współpracowała między innymi z „Twórczością”, „Res Publicą Nową”, „Przeglądem Politycznym”, a przede wszystkim z „Dialogiem”.
dr Agata Chałupnik zajmuje się historią teatru i widowisk, tematyką gender oraz przemianami obyczajowymi w Polsce w XX wieku. Wydała książkę Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczeniu ciała (2004).
dr Justyna Jaworska - w obszarze jej badań znajdują się: prasa ilustrowana, antropologia ciała i płci, historia polskiego konsumeryzmu oraz kultura wizualna. Publikuje w „Lampie” i „Dialogu”. Autorka książki Cywilizacja „Przekroju” (2008).
dr Justyna Kowalska-Leder zajmuje się problematyką Zagłady, pamięci o stosunkach polsko-żydowskich podczas drugiej wojny światowej, literaturą dokumentu osobistego i przemianami obyczajów w XX wieku. Publikowała w „Res Publice Nowej”, „Dialogu” i piśmie „Studia Judaica”. W serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ukaże się jej książka Dzieciństwo czasu Zagłady w polskiej literaturze dokumentu osobistego.
dr Iwona Kurz zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej przez pryzmat obrazu oraz problematyką gender. Publikowała w „Kinie”, „Dialogu”, „Kwartalniku Filmowym” i „Res Publice Nowej”. Wydała książkę Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955–1969 (2005; nominacja do nagrody NIKE, Nagroda im. Bolesława Michałka).
Ostatnio Autorki również wspólnie opracowały i wydały tom Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów (2008) w serii „Wiedza o kulturze” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Styczeń 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Styczeń 2010

Satyry Janusza Szpotańskiego

w Bibliotece Wirtualnej Literatury Polskiej UG

 

Satyryczne wiersze i poematy Janusza Szpotańskiego ukazały się w Bibliotece Literatury Polskiej w Internecie. Inicjatorem publikacji jest wybitny językoznawca prof. dr hab. Zygmunt Saloni. Darowiznę przekazał znakomity pisarz Antoni Libera (właściciel praw autorskich). Bibliotekę Literatury Polskiej w Internecie stworzył i prowadzi prof. UG, dr hab. Marek Adamiec z Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG.

Ten dar zobowiązuje do przypomnienia sylwetki Janusza Szpotańskiego – jednego z nielicznych prawdziwie antykomunistycznych poetów, autora najbardziej znanych utworów drugiego obiegu w PRL m.in. Gęgaczy i Cichych, Carcy i zwierciadła, Towarzysza Szmaciaka.
Janusz Szpotański był pisarzem, który absurd i głupotę zabijał ostrą, bezkompromisową satyrą, umysłem niezależnym. Jako jeden z niewielu nie uległ pokusom socu, nie zniewolił umysłu i zapłacił za to osobistą cenę:
- Był dla nas wzorem niezależności i punktem odniesienia, umysłem niezawisłym, swoistym drogowskazem, a przy tym źródłem nadziei, ozdrowieńczego śmiechu i siły w zmaganiach z absurdem i nikczemnością świata – pisze Antoni Libera we wstępie do wydania Gnoma, Carycy i Szmaciaka (2008).
Za debiut w roli poety-satyryka Janusz Szpotański zapłacił wyrokiem trzech lat więzienia. Wyrok za niezależne słowo zapadł w 1966 r. Uzasadnienie brzmiało „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o stosunkach społeczno-politycznych w PRL”.
W tym roku minęła 80. rocznica jego urodzin.

Autorytet „z rynsztoka”

 
Autorytet, który absurd i głupotę zabijał ostrą, bezkompromisową satyrą – umysł niezależny. Autorytet, o którym niewątpliwe autorytety mówią, że był jednym z niewielu, którzy nie ulegli pokusom socu, nie zniewolili umysłu i zapłacili za to osobistą cenę: - Janusz Szpotański [...] był dla nas wzorem niezależności i punktem odniesienia, umysłem niezawisłym, swoistym drogowskazem, a przy tym źródłem nadziei, ozdrowieńczego śmiechu i siły w zmaganiach z absurdem i nikczemnością świata” – napisał Antoni Libera we wstępie do tomu Gnom – Caryca – Szmaciak. (Wydawnictwo LTW, Łomianki 2007).
Kim był ów jeden z nielicznych prawdziwie antykomunistycznych poetów, pisarz, który sam siebie nazywał „Soc-Villonem”, autor tzw. opery Cisi i Gęgacze oraz satyr będących wnikliwą analizą tyranii i tryumfu ciemnoty m.in. Carycy i zwierciadła i Towarzysza Szmaciaka?
Utwory Janusza Szpotańskiego należały do najbardziej znanych utworów drugiego obiegu czasów PRL. Za debiut literacki zapłacił wyrokiem trzech lat więzienia. Uzasadnieniem było: „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o stosunkach społeczno-politycznych w PRL”. Opisany przez niego Gnom, (towarzysz Gomułka), grzmiał w przemówieniu (transmitowanym w radiu i telewizji): „to reakcyjny utwór ziejący sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii. Utwór ten zawiera jednocześnie pornograficzne obrzydliwości, na jakie zdobyć się może człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoka, człowiek o moralności alfonsa”.
Wyrok zapadł w 1966 roku:
- Gdy spotkałem Szpota po wyjściu z więzienia był już dla mnie autorytetem – wspomina prof. Zygmunt Saloni. – To doświadczenie go nie złamało. W publiczność strzelił Carycą! Trzymają go ponad dwa lata w więzieniu, myślałem, a on pokazuje dalej, że ma ich w dupie. I tak pisze o ZSRR w roku 1974! Cóż za przenikliwość. Bredzą o wolności, nowym jutrze, wielkim świecie, a w praktyce jak rozmawiają z prostym ludem: „Batem, batem, batem!”
Cisi i Gęgacze - „opera” napisana ad hoc, dla zabawy i uciechy przyjaciół była opisem gry „Gęgaczy” (rewizjonistycznej warszawskiej inteligencji) z „Cichymi” (przedstawicielami organów śledzenia i ścigania PRL). W tradycji literackiej nosiła znamiona romantycznej, rewolucyjnej twórczości Mickiewicza, nad którą unosił się duch filomacki, jak choćby w Hymnie Gęgaczy (według wzoru z opery Straszny dwór z czytelną, w tytule, aluzją do Krakowiaków i Górali):
Nie masz Cichych w naszej chacie
wolny nasz gęgaczy stan,
śmiało gęgaj, miły bracie,
politycznych żądaj zmian. [...]
Nas nie strwożą knuta świsty,
nas nie strwoży kajdan brzęk,
Dalej, bracia, piszmy listy
niech rozbrzmiewa wolny gęg!
Następnie Caryca i zwierciadło to bezlitosna satyra na mentalność totalitaryzmu sowieckiego, w jego breżniewowskim wydaniu. Tytułowa Caryca powiada bowiem:
Bo nic nie wzrusza tak Zachodu,
jak szum frazesów o wolności,
Możesz pół świata zakuć w dyby,
strzelać w tył głowy, łamać kości,
ale bredź przy tym o ludzkości,
o Lepszym Jutrze, o Wielkim Świcie,
a wyjdziesz na tym znakomicie! [...]
Na czarne – „ białe” mówić nada,
bo to przemawia do Zapada;
na knuty, kaźnie i tortury –
że to gumanne manikry.
Następny poemat trzyczęściowy Towarzysz Szmaciak były obrazem słabości władzy na każdym jej szczeblu i marionetkowości jej poczynań:
- Stan wojenny. Mało kto widział jego groteskowe, niepoważne wymiary – mówi prof. Zygmunt Saloni. – A Szpot widział. I opublikował ten utwór (Szmaciak w mundurze, czyli wojna pcimska)pod własnym nazwiskiem. Władza była słaba, a Szpot był niereformowalny.
Jego „nihilistyczna” młodość Szpota upłynęła na „wnikliwej obserwacji dookolnej rzeczywistości socu”. Samorodna twórczości, którą zaowocowała, stanowiła, podobnie jak u Mrożka, jednostkę pomiaru stopnia odchylenia PRL-owskiej rzeczywistości od norm zdrowego rozsądku i zasad przyzwoitości, stanowiła także, jak sądzę, odważną diagnozę sytuacji politycznej i związanych z nią podziałów społecznych. Jej próbkę znajdziemy w I i II arii Rotmistrza z „opery”:
Dawniej, gdyś nadstawiał uszy,
miało to smak prostytucji.
Dzisiaj rządzi się i puszy
Cichy w każdej instytucji. […]
Gdy chcesz złą odmienić dolę,
jeśli chcesz dostatnio żyć,
to służbowy bierz pistolet,
albo się doszczętnie z g n i d ź!
lub w Towarzyszu Szmaciaku:
A młodość twoja? Nie górna i chmurna,
lecz przede wszystkim ponura i durna.
Jeszcze cię teraz chwytają wymioty,
gdy ZMP-owskie wspominasz bełkoty,
Wysoko świeci stalinowskie słonko,
wciąż na trybunę straszne typy włażą,
z owadzim okiem i pryszczatą twarzą,
krzyczą, byś walczył z kułakiem i stonką.
Szpotańskiego zdumiewała pozbawiona wszelkich zasad, w tym lojalności, mentalność towarzyszy. W swoim pierwszym poemacie niezwykle trafnie wyłuskał zasadę tę zasadę socu, która brzmiała: „Gdy słabnie intelekt i wola, socjalizm osiąga swój cel”.
Lektura Wstępu do teorii marksizmu, stanowiąca w czasach stalinowskich przepustkę na studia na Uniwersytecie Warszawskim (przymusowo rusycystyczne), wprawiła go w zdumienie i przerażenie:
– Jak to możliwe, iż, podobne szalbierstwo, uwłaczające godności ludzkiego umysłu, święci oto takie tryumfy, i to nie tylko u obłąkanych Kacapów oraz w krajach przez nie podbitych, lecz i w wielu miejscach świata cywilizowanego - pytał.
O irracjonalizmie marksizmu mówił także w wywiadzie redaktorom jego Zebranych utworów poetyckich Antoniemu Liberze i Zygmuntowi Saloniemu (Wydawnictwo Puls, Londyn 1990):
- Jak można uważać marksizm za doktrynę racjonalistyczną? Albo teoryjki profesora Rosenberga?! Przecież to jest właśnie czystej wody irracjonalizm, czy jeszcze lepiej – pseudoracjonalizm, czyli taki irracjonalizm, który udaje, że jest racjonalizmem. […] Rozum, prawdziwy Rozum, Rozum kartezjański nigdy nie prowadził i nie doprowadzi do tego rodzaju absurdów.
Podczas studiów, których z przyczyn politycznych nie ukończył, Szpotański świadomie nie uległ pokusie życia ułatwionego, studiowania „na niby”:
– On wtedy na przekór tej szkole duchowego paczenia, łamania charakterów i jałowienia umysłów, sam sobie narzucił rygor i program zdobycia wiedzy – pisze Antoni Libera. – Miał niebywałą wiedzę – jak gdyby wszystko przeczytał. A przecież, w gruncie rzeczy, był prawie samoukiem.
I później mimo ciągłej inwigilacji Szpot nie zaprzestał swojej „wywrotowej działalności”, jak sam twierdził, „bania z poezją rozbiła się”. Siłą sprawczą kolejnych utworów było właśnie „granie na nosie władzy, szydzenie i kpina”. Towarzyszył im dreszcz emocji związany z prowokowaniem rzeczywistości. Wysiłek twórczy nie szedł na marne, bo jego utwory spotykały się szerokim odbiorem społecznym:
- Szpot stał się legendą. Kiedy opluwali go komunistyczni pismacy, rósł jego autorytet – mówi prof. Zygmunt Saloni. – Co więcej potrafił mówić głośno to, o czym Polacy w PRL myśleli, a czego nie umieli bądź nie śmieli sformułować Głosił myśli, które w nich jeszcze nie dojrzały, a formułował je ostro i karykaturalnie. Dzięki temu jego słuchacze i czytelnicy jaskrawo widzieli absurdy rzeczywistości, w której żyli i które skłonni byli traktować jako normalne.
Autorytet Szpotańskiego polegał wierności własnym ideałom i odwadze cywilnej, która stała się wzorem:
- Na ten stopień nonkonformizmu mógł się zdobyć tylko outsider, cygan, człowiek, który mimo społecznej degradacji (pochodził z zamożnej rodziny, a żył w materialnej biedzie) nie dał się upokorzyć władzy ani wcześniej, ani później – mówi prof. Zygmunt Saloni. – Żadne profity nie były go w stanie zmusić do tego, aby przestał mówić głośno to, co myśli.
Potrafił także zachowywać się mądrze i dumnie. Na przykład na procesie Niny Karsov (więzienia roku Amnesty International) doprowadzony z więzienia jako świadek odmówił zeznań:
- To była postawa prekursorska – uważa prof. Saloni. – Tego Gęgacze nauczyli się znacznie później. Wtedy na śledztwach i procesach za wiele gadali: w najlepszym wypadku bez sensu i potrzeby, w gorszych – z wyraźną szkodą dla innych.
Twórczości Szpotańskiego towarzyszy znak czasów, znamię poezji politycznej, publicystycznej i co za tym idzie ulotnej. W głębszej lekturze i refleksji nad obecnymi czasy można interpretować ją bardzo współcześnie, jako przestrogę m.in. przed bzdurną i niebezpieczną ideologią, demagogią i życiową łatwizną.
Szpotański był niezwykle skromny i pisanie satyr politycznych traktował z dystansem:
- Wielbiąc Goethego, Manna, Kafkę, nie mogłem myśleć o sobie poważnie jako o potencjalnym pisarzu – mówił. Miał także dystans do swoich „pozytywnych bohaterów”, a więc Gęgaczy. Choć w na zapotrzebowanie tej formacji, w dużej mierze, swoją poezją odpowiadał. W Gnomiadzie pisał jakby autotematycznie:
Gdybym był Gęgacz, Gęgacz, jak się patrzy,
z małpią zręcznością wdrapałbym się na krzyż,
ale pluszowy, bo to ważne przecie
wisieć na krzyżu, który cię nie gniecie.
Z krzyża okrzyki rzucałbym rozpaczy
tak jak to bywa w zwyczaju Gęgaczy
Niestety nie mam tych zdolności wcale!
Może winne tu moje nadpsute morale,
Może w mózgu mam inne niż Gęgacze zwoje –
Nie, ja nie będę gęgał! Dziękuję postoję!
Ten fragment zdaje się proroczo zapowiadać obecną sytuację polityczną bezlitośnie numerowanej Rzeczypospolitej. Dlatego choć przez niektórych zapomniany, przez innych, młodych jeszcze niepoznany Janusz Szpotański jest niewątpliwym autorytetem. Lektura jego dzieł w epoce braku prawdziwych wzorów może stać się drogowskazem. Zaleciłabym ją zwłaszcza sprawującym władzę. Łatwy do niej dostęp daje Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, projekt prof. Marka Adamca z Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego na stronie Uniwersytetu Gdańskiego: /.
Anna Malcer-Zakrzacka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Grudzień 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

12 grudnia 2008 r.

Radosne gry

 
Dyskusja na temat książki: prof. dr hab. Anny Martuszewskiej "Radosne gry. O grach/zabawach literackich” odbyła się w piątek 12 grudnia 2008 r. w auli 1.45 Wydziału Filologicznego.
  
Prof. dr hab. Anna Martuszewska - historyk i teoretyk literatury, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, w swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim prozą XIX wieku, zwłaszcza twórczością Bolesława Prusa, a także literaturą popularną i teorią literackich światów możliwych. Autorka książek: Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1977), „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej (1997), Pozytywistyczne parabole (1997), Powieść i prawdopodobieństwo (1992), Światy (nie)możliwe powieści (2001).
 
KSIĄŻKĘ „Radosne gry” MOŻNA NABYĆ W SEKRETARIACIE FILOLOGII POLSKIEJ
 
Ewentualne pytania oraz propozycje tematów kolejnych seminariów można przesyłać dr Magdalenie Horodeckiej (magdahorodecka@op.pl), Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

20 listopada 2009 r.

Sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności
przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
zatytułowana
 

 Dawna i współczesna polszczyzna

 w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej

 

odbyła się w piątek, 20 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Program i opis sesji.

 

Konferencja pod nazwą „Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej” została zorganizowana przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego dla uczczenia 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (który stanowi kontynuację Koła Miłośników Języka Ojczystego, działającego w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie od 7 II 1925 r. do września 1939). Sądzimy, że sesja jubileuszowa stanowić będzie najgodniejszą formę uczczenia tego wydarzenia jako przejaw pielęgnowania tradycji Oddziału Gdańskiego TMJP poprzez jej kontynuowanie: od 6 listopada 1959 do listopada 2009 r. Oddział Gdański zorganizował 532 spotkania, na których wygłoszono 821 odczytów poświęconych różnym aspektom funkcjonowania polszczyzny.
Na program sesji - 20 listopada 2009 r. - złożyły się referaty członków Oddziału Gdańskiego TMJP, dotyczące – w związku z zakresem działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego – różnych aspektów funkcjonowania języka polskiego.

PROGRAM

900 – 1100
1. Regina Pawłowska, Niedouczenie czy lekceważenie języka polskiego w mediach
2. Milena Walejko, Karolina Wojciechowska ze Szkolnego Koła TMJP przy Zespole Szkół Katolickich w Tczewie (komunikat), Polszczyzna sklepowych ogłoszeń, metek, szyldów...
3. Urszula Kęsikowa, Znaczenie słowa posiadać. Norma i uzus
4. Jerzy Treder, Trójca Święta czy Święta Trójca lub św. Trójca?
5. Sylwia Rzedzicka, Mecz baseballa czy mecz baseballu? O przyczynach rozpowszechnienia formy nieuznawanej przez słowniki
6. Małgorzata Chmiel, Justyna Pomierska, Danuta Ziemann, „Poprawna polszczyzna” w rozumieniu uczniów gimnazjum i liceum
7. Aneta Lewińska, „Ojców mowę czcić należy”. O miłości do języka ojczystego w elementarzach z czasów zaborów
1100 – 1130 PRZERWA
 
1100 – 1300
8. Jolanta Maćkiewicz, Styropian, czyli o myśleniu metonimicznym
9. Bożena Matuszczyk, Kilka uwag o modelu komunikacji w dyskursie politycznym Donalda Tuska
10. Izabela Kępka, Czy patriotyzm jest zawsze dobry? Uwagi o konotacjach aksjologicznych leksemu patriotyzm w kazaniach ks. Hieronima Kajsiewicza
11. Dagmara Maryn, ‘Typowy’, czyli jaki? Rozważania semantyczne
12. Beata Milewska, Co mówimy, mówiąc w rzeczywistości?
13. Lucyna Warda-Radys, Gramatycy i leksykografowie o wykrzyknikach
1300 – 1400 PRZERWA
 
1400 – 1600
14. Edward Breza, Imiona obywateli polskich od nazw bogiń greckich
15. Małgorzata Klinkosz, Pomorskie odmiejscowe nazwiska na -ski pochodzące od nazw miejscowości będących w posiadaniu Kościoła
16. Aneta Lica, Zenon Lica, Nazwiska pomorskie genetycznie niemieckie derywowane od nazw fauny i flory
17. Ewa Czerniakowska, Nazwy miejscowe z formantem -izna, -szczyzna na terenie obecnej Warszawy i najbliższych okolic
18. Ewa Badyda, Współczesne przemiany w przestrzeni handlowej środowiska wielkomiejskiego w aspekcie komunikacyjnym
19. Róża Wosiak-Śliwa, Nazwy potraw z ryb. Polsko-kaszubskie paralele
1600 – 1630 PRZERWA
 
1630 – 1800
20. Alicja Pstyga, Derywaty rzeczownikowe z prefiksami anty-, de- i kontr- we współczesnej polszczyźnie
21. Małgorzata Milewska-Stawiany, Słowotwórcza synonimia pragmatyczna w nazwach osób w socjolekcie uczniowskim
22. Ewa Rogowska-Cybulska, O parach wyrazów powiązanych słowotwórczo w tekstach reklam
23. Piotr Doroszewski, Opis w podręcznikach języka polskiego sprzed 1999 r. i po tej cezurze
24. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz dnia i nocy w poezji ks. Janusza Pasierba

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

10 grudnia 2008 r.

Bergman i radio

 

Prof. dr hab. Tadeusz Szczepański z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił w środę 10 grudnia 2008 r. sążnisty wykład zatytułowany BERGMAN I RADIO.

Profesor Szczepański, rodem z Uniwersytetu Gdańskiego, doktoryzowany i habilitowany na Wydziale Filologiczno-Historycznym, mówił o akustycznej poetyce dramaturgii Ingmara Bergmana, którego wyobraźnia została ukształtowana przez radio. Ten wielki reżyser teatralny i filmowy był przez wiele lat człowiekiem teatru radiowego: reżyserem 39. i autorem 3. słuchowisk. Sam mówił, że „kocha to medium, które przypomina muzykę kameralną z głosami aktorów”. Bergman był zafascynowany trzema żywiołami akustycznymi: muzyką, słowem i milczeniem, które spotykają się i tworzą niezwykłą przestrzeń teatru radiowego – „teatru wyobraźni”. Był także urzeczony prostą tego medium, które skromnymi środkami może wyrażać niezwykle skomplikowane emocje.

– Bergman po mistrzowsku stymulował emocjonalną temperaturę słuchowisk – mówił prof. Tadeusz Szczepański - Radiowa twórczość Ingmara Bergmana stanowiła marginalny, ale komplementarny nurt jego twórczości – teatralnej i filmowej.
Wykład zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej, Katedrę Skandynawistyki, Zakład Dramatu, Teatru i Filmu odbył się na Wydziale Filologicznym UG. Pełen tekst wykładu prof. Szczepańskiego zostanie opublikowany w styczniowym numerze "Dialogu", który będzie poświęcony twórczości szwedzkiego reżysera i dramatopisarza.
 
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

Przeczytaj wykład:

prof. dr hab. Tadeusz Szczepański, Bergman i radio

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

5-6 listopada 2009 r.

 Konferencja doktorantów

Program konferencji.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

25 listopada 2008 r.

 O komunikowalności doświadczenia religijnego

 

We wtorek, 25 listopada br. w auli Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG gościnny wykład wygłosił dr Krzysztof Mech z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent jest i religioznawcą i filozofem. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z językiem i symboliką religijną oraz filozoficzną refleksją nad boskością, problematyką wiary i jej związkami z rozumem. Jest tłumaczem książek Paula Tillicha. W tym roku wydał - istotną dla dyskusji o związkach między rozumem a religijnym myśleniem - książkę zatytułowaną Logos wiary.

Krzysztof Mech swoje wystąpienie w Katedrze Kulturoznawstwa zatytułował: O komunikowalności doświadczenia religijnego. Starał się w nim przybliżyć słuchaczom wielce interesujące lecz niełatwe zagadnienie doświadczenia religijnego. W trzyczęściowym wykładzie najpierw odpowiedział na pytania o to, co stanowi o swoistości doświadczenia religijnego i dlaczego wymaga ono innego, niż proponuje logika, języka. Następnie rozważył zagadnienie wielości języków w jakich wyrażane i opisywane jest doświadczenie religijne i konsekwencje tego stanu rzeczy dla dialogu międzyreligijnego. Po wykładzie dr Krzysztof Mech odpowiadał na pytania zgromadzonych na auli studentów i pracowników naszego uniwersytetu.
Dr Krzysztof Mech przebywał w Gdańsku na zaproszenie Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno–Teologicznego oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
 Relacja: dr Zbyszek Dymarski

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

10-16 maja 2010 r.

Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego UG
wraz z partnerami instytucjami kultury Miasta Sopot:
Towarzystwem Przyjaciół Miasta Sopotu i Sopocką Sceną Off de BICZ
zorganizowały międzynarodowe
Seminarium Beckettowskie na Uniwersytecie Gdańskim/
Samuel Beckett Seminar at the University of Gdansk/
oraz festiwal teatralny zatytułowane

Back to the Beckett Text/ Wracając do tekstu Becketta
Beckett na plaży.

Ponad 100 godzin referatów naukowych, dyskusji, warsztatów teatralnych, translatorycznych, literaturoznawczych, spektakli teatralnych na żywo oraz prezentacji Teatru Telewizji i Polskiego Radia, a także projekcji filmowych odbywało się przez tydzień od 10 do 16 maja 2010 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie i na Sopockiej Scenie Off de BICZ.

Galeria zdjęć z seminarium. Kliknij zdjęcie poniżej:

Wprowadzić Becketta w XXI wiek
Oficjalnego otwarcia seminarium naukowego zatytułowanego Back to the Beckett Text/ Wracając do tekstu Becketta dokonali angliści z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. David Malcolm i dr Tomasz Wiśniewski - autor monografii pt. Kształt literacki dramatu Samuela Becketta. Głównym zamierzeniem organizatorów sesji poświęconej irlandzkiemu nobliście oraz festiwalu Beckett na plaży było omówienie rozmaitych kontekstów jego twórczości. Na seminarium beckettowskie złożyły się: sesja naukowa zainaugurowana w poniedziałek w Dworku Sierakowskich w Sopocie oraz warsztaty teatralne, translatoryczne, literaturoznawcze, a także pokazy filmowe i przedstawienia teatralne, które odbywały się głównie na Sopockiej Scenie Off de BICZ. Seminarium otwarte było dla szerokiej publiczności, ale zaprojektowane przede wszystkim z myślą o badaczach literatury i teatru, doktorantach, studentach Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych ośrodków badających twórczość Samuela Becektta w Polsce i na świecie.
- Naszym celem jest połączenie starań akademickich i artystycznych w propagowaniu kultury i sztuki, a także wprowadzenie twórczości Samuela Becketta w dwudziesty pierwszy wiek - deklarowali organizatorzy, prof. UG, dr hab. David Malcolm i dr Tomasz Wiśniewski.
Korozja "przestrzeni metafizycznej"
Zamiar ten został w pełni zrealizowany w formie seminarium Back to the Beckett Text, gdyż jest ono pierwszym takim wydarzeniem w Polsce, na które przyjechali wybitni literaturoznawcy i beckettolodzy z całego świata m.in. prof. Enoch Brater (University of Michigan, USA), prof. H. Porter Abbott (University of California, USA) prof. Stanley Gontarski (Florida State University, USA), prof. Antonia Rodriguez Gago (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), dr Mark Nixon (dyrektor brytyjskiego Archiwum Becketta na Uniwersytecie w Reading) i wspomniany dr Antoni Libera (Polska). Uniwersytet Gdański jest polskim prekursorem w tej dziedzinie.
Debaty naukowe pokazały, że doświadczenie egzystencjalne przedstawione w dziełach irlandzkiego noblisty sprzed 41 lat jest nieprzemijające, a nawet pogłębia się we współczesnym świecie:
- Fakt, że do Becketta wraca się na różne sposoby w dyskursie naukowym i w teatrze oznacza, że jego twórczość jest bardzo silną propozycją literacką. Jako jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku najdobitniej wyraził to, co się stało z cywilizacją i kulturą Zachodu, a mianowicie korozję „przestrzeni metafizycznej”. Używając figury nędzarza Beckett pokazuje naszą sytuację cywilizacyjną, sytuację człowieka, który z korony stworzenia na mocy praw nauki staje się pyłkiem w kosmosie, pomyłką natury, przypadkiem – mówił Antoni Libera, znawca, tłumacz i reżyser dzieł Becketta, autor autobiograficznej książki Godot i jego cień.
Beckett w teatrze i filmie

Atrakcją były: występ Jednoosobowego Teatru Poezji prof. Ireny Jun z monodramatami Nie ja i Kołysanka, pokazy filmów m.in. Filmu Samuela Becketta z Busterem Keatonem oraz Teatru Telewizji Szczęśliwych dni w reżyserii Antoniego Libery z Mają Komorowską w roli głównej. Gratką były także warsztaty teatralne. W poniedziałek z rytmem i muzycznością Końcówki  zmierzyli się uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez Douglasa Rintoula z angielskiego teatru eksperymentalnego Complicite. We wtorek rozpoczęły się drugie warsztaty poświęcone temu dramatowi zatytułowane Końcówka wpisana w Kwadrat prowadzone przez Ewę Ignaczak i Idę Bocian - animatorki Sopockiej Sceny Off de Bicz.

W czwartek warsztaty dla aktorów i reżyserów z Katastrofy poprowadził znakomity polski znawca, tłumacz i reżyser dzieł Samuela Becketta - Antoni Libera, autor autobiograficznej książki Godot i jego cień. W piątek na temat tej książki z Antonim Liberą rozmawiał gdański pisarz Paweł Huelle. Spotkanie przeznaczone było dla młodzieży licealnej.

UG prekursorem beckettologii w Polsce
Seminarium Back to the Beckett Text stało się okazją do podpisania listu intencyjnego o współpracy "w propagowaniu literatury, teatru oraz filmu, a w sposób szczególny twórczości Samuela Becketta" między Uniwersytetem Gdańskim i Miastem Sopot, które podpisali rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek i prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, którzy od początku wspierali ideę powstania cyklicznego festiwalu twórczości wielkiego noblisty. Gdańska anglistyka stała się zatem prekursorem beckettologii w Polsce.
Z okazji tego święta na Uniwersytecie Gdańskim sopocki dwumiesięcznik literacki "Topos" wydał numer tematyczny poświęcony jego twórczości. Seminarium wpisane do kalendarium obchodów 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego okazało się dużym świętem Becketta i Uniwersytetu.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Organizatorzy:
 • Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego - dr Tomasz Wiśniewski, e-mail: beckett@ug.edu.pl, prof. UG, dr hab. David Malcolm
 • Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski oraz instytucje kultury Miasta Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i Sopocka Scena Off de BICZ
Patronat honorowy:
 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek
 • Prezydent Miasta Sopot, dr Jacek Karnowski
Program

Więcej informacji na: www.topos.com.pl/beckett

The Department of Literary Studies of the English Institute at the University of Gdansk invites artists, scholars and translators to a seminar entitled “Back to the Beckett Text”. We plan this event to be the first in a series of Samuel Beckett Seminars held at our University. The main objective of the project is to provide opportunities for international exchange on the present state of research on Beckett’s oeuvre. We hope to encourage discussion on a variety of approaches to the body of his work and, therefore, we would like to extend this invitation to all those professionally involved with Beckett’s work. So as to stimulate the interchange of ideas, we have decided to select no more than twenty delegates for our first meeting. “Back to the Beckett Text” will concentrate on text-oriented studies of individual texts (English/French versions but also translations into other languages), and selected periods and genres. We also welcome text-based attempts at more general synthesis. It is not, however, our intention to discourage papers which originate in biographical, philosophical, comparative or theoretical studies. On the contrary, we believe the seminar should aim to achieve definite outcomes in relation to opening up the meaning of Beckett’s texts via a variety of approaches. We would also welcome papers that give account of stage productions as well as translations.
We are delighted to be able to confirm that Prof. Enoch Brater of the University of Michigan, former president of the Beckett Society, has agreed to offer the keynote paper to the seminar. Additionally, the delegates will be invited to compare their interpretations of Beckett’s Company during one session of a round-table discussion.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

19-21 listopada 2008 r.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Filologicznego Studium Doktoranckiego UG

było organizatorem konferencji

Zbliżenie - język, kultura, literatura,

która odbyła się w dniach 19 – 21 listopada 2008 roku.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów
Filologicznego Studium Doktoranckiego UG

ma zaszczyt zaprosić Państwa
na drugą ogólnopolską konferencję młodych naukowców

Temat konferencji: Zbliżenie - język, kultura, literatura
Termin: 19 – 21 listopada 2008 roku

Sympozjum skierowane jest do doktorantów i doktorów zajmujących się zarówno literaturoznawstwem, językoznawstwem, jak i kulturoznawstwem.

O zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia organizatorzy poinformują drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przewidywany jest druk materiałów pokonferencyjnych, jednocześnie organizatorzy zastrzegają prawo wyboru tekstów
do druku (na podstawie opinii recenzenta).

Koszt udziału w konferencji: 200 zł (w opłatę wchodzi dofinansowanie druku)
Wpłaty prosimy dokonywać na  konto UG:
35124012711111000014925388
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43

TYTUŁEM: opłata konferencyjna R648
Z dopiskiem: /imię i nazwisko/, jeśli potrzebna faktura, to prosimy również dopisać /„faktura”/

Organizatorzy zapewniają katering.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 października 2008 r. na adres: ikn.dok@gmail.com
Lub pocztą na adres: Izabela Tusk, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk (z dopiskiem: konferencja-Zbliżenie)

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji o naszej konferencji, za co z góry serdecznie dziękujemy.

Zaproszenie na konferencję
Plik do pobrania w formacie .doc ~ 40 Kb
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
Plik do pobrania w formacie .doc ~ 40 Kb
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

22 października 2009 r.

Bogumił Kobiela jako aktor swego pokolenia

 
Wykład otwarty dr Magdaleny Przyborowskiej zatytułowany Bogumił Kobiela jako aktor swego pokolenia, upamiętniający 40 rocznicę tragicznej śmierci aktora, odbył się czwartek 22 października 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Wykład połączony był z dyskusją i projekcją fragmentów filmów dokumentalnych.
- Nowatorstwo Bogumiła Kobieli, współtwórcy gdańskiego teatru studenckiego Bim Bom, aktora Teatru Wybrzeże, najbardziej znanego z roli Piszczyka w filmie Zezowate szczęście, polegało przede wszystkim na tym, że był to aktor, który najpierw wyciągał najgorsze cechy granego bohatera, a potem znęcał się nad rolą. Ta unikalna metoda pracy przynosiła efekt na przykład taki, wszyscy po trosze czujemy Piszczykami - mówiła dr Magdalena Przyborowska. - Szkoda, że niepowtarzalny talent tego aktora nie został do końca wykorzystany ani w filmie, ani w teatrze.
Spotkanie zorganizował Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Październik 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

16-23 listopada 2008 r.

 Międzynarodowy projekt „Słowenia nad Bałtykiem – Sankt Petersburg, Wilno, Gdańsk”.

Ten projekt, mający w założeniu promocję słoweńskiej literatury i kultury za granicą odbywał się w dniach 16-23 listopada 2008 r. w Gdańsku.

 
Organizatorami było Koło Naukowe „Czar Słowenii” przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Akademickim Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ambasadą Republiki Słowenii w Warszawie.
Wydarzenia związane z projektem odbywały się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w Dworze Artusa, Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, w klubach Stacja de Luxe (Gdańsk Wrzeszcz) i Stary Rower (Sopot) oraz w restauracjach Zeppelin i Bar Kawiarenka.
W tych dniach gościliśmy w Gdańsku słoweńskich literatów, reżyserów i dziennikarzy. W ramach spotkań literackich i filmowych uczestnicy projektu obejrzeli kilka najnowszych słoweńskich filmów i posłuchali fragmentów przekładów dzieł słoweńskich literatów dokonanych przez studentów slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenia urozmaiciły: wystawa prac słoweńskiej malarki, obecność innych gości honorowych, degustacje słoweńskich specjałów oraz zabawa przy słoweńskiej muzyce.
 
Słoweńscy goście w Trójmieście:
 
 • Mitja Čander – prozaik, eseista, wydawca,
 • Jan Cvitkovič – reżyser,
 • Jolanda Jeklin – malarka,
 • Ženja Leilar – publicystka i dziennikarka,
 • Tomaž Šalamun – poeta,
 • Dušan Šarotar – prozaik,
 • Goran Vojnović – reżyser i prozaik,
 • Vlado Žabot – prozaik,
 • Igor Brlek – dyrektor wydawnictwa literackiego Študentska založba.
 
Gość specjalny: Paweł Huelle – gdański pisarz.
 

 

Program projektu "Słowenia nad Bałtykiem"
16 - 23 listopada 2008
 
Piątek, 21 listopada
13.00-15.00
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczno-Historyczny
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
sala 1.43

Wykład Vlado Žabota „Slovenija in slovenska mitologija”
Wykład dr. Marcina Całbeckiego „Aporia-Słowenia. Impresje topologiczne”
18:00
Dwór Artusa
Gdańsk, ul. Długi Targ 45

Inauguracja imprezy Słowenia nad Bałtykiem w Gdańsku
Słoweńscy goście honorowi:
Ambasador Republiki Słowenii Jožef Drofenik
Prezes Stowarzyszenia Polsko-Słoweńskiego „Triglav-Rysy” Marko Dolžan
Literaci: Vlado Žabot, Tomaž Šalamun, Goran Vojnović, Dušan Šarotar, Mitja ČanderŽenja Leilar
Reżyser Jan Cvitkovič,
Malarka Jolanda Jeklin
Dyrektor wydawnictwa „Študentska založba” Igor Brlek
Gość specjalny Paweł Huelle
Degustacja słoweńskich specjałów
18.00
Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku
Gdańsk, ul. Długa 35

Projekcja filmu fabularnego Od grobu do grobu reż. Jan Cvitkovič (Od groba do groba, 2005)
20.30
Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku
Gdańsk, ul. Długa 35

Projekcja filmu krótkometrażowego Fužiny rulez! reż. Goran Vojnović (Fužine zakon!, 2003);
Projekcja filmu krótkometrażowego Wiem reż. Jan Cvitkovič (Vem, 2008);
Rozmowa z reżyserami
22.00
Stacja de Luxe
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 22

Impreza ze słoweńską muzyką, projekcja filmów krótkometrażowych oraz degustacja słoweńskich specjałów

 
Sobota, 22 listopada
11.00
Bar Kawalerka
Gdańsk, ul. Piwna 61/63

Konferencja prasowa
19.00
Klub Stary Rower
Sopot, ul. Pułaskiego 15

Wieczór literacki z gośćmi ze Słowenii
21.00
Klub Stary Rower
Sopot, ul. Pułaskiego 15

Impreza przy słoweńskiej muzyce (audycja on-line Radia Tartini z Piranu)
 
Program dodatkowy:
 
17-19 listopada
16.00-20.00

Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczno-Historyczny
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
sala 1.43

Projekcje filmów słoweńskich w ramach projektów „Słowenia nad Bałtykiem” i „Światowe Dni Literatury Słoweńskiej w Filmie”
21-23 listopada
Stacja de Luxe
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 22

Projekcje słoweńskich filmów krótkometrażowych
17-23 listopada
Stacja de Luxe
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 22

Bar Kawalerka
Gdańsk, ul. Piwna 61/63
Restauracja Zeppelin
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2
Tydzień Kuchni Słoweńskiej
 
Patronat honorowy nad projektem objęli:
 
 • Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Prezydent Miasta Sopotu
 • Słoweńscy organizatorzy projektu „Słowenia nad Bałtykiem" Stowarzyszenie Promocji Kultury „Čar Slovenije”
 • Wydawnictwo literackie „Študentska založba”
 • Ministerstwo Kultury Republiki Słowenii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 30. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

21-22 października 2009 r.


Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku

 
Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego oraz Fundacja Zamek w Gniewie,
zorganizował ogólnopolską konferencję
Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku.
Konferencja odbyła się na zamku w Gniewie, w dniach 21 – 22. października 2009 r.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Październik 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

13 listopada 2008 r.

 Zajęcia ze "współ-przekładu" z prof. Desmondem Grahamem

 

13 listopada odbyły się otwarte warsztaty dla studentów ze „współ-przekładu”, które

prowadzili prof. Desmond Graham, poeta i profesor University of Newcastle-upon-Tyne w Wielkiej Brytanii oraz dr Olga Kubińska z Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Instytutu Anglistyki Wydziału Filologicznego UG. Podczas warsztatów omawiano tłumaczenie wybranych wierszy Julii Hartwig. Współ-przekład, zjawisko znane w historii przekładu, wymaga współpracy tłumacza dwujęzycznego i poety, dla którego język oryginału pozostaje nieznany. Praca nad przekładem polega na nieustannym dialogu między oboma tłumaczami, pozwalającymi poecie wykuć wiersz w języku przekładu. Warsztaty ze współ-przekładu stanowią innowacyjną formę zajęć dla studentów translatoryki i będą w przyszłości rozwijane na Uniwersytecie Gdańskim.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

wrzesień 2009 r.

Zakończyły się studenckie badania naukowe prowadzone we wrześniu w Ekwadorze. Udział w nich wzięło ośmioro studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Projekt badań powstał już w zeszłym roku, a tej wiosny ekwadorska fundacja Sumak Allpa zgodziła się przyjąć naszych studentów w swojej siedzibie na wyspie na rzece Napo.
Projekt badań został objęty honorowym patronatem Rektora UG, prof. dr. hab. Bernarda Lammka.
Program badań został ułożony we współpracy z prezesem fundacji, Hectorem Vargasem, który jest antropologiem oraz przewodnikiem do okolicznych ludów tubylczych.
Studenci badali tak ważne dla współczesnej nauki problemy jak zagrożenia ekologiczne lasów tropikalnych, zanik zwyczajów i obrzędów plemion amazońskich, zmiany w strukturze społecznej, mitologia i sztuka czy wpływ ekoturystyki na sytuację materialną i kulturową Indian. Badania były prowadzone wśród Indian Quichua, którzy mieszkają wzdłuż rzeki Napo w Ekwadorze. Studenci poznawali życie w dżungli, zwyczaje i tradycje lokalnej kultury, uczyli się indiańskiego rękodzieła oraz pracowali na rzecz fundacji Sumak Allpa.
W trakcie badań odbyło się również spotkanie z panem Tomaszem Morawskim, konsulem honorowym Polski w Ekwadorze.
Projekt był zrealizowany przez pracownika Katedry Kulturoznawstwa UG, ad. dr Aleksandrę Wierucką w ramach badań własnych., a finansowany był z działalności statutowej Wydziału Filologicznego, ze środków na badania własne oraz ze środków prywatnych studentów.

Szczegółowa relacja z badań zostanie przedstawiona na początku listopada podczas prezentacji multimedialnej na Wydziale Filologicznym UG

Relacja dr Aleksandra Wierucka
 
 

 

.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Październik 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

26-28 października 2008 r.

 Seminarium reportażu radiowego

 
Najlepsi reportażyści radiowi z całej Polski spotkali się podczas dorocznego Seminarium Reportażu w Kazimierzu Dolnym (26-28 października 2008 r.). Ogólnopolskie Seminarium Reportażystów jest jednym z najważniejszych wydarzeń z kultury medialnej, połączone z przeglądem twórczości radiowej w dziedzinie reportażu i dokumentu. Przesłuchaniom towarzyszyły warsztaty reporterskie prowadzone przez wybitne reportażystki - Janinę Jankowską, która udzielała rad „Jak zrobić dobry reportaż” oraz Annę Sekudewicz i Katarzynę Michalak, które omówiły „Dramaturgię w reportażu i dokumencie radiowym”. Dodatkowo, podczas seminarium, przedstawiono raport o stanie badań naukowych nad reportażem radiowym. Autorką raportu była prof. Elżbieta Pleszkun-Olejniczak i jej współpracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytet Gdański reprezentowała dr Monika Białek z Katedry Kulturoznawstwa, autorka pierwszej i jak dotąd jedynej rozprawy doktorskiej poświęconej reportażowi radiowemu. Naukowcy, obecni na spotkaniu, zapowiedzieli współpracę nad popularyzacją wśród studentów dzieł sztuki audialnej. 

Relacja: dr Monika Białek

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Listopad 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

23-24 września 2009 r.

 Wokół książek, których się nie czytało

 

W dniach 23 i 24 września 2009 roku odbyła się konferencja pod tytułem Autour des „livres que l’on n’a pas lus” [Wokół książek, których się nie czytało]. Konferencję zorganizowała działająca przy Katedrze Filologii Romańskiej Équipe de Recherches en Théorie Littéraire (ERTA) przy współpracy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Inspiracją dla konferencji była opublikowana także w Polsce książka Pierre’a Bayarda Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. Praca ta za swawolnym i prowokacyjnym tytułem skrywa treści niezwykle istotne dla współczesnego literaturoznawstwa, od statusu tekstu i czytelnika w procesie interpretacji aż po teorię „tekstów możliwych”.
Ta dwoistość myśli Bayarda – humor połączony z jak najbardziej poważnymi rozważaniami teoretycznymi – udzieliła się niemal wszystkim uczestnikom konferencji, którzy w liczbie 25 stawili się w Gdańsku, by porozmawiać o nowych perspektywach i granicznych sytuacjach eksplorowanych przez francuskiego badacza. Już w czasie ceremonii otwarcia Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Andrzej Ceynowa, jak również prof. Michał Mrozowicki i sam prof. Pierre Bayard budzili salwy śmiechu, opowiadając o własnych doświadczeniach z „nieczytaniem”, a zarazem skłaniali do głębokiego namysłu nad sytuacją uniwersyteckiego literaturoznawstwa.
Pierre Bayard z uwagą i przenikliwością godną czynnego psychoanalityka przysłuchiwał się kolejnym referatom, poruszającym najróżniejsze kwestie literaturoznawcze i nie tylko. Jagoda Bodzińska i Anna Chęćka-Gotkowicz snuły na przykład refleksje o wysłuchanych dziełach literackich i niewysłuchanych dziełach muzycznych. Olga Wrońska opowiadała o nieczytającym Gombrowiczu, a Marie Gil – o nieczytającym Rolandzie Barcie. Adam Jarosz zastanawiał się nad psychologicznymi uwarunkowaniami nieczytania, Barbara Brzezicka zaś – nad ich uwarunkowaniami „derridiańskimi”. Osobny panel poświęcony był specyfice młodzieżowej lektury, a osobny – kwestiom z pogranicza religii i polityki.
Punktem kulminacyjnym konferencji była część polskojęzyczna, podczas której prof. Anna Martuszewska opowiadała o przeżuwających książki zwierzętach, zaś prof. Stanisław Rosiek dawał rady tym, którzy chcą rozmawiać w języku, którego (prawie) nie znają. Podczas części tej wykład, tłumaczony na polski, wygłosił prof. Pierre Bayard. Przedstawił w nim stworzone przez siebie metody, których rewolucyjność polega przede wszystkim na zatarciu granicy między fikcją a teorią, na dopuszczeniu do głosu nieświadomości oraz na otwarciu się na szeroko rozumianą mobilność i potencjalność tekstu literackiego.
Akta pokonferencyjne, do których Pierre Bayard obiecał napisać osobny tekst, ukażą się w 2010 roku.
 
Relacja dr Tomasz Swoboda

Pierre Bayard (ur. 1954) – psychoanalityk, profesor literatury w Université de Paris VIII, autor wydanej po polsku książki Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało, a także, m. in., Qui a tué Roger Ackroyd? (Kto zabił Rogera Ackroyda, 1998), Comment améliorer les œuvres ratées? (Jak ulepszyć nieudane książki?, 2000), Peut on appliquer la littérature à la psychanalyse (Czy można stosować literaturę do psychaoanalizy, 2004), L’affaire du chien des Baskerville (Sprawa psa Baskerville’ów, 2008), Le plagiat par anticipation (Plagiat przez antycypację, 2009).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Wrzesień 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

27 października 2008 r.

 Rok Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Gdańskim

 

Z Grecji do Gdańska

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy i sesja związana z urodzinami (29 października 1924 r.) i obchodami Roku Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 27 października 2008 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Tablicę z wierszem poety Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa odsłonił Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernard Lammek:
 
- Tablica jest hołdem dla genialnego poety. Dokumentuje ona przede wszystkim związki Zbigniewa Herberta z Trójmiastem i z Uniwersytetem Gdańskim – mówił Rektor.
Poeta przez jeden rok akademicki przed trzydziestu pięciu laty wykładał poezję na Uniwersytecie Gdańskim, tu także odbył pamiętne spotkanie autorskie w maju 1985 roku.
 
Monety z Herbertem
 
Z okazji Roku Herberta Narodowy Bank Polski wyemitował monety poświęcone Zbigniewowi Herbertowi, które dyrektor Józef Maria Ruszar wręczył Rektorom: byłemu - prof. UG, dr hab. Andrzejowi Ceynowie i obecnemu - prof. Bernardowi Lammkowi oraz pani dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Grażynie Jaśkowiak:
- Nawet Anglia nie ma monet z Byronem, a my z Herbertem mamy – chwalił się dyrektor Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta, Józef Maria Ruszar. - To, że poeta był przez dwa miesiące pracownikiem naszego banku, trzeba czytać jako niezwykły znak czasów i przejaw ducha narodowego.

Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa
 

Na rozpoczęcie sesji herbertowskiej prof. UG, dr hab. Marek Adamiec, spiritus movens wydarzenia, przeprowadził analizę umieszczonego na tablicy wiersza:

- Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa to gliniana czara, przeznaczona do mieszania wina z wodą. Ozdobione „morskim” malowidłem naczynie przetrwało 2,5 tys. lat – mówił prof. Adamiec. – Trzeba zważyć klasę jaką miały te przedmioty codziennego użytku, a także dzieła sztuki i architektury antycznej, które wprawiały w zachwyt poetę i stanowiły natchnienie do pisania na przykład heksametrem. Miarą naśladującą bicie ludzkiego serca napisany jest właśnie wiersz Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa.
 
Moja i twoja katedra
 
Obchodom Roku Herberta na Uniwersytecie Gdańskim towarzyszyła wystawa „Moja i twoja katedra” autorstwa J. M. Ruszara i I. Grabskiej. Piękne, wielkoformatowe zdjęcia katedr okraszone cytatami z twórczości poety znakomicie współgrały z pierwszym wykładem sesji herbertowskiej zatytułowanym „Arcydzieła architektury jako źródło inspiracji poetyckiej Zbigniewa Herberta”, który wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Czermińska. Wykład dotyczył topiki używanej do opisu gotyckich katedr i budowli antycznych.
- Dla Herberta katedry były symbolem Europy, czego daje wyraz w eseju „Kamień z katedry” i wprawiały w poetę w zachwyt – mówiła prof. Czermińska. – Widok antycznych budowli: ateńskiego Akropolu, który nazywał „okaleczonym ciałem”, wywoływał w nim uczucie współczucia i wzmagał poczucie zagrożenia. Poeta utożsamiał się z Akropolem, co wydaje się ważne w kontekście urodzin Zbigniewa Herberta. Urodził się 2,5 tys. lat po Akropolu, ale przeciwstawiając siebie antropomorfizowanej budowli pisał: udało mi się zdążyć przed niewiadomą przyszłością
 
Świat wartości Zbigniewa Herberta
 
Wykład dotyczący „Świata wartości według Zbigniewa Herberta” wygłosił dr Zbyszek Dymarski: – Poeta hołduje wartościom. Ich posiadanie, zdaniem poety, świadczy o istocie człowieka, o jego własnej tożsamości. Być sobą znaczy trwać przy wartościach – mówił prelegent.
O przywiązaniu poety do wartości może świadczyć cytat z wiersza Życiorys z tomu Rovigo:
wszystkie moje siły
wytężałem żeby nie zrobić głupstwa nie ulegać podszeptom
nie bratać się z silniejszym
Swoje motto bycia wiernym wartościom dla nich samych zawarł Herbert w najsłynniejszym bodaj wierszu Przesłanie Pana Cogito.
 
 Ostateczna samotność
 
Kolejny prelegent Józef Maria Ruszar w celu tropienia motywu rzymskiej kurtyzany Curatii Dionisii z wiersza pod tym samym tytułem, zjechał Europę. Ślady bohaterki prowadzą autora referatu do herbertowskiego rozumienia śmierci: - Śmierć jest zdarzeniem „najbardziej osobistym” w poezji Herberta, to znaczy przejawem absolutnej samotności – mówił.

Po stronie słabszych
Ostatni, najbardziej osobisty głos w trakcie sesji, zabrał siostrzeniec poety, dr Rafał Żebrowski, który mówił o morskich tradycjach rodziny Herbertów, zwłaszcza o morskiej pasji ojca poety, a swojego dziadka – Bolesława. Jej rezultatem był fakt, że rodzina Herbertów w maju 1945 roku zamieszkała w Sopocie: - Gdańsk był dla wuja symbolem tej zasady moralnej, którą wyznawał przez całe życie, że należy być po stronie słabszych i po stronie walczących o wolność. Tym symbolem byli dla niego stoczniowcy: Ofiary Grudnia 1970 roku – mówił siostrzeniec poety.
 
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka
 

 

Rok Zbigniewa Herberta

 

Książę Poetów wykładał na Uniwersytecie Gdańskim

 

Sejm RP ogłosił rok 2008, Rokiem Zbigniewa Herberta. Inauguracja odbyła się 18 lutego w Teatrze Wielkim w Warszawie. Zbigniew Herbert był związany z Trójmiastem: mieszkał za młodu w Sopocie i tu dopadły go pierwsze miłosne uczucia do Muzy - Haliny Misiołkowej, w Gdańsku na naszym Uniwersytecie w roku akademickim 1973/74 prowadził wykłady o poezji.
 
Wiersz Herberta na ścianie BUG-u
 
W najbliższy poniedziałek (27.10.2008) nastąpi odsłonięcie tablicy z wierszem „Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa” na ścianie Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Umieszczenie tablicy, ozdobionej rysunkiem Zbigniewa Herberta, to wspólny projekt Józefa Marii Ruszara, dyrektora Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta oraz prof. UG, dr hab. Marka Adamca z Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, projekt międzyuniwersytecki. Bliźniacze tablice znajdą się na budynkach uniwersytetów innych miast Polski m.in. Krakowa, Warszawy, Torunia. Ta poetycka tablica utrwali obecność Poety na naszym Uniwersytecie. Pomysł jest dobry i znany, bo jakże miło spacerując po Gdańsku natknąć się na cytaty z powieści Güntera Grassa związane z danym miejscem, na który wpadło niegdyś Nadbałtyckie Centrum Kultury.
 
Herbert wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego
 
Warto w tym miejscu przypomnieć historię pobytów Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Gdańskim. Według pamięci świadków (do której przykrej ulotności przyznają się niemal wszyscy) poeta gościł na naszym Wydziale dwukrotnie: raz cyklicznie i raz na jednorazowym spotkaniu autorskim. Po raz pierwszy jako profesor wizytujący w roku akademickim 1973/74. Na pomysł ściągnięcia poety do Gdańska na wykłady wpadł ówczesny szef gdańskiej polonistyki doc. dr Jerzy Michno. Zbigniew Herbert był już wówczas znanym i cenionym poetą, miał za sobą debiut 1956 roku Strunę światła, Hermesa, psa i gwiazdę (1957), Studium przedmiotu (1961), Napis (1969) i wydany w 1973 przez wydawnictwo Czytelnik Wybór poezji i dramatów. Gdy rok akademicki miał się ku końcowi ukazał się tom zatytułowany Pan Cogito (1974). Wykłady Herberta, które według Aleksandra Jurewicza wnosiły nieco ożywienia w monotonię polonistycznych zajęć, były poszerzeniem „polonistycznego widnokręgu” i mogłyby się odbywać po hasłem „tego nie dowiecie się na studiach”. Uczestniczyli w nich dzisiejsi profesorowie Uniwersytetu i niektórzy gdańscy pisarze. Z grubsza obecna była spora część dzisiejszej śmietanki literackiej i naukowej Trójmiasta - ówcześni studenci, młodzi pracownicy naukowi, ale także ludzie z miasta. Większość z nich przyznaje dziś z lekkim zażenowaniem, że nie przyłożyła należytej wagi do tamtego wydarzenia.
 
Obcowanie z Europejczykiem
 
Początkowo Herbert przyjeżdżał do Gdańska raz na dwa tygodnie, później rzadziej i dość nieregularnie. Mówił oczywiście o poezji. Każdy z wykładów dotyczył jednego poety, jednego w jakiś sposób intrygującego go wiersza. Słuchacze wyłuskiwali zeń wątki autotematyczne, choć Herbert nigdy nie mówił wprost o własnej twórczości: - Zastanawiał się nad postawą poetyckiego buntu – mówi doktor Kazimierz Kotowicz, psychiatra. – Było to trochę jak tłumaczenie twórczości czy opowiadanie poety o wierszu, którego jeszcze nie napisał. Tak jak w tomie wierszy Achmatowej „Z tajemnic rzemiosła”. Do Herbertowskiego panteonu należeli głównie francuscy symboliści, „poeci wyklęci”: Paul Valéry, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud, Stéphan Mallarmé, Rainer Maria Rilke. Analizował także poezję anglojęzyczną Saint Johna Perse’a i Ezrę Pounda, a nawet szwedzką Pära Lagerkvista, którą znał jedynie z przekładów. Dla prof. UG, dr hab. Ewy Graczyk, studentki pierwszych lat polonistyki, było to spotkanie z prawdziwym, gruntownie wykształconym i zakorzenionym w kulturze Europejczykiem:
- Zrobił na mnie wrażenie człowieka, dla którego „żelazna kurtyna” nie stanowiła żadnej przeszkody w myśleniu i twórczym działaniu. Namawiał nas do uczenia się i studiowania w językach obcych, do poznawania kultur, a zwłaszcza rodzimej europejskiej. Powiedział nawet kiedyś, że polonista, który nie czyta w innych językach to nie polonista tylko humorysta. Był to dla nas w ówczesnych czasach trudny wyrzut sumienia. Porównywaniem przekładów, słów, znaczeń przekonał mnie, że warto wejść głęboko w studia filologiczne. Szczególnie zafascynowała mnie jego interpretacja słynnego sonetu Gérarda Nervala o czarnym słońcu.
 
Trzy kartki z notesu
 
Wykłady obywały się w małej auli (dawnej 037) na Wydziale Humanistycznym w Gdańsku Oliwie o godz. 17:
Znać było, że przygotowywał się do wykładów bardzo starannie. Fascynowały go arcydzieła, o których mówił. Balansował, jak na wiecznego ironistę przystało, między tonem poważnym i żartobliwym:
- Wszystkie wykłady oparte były na jednym schemacie: na początku czytał wiersz w oryginale, później dawał dwa, trzy przekłady, czasem swoje własne, a następnie porównywał przekład poetycki z tłumaczeniem dosłownym. Mimo tego widać było, że pochłaniał go temat, o którym mówi. Objaśniając tajniki słów nierzadko sam coś dla siebie odkrywał. Głównie prowadził monolog o poezji i szerzej o kulturze. Doskonale pasował do wybranych przez siebie utworów, a one do jego sposobu widzenia rzeczywistości – wspomina prof. dr hab. Małgorzata Czermińska. – Pamiętam, że chcieliśmy go nagrywać, ale nam pozwolił. Mówił, że ta świadomość będzie mu przeszkadzać. Moje notatki niestety, gdzieś przepadły zresztą trudno było notować.
Zachowały się natomiast trzy kartki z notesu Aleksandra Jurewicza, który jako jedyny, zadbał o literackie świadectwo tych wykładów:
- Na każdej z nich jest data – 21 listopada 1973 rok. Trudno zresztą nazwać je notatkami – to raczej strzępy słów rzucane w pośpiechu na papier, półzdania, urwane myśli, których w żaden sposób nie można dzisiaj dopowiedzieć – pisze Jurewicz w książce „Popiół i wiatr” (słowo/obraz terytoria 2005, s. 30-32). – Na pewno dla wielu z nas te wykłady były potrzebne, coś się z nich odłożyło na dalsze dni i lata, coś się zapamiętało, na inną skalę wrażliwości nas Herbert otworzył. Przed Zbigniewem Herbertem były jeszcze lata pisania i obdarowywania czytelników nowymi książkami [...]. Przed nami, którzyśmy dopiero w chlebakach nosili pomięte pierwsze wiersze, była niewiadoma przyszłość, była młodość, miłość, wszystko do zdobycia lub wszystko do przegrania. W tym naszym życiu, w tej naszej – mimo wszystko – szalonej młodości były wiersze Zbigniewa Herberta, była mądrość jego słów, był podziw dla jego niezłomności. Oczywiście – to jest nieuniknione, gdy teraz to piszę i przypominam – na obraz tamtego Herberta z dni jesiennych na ulicy Wita Stwosza w Gdańsku Oliwie nałożyły się wszystkie późniejsze lata. [...] pozostały wiersze, została poezja. Więc nieśmiertelność, pulsowanie słów oddech wierszy. I dziwne uczucie na korytarzu uniwersytetu, niewiele różniącego się od tamtego korytarza, po którym dawną jesienią szedł na wykłady Zbigniew Herbert. I pamiątka po tamtych spotkaniach i po tamtym czasie: tylko trzy karteczki z notesu.
Pomimo tych pochlebnych wspomnień z każdym wykładem liczba słuchaczy malała i kiedyś Herbert miał powiedział, że indeksy będzie podpisywał chyba w toalecie:
- Z pewnością początkowo słuchacze przychodzili na samego Herberta, ale jego wykłady były dość specjalistyczne i rozmijały się z oczekiwaniami niektórych studentów – mówi poeta, prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski. – Jego samego męczyło chyba słabnące zainteresowanie. Był raczej osobą kameralną, a duża sala sprawiła, że wyparowała intymność obcowania z wierszem, którą próbował stwarzać, tropiąc subtelności przekładów. Czuł, że nie jest daje tego, czego oczekują od niego słuchacze i być może tego, czego sam po sobie oczekiwał.
- Mówił do prawie pustej sali. Jego racjonalizm budził protesty. Logika z jaką analizował Eliota zadziwiała i irytowała zarazem. Odnajdowałam w nim „arbitra elegancji”, niegdysiejszego profesora szacownej poważanej uczelni. Był mistrzem w demaskowaniu mitów – wspomina Małgorzata Dziergowska z Sopotu. – Moje próby literackie skwitował milczeniem, które niekoniecznie było miłe i budujące.
 
Poezja a empatia
 
Wszyscy słuchacze wykładów Herberta podkreślają także powściągliwe, pełne dystansu i subtelnej ironii poczucie humoru wykładowcy:
- Powołując się na esej W.H. Audena o szkole poetów, podawał warunek hodowania psa przez każdego młodego poetę. Ten pomysł pedagogiczny nakazywał poecie wyjść poza to, co papierowe, tradycyjne w literaturze, na rzecz żywego, bezinteresownego uczucia, takiego w którym chodzi o to, aby się kimś opiekować, nie oczekując wzajemności. Przedstawiał twórczość poetycką jako rodzaj ćwiczenia się w empatii – wspomina prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek. – Pamiętam także, że któryś z domorosłych poetów opuścił ostentacyjnie salę na jedynym z wykładów. Jeśli o mnie chodzi zdumiewa fakt, że nie doceniałem tego, co się wydarza. Cóż, prawo młodości! Dziś na pewno byłbym pilniejszym słuchaczem jego wykładów, ale nadal najważniejsza jest dla mnie pamięć tego spotkania.
Pod koniec drugiego semestru wykłady chyba urwały się.
- Nie mam w indeksie podpisu Herberta, pozostał tylko mój wpis. Nie wtajemniczono nas w przyczyny: polityczne czy zdrowotne – mówi słuchaczka wykładów Bogumiła Klein.
Ja również nie dotarłam do wpisu w indeksie żadnego z uczestników tych spotkań.
 
10 lat później i ... później
 
Herbert gościł w Gdańsku 10 lat później, w 1983 roku, wówczas spotykał się z czytelnikami w duszpasterstwie środowisk twórczych u dominikanów – takie spotkania odbyły się co najmniej dwa, jedno tradycyjnie w niedzielę po mszy – dla wszystkich, a drugie dla dziennikarzy. Spotkania na Górce prowadził prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski a organizowała red. Barbara Madajczyk-Krasowska: - Pamiętam, że ludzie wychodzili z nich uwzniośleni, z przekonaniem, że warto trzymać się wartości i obcować z taką poezją – mówi.
Z tych spotkań autorskich zapamiętano anegdotę: poeta pytany o obowiązek wytrwania przy wartościach zawartych w „Przesłaniu Pana Cogito” opowiedział historię skąpego Szweda, którego jedynym dobrym uczynkiem były dwa grosze rzucone ubogiemu. Bóg, po spłaceniu tego długu, odesłał go do diabła. Ryzyko związane z życiem kosztuje więcej niż dwa marne grosze, konkludował Herbert.
Poeta trafił na Uniwersytet Gdański raz jeszcze w maju 1985 roku. Spotkanie, ukryte pod hasłem dni uczelni, organizował samorząd NZS UG.
- Dowiedzieliśmy się, że Zbigniew Herbert jest w Sopocie i mieszka z żoną w Zaiks-ie. Nasze zaproszenie bardzo go ucieszyło – mówi Leszek Biernacki, współorganizator tego spotkania.
Mimo że nie było żadnej oficjalnej informacji ogłoszeń ani plakatów wszyscy o nim wiedzieli. Wszyscy oprócz władz uczelni. Aula tym razem duża, była wypełniona ludźmi.
– Na spotkaniu Herbert czytał swoje wiersze, głównie z Raportu z oblężonego miasta, który krążył już w drugim obiegu – dodaje Biernacki. –Studenci NZS UG mieli dla niego przygotowaną niespodziankę. Tomik Raportu z oblężonego miasta wydany przez Janusza Prendotę, studenta Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, sprawił mu widoczną radość. O prawach autorskich nie było wówczas mowy. A poeta wyraźnie czuł powołanie, aby jego wiersze trafiły do jak największej rzeszy czytelników.
Spotkanie zakończyło się mniej więcej po półtorej godziny skandowaniem haseł solidarnościowych.

– Pojawił się potem pomysł nadania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego – mówi prof. UG, dr hab. Marek Adamiec. – Myśl jednak rychło upadła, bo Herbert był niewygodny. Szkoda.

W niepublikowanym dotąd liście z 23 maja 1997 roku (niewiele ponad rok przed śmiercią) Zbigniew Herbert napisał do prof. Marka Adamca o swojej pamięci Gdańska: „[...] dziękuję Panu uprzejmie za list z 16 maja br. oraz miłe słowa i wspomnienia naszego spotkania w Gdańsku w czasie Haniebnej Wojny. Oczywiście chętnie bym pojechał do Gdańska, który tak bardzo lubię, odnowił znajomości, popatrzył na Stocznię i na nowy Dwór Artusa. Niestety stan mego zdrowia jest od wielu lat zły i wyklucza przemieszczanie się choćby ze stołka na stołek. Mógłbym posłać mego sobowtóra ale ten jedyny, którym rozporządzam jest dość nierozgarnięty i w dodatku jąka się. Pozostają mi tylko Akty Strzeliste i cierpliwość. Świadomość, że może ktoś mnie jeszcze pamięta w Gdańsku jest dla mnie wielkim pokrzepieniem”.
 
Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
Treść uchwały sejmowej ustanawiającej rok 2008
Rokiem Zbigniewa Herberta
 
"W dziesiątą rocznicę śmierci poety Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów, Sejm RP postanawia oddać hołd artyście, który twórczo nawiązując do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił.
W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Dla wielu był pisarzem tragicznym i niezłomnym, uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu.
Odważny i niezależny, wyrażał w swej poezji umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, nieidealizującą, wymagającą od tych, którzy ją deklarują, nie tylko poświęcenia, ale i światłej krytyki, nie tylko wzniosłych gestów, lecz przede wszystkim pracy i odpowiedzialności.
Wprowadził do polszczyzny formułę-przykazanie: "Bądź wierny. Idź".
 
A. Malcer-Zakrzacka, Rok Zbigniewa Herberta. Książę Poetów
wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, „Gazeta Uniwersytecka”, marzec 2008

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

3-5 czerwca 2009 r.

Międzynarodowa konferencja językoznawcza

"Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im Grenzgebiet"/

"Język i kultura wspólnym dziedzictwem pogranicza"

 
odbyła się w dniach 3-5 czerwca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencję otworzyli: Joachim Bleicker, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego:
- Bardzo cieszę się, że kilka razy w roku z inicjatywy Instytutu Germanistyki odbywają się konferencje naukowe, które skupiają się wokół problematyki historii, kultury, literatury i języka naszych narodów - mówił konsul Joachim Bleicker. - Podziwiam ludzi, którzy podejmują wysiłek nauki języka niemieckiego, zwłaszcza że język literacki bardzo różni się od języka życia codziennego w Niemczech, gdzie funkcjonuje bardzo wiele dialektów.
Prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk we wprowadzeniu do konferencji poświęconej zagadnieniu języka pogranicza podkreśliła wspólną historię naszych języków:
- Źródła historyczne wskazują na to, że już w VIII wieku n.e. u ujścia Wisły - w okolicach Drużna koegzystowały różne systemy językowe: zachodniosłowiański, bałtyjski i germański.
Profesor Łopuszańska wyraziła radość, że na konferencji są reprezentowane wszystkie duże ośrodki akademickie w Polsce.
O niezwykle prężne działalności Instytutu Germanistyki mówił na wstępie prorektor, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, a później dyrektor Instytutu Germanistyki, prof. dr hab. Andrzej Kątny:
- Gdańska germanistyka wprowadza nowe kierunki studiów, jak: lingwistykę stosowaną czy niemcoznawstwo, aby uatrakcyjnić ofertę kształcenia studentów i dostosować się do szybko zmieniających się realiów na rynku pracy.
Dyskusje naukowe na temat pograniczności kultury i języka trwały trzy dni.
Patronat honorowy nad konferencją objął Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
 • Organizator: Zakład Językoznawstwa Germańskiego przy Instytucie Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego UG.
 • Referaty będą wygłaszane w języku niemieckim.
 • Program konferencji w języku niemieckim.
 • Informacje o konferencji. Patrz więcej.
Na konferencji poruszone zostaną problemy związane z oceną własnego języka etnicznego i związane z tym nastawienia do innych języków, uznanie języka za czynnik w dużym stopniu warunkujący identyfikację z określonymi wartościami i symbolami narodowymi i etnicznymi, stają się aktualne w obliczu jednoczenia się Europy.
Ponieważ przyczyną wszelkich zachowań językowych są warunki ekstralingwistycznie, a identyfikacja z językiem etnicznym jest w Europie nadal bardzo silna i wszelkie działania zmierzające do asymilacji językowej spotkałyby się ze zdecydowanym sprzeciwem, zasadnym staje się pytanie o wzajemne wpływy i relacje językowe, bowiem te kształtują nastawienia do odmiennych kultur i języków. Tematyka konferencji wpisuje się więc w krąg zagadnień aktualnych dla kształtującej się zbiorowości europejskiej, która ma w założeniach wytworzyć wspólną europejską identyfikację.
Współorganizatorzy: Rektor UG, Dziekan Wydziału Filologicznego UG, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 16:51; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

23 października 2008 r.

Kolaudacja polskiej edycji monografii prof. Łarysy Masenko

 

Język i społeczeństwo. Wymiar postkolonialny

 

odbyła się 23 października 2008 roku o godz. 11.00

w Auli Głównej (1.43) Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy: Komitet organizacyjny obchodów dziesięciolecia

Katedry Slawistyki oraz Kierownik Katedry Slawistyki

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

 

Tłumaczenie wspomnianej pracy rozpoczyna mini-cykl publikacji autorstwa prof. Łarysy Masenko, których wydanie przewidziane jest w dwóch kolejnych latach. Zakres badań naukowych tego wybitnego ukraińskiego filologa wykracza daleko poza sferę socjolingwistyki; odwołuje się również do takich dyscyplin, jak historia, filozofia, socjologia, psychologia czy politologia.
Wykład kolaudacyjny poświęcony był analizie wybranych aspektów polsko-ukraińskich paraleli lingwosocjokulturowych w odniesieniu do rzeczywistości dwudziestowiecznej oraz do najnowszej historii, obejmującej przemiany społeczno-polityczne od rozpadu ZSRR po 2008 rok.
Przystępny język wykładu, znakomicie dobrane odwołania do materiałów źródłowych i ujmująca osobowość Pani Profesor zapewniły uczestnikom spotkania możliwość zetknięcia się z mało znaną w Polsce sferą badań w obrębie Słowiańszczyzny Wschodniej oraz regionu Europy Centralnej.
Obecni byli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku oraz reprezentantci władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Gdańskiego.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

18-19 maja 2009 r.

Rodzina w świecie współczesnym

- modele, role, funkcje

W dniach 18-19 maja 2009 r. w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Rodzina świecie współczesnym – modele, role, funkcje. Była ona poświęcona różnorodności współcześnie funkcjonujących modeli rodziny i ról jej członków, w perspektywie różnic kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych, a pytaniem, na które uczestnicy starali się odpowiedzieć było to, w jakim zakresie pozostaje ona ostoją tradycyjnych wartości, a na ile uległy one destrukcji i zastąpieniu przez nowe.

Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek rano dyskusją panelową poświęconą funkcjonowaniu rodziny w sytuacji kryzysu - poddanej oddziaływaniu Historii, obcego wzorca kulturowego czy autodestrukcji jej członków. Rozmawiali o tym: prof. dr hab. Stefan Chwin, Stefan Chazbijewicz, abp. Tadeusz Gocłowski, Jolanta Łazuga-Koczurowska, prof. dr hab. Franciszek Rosiński i Danuta Wałęsowa.

Wystąpienia 40 prelegentów odbywały się w pięciu panelach tematycznych: Relacje w rodzinie, Model rodziny, Wielokulturowość, Kryzys rodziny i Oczekiwania wobec rodziny. Referenci podejmowali różnorodne kwestie m.in.: prawne i ideologiczne aspekty funkcjonowania kategorii rodzicielstwa prawnego, genetycznego i biologicznego (dr Magdalena Radkowska-Walkowicz, Nowe technologie reprodukcyjne a polska rodzina); traktowanie ciąży jako eventu (Zanim się narodzi… Karolina Kowalska); funkcjonowanie alternatywnych modeli rodziny – monoparentalne (z wyboru), LAT (living apart together), DINK (double income no kids), dual-career family czy związki homoseksualne – i ich status prawny (mgr Aneta Grygiel i mgr Dawid Kaiser). Uwaga uczestników skupiła się także wokół kryzysu ojcostwa i rodziny, a także na odbiciu tych zjawisk w sztuce, o Ucieczce z domu. Od rodzin toksycznych do rodzin alternatywnych w polskiej literaturze i w filmie po 1989 roku mówiła dr Agnieszka Skolasińska, a o Atrofii więzi rodzinnych w najnowszym dramacie polskim dr Miłosz Babecki. O modelach rodziny funkcjonujących w innych kulturach mówili: ks. prof. Franciszek Rosiński - Rodzina nowogwinejska w okresie przemian kulturowych, mgr Katarzyna Kleiber - Wizerunek rodziny w irańskiej kulturze wizualnej i dr Monika Samsel-Chojnacka - Przemiany modelu rodziny w skandynawskiej powieści kryminalnej przełomu XX i XXI wieku.

Relacja Katarzyna Kaczor
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

23-24 października 2008 roku

Jubileusz profesora Stefana Chwina

Dwudniowe obchody jubileuszu 33-lecia debiutu (wieku chrystusowego twórczości oraz 60-lecia urodzin) profesora Stefana Chwina odbyły się 23-24 października 2008 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Z tej okazji pisarz został uhonorowany srebrnym medalem Gloria Artis, przyznawanym zasłużonym kulturze. Wręczenia dokonał prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz.
Wokół wolności
Pierwszy dzień poświęcony był dyskusji na temat wolności. Współdyskutantami profesora byli krakowiacy: Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski. Dyskusja skupiła się m.in. wokół eseju Stefana Chwina zatytułowanego My, Ablowie, czyści jak łza, opublikowanego w „Gazecie Wyborczej”, a stanowiącego, jak się okazało dnia następnego, fragment Dziennika dla dorosłych. Esej dotyka tematu współodpowiedzialności wszystkich żyjących w systemie totalitarnym i krąży wokół tezy, że „to nie generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny. On tylko puścił w ruch maszynerię” ludzką, bez której żadnego celu by nie osiągnął.
Tego dnia odbyła się także promocja przewodnika Gdańsk według Stefana Chwina przygotowanego przez Krystynę Lars, a wydanego przez Urząd Miasta Gdańska. Z tej serii znamy już Gdańsk zawłaszczony: raz - przez Pawła Huellego, dwa - przez Güntera Grassa (wieść niesie, że następnym tomem serii będzie Gdańsk według Lecha Wałęsy).
Wokół teologii
Następnego dnia twarzą w twarz z pisarzem zasiedli krytycy i literaturoznawcy prof. Jerzy Jarzębski, Andrzej Franaszek („Tygodnik Powszechny”), Dariusz Nowacki („FA-art” i „Opcje”) oraz Jarosław Zalesiński („Dziennik Bałtycki”). Przepytywania krytyków z twórczości Stefana Chwina dokonywał Piotr Millati z Wydziału Filologicznego UG. W toku dyskusji wyodrębniono kilka najważniejszych cech twórczości pisarza, do których należą m.in. sprzeciwianie się łatwemu sądowi, pójście pod prąd, próba wędrówki do krańców ludzkiego poznania oraz kreowanie fascynujących fabuł.
Z czasem jednak dyskusja przybrała aspekt teologiczny:
- Stefan Chwin dąży do naruszenia utrwalonych, wygodnych przekonań, że wszystko ma sens i porządek – mówił Jarosław Zalesiński. – W niektórych jego powieściach np. w Dolinie radości czuć powiew gnostycki.

Przed pułapką analitycznego rozumu dążącego do przekonania, że wszystko może zostać poddane w wątpliwość, przestrzegał pisarza Andrzej Franaszek.

Pisarz obwołując się (z głębokich pokładów swojej duszy) „pisarzem teologicznym” w toku dyskusji przystąpił do kontrataku czyli autointerpretacji:
- Jeśli fundamentem naszej cywilizacji są kamienne tablice, to nie jest to fundament absolutnie pewny – mówił. – Bóg przesyła nam tajemnicze i nieczytelne komunikaty. Wtajemniczenie dziecka (jakim byłem) w katolicyzm jest cenne, ale i niebezpieczne. Skupia duszę i aktywność wokół człowieka przybitego do dwóch desek. W tym kontekście treść mojej duszy odzwierciedla film Mela Gibsona Pasja. Tam, gdzie wyobraźnia wchodzi w teologię zaczyna się, moim zdaniem, niebezpieczeństwo.
W pracowni pisarza
Cześć dyskusyjną zakończyła premiera nowej książki Stefana Chwina Dziennik dla dorosłych. Uroczyście zamknięto również utrzymaną w domowym, rodzinnym klimacie wystawę W pracowni pisarza. Wśród eksponatów rysunków i rękopisów znalazły się m.in. listy od Czesława Miłosza, maszyna do pisania (z czasów, kiedy narzędzie pracy pisarskiej trzeba było pisać podanie do władz), płaszcz Hanemanna z przedstawienia w Teatrze Wybrzeże. Organizatorem jubileuszu był Urząd Miasta Gdańska. Wystawę wspólnie z małżonką pisarza Krystyną Chwin zaaranżowała Barbara Kruszewska.
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

Rozmowa z profesorem Stefana Chwinem o jubileuszu 33-lecia debiutu i 60-lecia urodzin. Jubilata przepytuje redaktor Tadeusz Skutnik ("Dziennik Bałtycki"). Patrz więcej.

Podwójny jubileusz: 33 na 60

Ze Stefanem Chwinem, jubilatem, rozmawia Tadeusz Skutnik

- Pisarz Stefan Chwin, ale też rysownik, pracownik naukowy, należy do ludzi precyzyjnych, detalistów. Skąd się to u niego bierze?

- Mam to po rodzicach. Bardzo akuratny musiał być mój ojciec, którego zajęciem było rozliczanie floty. Zawód matki – pielęgniarka – też nie tolerował bałaganiarstwa. Zmysł porządkowania wszystkiego najwidoczniej otrzymałem w genach.
- Drugi tom dzienników, zatytułowany „Dziennik dla dorosłych”, rozpoczyna pan tymczasem niezbyt przychylnym portretem ojca, człowieka bojaźliwego.
- Protestuję, był człowiekiem preferującym „życie w ukryciu”, człowiekiem absolutnie zdruzgotanym przez Rosję. Był to dla mnie widok bardzo przygnębiający. Nie ufał niczemu, żadnym deklaracjom ani umowom, bo w Wilnie przeszedł zmieniające się okupacje: litewską, niemiecką, podwójną sowiecką, był świadkiem „wyparowywania” w nocy całych ulic, a nawet kwartałów miasta. Stosował też różne mimikry, żeby nie wyparować gdzieś na wschód albo nie dać się wcielić do sowieckiej armii. Nie był Katonem. Nie miał złudzeń co do Rosji. I to wszystko nie wprost, ale odłamkowo, zaszczepiał również mnie.
- A matka?
- Matka warszawianka, natura wprost przeciwna, wylewna, otwarta. Nie miała np. ani chwili wahania, ani cienia krytycyzmu wobec Powstania Warszawskiego. Ojciec – tak, miał wątpliwości, ja za nim też. Ci warszawiacy mieli jakby mocniejsze ego. Ja to później określałem jako „fumy warszawskie”.
- A jednak, choć ojciec trenował pana w sceptycyzmie, decydując się na pisanie – sprzeniewierzał się pan jego woli, pisanie bowiem – czy się chce czy nie – obnaża piszącego. Przeprasza go pan za to w najnowszym tomie dzienników.
- Zajmowanie się literaturą jest ryzykownym zajęciem. Tu się niczego nie da ukryć. Jak tylko sięgniesz po pióro, ono cię zdradzi, pokaże wszystko. O tym między innymi mówi „Złoty pelikan”. Wystarczy dobre oko analityka, a nawet bystrzejszego czytelnika, żeby dowiedział się o tobie wszystkiego. Nawet najbardziej wstydliwych rzeczy. W składni, stylu, metaforach, w rodzaju wrażliwości.
- Ale powieści, fabuły zmyślone, też obnażają pisarza?
- Też. Siedzi tam sporo różnych rzeczy, których na przykład się boimy.
- W „Hanemannie” też?
- Owszem, choć lektura tej książki była spolityzowana; jakieś pojednania polsko-niemieckie itd. Natomiast najciemniejsza sprawa: krążenie wokół psychicznych i duchowych niebezpieczeństw grożących życiu, gdy człowiek traci grunt pod nogami – przeszła jakby niezauważona. Jak człowiek usiłuje wyjść z jakichś dołów, w których ja się też czasami znajduję – o tym też jest ta powieść. Gdy patrzę na swoje życie, nie widzę go w zupełnie jasnych barwach.
- A kto widzi? Chyba kompletny idiota. Zmieńmy temat, bo brniemy w czarne dziury. Jak to jest być jubilatem?
- Przyjmuję ten stan z dość mieszanymi uczuciami. Jestem wewnętrznie podzielony. Z jednej strony mam skłonność do życia, którego uczył mnie ojciec, tzn. do życia w ukryciu. A co jakiś czas mam w sobie odruch mojej matki, która była i jest bardzo ekspresyjną osobą. Która uważa, że żyje się poprzez ujawnianie życia. Zupełnie niepodobna do ojca. Ogień i woda. Można się było nabawić w dzieciństwie rozdwojenia jaźni. (śmiech)
- Wobec tego jubileusz też jest „od strony matki”, bo równie jak pisanie, a może bardziej, ujawnia. Jubileusz podwójny: z jednej strony 33 lata od debiutu, a z drugiej zbliża się okrągła data urodzin. Dwa w jednym.
- Tak się składa. Za swój debiut literacki uznaję artykuł o Gombrowiczu – sarmacie kontestującym romantyków w „Ruchu Literackim” 1975. Pisałem oczywiście wcześniej.
- Rysowałem jeszcze wcześniej…
- A tak, od dziecka, potem w orłowskiej szkole plastycznej, której jestem absolwentem. Kiedyś nawet, za rysunek pałacu, w stylu warszawskiego PKiN-u, który planowany był w Gdańsku na Biskupiej Górce, otrzymałem z „Przyjaciółki” nagrodę: trzy wagoniki kolejki.
- Matko święta, pan też maczał palce w tym ohydnym projekcie, który na szczęście udało się unicestwić?
- Niestety.
- Usprawiedliwia pana wiek dziecięcy. Pierwsza książka to wspólna ze Stanisławem Rośkiem „Bez autorytetu”.
- Rok 1981. Uhonorowana Nagrodą Kościelskich, której nijak nie udawało się nam odebrać. W końcu jednak pojechaliśmy z Krystyną (żoną) do Genewy po dwóch latach starań o paszport, w 1984 roku.
- To wtedy pańska matka musiała podpisać swoisty cyrograf?
- Tak, podpisała notarialne zobowiązanie, opatrzone pieczęciami i znakami skarbowymi, że ona, Aleksandra Chwin, zobowiązuje się zająć naszymi synami gdybyśmy uciekli na zachód.
- Pytam o to, bowiem w Nadbałtyckim Centrum Kultury, na wystawie wprowadzającej do pańskiego życia i twórczości: „W pracowni pisarza. 33 lata ze Stefanem Chwinem” zobaczyłem reprodukcję owego „cyrografu”.
- Jest tam więcej świadectw „z epoki”, której dzisiejsza młodzież na szczęście nie zna. Na przykład epopeja naszych starań o maszyny do pisania poza kolejnością (dwie, bo z żoną), zakończone fiaskiem, czy z kolei powodzeniem – starania o jedną pralkę.
- Wydaje mi się, że ta wystawa też wiele ujawnia z tego, co może chciałby pan ukryć; może nawet – obnaża.
- Ejże! Odkryłem już prawie wszystko swoim pisarstwem, co więcej taka wystawa mogłaby ujawnić? Proszę zwrócić uwagę, że jest ona zrobiona z humorem, z dystansem wobec mnie i mojego pisanio-rysowania. Niech to będzie dopowiedź na pytanie jak to jest być jubilatem. Przyjemnie, jednak bez zachwytu. Nad sobą zwłaszcza.

Rozmawiał: Tadeusz Skutnik

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

13 maja 2009 r.

Słowiańskie obrazy miłości

 
W ramach Festiwalu Slawistyki odbyła się doktorancko-studencka sesja naukowa zatytułowana Słowiańskie obrazy miłości. Obrady odbywały się 13 maja 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Konferencję otworzyli Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, Kierownik Katedry Slawistyki. Prorektor prof. Węgrzyn docenił dorobek naukowy i prężność naukową Katedry Slawistyki i Koła Naukowego Slawistów P.P. Njegoša – organizatora konferencji.
- Jest wiosna, trwa Festiwal Slawistyki, sesja o słowiańskiej miłości organizowana i prowadzona przez naukową młódź. Można więc liczyć na znakomite naukowe owoce -mówiła prof. Halina Wątróbska.
Sesja dotycząca Słowiańskich obrazów miłości została szeroko zakrojona i podzielona na trzy sekcje: kulturoznawczą, językoznawczą i literaturoznawczą. Wykłady inaugurujące sesję poświęcone były różnym dziedzinom sztuki. O serbskiej muzyce rokowej – turbofolku mówiła Katarzyna Knapik z Uniwersytetu Łódzkiego, o przedstawieniu miłości w twórczości malarzy i rzeźbiarzy naiwnych, Aneta Kozakiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, o rosyjskiej miłości w nowym kinie Rosji, Marta Brzezińska z Uniwersytetu Warszawskiego, o małżeństwie w XIX-wiecznej Bułgarii, Marcin Fastyn z Uniwersytetu Łódzkiego. Posiedzenie plenarne zakończył Emilian Prałat z Uniwersytetu w Poznaniu referatem zatytułowanym Pędzlem i piórem o miłości.
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 15:18; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

23 października 2008 r.

Spotkanie autorskie z Lilian Faschinger

austriacką pisarką, poetką i tłumaczką

 

odbyło się w czwartek 23 października 2008 roku

o godz. 11.30 w sali nr 1.48 Wydziału

Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Lilian Faschinger urodziła się w roku 1950 w miejscowości Tschöran w Karyntii. W latach 1969-75 studiowała anglistykę i historię na uniwersytecie w Grazu, gdzie następnie pracowała jako nauczyciel akademicki w Instytucie Anglistyki. W roku 1979 uzyskała tytuł doktora w dziedzinie literaturoznawstwa angielskiego. Od roku 1992 pracuje jako pisarka i tłumaczka literatury angielskiej i amerykańskiej. Mieszka w Wiedniu.
Lilian Faschinger jest autorką powieści: Die neue Scheherazade (1986), Lustspiel (1989), Magdalena Sünderin (1995), Wiener Passion (1999) oraz ostatnio opublikowanej powieści psychologiczno-kryminalnej Stadt der Verlierer (2007), której fragmenty przeczyta na spotkaniu autorskim. Międzynarodowy rozgłos przyniosła jej książka Magdalena Sünderin, przełożona na 17 języków – w tym również na polski jako Magdalena grzesznica. Lilian Faschinger pisze też wiersze, opowiadania i eseje, wydane m.in. w zbiorach: Selbstauslöser. Lyrik und Prosa (1983), Frau mit drei Flugzeugen (1993), Paarweise. Acht Pariser Episoden (2002). Jest laureatką licznych nagród literackich przyznawanych pisarzom i tłumaczom; jej najnowsza książka Stadt der Verlierer została uhonorowana nagrodą im. Friedricha Glausnera za najlepszą powieść roku 2008.
Lilian Faschinger opisuje w swoich powieściach niesamowite, fantastyczne biografie rozmaitych współczesnych i dawnych dziwaków i outsiderów: emigrantów, nieprzystosowanych do życia artystów, wyzwolonych kobiet odrzucających konwencjonalne role społeczne. Jej opowieści są okazją do zaprezentowania krytycznego oglądu współczesnego społeczeństwa, którego swoistą miniaturą jest Wiedeń – miejsce akcji większości książek Faschinger. Stolica Austrii jawi się jako miejsce owiane legendą, uwielbiane przez mieszkańców i podziwiane przez turystów, a jednocześnie jako miasto prowincjonalne i zaściankowe, środowisko nieżyczliwe dla przybyszy, cudzoziemców i wszelkich „Innych”. Społeczność wiedeńska nie jest jednak piętnowana za konserwatyzm i ciasnotę umysłową, a raczej traktowana z ironią i przymrużeniem oka. W książkach Faschinger roi się od naszkicowanych kilkoma kreskami, wyrazistych portretów rozmaitych typów ludzkich. Barwna fabuła i sprawnie prowadzona akcja, dowcip i subtelny humor – te cechy sprawiają, że styl pisarski Lilian Faschinger jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

12 maja 2009 r.

Pokuta za Jałtę

Wykład reportera i historyka Michaela Dobbsa zatytułowany Atoning for Yalta: The United States and Poland 1945-1989/ Pokuta za Jałtę. Stany Zjednoczone i Polska 1945-1989 odbył się 12 maja 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG. Tematem wykładu była rola Stanów Zjednoczonych w historii Polski, zwłaszcza na początku i końcu zimnej wojny. Michael Dobbs jako reporter „Washington Post” i pierwszy zachodni dziennikarz, jaki znalazł się w Stoczni, był świadkiem wydarzeń sierpniowych 1980 r.
- W roku ’80 zachodni dziennikarze i reporterzy nie mieli wstępu do stoczni ani innych zakładów pracy. Mnie udało się dostać na teren stoczni, spotkać z Wałęsą i obserwować już pierwsze kameralne negocjacje z dyrekcją stoczni – mówił Michael Dobbs. – Później miałem oczywiście problem z wysłaniem relacji prasowej. Udało mi to zrobić dopiero drogą telefaksową z Warszawy. Zachodnia prasa nie miała pojęcia o tym, co działo się wówczas w Polsce.
Zdaniem Dobbsa sierpień 1980 był nie tylko początkiem dekady prowadzącej do upadku komunizmu i zakończenia dominacji sowieckiej w tej części Europy, ale był także, co niezwykle ważne, początkiem rewolucji informacyjnej:
- Zasługą Lecha Wałęsy było m.in. to, że zrozumiał znaczenie informacji przekazywanych na Zachód, które za pośrednictwem zachodnich mediów m.in. radia Wolna Europa wracały i rozprzestrzeniały się także w Polsce. Po roku 1980 kontrola komunistów nad rozprzestrzenianiem się informacji stawała się bardzo trudna, a z czasem niemożliwa.
Michel Dobbs autor książki Jak upadł Wielki Brat: upadek sowieckiego imperium, wydanej w 1996 roku, pracuje obecnie nad książką o źródłach zimnej wojny. Jego zdaniem Jałta, dla nas Polaków symbol zdrady Zachodu, była jedynym wyjściem, które w długofalowej, historycznej perspektywie okazało się sukcesem. Doprowadziło ono bowiem do ujawnienia słabości imperium sowieckiego, a w ciągu trzech, czterech dekad obnażyło całkowitą niezdolność Związku Radzieckiego do dalszej dominacji w Europie Środkowej. Tytułowa „pokuta Ameryki” za Jałtę pozostaje jednak według niego kwestią otwartą.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 

Sylwetka prof. Michaela Dobbsa. Patrz więcej.

 
MICHAEL DOBBS is a former reporter for The Washington Post turned Cold War historian. He spent much of his journalistic career as a foreign correspondent reporting on the collapse of communism. He was the first western reporter to visit the Lenin shipyard in Gdansk in August 1980, and was subsequently the Post's bureau chief in Warsaw (1980-1982), Paris (1983-86) and Moscow (1988-1993). He has also been a State Department and foreign policy reporter for the Post and covered the 2008 presidential election campaign.
Dobbs' books include Down with Big Brother: the Fall of the Soviet Empire (Knopf, 1996), which was also published in Polish (Rebis), and a biography of Madeleine Albright (Henry Holt, 1999). Most recently, he published an-hour-by hour study of the Cuban missile crisis entitled One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War (Knopf, 2008), which will also be translated into Polish.
Dobbs is currently a fellow at the American Academy in Berlin, where he is researching a book about the Yalta and Potsdam conferences and the origins of the Cold War.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 15:24; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

23-26 października 2008 roku

Polsko-niemiecka konferencja naukowa Artur Schopenhauer – Filozof z Gdańska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

23-26 października 2008 roku

 
Wpisując się w kontekst 220. rocznicy urodzin słynnego gdańskiego Filozofa Artura Schopenhauera, instytuty: Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Schopenhauer-Gesellschaft z Frankfurtu nad Menem wraz ze Studenckim Naukowym Kołem Schopenhauerowskim Atma (organizującym nieprzerwanie od czterech lat Urodziny Schopenhauera)zorganizowały interdyscyplinarną konferencję naukową, która odbyła się w Bibliotece Głównej UG. Wśród zaproszonych referentów znalazło się wielu specjalistów, którzy poruszyli różne aspekty biografii i dzieła Schopenhauera oraz recepcje jego twórczości na świecie. Niektóre referaty ukazały też Schopenhauera jako pisarza i podjęły problematykę jego wpływu na literaturę piękną (program konferencji).
 
Podczas uroczystej inauguracji Konferencji - którą poprowadzili wspólnie prof. Marion Brandt oraz dr Michał Kaczmarczyk - zebranych gości przywitali: Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. studenckich, prof. dr hab. Józef Arno Włodarski i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Bleicker. Głos zabrał również Prezes Schopenhauer-Gesellschaft, prof. dr hab. Matthias Koßler (Moguncja), który przekazał organizatorom konferencji litografię z portretem Schopenhauera oraz książkowe upominki. Prezes Naukowego Koła Schopenhauerowskiego Atma, Arkadiusz Okoniewski przedstawił historię działań Koła na rzecz popularyzacji Gdańska jako miejsca narodzin Artura Schopenhauera. Na koniec wykładem inauguracyjnym O recepcji filozofii Schopenhauera w Polsce, uraczył zebranych prof. Karol Sauerland.
 
Częścią "konferencyjnego dzieła sztuki" (wyraz dra Thomasa Regehly, archiwisty i przewodniczącego frankfurckiej sekcji Schopenhauer-Gesellschaft), było otwarcie drugiego dnia Konferencji, wystawy prac niemieckiego artysty Franka Grüttnera. Wystawa, prezentowana w nowym budynku Biblioteki Gdańskiej PAN, przedstawiając 26 portretów Artura Schopenhauera stała się jednocześnie przeglądem kierunków malarskich XX wieku. Portrety te powstały podczas pracy Artysty nad obrazem Schopenhauera dla frankfurckiej biblioteki uniwersyteckiej.
 
Pod koniec drugiego dnia odbył się fascynujący koncert Fado z udziałem Marzeny Nieczui-Urbańskiej (Teatr Wybrzeże). Przed rozpoczęciem koncertu, Prezes Schopenhauer-Gesellschaft, prof. Matthias Koßler przekazał zastępcy Dyrektora Biblioteki Głównej UG, st. kustoszowi Ewie Chrzan - jako podarunek - specjalne wydanie zebranych dzieł Schopenhauera.
 
Kolejnym ważnym akcentem konferencji był wspólny spacer śladami rodziny Schopenhauerów. Rozpoczął się od willi Schopenhauerów przy ul. Polanki. Następnie jego uczestnicy zwiedzili Park Oliwski, o którym Joanna Schopenhauer pisze w swoich pamiętnikach, oraz Bibliotekę starej siedziby Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, w której od 22 lutego 2008, znajduje się również popiersie Artura Schopenhauera. Spacer prowadził także do ul. Świętego Ducha, gdzie znajdują się kamienice, w których Artur i Joanna Schopenhauer przyszli na świat.
 
Konferencja zaowocowała debatą intelektualną polskich oraz niemieckich filozofów i germanistów, którzy już od dłuższego czasu zajmowali się twórczością rodziny Schopenhauerów. Słuchaczami byli członkowie Gdańskiego Towarzystwa Schopenhauerowskiego, liczni studenci różnych kierunków oraz osoby spoza uczelni interesujące się rodziną Schopenhauerów.
 
Dzięki finansowemu wsparciu konferencji przez Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Joachima Bleickera, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Bernarda Lammka oraz Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dra hab. Andrzeja Ceynowę, możliwe było jej symultaniczne tłumaczenie.
 
Konferencję współfinansował również Dyrektor IFSiD, prof. dr. hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Dyrektor IFG, prof. dr hab. Andrzej Kątny, Komisja ds. Kół Naukowych oraz Parlament Studentów UG. Dzięki uprzejmości Dyrektora Państwowego Teatru Wybrzeże Adama Orzechowskiego program wzbogacono o Koncert Fado.

Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Listopad 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

8 kwietnia 2009 r.

Modrzejewska - gwiazda dwóch kontynentów

 
 

 

Dokładnie w 100-lecie śmierci największej polskiej aktorki, 8 kwietnia 2009 roku, wykład zatytułowany Helena Modrzejewska - gwiazda dwóch kontynentów wygłosił dr Krzysztof WÓJCICKI.
Helenę Modrzejewską, najbardziej znaną polską aktorkę, podziwia się dziś za niezwykłą świadomość aktorstwa, kreacji, środków artystycznego wyrazu. Świadczą o tym listy i zapiski, w których teoriami, bliskimi w duchu metodzie Stanisławskiego, zdaje się wyprzedzać swoją epokę: - Modrzejewska choć sama stała się gwiazdą, przeciwna była temu, czym żył teatr jej epoki. Nie hołdowała gwiazdorstwu – mówił dr Krzysztof Wójcicki. – Dokonała niemożliwego, zagrała Szekspira w Londynie po angielsku i …odniosła sukces aktorski. Potwierdza to jej wielką intuicję artystyczną. W repertuarze miała 18 ról Szekspirowskich. W swojej karierze zagrała 6 tys. przedstawień z czego tysiąc siedemset po polsku i resztę po angielsku. Ciekawostką jest to, że sceny szaleństwa Ofelii dla uwiarygodnienia stanu psychicznego bohaterki grywała w Ameryce po polsku.
Dr Krzysztof Wójcicki prowadzi szerokie studia na temat Heleny Modrzejewskiej (także w Ameryce). Zaowocowały one obronioną w 2005 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG rozprawą doktorską zatytułowaną Amerykański debiut teatralny Heleny Modrzejewskiej. Legenda i prawda. Do jego cennych inicjatyw należy zaliczyć m.in. opracowanie i wydanie po polsku odnalezionej w Ameryce baśni Heleny Modrzejewskiej napisanej dla jej wnuka Titi, Nunu i Klembolo, czyli przygody dwóch liliowych chłopczyków i psa o sześciu nogach, doprowadzenie do badań genetycznych z zachowanych włosów aktorki w celu potwierdzenia jej arystokratycznego pochodzenia (z książęcego rodu Sanguszków) oraz poszukiwanie zaginionego filmu z jej udziałem.
W holu Wydziału Filologicznego można oglądać wystawę na stulecie śmierci Heleny Modrzejewskiej przygotowaną przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Kwiecień 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 15:41; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

23-24 października 2008 roku

 

Międzynarodowe Sympozjum

 

Światło i ciemność.

 

Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej przełomu XIX/XX wieku.

 

Organizatorem był Instytut Filologii

Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym.

 

Uroczysta inauguracja Sympozjum odbyła się 23 października 2008 roku o godz. 10.00 w gmachu Wydziałów Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55, w auli 1.47.
 
Całkowitą niespodzianką trzymaną w ścisłej tajemnicy były obchody jubileuszu pracy naukowej prof. dr hab. Elżbiety Biernat, Kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym UG.
Pani Profesor szczerze obchodami wzruszona i zaskoczona otrzymała kolejno dwie laudacje. Pierwszą wygłoszoną przez Dziekana, prof. Andrzeja Ceynowę, drugą przez Prodziekana, prof. Franciszka Apanowicza. Za miłymi słowami przyszły wyróżnienia i dary - Medal Uniwersytetu Gdańskiego Pani Profesor, który wręczył Prorektor ds. Studenckich, prof. Józef Arno Włodarski. Wydano z tej okazji książkę zatytułowaną Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, zawierającą artykuły uczniów Pani Profesor, współpracowników i „współwyznawców”, bo ezoteryzm wszak to wiedza tajemna. Okładkę tej publikacji zdobi obraz Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa pt. Wiosna. Drzewo i dwa mniejsze symbolizują na nim wiedzę tajemną czy źródło poznania dobrego i złego, dlatego kolejnym prezentem, który w imieniu uczniów Pani Profesor wręczyła dr Monika Rzeczycka było dorodne drzewko bonsai.
Wykład inauguracyjny zatytułowany O Towiańskim na nowo wygłosił wybitny znawca ezoteryzmu europejskiego profesor Jerzy Prokopiuk.
 
Wpływy prądów okultystycznych na modernizm europejski stanowią od wielu lat główny temat działalności badawczej Zakładu Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG. Główną inicjatorką i inspiratorką tego nurtu jest właśnie profesor Elżbieta Biernat. Dotychczas pojawiły się dwa zbiory prac w cyklu Światło i Ciemność, sygnowane nazwiskiem Pani Profesor. Wkrótce ukażą się także monografie należące do tej serii. Celem październikowego sympozjum, będącego kontynuacją wieloletniej tradycji spotkań pod hasłem Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, jest stworzenie międzynarodowego forum badawczego, które pozwoli specjalistom spotykać się i przedstawiać wyniki swoich dociekań, związanych z nurtem ezoterycznym w szeroko pojętej kulturze Srebrnego Wieku.
 
Program Sympozjum. Patrz więcej.

Poniżej galeria zdjęć z jubileuszu prof. Elżbiety Biernat, inaugurującego Sympozjum.

 

 

 

 

 Światło i ciemność

Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej przełomu XIX/XX wieku

23-24 października 2008 roku

 
 
Czwartek 23.X.2008 
 
10.00 – 12.00 Uroczysta inauguracja Sympozjum
(w auli 1.47 Wydziału Filologicznego UG)
 
Specjalny otwarty wykład Profesora Jerzego Prokopiuka
„O Towiańskim - na nowo”
 
12.30 – 13.30 przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 obrady
(cz. I Ezoteryzm w biografiach twórców Srebrnego Wieku)
· Mirosław Mikulaszek, FFOU w Ostrawie, Кардиогносис
· Elżbieta Biernat, Uniwersytet Gdański, Ezoteryczna misja Borisa Lemana
· Monika Rzeczycka, Uniwersytet Gdański, Оккультистки Серебряного века
15.00 – 15.30 – przerwa na rozmowy przy kawie
15.30. – 17.00 obrady
· Halina Chałacińska-Wiertelak, Dzieło Pawła Florenskiego i Fritjofa Capry. Manifestacja utajonych energii.
· Maksim Fiodorow, Музей Федора Достоевского в Москве, Балтрушайтис и испанские мистики.
· Jolanta Greń-Kulesza, Uniwersytet Opolski, Ezoteryzm w życiu i twórczości Margarity Sabasznikowej.
· Dyskusja
19.00 – uroczyste spotkanie wieczorne w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej
 
Piątek 24.X.2008
 
9.30 – 10.30 - obrady
(cz.II Ezoteryzm w sztuce Srebrnego Wieku)
· Grażyna Bobilewicz, ISPAN Warszawa Духовное в искусстве. Ангелы Микалоюса Чюрлениса
· Izabella Malej, Uniwersytet Wrocławski, Anioły Michaiła Wrubla
· Alicja Brus, Przestrzeń świadomości magiczno-mitologicznej w malarstwie i grafice Michaiła Wrubla.
10.30 - 11.00 – przerwa na rozmowy przy kawie
11.00 – 12.30 - obrady
· Zofia Krasnopolska-Wesner, Uniwersytet Gdański, Antropozoficzne obrazy Margarity Sabaszniowej
· Diana Oboleńska, Uniwersytet Gdański, Фиолетовый в желтом. Сценические композиции В. Кандинского и антропософия Р. Штейнера.
· Małgorzata Matecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, O sile nieczystej u Skriabina
· Tatiana Kopac, Uniwersytet Gdański, Мистицизм звука в критической прозе Андрея Белого
· dyskusja
12.30 – 13.30 przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 obrady
(cz. III Ezoteryzm w literaturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku)
· Andrzej Dudek, Uniwersytet Jagielloński, O demonologicznych ujęciach w twórczości Dymitra Miereżkowskiego
· Irena Fijałkowska-Janiak, Uniwersytet Gdański, Symbolika nocy w okultystycznej literaturze rosyjskiej przełomu XIX/XX wieku.
· Katarzyna Arciszewska, Uniwersytet Gdański, Okultystyczny wymiar wampiryzmu w trylogii Wiery Kryżanowskiej Rochester „В царстве Тьмы”.
15.00 - 15.15 – przerwa na rozmowy przy kawie
15.15 – 16.30 - obrady
· Anna Chudzińska-Parkosadze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Отражение идей философии Владимира Соловьева в романе Андрея Белого „Петербург”
· Ewa Komisaruk, Uniwersytet Wrocławski Motywy ezoteryczne w prozie Jewdokii Nadrodskiej
· Małgorzata Ptasińska, Uniwersytet Łódzki, Магия и шаманизм в дореволюционной прозе Владимира Тана-Богораза
· Agnieszka Ćwiklińska, Uniwersytet Gdański, Motyw słońca w kontekście ezoterycznym w liryce Konstantina Balmonta
· Dyskusja i zamknięcie obrad
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 15:55; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

24 marca 2009 r.

Konkurs języka rosyjskiego DYKTANDO 2009

organizowany przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

przy współpracy z Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie

 
 
24 marca 2009 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyła się trzecia edycja konkursu z języka rosyjskiego – Dyktando 2009. Pomysł zorganizowania dyktanda zrodził się dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Do udziału w dyktandzie zaproszeni zostali uczniowie Liceów Ogólnokształcących z województwa pomorskiego oraz studenci Uniwersytetu Gdańskiego.

W dyktandzie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie następujących szkół: V LO w Gdańsku, VIII LO w Gdańsku, XI LO w Gdańsku, XIX LO w Gdańsku, Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Gdańsku, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, III LO w Gdyni, V LO w Gdyni, IX LO w Gdyni, X LO w Gdyni, I LO w Kwidzynie, I LO w Słupsku, V LO w Wejherowie oraz studenci Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Wyniki dyktanda. Patrz więcej.Dyktando odbyło się w dwóch grupach. Przeprowadzili je pracownicy naukowi z Kaliningradu.
 
Laureatami zostali:
Grupa uczniów:

I miejsce – Karina Zinkiewicz, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
II miejsce – Dawid Dąbrowski, uczeń III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)

III miejsce – Marek Kotwica, uczeń IX LO w Gdyni, (naucz. mgr E. Majewska)

IV miejsce – Witold Pacyno, uczeń XIX LO w Gdańsku, (naucz. mgr A. Lewandowska)

V miejsce – Małgorzata Zawadzka, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
VI miejsce – Alicja Jachimczyk, uczennica III LO w Gdyni, (naucz. mgr B. Budkiewicz)
 
Grupa uczniów (pochodzenie):
I miejsce – Wiaczesław Popławski, uczeń V LO w Wejherowie, (naucz. mgr A. Dampc)

Grupa studentów:

I miejsce – Anastasia Oshchepkova, studentka I roku Filologii Rosyjskiej,

II miejsce – Jelena Giemza, studentka II roku Filologii Rosyjskiej (studia zaoczne),

III miejsce – Hanna Mikołajczak, studentka I roku Filologii Rosyjskiej (studia II stopnia),

IV miejsce – Marija Jełfimowa, studentka I roku Filologii Rosyjskiej,

V miejsce – Justyna Bronk, studentka V roku Filologii Rosyjskiej,

VI miejsce – Joanna Korycka, studentka I roku Filologii Rosyjskiej.
 
Grupa studentów (grupa zerowa):I miejsce – Michał Górniak,  student I roku Filologii Rosyjskiej.
 
Nagrody ufundowali:
Rektor UG prof. Bernard Lammek Prorektor ds. studenckich prof. Józef Włodarski, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Andrzej Ceynowa, Rektor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Pani Elena Szyłowa - Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.
 
PROGRAM:
10.00 – Oficjalne otwarcie i przeprowadzenie konkursu 
11.00 – Imprezy towarzyszące:
● wystawa fotografii - Centrum Kultury Rosyjskiej w Gdańsku;
● prezentacja na temat studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej;
występ studentów III roku Filologii Rosyjskiej UG Kaliningrad na wesoło, czyli żartobliwa przechadzka po mieście Kanta;
● projekcja filmu Piter. FM– klub Stalker;
13.30 – Uroczyste rozdanie nagród
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Marzec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 16:48; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

22 października 2008 r.

Co ma wspólnego Bader z Nałkowską?

 

 Dwa wykłady Ewy Nowickiej-Rusek i Jacka Hugo Badera zainaugurowały cykl wykładów Kultura i Tożsamość. Colloquia gdańskie, organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Profesor antropologii społecznej Ewa Nowicka-Rusek, autorka wielu publikacji m.in. podręcznika antropologii Świat człowieka, świat kultury, opowiadała studentom o pasji podróżowania i dzieliła się umiejętnościami antropologicznego relacjonowania podróży.

Jacek Hugo Bader, reporter „Gazety Wyborczej”, otwarcie zdradzał studentom gdańskiej polonistyki tajniki warsztatu reportera. Jako specjalista od Rosji opowiadał historię pierwszego swojego reportażu z tego kraju. Rzecz była o Michaile Timofiejewiczu Kałasznikowie:

- Nie byłem jeszcze wtedy doświadczonym reporterem i popełniłem kardynalny błąd. W rozmowie z Kałasznikowem zacząłem go oskarżać: o sowiecką okupację naszego kraju i o to, że niemal każdy żołnierz, którego choćby widać w telewizji, strzela z kałacha. Reportażem „Towarzysz Kałasznikow” zachwycali się koledzy redakcyjni mówiąc: - Ale mu dowaliłeś. Dopiero Hanna Krall delikatnie zwróciła mi uwagę: - Z Kałasznikowem to przesadziłeś. Początkowo nie wiedziałem o co jej chodzi – mówił Jacek Hugo Bader, autor kilkuset cenionych reportaży. - Po czasie dotarło do mnie. Żelazna zasada reportera brzmi: postaraj się zrozumieć człowieka, nie oceniaj, polemizuj delikatnie, nie twoje zdanie jest tu istotne. Zadaniem reportera jest wyciągnąć z bohatera jak najwięcej, wejść w jego życie. W tym tkwi wartość - mówił do studentów specjalizacji dziennikarskiej.

Jacek Hugo Bader rozpoczynał jako newsowiec: - Teksty wychodziły mi za długie, więc dali mnie do działu reportażu.

Pytany o szczegóły warsztatu opowiadał o metodzie fiszkowej: zapisywania i grupowania zgromadzonego materiału.
- To tak, jak Zofia Nałkowska - zauważyła prowadząca spotkanie dr Magdalena Horodecka. - A ile reportaży pisze Pan rocznie?

- Obecnie piszę bardzo wolno: 6 reportaży w roku, ale nie zmienia to faktu, że właściwie stale jestem w pracy. Reporter musi wnikliwie przyglądać się ludziom, śledzić szczegóły, które mogą się kiedyś przydać, a które dopełniają oglądu życia. Reporter musi także myśleć o tym, jak poznać inność używając jej pojęć, dlatego warto poznawać język, kulturę i obyczajowość ludzi, których wybiera się na bohaterów reportażu.

- Aby dotrzeć jak najgłębiej, ale także, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo reporter musi się wtopić. Być jednym z drzew w lecie. Pchajcie się swoim rozmówcom do domu, jedzcie i pijcie z nimi, starajcie jak najbardziej zbliżyć – radził studentom.

Za największą swoją przygodę dziennikarza i reportera, Bader uważa możliwość opisywania upadku imperium radzieckiego: - To rzecz absolutnie fascynująca. Co więcej każdy człowiek, który żył w tym systemie nosi w sobie historię i niemal każdy może stać się bohaterem reportażu. Na pytanie czy łatwo zostać reporterem odpowiadał:

- Uniwersytety produkują dziś dziennikarzy jak pepesza, ale nie wszyscy wiedzą, że to ciężka robota. Warto mieć także inny fach w ręku. Warto coś przeżyć, warto podróżować zanim człowiek zacznie pisać.

Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

3-4 kwietnia 2009 r.

 TE rzeczy. Nie-do-mówienia

 
Pod takim hasłem odbyła się w piątek i sobotę 3-4 kwietnia 2009 r. studencka konferencja naukowa organizowana przez studentów Koła Teoretyków Literatury i Koła Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG. Konferencję otworzyli dyrektor ds. kształcenia Instytutu Filologii Polskiej, dr Maciej Dajnowski i opiekun Koła Naukowego Teoretyków Literatury, dr Mariusz Kraska: - O rzeczach, o których nie można mówić, trzeba pisać - powiedział, życząc uczestnikom owocnych obrad.

Przez dwa dni studenci i doktoranci z całej Polski prezentowali referaty poruszające tematy, o których trudno jest mówić otwarcie. Trudno, bo brakuje odpowiedniego języka - sposobu wyrażania, trudno, bo obwarowane są tabu, wstydliwe, niewygodne, trudno, bo wolimy je przemilczeć, nie dopowiedzieć. O swoich najbardziej irytujących lekturach m.in. Przygodzie Michelangelo Antonioniego, które ignorują horyzont oczekiwań odbiorców - mówiła w inauguracyjnym referacie Szukajcie a nie znajdziecie. Logiczne paradoksy ludzkiego myślenia Martyna Wielewska z UG. Mateusz Curyło z UJ przestawiał taoistyczną koncepcję kradzionej miarki Zhuangzi, będącą kontynuacją filozofii Lao Tse: - Każde piękno uznane za piękno ustanawia brzydotę, każde dobro uznane za dobro ustanawia zło. 

Dojmujący brak w literaturze polskiej opowieści o naszym początku, o narodzinach (analizując wyjątki: Polkę Manueli Gretkowskiej i Początek Anny Nasiłowskiej) zauważyła Anna Foltyniak z UJ. Problemy językowego samookreślenia w języku polskim, z którymi borykają się osoby transseksualne i interseksualne, poruszał Marcin Rzeczkowski z WSFiZ.

O "pisaniu prowizorycznym" czyli o roli i motywacjach przemilczenia w późnej poezji Czesława Miłosza mówiła Katarzyna Panfil z UG: - Nie wolno mówić o wszystkim, bo jest się odpowiedzialnym za drugiego, jest się "stróżem brata swego" - referowała prelegentka za Czesławem Miłoszem. - Prawda ma być dla każdego taka, jaką jest on w stanie wytrzymać, nie może być ponad jego siły. Przemilczenie jest więc ratunkiem dla żywych. Poetycką "autocenzurę" warunkuje poeta względami etycznymi. Z kolei siłę niewyrażalnego w powieści Czytadło Tadeusza Konwickiego tropiła Magdalena Jackowska z UW, powołując się na filozoficzną myśl: Wszechświat jest błędem w wielkiej pustce nieistnienia. 

Drugą część piątkowych obrad zdominowały teksty stawiające w centrum problematykę tożsamości. Agnieszka Narloch z UG, odwołując się do Foucaultowskiego pojęcia dyskursu władzy, dowodziła, jak dominujące w kulturze, zwłaszcza popularnej, obrazy determinują rozumienie piękna kobiecego ciała. W kręgu feministycznym sytuowało się także wystąpienie Joanny Wróbel (UG) Mój mąż chce mnie zabić. O niewypowiedzianym lęku w romansie. Za tym wyraziście perswazyjnym tytułem w istocie kryło się dalekie od potocznych, obiegowych opinii spojrzenie na funkcję popularnych romansów. Prelegentka wykorzystując analizy znanej amerykańskiej badaczki Tani Modleski, postawiła tezę, że „kobiece” powieści należy rozpatrywać jako przetransponowane w przestrzeń fikcji fantazmatyczne projekcje ich czytelniczek i z tej perspektywy może być ta odmiana literatury definiowana jako szczególna próba zapisu kobiecych doświadczeń.

Następne teksty również w centrum uwagi stawiały problem bądź to tożsamości płci ( Wanda Dittrich z UG i jej interpretacja Lokatora Romana Polańskiego), bądź to doświadczeń erotycznych i literackich sposobów ich ujęcia. Tej ostatniej kwestii, w kontekście reprezentacji pożądania homoerotycznego, szczególnie dużo miejsca poświęcił Paweł Rams z UJ. Powołując się m.in. na twórczość Jarosława Iwaszkiewicza czy autorów mniej lub bardziej sytuujących się w kręgu kultury popularnej (np. Michał Witkowski, Edward Pasewicz), wskazał na istnienie w naszej literaturze tendencji, polegającej na – jak przekonywał – coraz to wyrazistszym emancypowaniu się wątków gejowskich w najnowszych powieściach. Do tematu wyrażalności wrócił w swoim referacie także Mariusz Więcek z Gdańska zajmujący się poezją Tadeusza Dąbrowskiego, za której znamienny rys uznał transgresyjne (w sensie Bataille’owskim) nałożenie się wątków i doświadczeń religijnych, metafizycznych z erotycznymi.

Jednym z kończących pierwszy dzień sesji referatów był tekst historyka Łukasza Kielbana z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Eugenika w świadomości społeczeństwa polskiego 20-lecia międzywojennego. Jego autor przedstawił mało znany, przemilczany wątek obecności w przedwojennej Polsce dziś powszechnie potępianych eugenicznych idei selekcji i segregacji. Sięgając do ówczesnych publikacji, w tym np. do czytelniczej korespondencji Polski Zbrojnej – przedstawiał, że zwłaszcza w środowisku rodzin wojskowych eugenika stawała się po części elementem świadomości potocznej.

Sobotnie wystąpienia stały przede wszystkim pod znakiem potęgi obrazu – tego, co obraz, różnorako pojmowany, pokazuje i tego, czego nie pokazuje bądź pokazać nie może. O tej perswazyjnej potędze obrazowości mówił Kamil Stanuch z UJ, który zaproponował w swoim tekście wnikliwą analizę jednej z reklam prasowych koncernu IKEA. Niestety, mniej liczni niż pierwszego dnia słuchacze mogli też zapoznać się z próbami przełamania estetycznej granicy między egzystencją i sztuką, materialnością artystycznego tworzywa i cielesnością jako elementarną formą zapisu ludzkiego cierpienia i choroby zaprezentowanymi w referacie Pauliny Dzwonkowskiej z UŁ. Tekst ten, podobnie zresztą jak kolejny głos Moniki Pastuszko (UW) prezentującej zamkniętą w reporterskim fotograficznym kadrze historię czarnobylskiej tragedii, prowokował do pytania o różnice, ale i podobieństwa między wyrażalnością/niewyrażalnością słowa i obrazu, literackiego potencjalnego przedstawienia i nieusuwalnej „widzialności”, której też z oporem przychodzi zmagać się z materią rzeczywistości.

O tym, co można pisać, i co wolno pokazać – mówiła z kolei reprezentantka gospodarzy Joanna Ginter („Tabuloid, czyli o TYCH rzeczach w bulwarówkach). Autorka, co godne podkreślenia, stroniąc od publicystycznego komentarza, postawiła tezę, iż w popularnej bulwarowej prasie mamy do czynienia z przewartościowaniem kulturowej kategorii tabu. Paradoksalnie – przekonywała – to wszystko, co w kulturze oficjalnej, wysokiej zepchnięte jest poza sferę wypowiadania, w sensacyjnej, kolorowej prasie staje się „normalnym” przedmiotem dialogu.

Ostatnie cztery wystąpienia z powrotem przeniosły uczestników interesującej sesji w granice imperium słowa, choć nie tylko literatury. Laura Polkowska (PAN) zajęła się bowiem tym, co mówią nie mówiąc wprost politycy polskiej prawicy. Zofia Ziemann z UG na marginesie Mansfield park zastanawiała się zaś nad tym, dlaczego i ewentualnie czy Jane Austen przemilczała wstydliwy XIX-wieczny niewolniczy fragment historii brytyjskiej monarchii. A niejako w opozycji Grzegorz Kolesiński zajął się formami pisarskiej autokreacji, jakie podejmował w swej twórczości (i nie tylko) Leopold Tyrmand.

Dwudniowe spotkanie zakończył referat Marty Jankowskiej (UG) Zabójstwo czy zabieg – światopogląd odzwierciedlony w językowym obrazie aborcji. I był to szczęśliwy przypadek. Autorka bowiem, mimo bardzo konkretnego materiału językowego, który był przedmiotem jej zainteresowania, postawiła w swoim wystąpieniu kluczowe pytanie: czy możliwe jest stworzenie „obiektywnego” dyskursu o rzeczywistości? To oczywiście pytanie, które prowokuje do postawienia kolejnych problemów. Uczestnicy konferencji mieli odwagę o kilku z nich mówić, mając świadomość tego, że nie wypowiedzieli wszystkiego. Ale to tylko stwarza nadzieję na kolejne równie udane spotkanie w przyszłym roku.

Konferencję objął patronatem JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Prezydent Miasta Gdańska.

Relacja dr Mariusz Kraska,
Anna Malcer-Zakrzacka
 
Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć dr Piotra Millatiego zatytułowana Żyjąc na peryferiach, którą można było oglądać w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.
Program konferencji. Kliknij. Zarys konferencji. Patrz więcej.
 
 

 

Tytuł konferencji „TE rzeczy. Nie-do-mówienia” jest celowo wieloznaczny. Chcemy sprawdzić, czy we współczesnej kulturze istnieją jeszcze jakieś tabu, rzeczy, o których z niewiadomych powodów się milczy. Są przecież kwestie, których wypowiedzenie jest niemożliwe z powodu ograniczeń, jakie nakła­dają na nas reguły towarzyskie, społeczne, kulturowe, wreszcie takie, dla których barierę stanowi sam język. Istnieją również niedomówienia wymagające czytania między wierszami i, jak tytuł naszej konferencji, dające wiele możliwości interpreta­cji.
Do podążania takimi nieprzetartymi szlakami zaprosiliśmy młodych filologów, psychologów, medio- i kulturoznawców – wszystkich, którzy w swoich badaniach natrafili na drażniącą, trudną do przekroczenia komunikacyjną barierę i mają do zaprezentowania świeże spojrzenie na sprawy, które naprawdę ich interesują.
Tematy referatów poruszają kwestię niewyrażalności w ujęciu wielu współczesnych nauk humanistycznych – od problemów filozoficznych przez gender studies aż po analizę najciekawszych zjawisk współczesnej (i nie tylko!) kultury masowej.
Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy fotografii Piotra Millatiego Żyjąc na peryferiach. Autor ukazuje różnice i podobieństwa między tak odległymi od siebie światami jak włoskie Południe i polska prowincja. Fotografie przedstawiają zamieszkałych tam ludzi w sytuacjach, w których odsłania się zarówno marazm i melancholia ich istnienia, jak i jego niemal epicka barwność. Oba światy boleśnie dotyka odczucie marginalizacji istnienia, oba też znalazły się na uboczu głównego nurtu przemian, unifikującego życie Europejczyków.
Wernisaż odbył się 3 kwietnia o godz. 17:00 w Holu Głównym Biblioteki UG.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Marzec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 16:50; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

9-11 października 2008 r.

VII Forum Kultury Słowa

9-11 października 2008 roku

 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego

(Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53)

 

Uroczystego otwarcia ogólnopolskiego VII Forum Kultury Słowa zatytułowanego: Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych na Uniwersytecie Gdańskim dokonali: Marszałek Senatu, Krystyna Bochenek, Arcybiskup Metropolita Gdański, Leszek Sławoj Głódź, Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz oraz Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Józef Arno Włodarski.

W powitaniu arcybiskup Leszek Sławoj Głódź pochwalił ideę Forum, polegającą na promowaniu kultury słowa zwłaszcza w kontaktach międzyludzkich i w mediach. Sam ofiarował przewodniczącemu Rady Języka Polskiego książkę, będącą zapisem autorskich audycji nadawanych w I programie Polskiego Radia, zatytułowaną Nie tylko z ambony. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyznał się zaś do pobierania korepetycji z retoryki i poprawności językowej. Uznał także sugestię Rady Języka Polskiego dotyczącą spolszczenia nazwy trójmiejskiego stadionu Baltic Arena na Arena Bałtycka (sugestie Rady szły nawet dalej w kierunku: Stadionu Bałtyckiego). Ciekawe, którą nazwę tego obiektu wybiorą gdańszczanie?

Forum, poświęcone różnorodności i bogactwu współczesnej polszczyzny, wyrażającej się dynamicznym rozwojem języków zawodowych i środowiskowych, zainaugurowały referaty na temat: języków, które odchodzą (np. gwary flisackiej czy łowieckiej) (Bogdan Walczak), prac nad powstaniem i rozwojem Narodowego Korpusu Języka Polskiego - www.nkjp.pl (Rafał L. Górski, Marek Łaziński) oraz zmian, jakie zaszły w nazewnictwie polskich zawodów tzw. profesjonimach w ostatnich 50 latach. Jak wskazywał prelegent prof. dr hab. Adam Pawłowski w ostatnim półwieczu w polszczyznie uległo wymianie prawie 40 proc. profesjonimów.

W piątek zebrani na Uniwersytecie Gdańskim znakomici polscy językoznawcy, psychologowie i medioznawcy debatowali na temat języka biznesmenów, marketingowców oraz internautów. Z obrad wysnuto konkluzję o niezwykle szybkich zmianach zachodzących w językach zawodowych związanych z Internetem i nowymi technologiami. Wynika z tego brak notowań wielu terminów zawodowych w słownikach, które powstają dużo wolniej niż zmienia się język. W panelu dyskusyjnym O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej zaplanowali udział: Katarzyna Kłosińska, Jerzy Bralczyk, Stefan Chwin, Wiesław Przyczyna, Roch Sulima, Bogdan Wojcieszke oraz Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz.

Sobota poświęcona była językowi nauki, medycyny i muzyki.

Patronem honorowym Forum jest Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz. Organizatorami są: Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Mecenasem Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA.

 
 
 
Kontakt z organizatorami:
 dr Małgorzata Milewska-Stawiany: filmil@ug.edu.pl
 
 
Historia Forów Kultury Słowa
Patrz więcej.

 

 

Historia Forów Kultury Słowa
 
Jednym z pomysłodawców ogólnopolskich konferencji naukowych, noszących nazwę Forum Kultury Słowa, był prof. Walery Pisarek, pierwszy przewodniczący Rady Języka Polskiego. Zgodnie z nazwą, fora mają dawać okazję do spotkania i dyskusji naukowców z całej Polski – językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, antropologów kultury, historyków, medioznawców, prasoznawców i innych Występująca w nazwie konferencji „kultura słowa” winna być rozumiana szeroko, w kontekście społecznym i kulturowym – i takie właśnie rozumienie sprawiło, że Fora Kultury Słowa zyskały miano konferencji interdyscyplinarnych, umożliwiających wymianę poglądów różnych środowisk naukowych Polski. Takie debaty są możliwe dzięki ograniczeniu liczby referatów na rzecz wydłużenia czasu dyskusji – praktyka ta jest już tradycją forów.
Fora Kultury Słowa organizowane są od 1995 roku.
I Forum Kultury Słowa, poświęcone stanowi współczesnej polszczyzny, odbyło się w październiku 1995 r. Zostało zorganizowane przez Polską Akademię Nauk, Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Owocem obrad jest tom referatów O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny pod redakcją J. Miodka (Wrocław 1996). Pokłosiem I Forum było też powołanie (w 1996 r.) Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN – postulowano to w czasie konferencji.
II Forum Kultury Słowa, poświęcone edukacji językowej Polaków, odbyło się w 1997 r., w Przegorzałach pod Krakowem. Zorganizowała je Rada Języka Polskiego przy współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Owocem obrad jest tom Edukacja językowa Polaków pod redakcją W. Miodunki (Kraków 1998 r.).
III Forum Kultury Słowa, poświęcone językowi w mediach masowych, odbyło się w 1999 r. w Białymstoku. Tradycyjnie głównym organizatorem była Rada Języka Polskiego, a współorganizatorami były: Wydział Nauk Społecznych PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet w Białymstoku oraz Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji. Konferencję sponsorowała Telekomunikacja Polska SA. Pokłosiem Forum jest tom pokonferencyjny Język w mediach masowych pod red. J. Bralczyka i K. Kłosińskiej (Warszawa, 2000).
IV Forum Kultury Słowa, poświęcone językowi perswazji publicznej, odbyło się w 2001 r. w Poznaniu. Organizatorami były Rada Języka Polskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Języków Obcych i Towarzystwo Kultury Języka. Tom pokonferencyjny nosi tytuł Język perswazji publicznej, został wydany pod redakcją K. Kłosińskiej i T. Zgółki (Poznań 2002).
V Forum Kultury Słowa, poświęcone komunikowaniu się współczesnych Polaków, odbyło się w 2003 r. w Lublinie. Współorganizowały je Rada Języka Polskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Towarzystwo Kultury Języka. Tom pokonferencyjny Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty został wydany pod redakcją J. Bartmińskiego i U. Majer-Baranowskiej (Lublin 2005).
VI Forum Kultury Słowa, poświęcone polskiej polityce językowej wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odbyło się w Katowicach w 2005 r. Zorganizowały je: Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Towarzystwo Kultury Języka i Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej. Tom pokonferencyjny, pod red. J. Warchali, ukazał się w 2008 r.
Więcej o III, IV, V i VI Forum Kultury Słowa:
VII Forum Kultury Słowa Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 9-11 października 2008 r.
Tematyką Forum będzie różnorodność i bogactwo współczesnej polszczyzny, wyrażające się istnieniem języków zawodowych i środowiskowych. O wygłoszenie referatów oraz udział w dyskusji zostali poproszeni – zgodnie już z tradycją – językoznawcy, socjologowie, psychologowie oraz specjaliści od komunikacji językowej i mediów.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

31 marca 2009 r.

Sesja drobiazgowa

22 fotografie

 
Kolejna edycja sesji "drobiazgowej" zatytułowana 22 fotografie (poprzednie nosiły tytuły: Miłe życia drobiazgi oraz Drobiny czasu), organizowana co roku przez Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG, odbyła się w 31 marca 2009 na Wydziale Nauk Społecznych.
Krótkie acz niezwykle esencjonalne referaty przedstawiło 22 prelegentów, którzy mieli za zadanie mówić o antropologicznym wymiarze fotografii. Nie sposób choćby musnąć wszystkich referatów i zawartych w nich treści, ale warto wspomnieć na przykład o tych analizach fotografii, które utrwaliły znaki historii, to znaczy pamięć znaczących, przerażających i ważnych wydarzeń historycznych. W tym nurcie utrzymany był referat Der Tolle Major (Wściekły major) Artura Nowaczewskiego – próba opisania fotografii poległego 30 kwietnia 1940 roku w walce z hitlerowcami majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala, legendy niezłomności kawalerii polskiej utrwalonej m.in. w reportażu Hubalczycy Melchiora Wańkowicza: – Niezwykłość tego zdjęcia polega, oprócz wartości dokumentalnej, na utrwaleniu mitu, według którego kultura zdobywców każe pokazywać swoje trofea. Osoba „wściekłego, szalonego Majora” jest na tym zdjęciu takim właśnie trofeum - mówił prelegent.
O sytuacji podwójnego świadka historii, w którym znalazła się reżyserka potęgi Adolfa Hitlera - Leni Riefenstahl, mówiła prof. Ewa Nawrocka, zwracając uwagę na przerażenie w oczach flirtującej z reżimem kobiety, będącej świadkiem ludobójstwa w miasteczku Końskie we wrześniu 1939. O przewrotności historii także mówił prof. Stanisław Rosiek, któremu radość 1989 roku z pierwszych jaskółek wolności w Polsce mąciło (zagubione) zdjęcie prasowe chińskiego studenta, ofiary masakry na placu Tiananmen (Placu Bramy Niebiańskiego Spokoju). Wobec materialnej utraty fotografii ważniejsza okazała się jej pamięć, a raczej pamięć wrażenia, refleksji i Bataille’owskich skojarzeń dotyczących „pragnienia śmierci w ekstazie”, jakie pozostawiła. Spust migawki bywa czasem także naciskany przez dobrego ducha historii twierdził prof. Zbigniew Majchrowski, który opowiadał o „spotkaniu na fotografii” trzech trzydziestolatków, literatów będących w sytuacji, w której nie byli już młodymi talentami, ale nie byli jeszcze autorytetami: - Zdjęcie Kazimierza Wyki, Czesława Miłosza i Jerzego Andrzejewskiego wykonane w Krzeszowicach w 1941 roku pokazuje sielankę w cieniu apokalipsy, jest historyczną zapowiedzią losów polskich intelektualistów po wojnie: w kraju i na emigracji - mówił. W tym kontekście najważniejsze okazywało się, podobnie, jak w referatach Magdaleny Kreft-Świetlik, Izabeli Tusk czy w ludowo-obyczajowym referacie Wojciecha Owczarskiego, to czego na nich nie ma oraz rodzaj współistnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości złapanej w jednym jedynym momencie. Prof. Wojciech Owczarski, analizując zdjęcie ślubne Stanisława Wyspiańskiego, mówił na przykład o tym do czego doprowadziła dramatopisarza fascynacja niewinnie brzmiącą ludowością: - Na zdjęciu widać zmaganie się pisarza z „bezrozumną siłą i chłopską żywotnością" – mówił prelegent. Swoistą gratką dla literaturoznawców był także artystyczny akt Jarosława Iwaszkiewicza analizowany przez Bartka Dąbrowskiego.
Oprócz fotografii mających bezpośrednie związki historyczne i historyczno-literackie, na konferencji znalazły się także fotografie - niefotografie: zdjęcie rentgenowskie – „przedsionek śmierci” i obraz USG dziecka – „przedsionek życia”, które wprowadziły referentki Annę Filipowicz i Magdalenę Horodecką oraz licznie zgromadzonych słuchaczy w centrum rozważań antropologicznych. Stąd blisko było już do zastanowienia się nad istotą fotografii, która w gruncie rzeczy niewiele pokazuje, która chwyta zaledwie moment, ale której brak skazuje człowieka na nieistnienie i zapomnienie.
Teorii fotografii poświęcony był na przykład referat Piotra Millatiego na temat momentu, kiedy zdjęcie staje się ikoną – w dosłownym znaczeniu uobecnieniem tego co nadprzyrodzone. Wniosek brzmiał: - Zdjęcie, które staje się ikoną popkultury, daje wyraz zbiorowym pragnieniom i mitom.
Następna mikrosesja już za rok.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 


 

 

W programie siedmiominutowe wystąpienia:
 
1. Maciej Dajnowski Phos i fosylizacja. Kiedy kamień staje się światłem, a światło nabiera trwałości kamienia  
2. Bolesław Oleksowicz Róża 
3. Anna Jazgarska Co widziała Alicja?
4. Jan Ciechowicz Najstarsza fotografia teatralna
5. Wojciech Owczarski „Jak się żenić, to się żenić!”
6. Bartosz Dąbrowski Poeta i jego akt
7. Tomasz Swoboda Michel Leiris, fotografia zastępcza
8. Zbigniew Majchrowski Historyk literatury patrzy na amatorską fotografię z połowy XX wieku
9. Monika Samsel-Chojnacka Wieczór kuglarza - czyli o alter ego Bergmana
10. Krzysztof Lipowski Zawsze ktoś podejdzie
 
przerwa
 
11. Ewa Nawrocka Podwójny świadek
12. Artur Nowaczewski Der Tolle Major 
13. Piotr Millati Kiedy zdjęcie staje się ikoną. Ikona fotografii - krótka próba opisania zjawiska
14. Magdalena Kreft-Świetlik Witryna
15. Beata Lentas Miłosny obiekt Eiji-Ritty
16. Monika Żółkoś Akt męski – akt kobiecy. Lisa Lyon w obiektywie Roberta Mapplethorpe’a
17. Mariusz Kraska Political pictures, czyli polityków portret (nie)własny
18. Anna Filipowicz W błonach utrwalone. Roentgenowski teatr cieni
19. Magdalena Horodecka Jego pierwsze zdjęcie?
20.Ewa Graczyk Moja mama patrzy w dal
21. Iza Tusk Brak fotografii
22. Stanisław Rosiek Próba opisania (z pamięci) zagubionej fotografii
 
Finał: zbiorowa fotografia uczestników sesji
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Marzec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

14 października 2008 r.

Spotkanie z 

Laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2007

 

 

PROF. DR HAB. MAŁGORZATĄ KSIĄŻEK-CZERMIŃSKĄ, pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 14 października 2008 r. godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35. Laureatka – prof. dr hab. Małgorzata Książek Czermińska – wygłosiła wykład:

Alchemicy, astronomowie, astronauci jako postacie literackie.

Organizatorami spotkania były:

NADBAŁTYCKIE CENTRUM KULTURY w GDAŃSKU

GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 26. luty 2014 - 15:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

25-26 marca 2009 r.

Uniwersytet bez warunków

25 i 26 marca 2009 r. na Wydziale Filologicznym gościł wybitny historyk literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teoretyk literatury prof. dr hab. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszego dnia wizyty w Gdańsku prof. dr hab. Tadeusz Sławek wygłosił wykład zatytułowany Norman O. Brown i zmartwychwstanie ciała. Norman O. Brown (1913-2002) był amerykańskim filozofem, profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jego najważniejsze dzieła to Life Against Death: The Psychoanalytic Meaning of History (1959), Love’s Body (1966) i Apocalypse and/or Metamrophosis (1991). Profesor Tadeusz Sławek w swoim wykładzie przywoływał najuważniejsze tezy Browna, do których należy m.in. przekonanie, że powołaniem humanistyki jest równoległa refleksja nad biografią i historią, łącznie prywatnego z historycznym. Jednym z głównych zadań refleksji filozoficznej jest podważenie tego, co powszechnie przyjęte, zaniepokojenie pytaniami. Najważniejsze pytania jakie trzeba sobie zadać, aby ocalić powagę istnienia to: Czego my naprawdę chcemy? Co robić, aby rozpocząć nową cywilizację? Co zrobić, aby świat był lepszy? Co to znaczy być razem w świecie? Norman O. Brown, mówiąc za prof. Sławkiem, twierdzi, że udzielenie zadowalających odpowiedzi na te pytania możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu psychoanalizy społecznej - równoległej refleksji nad sobą, społeczeństwem i historią.

Dla Browna stale odczuwalny kryzys cywilizacji i zmierzch kultury wysokiej nie jest klęską. Każda apokalipsa jest dla niego metamorfozą, koniec - początkiem. Ścieżkami przezwyciężenia kryzysu jest poważne traktowanie istnienia i człowieka, odnalezienie powagi istnienia. Życie nabiera powagi, tylko z perspektywy końca i pytania o zmartwychwstanie. Tym pytaniom poświęcona jest książka Browna Life Against Death, w której śmierć rozumiana jest jako pozytywna siła, którą trzeba pojmować jako siłę zjednoczoną z życiem. Kontynuację tej tematyki filozof podjął w swojej ostatniej książce Apcalypse and/or Metamorphosis (1991). Zmartwychwstanie okazuje się w tej refleksji wywrotową siłą - siłą wyobraźni.

Tego samego dnia podczas seminarium Humanistyka bez warunków i potrzeby prof. Tadeusz Sławek kontynuował rozważania nad społecznymi koncepcjami Normana O. Browna i innych amerykańskich myślicieli i socjologów m.in. Johna Kennetha Galbraitha, Charlesa Wrighta Millsa - autora książki Wyobraźnia socjologiczna. Prowadzący seminarium, znawca tematyki uniwersyteckiej (rektor senior Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), autor książki Antygona w świecie korporacji, rozważał m.in. tezę Immanuela Kanta o konflikcie fakultetów, która wskazuje filozofię (nauki humanistyczne) jako narzędzie dociekania prawdy w oparciu o działania rozumu, a także wskazuje na powołanie filozofii do bycia w opozycji.

Refleksja uczestników seminarium skupiła się przede wszystkim na roli nauk humanistycznych i roli uniwersytetu w dzisiejszym świecie. Do jednej z ważniejszych ról uczelni zaliczono konieczność kształcenia umiejętności życia z bogactwem, także bogactwem kulturowym. W toku dyskusji wysnuto kilka tez m.in. o konieczność udzielenia odpowiedzi na presję użyteczności nauki, o konieczności docenienia i oswojenia nowych mediów oraz o konieczności przygotowania zawodowego studentów studiów licencjackich (nie bez wątpliwości).

Druga część seminarium Humanistyka bez warunków i potrzeby, która odbyła się w czwartek, poświęcona była analizie koncepcji francuskiego filozofa Jacquesa Derridy zawartej w eseju O uniwersytecie bez warunków. Owa bezwarunkowość musi przejawiać się przede wszystkim w braku ograniczeń i warunków na drodze do mówienia prawdy, do mówienia wszystkiego. Konsekwencją uświadomienia sobie tego wyjściowego postulatu była dyskusja o profesjonalizmie i wspólnotowości uniwersytetu.

Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

 

 

 Sylwetka prof. dr hab. Tadeusza Sławka. Patrz więcej.

Tadeusz Sławek, ur. 5 grudnia1946 r. w Katowicach, polski poeta, tłumacz, eseista, literaturoznawca, wykładowca uniwersytecki.

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach a następnie polonistykę (1969) i anglistykę (1971) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1971 r. pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo jako lektor języka angielskiego. W 1978 r. obronił tam doktorat. W latach 1979-1980 przebywał na Stypendium Fullbrighta w San Diego (USA). W 1984 pełnił funkcję visiting professor w Norwich (Wielka Brytania). Habilitował się w 1986 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989-1990 wykładał w San Diego (USA). W latach 1991-1994 był prodziekanem wydziału filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w latach 1996-2002 był rektorem tej uczelni. Obecnie kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. W latach 90. prowadził także wykłady (visiting professor) na uczelniach wyższych w Neapolu i Stanford.
Specjalizuje się w historii literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teorii literatury. Jest także tłumaczem z języka angielskiego, m.in. poezji takich pisarzy, jak: Wendell Berry, William Blake, Allen Ginsberg, Seamus Heaney, Robinson Jeffers, Thomas Merton, Jerome Rothenberg. Tłumaczył także teksty Johna Lennona, Jima Morrisona i Pete'a Sinfielda. Stały publicysta "Tygodnika Powszechnego", publikował też m.in. w pismach: "Brulion", "Gazeta Wyborcza" (-"Gazeta Katowicka"), "Odra", "Res Publica Nowa".
Od ponad dwudziestu pięciu lat współpracuje z kontrabasistą i kompozytorem muzyki Bogdanem Mizerskim, ich wspólne nagrania recytacji poezji oraz muzyki kontrabasowej (forma "eseju na głos i kontrabas"), ukazują się od wielu lat nakładem wytwórni "Off Records". Ich wspólne koncerty odbywały się m. in. w Teatrze Stara Prochownia i Centrum "Łowicka" w Warszawie, Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Górnośląskim Centrum Kultury, Biurze Wystaw Artystycznych i Teatrze Korez w Katowicach, Teatrze Śląskim (Scena w Malarni) w Katowicach, Instytucie Polskim w Bratysławie, Teatrze Wielkim w Łodzi.
Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Członek Prezydium Komitetu "Polska w Zjednoczonej Europie" PAN, Członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Laureat nagrody "Lux ex Silesia" (2002), Literackiej Nagrody "Solidarności" (2003) za całokształt twórczości.
Mieszka w Cisownicy, koło Goleszowa, pod Cieszynem.
 
Źródło: Wikipedia
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Marzec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 16:53; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

30 września 2008 r.

 Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

Vivat Academia, Vivant Professores!

 
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Filologicznym odbyła się 30 września 2008 roku. Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, który przyjął ślubowanie wielkiej rzeszy „pierwszaków”. W tym roku akademickim na Wydziale Filologicznym studia rozpocznie 1570 studentów na studiach stacjonarnych i 450 studentów na studiach niestacjonarnych.
- Studiowanie to najprzyjemniejszy czas w życiu - mówił Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. – Bycie studentem to nie tylko zajęcia, ale także przyjemności. Do nich należy robienie głupstw, które wydają się rozsądne i poważne. To jest przywilej Waszej młodości.
Dziekan życzył studentom I roku, aby pokochali swoje przedmioty studiów. Uświadamiał ich, że studia w dzisiejszych czasach nie dadzą im zawodów, które będą uprawiali od początku do końca swojej kariery zawodowej:
- W trakcie całego życia będziecie swoje zawody zmieniać co najmniej pięciokrotnie, gdyż tak szybko zmienia się świat. Znakomita kadra ponad 300 naukowców naszego Wydziału ma za zadanie uczyć Was jak się uczyć, jak studiować, jak dobrze przygotować się do przyszłego pozauniwersyteckiego życia – mówił prof. Andrzej Ceynowa. - Zachęcam Was do wykorzystania tego czasu i bycia ciekawymi świata.
W trakcie uroczystości studenci I roku wszystkich kierunków studiów poznali także Prodziekanów Wydziału Filologicznego: prof. dr. hab. Franciszka Apanowicza, Prodziekana ds. Kształcenia oraz dr Urszulę Patocką-Sigłowy, Prodziekan ds. Studenckich. Do zapoznania się z działalnością i ofertą dla studentów zachęcali przedstawiciele: Samorządu Studenckiego, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz studenckiego ZOZ.

Uroczystość zwieńczył, nagrodzony gromkimi brawami,

wykład inauguracyjny zatytułowany „Trzy miasta - trzy arcydzieła. Jose Saramago, Orhan Pamuk, Günter Grass", który wygłosił znakomity gdański pisarz Paweł Huelle.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Wrzesień 2014 - 13:01; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny